047 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:1-11

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bảy Tai Họa Cuối Cùng (1)

1 Tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ, truyền cho bảy thiên sứ: “Hãy đi, trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất.”

2 Vị thứ nhất đi, trút chén mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại giáng xuống trên những kẻ có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng nó.

3 Thiên sứ thứ nhì trút chén mình trên biển: Biển trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật trong biển đều chết.

4 Thiên sứ thứ ba trút chén mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng trở nên máu.

5 Tôi nghe thiên sứ của nước thưa: “Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.

6 Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ, các tiên tri nên Ngài đã ban máu cho chúng uống. Chúng đáng bị như vậy.”

7 Tôi nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói rằng: “Thật vậy! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét Ngài là chân thật và công chính.”

8 Thiên sứ thứ tư trút chén mình trên mặt trời. Nó được ban cho quyền thiêu đốt loài người bằng lửa.

9 Loài người bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và phạm thượng Danh của Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền lực trên các tai họa này. Chúng không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.

10 Thiên sứ thứ năm trút chén mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó trở nên đầy sự tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.

11 Chúng phạm thượng Đức Chúa của trời vì những sự đau đớn của chúng, những lở loét của chúng mà không chịu cải hối các việc làm của chúng.

Khải Huyền 16 ghi lại khải tượng về bảy tai họa sau cùng, là hình phạt trực tiếp từ Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất trong khoảng thời gian ba năm rưỡi còn lại của bảy năm đại nạn. Thời gian ba năm rưỡi gồm 42 tháng, đem chia đều cho bảy tai họa thì trung bình cứ mỗi sáu tháng thế gian kinh nghiệm một tai họa mới.

1 Tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ, truyền cho bảy thiên sứ: “Hãy đi, trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất.”

Từ trong đền thờ mù mịt khói mây bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời, có một tiếng lớn truyền lệnh cho bảy vị thiên sứ giữ nhiệm vụ thi hành án phạt của Thiên Chúa. Lệnh truyền này có thể là do chính Đức Chúa Jesus Christ, vì mọi quyền đã được trao cho Ngài, Ngài là Đấng cầm quyền phán xét (Ma-thi-ơ 28:18). Mệnh lệnh “hãy đi” không nhất thiết chỉ mang ý nghĩa là các thiên sứ phải di chuyển, mà còn hàm ý các thiên sứ hãy tự do hành động theo chương trình đã định của Đức Chúa Trời.

2 Vị thứ nhất đi, trút chén mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại giáng xuống trên những kẻ có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng nó.

Chúng ta thấy Lời Chúa nói rõ, chỉ có những kẻ có dấu của con thú, tức AntiChrist, và những kẻ thờ phượng tượng nó mới hứng chịu hình phạt bị lở loét trên da thịt. Thánh Kinh không có tên gọi cho chứng lở loét này, có lẽ vì từ xưa tới lúc bấy giờ chưa bao giờ có chứng lở loét giống như vậy. Chúng ta chỉ có thể đoán là một sự ngứa trên da khiến cho người ta phải gãi và càng gãi thì càng ngứa, rồi khi da bị rách, trầy thì biến thành vết lở và sưng lên, đem lại cảm giác vừa ngứa vừa đau nhức. Vết lở ra nước vàng. Chất nước vàng ấy chảy đến đâu thì làm cho vết lở loang ra đến đấy với mùi hôi thối của thịt bị chết.

3 Thiên sứ thứ nhì trút chén mình trên biển: Biển trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật trong biển đều chết.

4 Thiên sứ thứ ba trút chén mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng trở nên máu.

Hình phạt từ tay của vị thiên sứ thứ nhì và thứ ba khiến cho nước biển, nước sông, và các nguồn nước đều biến thành máu. Chẳng những máu mà là máu của người chết, tức là chất máu đã bị thiếu đi chất ô-xy nên có màu đỏ sậm. Trước đây, khi 1/3 biển bị biến thành máu thì chỉ có 1/3 sinh vật trong biển bị chết (Khải Huyền 8:8-9), nhưng lần này, mọi sinh vật trong biển đều chết vì toàn thể nước biển đều biến thành máu. Biển trở thành một nơi chứa đầy các xác của đủ loài sinh vật ở trong biển. Hãy tưởng tượng xác chết của hàng tỷ loài cá lớn nhỏ nổi trên mặt nước biển trong vài ngày. Mùi hôi thối sẽ bay xa vào trong đất liền. Tiếp theo thì các nguồn nước uống của loài người cũng biến thành máu, và người ta buộc phải uống thứ nước đó.

5 Tôi nghe thiên sứ của nước thưa: “Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.

6 Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ, các tiên tri nên Ngài đã ban máu cho chúng uống. Chúng đáng bị như vậy.”

Chúng ta đã biết các thiên sứ có quyền trên gió và trên lửa, bây giờ chúng ta được biết đến thiên sứ có quyền trên nước. Qua đó, chúng ta biết các yếu tố thiên nhiên đều đang được các thiên sứ của Chúa cai trị. Vị thiên sứ có quyền trên nước công bố rằng, sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính và cho chúng ta biết lý do vì sao mà nước biến thành máu.

Lý do các nguồn nước uống biến thành máu là bởi vì những kẻ theo AntiChrist đã làm đổ máu các thánh đồ của Chúa, nên Ngài khiến cho họ phải uống máu.

7 Tôi nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói rằng: “Thật vậy! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét Ngài là chân thật và công chính.”

Qua Khải Huyền 9:13 chúng ta đã biết bàn thờ Đức Chúa Trời ở trên trời có thể là một sinh vật, vì bàn thờ phát ra tiếng nói. Trong Khải Huyền 16:7 lại cho chúng ta biết bàn thờ trên trời vang ra tiếng nói công nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời là chân thật và công chính. Có nghĩa là tất cả các hình phạt giáng xuống trên thế gian trong những ngày cuối cùng đều tương xứng với tội lỗi của loài người.

8 Thiên sứ thứ tư trút chén mình trên mặt trời. Nó được ban cho quyền thiêu đốt loài người bằng lửa.

9 Loài người bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và phạm thượng Danh của Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền lực trên các tai họa này. Chúng không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.

Chúng ta đã biết, mặt trời là một khối lửa khổng lồ, lớn gấp 1,300,000 lần địa cầu của chúng ta, nghĩa là mặt trời có thể chứa khoảng 1,300,000 hành tinh có kích thước như địa cầu. Mặt trời cách địa cầu khoảng 149,600,000 km. Ánh sáng và sức nóng từ mặt trời mất khoảng tám phút và 20 giây để chạm vào địa cầu. Chúng ta cũng biết, bầu khí quyển của địa cầu ảnh hưởng đến sức sáng và sức nóng của mặt trời. Riêng vòng đai ô-dôn (ozone) dày khoảng 20 đến 30 km bao chung quanh địa cầu, ở thượng tầng khí quyển, giúp cản các tia tử ngoại, tức ánh sáng tím, (ultraviolet) từ mặt trời. Khi vị thiên sứ thứ sáu ra tay thi hành án phạt trên thế gian, thì có lẽ điều gì đó xảy ra, khiến cho vòng đai ô-dôn bị hủy diệt và các tia tử ngoại từ mặt trời đốt cháy da thịt của loài người. Dầu vậy, con dân Chúa sẽ được ở trong sự bảo vệ của Chúa, như ba thanh niên người Hê-bơ-rơ bị ném vào lò lửa nóng của Vua Nê-bu-cát-nết-xa, được đốt nóng gấp bảy lần bình thường, mà lửa vẫn không làm hại được họ (Đa-ni-ên 3).

Loài người bị phỏng nặng vì sức thiêu đốt của mặt trời thay vì cải hối nếp sống tội lỗi, tôn vinh Đức Chúa Trời, thì họ lại phạm thượng danh của Ngài. Vào thời điểm ấy, cho dù họ ăn năn và tôn vinh Chúa, thì họ vẫn bị hư mất đời đời, nhưng sự đau đớn bởi hình phạt của họ có thể sẽ được giảm đi.

10 Thiên sứ thứ năm trút chén mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó trở nên đầy sự tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.

11 Chúng phạm thượng Đức Chúa của trời vì những sự đau đớn của chúng, những lở loét của chúng, mà không chịu cải hối các việc làm của chúng.

Hình phạt thứ năm trực tiếp giáng xuống trên quyền cai trị của AntiChrist. Một phép lạ sẽ xảy ra khiến cho toàn thế gian bị chìm ngập trong sự tối tăm. Phép lạ này đã từng xảy ra trong xứ Ai-cập khoảng hơn 3400 năm trước. Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-23 chép như sau:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, để cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến nỗi người ta rờ đụng đến được. Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai ra khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân I-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ.”

Chúng ta nhận thấy, sự tối tăm trọn vẹn tạo cho chúng ta cái cảm giác là chúng ta có thể sờ chạm được nó. Chúng ta không biết sự tối tăm trên vương quốc của AntiChrist sẽ kéo dài trong bao lâu; nhưng sự tối tăm ấy khiến cho người ta đau đớn càng hơn và người ta phải cắn lưỡi để mong rằng cái đau của sự cắn lưỡi có thể làm giảm đi sự đau đớn do tối tăm gây ra.

Một số nhà giải kinh cho rằng sự tối tăm này chỉ xảy ra trên thủ đô của AntiChrist, tức là trung tâm chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Có thể đó là thành phố Ba-by-lôn sẽ được tái thiết một cách hoàn tất tại I-rắc. Tuy nhiên, Lời Chúa cho biết là sự tối tăm sẽ bao phủ vương quốc của Antichrist. Có nghĩa là, bất cứ nơi nào có những người mang dấu của AntiChrist cư trú, thì nơi đó sẽ có sự tối tăm. Giữa phép lạ của sự tối tăm toàn cầu sẽ có phép lạ Chúa ban ánh sáng cho con dân của Chúa. Hay nói cách khác, phép lạ của sự tối tăm chỉ xảy ra đối với những kẻ mang con dấu của AntiChrist, nhưng không xảy ra đối với con dân Chúa. Có thể, họ sẽ tạm thời bị mù, không nhìn thấy ánh sáng, như xưa kia thiên sứ đã khiến cho toàn dân chúng thành Sô-đôm bị mù (Sáng Thế Ký 19:11).

Trong tất cả những sự hỗn loạn, kinh hoàng, và đau đớn đó, loài người tiếp tục xúc phạm danh Chúa, mà không chịu ăn năn! Không nhận rằng mình đã sai trái, bội nghịch Thiên Chúa, không tỏ ra hối tiếc những sự gian ác của mình.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyMTZf/11550_ChuGiaiKhaiHuyen_16_1-11.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: