017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân tộc I-sơ-ra-ên, làm thay đổi cục diện của thế giới. Cuộc chiến thứ nhất được tiên tri trong Thi Thiên chương 83, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83.” Cuộc chiến thứ nhì được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39.” Cuộc chiến thứ ba được tiên tri trong Khải Huyền chương 19, còn gọi là “Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn.”

Nhiều người vẫn lẫn lộn ba cuộc chiến này với nhau. Có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 cũng chính là Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39. Lại có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 cũng chính là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh nội dung các lời tiên tri về ba cuộc chiến này, chúng ta sẽ thấy chúng là ba cuộc chiến khác nhau.

 • Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 không phải là Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39, vì tên các quốc gia tham chiến hoàn toàn khác nhau.

 • Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 không phải là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn. Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 xảy ra lúc quốc gia I-sơ-ra-ên đang sống thanh bình, và chỉ có quân lực của liên minh Nga và các nước Hồi Giáo tiến vào I-sơ-ra-ên. Lúc đó, AntiChrist có thể chưa nắm quyền. Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn xảy ra lúc quốc gia I-sơ-ra-ên đã bị quân đội của AntiChrist chiếm đóng và quân lực của các nước trên thế gian kéo về I-sơ-ra-ên, để chống lại Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh của Ngài, khi đó đã giáng lâm trên đất và đã giải phóng thành Giê-ru-sa-lem ra khỏi tay của AntiChrist.

Thứ tự của ba cuộc chiến có thể sẽ xảy ra trong bối cảnh như sau:

1. Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào (có thể trong năm 2014 và 2015?), dẫn đến việc I-sơ-ra-ên tiêu diệt các thế lực khủng bố Hồi Giáo: Hamas, Hezbollah; hủy diệt thủ đô Đa-mách của Sy-ri (Syria); chiếm đóng toàn bộ Le-ba-non (Lebanon), Sy-ri, Giô-đanh (Jordan), một phần Ai-cập (Egypt), một phần Ả-rập Sau-đi (Saudi Arabia), và rất có thể một phần I-rắc (Iraq). Rất có thể, I-sơ-ra-ên sẽ nhân cơ hội tấn công luôn các cơ sở điều chế uranium của I-răn (Iran) bằng đầu đạn nguyên tử.

2. Thế giới sẽ lên án I-sơ-ra-ên, đòi trừng phạt I-sơ-ra-ên; nhưng I-sơ-ra-ên sẽ đe dọa dùng các đầu đạn nguyên tử hủy phá các mõ dầu lửa và vùng vịnh Ba-tư, là con đường vận chuyển dầu lửa đi các nơi trên thế giới, nếu thế giới tấn công I-sơ-ra-ên. Đó là chiến Lược “Lựa Chọn Sam-sôn” của I-sơ-ra-ên, còn được gọi là chiến lược “Cả Hai Cùng Chết” [1], phỏng theo câu chuyện về Sam-sôn trong Các Quan Xét chương 16. Bởi vì, cho dù thế giới có thể tiêu diệt được I-sơ-ra-ên, thì thế giới cũng sẽ không có dầu lửa để dùng trong suốt khoảng 50 năm, là thời gian mà chất phóng xạ từ các đầu đạn nguyên tử làm ô nhiễm những nơi bị tấn công. Chúng ta đã thấy rằng, chỉ với một quốc gia yếu kém là Bắc Hàn cũng đã có thể dùng một vài đầu đạn nguyên tử làm khó thế giới trong hàng chục năm qua. Huống chi là I-sơ-ra-ên với hàng trăm đầu đạn và bom nguyên tử.

3. Mặc dù xưa nay thế giới luôn đối xử bất công với I-sơ-ra-ên để lấy lòng các nước Ả-rập Hồi Giáo, các chủ nhân những mỏ dầu lửa. Nhưng khi I-sơ-ra-ên đã tiêu diệt các khối khủng bố Hồi Giáo và đe dọa hủy diệt các mõ dầu lửa, thì thế giới phải nhượng bộ. Một hòa ước sẽ được thế giới ký kết với I-sơ-ra-ên để vãn hồi sự sản xuất và vận chuyển dầu lửa.

4. Hội Thánh của Chúa được Chúa đem ra khỏi thế gian dẫn đến tình trạng thế giới sẽ thay đổi chức năng của cơ quan Liên Hiệp Quốc, biến nó thành một chính quyền toàn cầu, dọn đường cho AntiChrist lên cầm quyền.

5. Có thể nhân cơ hội thế giới bị hỗn loạn vì sự kiện Chúa đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, mà Nga và các đồng minh của Nga sẽ bất ngờ tiến công I-sơ-ra-ên, mở màn cho Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39.

6. Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt liên quân của Nga và các đồng minh của Nga, bảo vệ I-sơ-ra-ên bằng các phép lạ.

7. AntiChrist lên cầm quyền và tái ký kết hòa ước với I-sơ-ra-ên, mở đầu cho bảy năm đại nạn.

8. Đúng vào giữa của bảy năm đại nạn, AntiChrist phá vỡ hòa ước, đem quân đánh chiếm I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đem dân I-sơ-ra-ên vào trong đồng hoang, lánh nạn AntiChrist trong 42 tháng. Trong suốt thời gian này Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và nuôi dân I-sơ-ra-ên một cách siêu nhiên, như ngày xưa Ngài đã nuôi họ suốt 40 năm trong hoang mạc. AntiChrist có được 42 tháng toàn quyền sinh sát trên thế giới, áp đặt một tôn giáo toàn cầu để thờ phượng chính hắn.

9. Gần cuối của bảy năm đại nạn, Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh tái lâm trên núi Ô-li-ve, tiêu diệt quân lực của AntiChrist tại Giê-ru-sa-lem và giải phóng thành Giê-ru-sa-lem. AntiChrist sai ba tà linh đi thuyết phục các vua trên thế giới, yêu cầu họ đem quân về I-sơ-ra-ên để chống lại Đức Chúa Jesus Christ.

10. Quân lực các nước trên thế giới sẽ tập trung tại đồng bằng A-ma-ghê-đôn, phía bắc lãnh thổ I-sơ-ra-ên, và sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt toàn bộ. Đó là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn.

Như vậy, Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 phải xảy ra sau Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 vài năm, và trước Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn ít nhất là bảy năm. Chúng ta không thể biết chắc Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 sẽ xảy ra trước hay sau khi AntiChrist lên cầm quyền. Bảy mươi phần trăm có thể là cuộc chiến này sẽ xảy ra trước khi AntiChrist lên nắm quyền khoảng ba năm rưởi, để dân I-sơ-ra-ên có đủ thời gian bảy năm thiêu hủy các vũ khí của kẻ thù, trước khi được Đức Chúa Trời đưa vào đồng hoang để lánh nạn AntiChrist. Ba mươi phần trăm có thể là cuộc chiến này sẽ xảy ra sau khi AntiChrist lên nắm quyền vài tháng. Sau khi dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời đưa vào đồng hoang lánh nạn, thì có thể quân đội của AntiChrist chiếm đóng I-sơ-ra-ên, sẽ tiếp tục việc tận dụng vũ khí của liên quân Nga và các nước đồng minh làm chất đốt.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu Thánh Kinh trong Ê-xê-chi-ên 38 và 39.

Ê-xê-chi-ên 38

1 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với ta rằng:

2 Hỡi con người, hãy đối mặt nghịch lại Gót ở đất Ma-gót là thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, mà nói tiên tri nghịch lại hắn.

3 Ngươi hãy nói rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

4 Ta sẽ quay ngươi lại, đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình, ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng người cưỡi ngựa, hết thảy đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và hết thảy đều cầm gươm.

5 Những lính chiến của Phe-rơ-sơ, Cút, và Phút sẽ ở cùng chúng nó, hết thảy đều mang thuẫn và đội mão trụ.

6 Gô-me và hết thảy quân đội nó, nhà Tô-ga-ma ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân sẽ phụ về ngươi.

7 Ngươi hãy sẵn sàng; ngươi cùng hết thảy dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi hãy sửa soạn trước. Ngươi hãy làm tướng chúng nó.

8 Sau nhiều ngày, ngươi sẽ nhận mệnh lệnh ra đi; trong những năm sau rốt ngươi sẽ đến trong một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc; ngươi sẽ đến trên núi I-sơ-ra-ên, là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân, và chúng nó hết thảy sẽ ở yên.

9 Ngươi sẽ sấn tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùm cả đất, ngươi, mọi đạo binh ngươi, và nhiều dân tộc với ngươi.

10 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Trong những ngày đó, có ý tưởng sẽ dấy lên trong trí ngươi, ngươi sẽ định mưu kế hung dữ.

11 Ngươi sẽ nói rằng: Ta sẽ đi đến đất có làng không có thành quách, ta sẽ đến với những dân yên lặng, an ổn, hết thảy ở trong những nơi không có tường, không then và không cửa.

12 Ta sẽ ra trận để cướp và lấy của, để giang tay trên những nơi đổ nát đó mà nay đã có dân cư, và trên một dân đã được đem về từ giữa các nước, có những súc vật và của cải, cư ngụ ở giữa thế gian.

13 Sê-ba và Đê-đan, những con buôn của Ta-rê-si và hết thảy những sư tử con của nó, sẽ nói với ngươi rằng: Có phải ngươi đến để bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại để cướp của, để đem bạc và vàng đi, để lấy những súc vật và của cải, để làm một sự cướp giật lớn?

14 Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Trong ngày đó, khi dân I-sơ-ra-ên của Ta ở yên ổn, ngươi sẽ chẳng biết sao?

15 Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh.

16 Hỡi Gót! Ngươi sẽ đến đánh dân I-sơ-ra-ên Ta, như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, Ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất Ta, để cho các dân tộc học mà nhìn biết Ta, khi Ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó.

17 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Xưa kia Ta đã cậy tôi tớ Ta, là các tiên tri của I-sơ-ra-ên, trong những thời đó, trải nhiều năm, họ đã nói tiên tri rằng, Ta sẽ khiến ngươi đến nghịch lại dân Ta, ấy chẳng phải là Ta đã phán về ngươi sao?

18 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Sẽ xảy đến trong ngày đó, là ngày Gót sẽ đi đánh đất I-sơ-ra-ên, thì cơn giận của Ta sẽ nổi trên lỗ mũi Ta.

19 Ta đang ghen tương, đang giận phừng phừng mà nói rằng: Thật, trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất I-sơ-ra-ên.

20 Trước mặt Ta, những cá biển, những chim trời, những loài thú đồng, hết thảy những côn trùng bò trên đất, hết thảy những người ở trên mặt đất, sẽ đều run rẩy. Những núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, hết thảy những tường đều bị sụp xuống đất.

21 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ta sẽ gọi gươm đến nghịch lại nó ở trên mọi núi của Ta. Ai nấy sẽ xoay gươm nghịch lại anh em mình.

22 Ta sẽ làm sự phán xét nghịch lại nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và lưu huỳnh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó, và dân đông đi với nó.

23 Ấy vậy, Ta sẽ làm sáng danh Ta, sẽ tỏ mình ra thánh, và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Chú Giải Từng Câu Ê-xê-chi-ên Chương 38

1 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với ta rằng:

2 Hỡi con người, hãy đối mặt nghịch lại Gót ở đất Ma-gót là thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, mà nói tiên tri nghịch lại hắn.

3 Ngươi hãy nói rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

Lời của Thiên Chúa phán với Tiên Tri Ê-xê-chi-ên, bảo ông hãy đối mặt nói tiên tri nghịch lại Gót ở đất Ma-gót. Từ ngữ “đối mặt” có nghĩa là xoay mặt hướng về phía đối phương, và trong câu này, có nghĩa là hướng về vùng đất Ma-gót, dưới sự lãnh đạo của một nhân vật gọi là Gót. Chúng ta chú ý, trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, Thánh Kinh không dùng danh từ “vua” để gọi Gót, mà dùng danh từ “vương tử,” hàm ý, người lãnh đạo Ma-gót không phải là chủ tịch nước hay tổng thống, mà có thể là một thủ tướng hay một tổng tư lệnh quân đội.

Sáng Thế Ký 10:2 và I Sử Ký 1:5 cho chúng ta biết, một trong ba con trai của Nô-ê là Gia-phết đã sinh ra: Gô-me, Ma-gót, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra. Như vậy, ba dân tộc: Ma-gót, Mê-siếc, và Tu-banh được liệt kê trong cuộc chiến này, đều có chung một tổ phụ.

Một số bản dịch Thánh Kinh Anh ngữ và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống đã dịch Ê-xê-chi-ên 38:2-3 theo ý: Gót là thủ lãnh của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh. Tuy nhiên, từ ngữ ראשׁ, H7218, phiên âm sang tiếng Việt là /rô-sơ/, chỉ có nghĩa là đứng đầu, chứ không phải là tên của một dân tộc hay một quốc gia. Vì thế, Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đã hiệu đính Ê-xê-chi-ên 38:2-3 cho đúng với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ.

Về vị trí địa dư của Ma-gót thì các nhà giải kinh có hai khuynh hướng khác nhau. Một định vị Ma-gót trên vùng đất Tây Á, thuộc nước Nga ngày nay, một định vị Ma-gót trên vùng đất thuộc Thổ-nhĩ-kỳ (Turkey) ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta thấy, khó mà Thổ-nhĩ-kỳ là Ma-gót. Bởi vì sức mạnh quân sự của Thổ-nhĩ-kỳ không cho phép nước này trực tiếp gây hấn với I-sơ-ra-ên. Cách giải luận hợp lý nhất vẫn là, Ma-gót tức là nước Nga sẽ liên minh với Thổ-nhĩ-kỳ và một số các quốc gia Hồi Giáo khác, để tấn công I-sơ-ra-ên, trả thù cho khối Hồi Giáo bị thua trận trong Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83. Thổ-nhĩ-kỳ thuộc khối NATO, tức là đồng minh với Hoa Kỳ và Khối Châu Âu. Tuy nhiên, nếu sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, dẫn đến sự sụp đổ của Hoa Kỳ, thì có thể Thổ-nhĩ-kỳ sẽ liên minh với Nga.

Trong những ngày cuối cùng, chính Thiên Chúa sẽ nghịch lại người lãnh đạo liên minh Nga và một số nước Hồi Giáo khác, mà Thánh Kinh gọi người ấy là Gót. Trong nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ thì chữ Gót có nghĩa là “núi.” Trong thực tế, tên của người lãnh đạo khối liên minh quân sự Nga và các đồng minh có liên quan gì đến “Gót” hay “núi,” thì chỉ có những người trong thời kỳ ấy biết mà thôi.


4 Ta sẽ quay ngươi lại, đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình, ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng người cưỡi ngựa, hết thảy đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và hết thảy đều cầm gươm.

Gót sẽ đích thân lãnh đạo lực lượng quân sự của liên minh Nga và một số quốc gia Hồi Giáo. Ngựa có thể là các chiến xa, áo chiến là quân phục, thuẫn lớn và thuẫn nhỏ là áo giáp và các thiết bị phòng chống tên lửa, gươm là các loại vũ khí cầm tay.

Những móc được đặt trong hàm của Gót là những diễn biến kinh tế và chính trị, khiến cho Gót phải gây chiến với I-sơ-ra-ên, theo ý muốn của Thiên Chúa. Đây là một trong những trường hợp Thiên Chúa dùng sức toàn năng của Ngài, điều động những kẻ không kính sợ Ngài phải hành động theo ý muốn của Ngài, để hoàn thành chương trình của Ngài. Trong quá khứ đã có sự kiện Pha-ra-ôn của xứ Ai-cập bị Thiên Chúa làm cho cứng lòng, vì ông chống nghịch Ngài; dẫn đến sự kiện ông đem quân rượt theo dân I-sơ-ra-ên vào đồng hoang, và cả quân lực của ông bị Thiên Chúa dìm chết trong Biển Đỏ. Trong một tương lai rất gần với chúng ta, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mười giống dân Ai-cập sẽ liên kết nhau tấn công I-sơ-ra-ên; dẫn đến sự kiện dân I-sơ-ra-ên sẽ tiêu diệt các lực lượng khủng bố Hồi giáo, và chiếm lấy các vùng đất mà Thiên Chúa đã định sẵn cho I-sơ-ra-ên. Tất cả mọi diễn tiến chính trị, kinh tế, quân sự trên thế giới, từng chi tiết một, đều nằm trong sự biết trước, cho phép, và ấn định của Đức Chúa Trời, để phục vụ cho chương trình và ý định của Ngài đối với nhân loại.


5 Những lính chiến của Phe-rơ-sơ, Cút, và Phút sẽ ở cùng chúng nó, hết thảy đều mang thuẫn và đội mão trụ.

6 Gô-me và hết thảy quân đội nó, nhà Tô-ga-ma ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân sẽ phụ ngươi.

Bấm vào hình để phóng lớn
Nguồn: http://kytanthe.net/images/Exechien_38.jpg

Bản đồ minh họa trên đây dựa theo Từ Điển Thánh Kinh: “Wycliffe Bible Dictionary,” gợi ý:

 • Ma-gót (Magog) là Nga;

 • Phe-rơ-sơ (Persia) là I-răn (Iran);

 • Cút (Cush) là Su-đan (Sudan);

 • Phút (Put) là Li-bi-a (Libya);

 • Gô-me (Gomer) và Tô-ga-ma (Togarmiah) là Thổ-nhĩ-kỳ (Turkey).

 • Tu-banh (Tubal) và Mê-siếc (Meshech) là các nước ở phía nam Âu Nga: Gru-di-a (Georgia), Ạt-mê-ni (Armenia), A-déc-bai-dan (Azerbaijan).

Chúng ta thấy rõ, trong danh sách trên đây không hề có tên của các nước Ả-rập Hồi Giáo láng giềng của I-sơ-ra-ên, như Lê-ba-non; Ai-cập, Sy-ri, và Giô-đanh.


7 Ngươi hãy sẵn sàng; ngươi cùng hết thảy dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi hãy sửa soạn trước. Ngươi hãy làm tướng chúng nó.

8 Sau nhiều ngày, ngươi sẽ nhận mệnh lệnh ra đi; trong những năm sau rốt ngươi sẽ đến trong một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc; ngươi sẽ đến trên núi I-sơ-ra-ên, là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân, và chúng nó hết thảy sẽ ở yên.

9 Ngươi sẽ sấn tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùm cả đất, ngươi, mọi đạo binh ngươi, và nhiều dân tộc với ngươi.

Gót là tổng tư lệnh của liên quân dưới quyền của tổng thống Nga và nhận lệnh trực tiếp từ tổng thống Nga. Đất đã được giải cứu khỏi gươm, hàm ý, sau Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 thì lãnh thổ I-sơ-ra-ên không còn bị các thế lực khủng bố Hồi Giáo quấy nhiễu nữa. Vào thời điểm đó, dân I-sơ-ra-ên từ khắp nơi trên thế giới sẽ hồi hương để xây dựng một quốc gia I-sơ-ra-ên hòa bình và thịnh trị. Cuộc chiến do Nga cùng với các đồng minh khởi động sẽ rất là bất ngờ cho I-sơ-ra-ên. Thế lực của liên minh quân sự do Nga cầm đầu sẽ rất là hùng mạnh. Quân bộ binh sẽ được trang bị đầy đủ và có thể lên đến hàng mấy trăm ngàn người hoặc cả triệu người.

Theo thống kê [2]: Quân hiện dịch của I-sơ-ra-ên là: 176,500; quân trừ bị là: 445,000. Trong khi đó, chỉ nói đến ba quốc gia chính trong khối liên minh của Nga và các nước Hồi Giáo, là Nga, Thổ-nhĩ-kỳ, và I-răn, thì:

 • Quân hiện dịch của Nga là: 1,040,000; quân trừ bị là: 2,035,000.

 • Quân hiện dịch của Thổ-nhĩ-kỳ là: 410,418; quân trừ bị là: 378,700.

 • Quân hiện dịch của I-răn là: 523,000; quân trừ bị là: 350,000.

Đúng là sự kiện liên quân của Nga và các nước đồng minh tràn vào đất I-sơ-ra-ên, sẽ giống như là gió bão, như đám mây lớn trùm cả đất!


10 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Trong những ngày đó, có ý tưởng sẽ dấy lên trong trí ngươi, ngươi sẽ định mưu kế hung dữ.

11 Ngươi sẽ nói rằng: Ta sẽ đi đến đất có làng không có thành quách, ta sẽ đến với những dân yên lặng, an ổn, hết thảy ở trong những nơi không có tường, không then và không cửa.

12 Ta sẽ ra trận để cướp và lấy của, để giang tay trên những nơi đổ nát đó mà nay đã có dân cư, và trên một dân đã được đem về từ giữa các nước, có những súc vật và của cải, cư ngụ ở giữa thế gian.

Kế hoạch tấn công I-sơ-ra-ên sẽ do chính viên tổng tư lệnh liên minh quân sự đề ra và thuyết phục tổng thống Nga. Bề mặt của lý do khởi động chiến tranh sẽ là để trả thù cho sự kiện các cơ sở chế biến unarium của Iran, một đồng minh thân thiết với Nga, đã bị I-sơ-ra-ên phá hủy; nhưng bề trái là Nga muốn tiêu diệt I-sơ-ra-ên để hoàn toàn làm chủ khu vực Trung Đông và cướp lấy các tài nguyên của I-sơ-ra-ên.

Rất có thể, sau Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83, I-sơ-ra-ên được yên ổn xây dựng quốc gia của mình trong vài năm. Hiện tại, nông sản và ngành chăn nuôi của I-sơ-ra-ên đã sản xuất dư thừa thực phẩm để tự nuôi mình. Có lẽ lúc bấy giờ, trữ lượng dầu lửa và khí đốt của I-sơ-ra-ên sẽ đứng vào hàng nhất nhì trên thế giới, và như vậy, I-sơ-ra-ên sẽ không còn thiếu gì nữa hết. Dân I-sơ-ra-ên lúc ấy tin tưởng vào hòa ước đã ký với thế giới, không ngờ sẽ bị Nga liên minh với các nước Hồi Giáo không Ả-rập đem quân tấn công.


13 Sê-ba và Đê-đan, những con buôn của Ta-rê-si và hết thảy những sư tử con của nó, sẽ nói với ngươi rằng: Có phải ngươi đến để bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại để cướp của, để đem bạc và vàng đi, để lấy những súc vật và của cải, để làm một sự cướp giật lớn?

Các dân trên thế giới sẽ yên lặng trước sự tiến công I-sơ-ra-ên của liên minh quân sự Nga và các nước Hồi Giáo. Dân Sê-ba, dân Đê-đan và những con buôn của Tê-ra-si lên tiếng, dường như sẵn sàng ủng hộ cho dã tâm của Nga trong sự gây chiến để cướp đoạt tài nguyên của I-sơ-ra-ên.

Sáng Thế Ký 25:1-6 cho chúng ta biết Áp-ra-ham có con với Kê-tu-ra là người vợ kế, và sau đó, ông có hai cháu nội tên là Sê-ba và Đê-đan, mà ông đã sai đi qua phía đông xứ Ca-na-an để sống. Ngày nay, có thể Sê-ba và Đê-đan là hai sắc dân đang sống tại khu vực phía bắc của Ả-rập Sau-đi. Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 trước đó có lẽ đã khiến cho họ phải di tản về phía nam, và phần đất của họ đã bị I-sơ-ra-ên chiếm đóng. Vì thế, họ mong chờ Nga và các đồng minh của Nga tiến công I-sơ-ra-ên.

Ta-rê-si (Tarshish) là một thương cảng nổi tiếng Thời Cựu Ước và được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh. Phần lớn các nhà giải kinh cho rằng thương cảng Ta-rê-si thuộc Tây-ban-nha (Spain) ngày nay. Tuy nhiên, ngày nay tại Tây-ban-nha không có thương cảng nào tên là Ta-rê-si. Chúng ta có thể hiểu rằng, Ta-rê-si tiêu biểu cho các công ty vận chuyển lớn, có tầm vóc quốc tế; những sư tử con của Ta-rê-si là các chi nhánh khắp nơi trên thế giới của các công ty ấy. Họ muốn dự phần trong việc vận chuyển chiến lợi phẩm cho Nga.

Chúng ta cần nhớ rằng, Cuộc Chiến Ê-xê-chi-ên 38-39 sẽ xảy ra sau khi Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, là lúc nền kinh tế toàn cầu bị suy sụp trầm trọng, ngoại trừ sự phồn vinh của riêng I-sơ-ra-ên. Vì thế, các công ty vận chuyển lớn trên thế giới rất mong muốn được dự phần trong công việc vận chuyển chiến lợi phẩm cho Nga.


14 Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Trong ngày đó, khi dân I-sơ-ra-ên của Ta ở yên ổn, ngươi sẽ chẳng biết sao?

15 Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh.

16 Hỡi Gót! Ngươi sẽ đến đánh dân I-sơ-ra-ên Ta, như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, Ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất Ta, để cho các dân tộc học mà nhìn biết Ta, khi Ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó.

Lời của Chúa khẳng định thời điểm Cuộc Chiến Ê-xê-chi-ên 38-39 xảy ra là lúc mà dân I-sơ-ra-ên đang sống trong thanh bình. I-sơ-ra-ên chỉ có thể sống trong thanh bình sau khi đã tiêu diệt các thế lực khủng bố cuồng tín Hồi Giáo qua Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83.

Từ ngữ “cực bắc” cho chúng ta thấy rõ Ma-gót phải là Nga chứ không là Thổ-nhĩ-kỳ. Từ ngữ “nhiều dân ở với ngươi” cho chúng ta thấy đây là một liên minh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2010, Khối Liên Hiệp Hải Quan (Customs Union) giữa Nga và các nước Belarus, Kazakhstan đã hình thành. Tổng thống Nga, Putin, cho biết, ông muốn nhìn thấy tất cả các nước từng ở trong khối Liên Bang Xô-viết cũ sẽ gia nhập Khối Liên Hiệp Hải Quan với Nga. Tên của các nước có triển vọng gia nhập: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. Có một điều lạ là, vào tháng 7 năm 2012, chủ tịch nhà nước của Việt Nam là Trương Tấn Sang, đã tuyên bố, rất có thể Việt Nam sẽ gia nhập Khối Liên Hiệp Hải Quan với Nga. Theo thống kê, trong năm 2011, mậu dịch giữa Việt Nam và khối này lên đến 2.24 tỷ đô-la Mỹ [3].

Quân lực của liên minh Nga và các nước Hồi Giáo có thể lên đến hàng trăm ngàn người, thậm chí đến một triệu người, sẽ từ Thổ Nhĩ-kỳ băng qua Lê-ba-non và Sy-ri ở phía bắc, từ I-răn băng qua I-rắc và Giô-đanh ở phía đông, mà tiến quân vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Khi đó, I-sơ-ra-ên buộc phải rút lui ra khỏi vùng chiếm đóng Sy-ri, để tái phối trí trên vùng đất Lê-ba-non hoặc trên chính lãnh thổ của mình. Ngoài ra, còn mũi tiến công của Su-đan và Li-bi-a [2] sẽ băng qua Ai-cập hoặc theo đường biển mà tiến vào phía tây nam lãnh thổ của I-sơ-ra-ên.

 • Quân hiện dịch của Su-đan là: 109,300; quân trừ bị là: 85,000.

 • Quân hiện dịch của Ly-bi-a là: 76,000; quân trừ bị là: 40,000.


17 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Xưa kia Ta đã cậy tôi tớ Ta, là các tiên tri của I-sơ-ra-ên, trong những thời đó, trải nhiều năm, họ đã nói tiên tri rằng, Ta sẽ khiến ngươi đến nghịch lại dân Ta, ấy chẳng phải là Ta đã phán về ngươi sao?

Ê-xê-chi-ên là tiên tri của dân I-sơ-ra-ên thuộc vương quốc Giu-đa. Ông là một trong số các tù binh bị Vua Nê-bu-cát-nết-xa bắt đem về Ba-by-lôn vào năm 587 TCN. Ê-xê-chi-ên là tiên tri đầu tiên nói đến tên của Gót. Nhưng trong câu 17 trên đây, Thiên Chúa lại phán rằng, nhiều năm trước đó, Ngài đã dùng các tiên tri của I-sơ-ra-ên để nói về sự kiện Gót sẽ tiến công I-sơ-ra-ên trong những ngày sau cùng. Vì vậy, chúng ta có thể liên kết những lời tiên tri trong Giô-ên chương 2 , chương 3, và Mi-chê chương 5 với Ê-xê-chi-ên 38 và 39.


18 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Sẽ xảy đến trong ngày đó, là ngày Gót sẽ đi đánh đất I-sơ-ra-ên, thì cơn giận của Ta sẽ nổi trên lỗ mũi Ta.

19 Ta đang ghen tương, đang giận phừng phừng mà nói rằng: Thật, trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất I-sơ-ra-ên.

20 Trước mặt Ta, những cá biển, những chim trời, những loài thú đồng, hết thảy những côn trùng bò trên đất, hết thảy những người ở trên mặt đất, sẽ đều run rẩy. Những núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, hết thảy những tường đều bị sụp xuống đất.

Khi liên quân của Nga và các nước đồng minh Hồi Giáo tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên thì Thiên Chúa ra tay chiến cự thay cho dân I-sơ-ra-ên. Một trận động đất lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông khiến cho các núi bị sụp đổ, các tường thành bị san bằng. Có thể sự trực tiếp truyền hình về Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 sẽ truyền đi hình ảnh cảnh động đất kinh hoàng này, khiến cho khán giả truyền hình khắp nơi trên thế giới nhìn thấy mà kinh hoàng.


21 Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ta sẽ gọi gươm đến nghịch lại nó ở trên mọi núi của Ta. Ai nấy sẽ xoay gươm nghịch lại anh em mình.

22 Ta sẽ làm sự phán xét nghịch lại nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và lưu huỳnh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó, và dân đông đi với nó.

23 Ấy vậy, Ta sẽ làm sáng danh Ta, sẽ tỏ mình ra thánh, và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Trong cảnh động đất kinh hoàng đó, Thiên Chúa sẽ khiến cho quân lực của khối liên minh Nga và các nước Hồi Giáo trở nên hỗn loạn và bắn giết lẫn nhau, ngay trên các vùng đất phía bắc của I-sơ-ra-ên. Thêm vào đó là những cơn mưa dầm, kèm theo mưa đá, và rất có thể trận động đất lớn làm cho các núi lửa tại Sy-ri bùng nổ, khiến cho lửa và lưu huỳnh giáng xuống trên họ. Tiếp theo là một cơn dịch bệnh lớn xảy ra giữa các đội quân, làm cho số thương vong lên đến mức tối đa. Sau đó, dân I-sơ-ra-ên phải làm một cuộc chôn cất các xác chết của kẻ thù và thanh tẩy đất trong suốt bảy tháng.

Qua sự tiêu diệt quân lực của khối liên minh Nga và các nước Hồi Giáo mà danh của Thiên Chúa được mọi dân tộc trên thế giới công nhận. Họ phải công nhận là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của Thánh Kinh chính là Đấng bênh vực và bảo vệ I-sơ-ra-ên. Đây cũng chính là một ơn thương xót lớn của Đức Chúa Trời dành cho thế gian trong thời điểm ấy, để nhiều người trong các dân tộc tìm đến với lẽ thật của Thánh Kinh, mà tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho Thời Đại Nạn.

(Còn tiếp)

Ghi Chú

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_military_and_paramilitary_personnel

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Customs_Union_of_Belarus,_Kazakhstan_and_Russia

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDUwODZf/11516_CuocChienTheoExechien_38-39_1.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.