036 Chú Giải Sách Khải Huyền 9:1-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tiếng Loa Thứ Năm và Tiếng Loa Thứ Sáu:
Nạn Châu Chấu và Nạn Đoàn Quân Hai Trăm Triệu

 

1 Thiên sứ thứ năm thổi loa và tôi thấy một ngôi sao từ trời giáng xuống đất: Nó được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

2 Nó mở vực sâu không đáy và có luồng khói xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không trở nên tối đen vì luồng khói của vực.

3 Từ trong luồng khói ra những châu chấu tràn trên khắp đất và chúng được ban cho quyền lực như quyền lực của bò cạp trên đất.

4 Chúng được lệnh không được làm hại loài cỏ trên đất hoặc các thứ có lá xanh và cây cối mà chỉ làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán.

5 Chúng không được phép giết họ nhưng được phép làm khổ họ trong năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ của người bị bò cạp chích.

6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không gặp, họ sẽ cầu chết mà sự chết sẽ lánh xa họ.

7 Hình dáng của những châu chấu giống như ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên đầu của chúng có mão như bằng vàng còn mặt của chúng như mặt người.

8 Chúng có tóc như tóc đàn bà và răng của chúng như răng sư tử.

9 Chúng có giáp ngực như bằng sắt. Tiếng cánh của chúng nghe như tiếng của nhiều chiến xa do ngựa kéo, chạy trong chiến trường.

10 Chúng có đuôi giống như của bò cạp và có nọc độc trong đuôi. Quyền lực của chúng được dùng để làm hại loài người trong năm tháng.

11 Vua cai trị chúng là sứ giả của vực sâu không đáy mà tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn còn tên trong tiếng Hy-lạp là A-bô-ly-ôn.

12 Một cơn khốn đã qua. Này, còn hai cơn khốn nữa sẽ đến.

13 Thiên sứ thứ sáu thổi loa. Tôi nghe một tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời

14 phán với thiên sứ thứ sáu đang có loa: “Hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát.”

15 Bốn sứ giả đó, đã được cho sẵn giờ, ngày, tháng, năm để giết một phần ba loài người, được thả ra.

16 Tôi nghe quân số đoàn kỵ mã của họ là hai trăm triệu.

17 Vậy, trong khải tượng tôi thấy những ngựa và những kẻ cưỡi chúng có giáp ngực màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu hoàng. Đầu của những ngựa giống như đầu sư tử, và từ miệng chúng phun ra lửa, khói và lưu hoàng.

18 Bởi ba chất phun ra từ miệng chúng là: lửa, khói, và lưu hoàng mà một phần ba loài người bị giết.

19 Quyền lực của chúng ở trong miệng và trong đuôi của chúng. Những đuôi của chúng giống như rắn, có đầu, nhờ đó chúng làm hại loài người.

20 Phần những người còn lại chưa bị giết bởi các tai họa này vẫn chưa cải hối những việc của tay họ làm: chưa ngưng thờ phượng ma quỷ, các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ chẳng thể thấy, nghe, hoặc bước đi.

21 Họ cũng không cải hối những sự giết người, tà thuật, tà dâm, trộm cắp của họ!

1 Thiên sứ thứ năm thổi loa và tôi thấy một ngôi sao từ trời giáng xuống đất: Nó được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

Khải Huyền 9:1 là một trong những câu Thánh Kinh tiêu biểu về sự dùng nghĩa bóng của các từ ngữ. Các từ ngữ dưới đây được dùng với nghĩa bóng:

1. Một ngôi sao: Một thiên sứ (Khải Huyền 1:16 & 20). Ở đây, có lẽ chính là Sa-tan. Trong Lu-ca 10:18 có ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus, như sau: “Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như tia chớp.” Điều thú vị trong câu nói của Đức Chúa Jesus Christ, là Ngài dùng động từ “thấy” với thời quá khứ chưa hoàn thành. Nghĩa là, sự kiện Sa-tan từ trời sa xuống chưa xảy ra, nhưng Ngài đã nhìn thấy, và cái thấy đó vẫn đang tiếp diễn trong lúc Ngài phán với các môn đồ. cái thấy đó sẽ hoàn thành trong ngày Sa-tan thật sự bị đánh bại bởi Thiên Sứ Trưởng Mi-chen, và sa xuống âm phủ, mở khóa vực sâu cho các thiên sứ phạm tội bị giam trong đó, được lên trên mặt đất.

2. Chìa khóa: Quyền tháo mở, không phải là một chìa khóa theo nghĩa đen.

3. Vực sâu không đáy: Nghĩa bóng là nơi sâu thẳm nhất.

  • Đây là vực sâu trong âm phủ, ngăn cách chỗ ở của các thánh đồ của Chúa với chỗ ở của những người không thuộc về Chúa, trước khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công tác chuộc tội cho nhân loại: “Có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được” (Lu-ca 16:26).
  • Đây là vực sâu Đức Chúa Trời dùng để giam các thiên sứ phạm tội trọng: “Nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét” (I Phi-e-rơ 2:4). Nhiều nhà giải kinh tin rằng, những thiên sứ phạm tội bị giam vào vực sâu, là những thiên sứ đã tự ý nhập vào những người đàn ông để kết hôn với những người đàn bà trong thời trước Cơn Nước Lụt, khiến cho loài người sinh ra một dòng hung mạnh, tội lỗi (Sáng Thế Ký 6:1-4). Các thiên sứ được gọi là “các con trai của Đức Chúa Trời” như trong Gióp 1:6 và 2:1.
  • Chính vì các thiên sứ phạm tội, còn gọi là tà linh, đã tự ý nhập vào loài người phải bị án phạt giam vào vực sâu, cho nên, những tà linh tự ý nhập vào một người đàn ông Giê-ra-sê, đã nài xin Đức Chúa Jesus Christ đừng buộc chúng phải vào trong vực sâu: “Chúng nó cầu xin Đức Chúa Jesus đừng khiến mình xuống vực sâu” (Lu-ca 8:31).

2 Nó mở vực sâu không đáy và có luồng khói xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không trở nên tối đen vì luồng khói của vực.

3 Từ trong luồng khói ra những châu chấu tràn trên khắp đất và chúng được ban cho quyền lực như quyền lực của bò cạp trên đất.

4 Chúng được lệnh không được làm hại loài cỏ trên đất hoặc các thứ có lá xanh và cây cối mà chỉ làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán.

Sa-tan, trong nỗ lực cuối cùng chống nghịch Thiên Chúa, đã giải thoát các tà linh bị giam trong vực sâu, để dùng chúng tấn công loài người. Chúng ta không rõ luồng khói xông lên từ vực sâu trong âm phủ này là gì, nhưng nó có sức mạnh làm cho bầu trời bị tối đen! Từ trong luồng khói ấy, vô số tà linh trong hình dáng của những con châu chấu tràn ra khắp đất. Mặc dù mang hình dáng của những con châu chấu nhưng những tà linh này không được làm hại cây cỏ trên đất, mà chúng chỉ được quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Quyền lực của bò cạp trên đất là sức mạnh để dùng đuôi chích và truyền nọc độc như nọc độc của bò cạp vào trong thân thể của nạn nhân.

Lời Chúa ở đây cho biết, chỉ những người có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, tức là 144,000 người I-sơ-ra-ên, mới không bị hại bởi những châu chấu tà linh này. Điều đó có nghĩa là: Rất có thể những người tin Chúa trong Thời Đại Nạn cũng sẽ bị khổ vì những tà linh này, như là một sự thử thách đức tin của họ. Bởi vì, chúng ta không thấy chỗ nào trong sách Khải Huyền nói đến sự kiện các thánh đồ Thời Đại Nạn được đóng dấu ấn của Đức Chúa Trời, ngoại trừ 144,000 người I-sơ-ra-ên được đóng dấu trước khi cơn đại nạn xảy ra, và 144,000 được tuyển chọn từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con (Khải Huyền 14:1-5).

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tin rằng, tất cả những ai tin nhận Tin Lành trong Kỳ Đại Nạn cũng đều được mang dấu ấn của Đức Chúa Trời. Sự kiện các thiên sứ của Thiên Chúa đóng ấn cho 144,000 I-sơ-ra-ên xảy ra từ trước cơn đại nạn cho phép chúng ta hiểu rằng, kể từ giây phút đó, những ai tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ hoặc qua những người đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ, đều đương nhiên được đóng ấn của Đức Chúa Trời. Điều này tương tự như việc Đức Chúa Jesus Christ làm báp-tem bằng thánh linh cho Hội Thánh một lần duy nhất vào ngày Hội Thánh được thành lập, khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Kể từ đó, hễ ai tin nhận Tin Lành do Hội Thánh rao giảng, thì đương nhiên được báp-tem vào trong Hội Thánh, được báp-tem bằng thánh linh.

Chúng tôi chọn tin rằng những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Đại Nạn đều được mang con dấu của Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bị hại bởi những tà linh mang hình châu chấu, cũng không bị hại bởi lửa ra từ miệng những con ngựa của đoàn quân tà linh hai trăm triệu

5 Chúng không được phép giết họ nhưng được phép làm khổ họ trong năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ của người bị bò cạp chích.

6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không gặp, họ sẽ cầu chết mà sự chết sẽ lánh xa họ.

Thời gian các tà linh này làm khổ loài người là năm tháng. Thời gian một người bị chúng làm cho đau đớn là bao lâu thì chúng ta không biết! Sự đau đớn đó giống như là bị bò cạp chích, tức là đau nhức, sưng, nóng sốt, không thể ăn uống, không thể ngủ nghỉ… được nhân lên rất là nhiều lần, đến nỗi có người muốn chết nhưng lại không thể chết. Câu 6 hàm ý, ngay cả những người muốn tự sát để thoát khỏi cơn đau đớn, thì cũng không thể tự sát được. Lần đầu tiên trong lịch sử của loài người, sẽ có một giai đoạn kéo dài suốt 150 ngày mà sự chết vắng mặt trên thế gian. Ngay cả lực lượng cảnh sát và quân đội của chính quyền toàn cầu AntiChrist cũng bị tê liệt, không thể đi tìm và bắt giết những người tin Chúa.

7 Hình dáng của những châu chấu giống như ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên đầu của chúng có mão như bằng vàng còn mặt của chúng như mặt người.

8 Chúng có tóc như tóc đàn bà và răng của chúng như răng sư tử.

9 Chúng có giáp ngực như bằng sắt. Tiếng cánh của chúng nghe như tiếng của nhiều chiến xa do ngựa kéo, chạy trong chiến trường.

10 Chúng có đuôi giống như của bò cạp và có nọc độc trong đuôi. Quyền lực của chúng được dùng để làm hại loài người trong năm tháng.

Vì một lý do gì đó mà Đức Chúa Trời cho phép những tà linh bị giam trong vực sâu được hiện ra trên đất trong hình dáng châu chấu, nhưng lại rất khác thường với những con châu chấu thật. Chúng ta cần chú ý đến trạng từ so sánh “như” được dùng trong sự mô tả những tà linh này. Hình dáng của chúng là châu chấu nhưng chúng có mặt như mặt người. Vì chúng có mặt như mặt người nên đầu chúng cũng có tóc, và tóc của chúng thì như tóc của đàn bà. Trên đầu thì có mão như bằng vàng. Răng như răng sư tử. Có giáp che ngực như bằng sắt, và có đuôi như đuôi bò cạp. Chính cái đuôi như đuôi bò cạp này chích và tiêm nọc độc vào nạn nhân.

11 Vua cai trị chúng là sứ giả của vực sâu không đáy mà tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn còn tên trong tiếng Hy-lạp là A-bô-ly-ôn.

Trong tất cả các tà linh bị nhốt trong vực sâu, thì có một tà linh đứng đầu, và tên của tà linh ấy có nghĩa là “Kẻ Hủy Diệt.” Tà linh này không phải là Sa-tan, vì Sa-tan không bị nhốt trong vực sâu, nhưng có lẽ là một thiên sứ dưới quyền Sa-tan, cầm đầu đạo quân thiên sứ phạm tội đã tham dự việc nhập vào loài người thời trước Cơn Nước Lụt. Chúng ta biết, các thiên sứ được chia thành nhiều đạo quân, mặc dù chúng ta không biết số lượng các đạo quân thiên sứ. Trong Ma-thi-ơ 26:53 ghi lại lời phán sau đây của Đức Chúa Jesus Christ: “Ngươi tưởng Ta không có thể xin Cha Ta lập tức cho Ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?” Lời phán ấy hàm ý cho chúng ta biết, có hơn 12 đạo quân thiên sứ. Còn Khải Huyền 12:4 hàm ý Sa-tan đã cám dỗ một phần ba các thiên sứ theo hắn phản nghịch Thiên Chúa.

12 Một cơn khốn đã qua. Này, còn hai cơn khốn nữa sẽ đến.

13 Thiên sứ thứ sáu thổi loa. Tôi nghe một tiếng từ bốn sừng của bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời

14 phán với thiên sứ thứ sáu đang có loa: “Hãy thả bốn sứ giả đang bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát.”

Qua Khải Huyền 9:12, chúng ta biết, cơn khốn thứ nhất chính là khoảng thời gian năm tháng loài người bị những châu chấu tà linh làm cho đau đớn, khổ sở, muốn chết mà không thể chết được. Kế tiếp là cơn khốn thứ hai đến theo tiếng loa của vị thiên sứ thứ sáu. Tiếng loa vừa được thổi xong, thì từ bốn sừng của bàn thờ có một tiếng phán lớn, phán với vị thiên sứ thứ sáu thổi loa. Chúng ta không biết rằng, bốn sừng bàn thờ có phải là các sinh vật như là bốn sinh vật phục vụ ngai của Đức Chúa Trời hay không. Hay là chúng có tác dụng như các loa phóng thanh? Tiếng phán đó là lệnh truyền cho vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, làm công việc mở trói cho bốn thần linh bị trói tại sông lớn Ơ-phơ-rát.

Danh từ được dịch là “sứ giả” trong câu này, cũng cùng một danh từ được dịch là “thiên sứ.” Tuy nhiên, chắc chắn đây là bốn thiên sứ phạm tội, vì họ bị trói!

15 Bốn sứ giả đó, đã được cho sẵn giờ, ngày, tháng, năm để giết một phần ba loài người, được thả ra.

16 Tôi nghe quân số đoàn kỵ mã của họ là hai trăm triệu.

Chúng ta không biết bốn tà linh này bị trói tại khu vực sông Ơ-phơ-rát từ khi nào, nhưng chúng đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn để làm công cụ tiêu diệt một phần ba dân số loài người trong thời điểm ấy! Hãy để ý nhóm chữ: “giờ, ngày, tháng, năm” để biết rằng Đức Chúa Trời đã ấn định các thời điểm cho mọi sự một cách chính xác.

Bốn tà linh này có quyền thống lĩnh hai trăm triệu tà linh khác, là những tà linh xuất hiện như những người lính cưỡi ngựa.

17 Vậy, trong khải tượng tôi thấy những ngựa, và những kẻ cưỡi chúng có giáp ngực màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu hoàng. Đầu của những ngựa giống như đầu sư tử, và từ miệng chúng phun ra lửa, khói và lưu hoàng.

Trong khải tượng của Giăng, những kẻ cưỡi ngựa đều có giáp che ngực bao gồm ba màu: màu lửa, màu hồng bảo thạch, và màu lưu hoàng. Lửa mang nhiều màu sắc khác nhau, tùy theo nhiên liệu bị đốt, nhưng màu thông thường là màu cam. Hồng bảo thạch (jacinth) là một loại đá quý có màu đỏ sậm. Lưu hoàng (sulfur), còn gọi là diêm sinh, có màu vàng chanh.

Những con ngựa chính là vũ khí của đạo quân tà linh. Dù mang hình dáng của loài ngựa, nhưng đầu chúng lại giống như đầu sư tử. Từ miệng chúng, lửa, khói, và chất lưu hoàng được phun ra. Lưu hoàng là một chất cháy, cho nên, lửa và khói theo chung với lưu hoàng là điều đương nhiên. Nói cách khác, những con ngựa tà linh giống như là những cổ súng phun lửa di động.

18 Bởi ba chất phun ra từ miệng chúng là: lửa, khói và lưu hoàng mà một phần ba loài người bị giết.

19 Quyền lực của chúng ở trong miệng và trong đuôi của chúng. Những đuôi của chúng giống như rắn, có đầu, nhờ đó chúng làm hại loài người.

Một phần ba dân số trên thế gian vào thời điểm ấy sẽ bị chết vì lửa, khói, và lưu hoàng ra từ miệng những con ngựa tà linh. Đuôi của những con ngựa tà linh lại giống như đầu rắn, có thể cắn và giết người.

Chúng ta nhớ rằng, trong Khải Huyền 6:8 nói đến trong suốt bảy năm đại nạn, khoảng một phần tư dân số địa cầu sẽ chết vì chiến tranh, loạn lạc, đói kém, dịch bệnh, và thú dữ. Hiện nay, dân số địa cầu khoảng hơn bảy tỷ người. Cứ cho rằng, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, con số người được cất đi và con số người bị chết vì vô số tai nạn sẽ xảy ra trong ngày ấy, tạm cho là một tỷ người, thì, sau sự cất lên, thế gian còn lại khoảng sáu tỷ người. Một phần tư trong số sáu tỷ người đó, tức là khoảng một tỷ rưỡi người sẽ bị chết vì chiến tranh, loạn lạc, đói kém, dịch bệnh, và thú dữ. Và thêm vào đó là khoảng một tỷ rưỡi người sẽ bị chết vì đoàn quân hai trăm triệu tà linh. Chúng ta thật sự khó mà đoán được, sau khi Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt AntiChrist và những kẻ theo hắn, cùng với bất cứ ai không tin nhận Tin Lành, thì lúc bấy giờ trên địa cầu sẽ còn lại được bao nhiêu người.

20 Phần những người còn lại chưa bị giết bởi các tai họa này vẫn chưa cải hối những việc của tay họ làm: chưa ngưng thờ phượng ma quỷ, các thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ là những thứ chẳng thể thấy, nghe, hoặc bước đi.

21 Họ cũng không cải hối những sự giết người, tà thuật, tà dâm, trộm cắp của họ!

Trong hai phần ba dân số còn lại, khoảng ba tỷ người, ngoại trừ con dân Chúa, thì không ai chịu ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ vẫn tiếp tục thờ phượng ma quỷ qua các hình tượng do tay người làm ra và tôn làm thần. Bên cạnh đó, họ vẫn cứ giết nhau, theo tà thuật, phạm tà dâm, và trộm cắp lẫn nhau! Sự theo tà thuật bao gồm mọi hình thức bói toán, cầu hồn, ngồi đồng, thiền định, luyện Yoga…

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDU5MDNf/11539_ChuGiaiKhaiHuyen_09_1-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: