049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh

 

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng, và đầy những danh phạm thượng.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

 

Sau khi Sứ Đồ Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng giáng xuống trên đất, thì ông được một trong các thiên sứ phụ trách thi hành bảy tai họa ấy, cho ông thấy khải tượng về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hình phạt.

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, các dữ kiện được ghi chép trong sách Khải Huyền không phải hoàn toàn theo thứ tự thời gian chúng xảy ra. Vì thế, điều này không có nghĩa là Khải Huyền 17 và 18 ghi lại sự kiện xảy ra sau khi bảy tai họa cuối cùng đã giáng xuống, mà là, sau khi Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng, thì ông được nhìn thấy chi tiết về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt. Sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt xảy ra trước khi AntiChrist chưa diệt ba trong mười vua cầm quyền trong thế gian. Vì Khải Huyền 17:16 cho biết cả mười vua cùng hiệp ý với AntiChrist để tiêu diệt Va-ti-căn và tịch thu tất cả các tài sản của Giáo Hội Công Giáo (ăn thịt) ở khắp nơi trên đất.

Sau khi Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt thì AntiChrist sẽ diệt ba trong số mười vua, để toàn quyền cai trị khu vực Nga, Châu Âu, và Trung Đông.

Chúng ta cũng cần phân biệt Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh:

Ba-by-lôn thuộc thể là thành phố Ba-by-lôn tại I-rắc mang tinh thần phản nghịch Thiên Chúa, tạo ra một tôn giáo thờ lạy hình tượng, thần tượng và Sa-tan. Chính cái tinh thần phản nghịch Thiên Chúa và thờ lạy loài thọ tạo ấy là Ba-by-lôn thuộc linh. Thế nhưng, sau khi Ba-by-lôn thuộc thể bị hủy diệt thì tinh thần Ba-by-lôn lan tràn khắp nơi trên thế gian. Nơi nào hệ thống tôn giáo thờ lạy loài thọ tạo, chống nghịch Thiên Chúa phát triển mạnh mẽ, thì nơi ấy có trụ sở thuộc thể của nó. Trong thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, thì trụ sở thuộc thể của nó là thành phố Bẹt-găm thuộc vùng Tiểu Á (Khải Huyền 2:13). Ngày nay, và cho đến giữa Kỳ Đại Nạn, thì trụ sở thuộc thể của nó là vương quốc Va-ti-căn.

Sau khi Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì tất cả các giáo phái Tin Lành sẽ hiệp chung với Anh Giáo, Chính Thống Giáo, và Công Giáo kết thành một thực thể tôn giáo lớn nhất hoàn cầu. Với sự hiệp một như vậy, đương nhiên thế lực của khối Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất này rất mạnh, nó sẽ chi phối các chính quyền trên thế giới, nên AntiChrist phải chịu quỵ lụy hệ thống tôn giáo này trong khoảng ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn. Vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, khi AntiChrist đã nắm gần trọn quyền trên toàn thế gian, được nhiều người tôn phục, thì hắn sẽ hiệp sức với mười vua để tiêu diệt thế lực Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất.

Tiếp liền theo đó, hắn sẽ vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, xưng mình là Đức Chúa Trời và buộc muôn dân trên đất phải thờ lạy hắn. Khi ấy, Tiên Tri Giả sẽ dùng quyền và phép lạ để hướng dẫn tín đồ của Cơ-đốc Giáo và Hồi Giáo tôn phục AntiChrist. Đó là ý nghĩa của hai cái sừng như sừng chiên con trên đầu Tiên Tri Giả. Bởi vì cả Cơ-đốc Giáo lẫn Hồi Giáo đều tin nhận về một Đấng Cứu Rỗi sẽ hiện ra vào thời cuối cùng, nên Tiên Tri Giả dễ dàng thuyết phục tín đồ của hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian này, khiến họ tin nhận AntiChrist là Đấng Cứu Rỗi. Các tín đồ của các tôn giáo khác và những người vô thần cũng sẽ buộc phải tôn AntiChrist làm Đức Chúa Trời, nếu không, sẽ bị giết!

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến, nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

Chúng ta nên nhớ là Giăng vẫn đang đứng trên đất, gần nơi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Một thiên sứ đến, nói với ông; có nghĩa là vị thiên sứ từ trên trời giáng xuống trên đất và đến gần Giăng. Lời mời “Hãy đến đây!” Có nghĩa là hãy đến nơi thành Ba-by-lôn thuộc linh tọa lạc, tức là tiểu vương quốc Va-ti-căn tại thành Rô-ma, thuộc nước Ý ngày nay. Nơi giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo cư ngụ và cai trị.

Trước hết, Thánh Kinh gọi tổ chức tôn giáo này là “con điếm lớn.” Điếm được nói ở đây là điếm thuộc linh, tức là sự thờ lạy các hình tượng, các thần tượng, và Sa-tan để thu lợi. Trong câu 5 còn gọi nó là “Mẹ các gái điếm!” Tức là từ nó sinh ra nhiều tổ chức tôn giáo khác. Danh từ “con điếm lớn” được dùng để gọi Ba-by-lôn thuộc linh, vì sự tà dâm thuộc linh của nó bao gồm tất cả mọi hình thức thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan, và vì từ nó sinh ra hàng ngàn tổ chức tôn giáo khác tương tự như nó.

Hình ảnh con điếm lớn ngồi trên các dòng nước tiêu biểu cho sự kiện quyền lực của giáo hội này ảnh hưởng đến nhiều dân, nhiều nước trên thế gian. Các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó tức là các thể chế chính trị đều thỏa hiệp với giáo hội này. Các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó tức là muôn dân trên đất tiếp nhận các giáo lý của giáo hội này.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng và đầy những danh phạm thượng.

Thân thể thuộc linh của Sứ Đồ Giăng được thiên sứ đưa đi đến một vùng hoang mạc, trong khi thân thể xác thịt của ông vẫn còn ở trong một hang đá trên đảo Bát-mô. Tại đó, ông nhìn thấy hình ảnh tiêu biểu cho sự kiện Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên AntiChrist. Đây là sự kiện sẽ xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

Sự trang sức của người đàn bà tiêu biểu cho sức thu hút, địa vị cao trọng, và sự giàu có, xa hoa về vật chất của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất. Cái chén bằng vàng tức là loại chén dùng để uống rượu dành riêng cho các bậc vua chúa. Hành động uống rượu tiêu biểu cho sự hưởng thụ của xác thịt. Những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm tức là tất cả các giáo lý và nếp sống thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan. Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất đầy dẫy những sự như vậy và vui thỏa trong tội lỗi.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Huyền Nhiệm,” vì không ai hiểu rõ nguồn gốc và chiều sâu sự ô uế của nó. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Ba-by-lôn Lớn,” có nghĩa, nó là tinh thần chống nghịch Thiên Chúa lớn nhất trên thế gian. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Mẹ Các Gái Điếm” vì từ nó phát sinh ra các giáo hội chống nghịch Thiên Chúa, khác. Đồng thời, nó cũng phát sinh ra những sự gớm ghiếc trên đất. Những sự gớm ghiếc trên đất là tất cả những sự gì nhân danh Chúa để chống nghịch Chúa.

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

Giáo hội này có nợ máu với các thánh đồ của Chúa và với những người rao giảng Tin Lành. Những thánh đồ của Chúa là những người tin nhận Chúa và sống theo Lời Chúa. Những chứng nhân của Chúa là những người rao giảng Tin Lành. Trong suốt gần 1000 năm mà lịch sử gọi là Thời Kỳ Đen Tối (The Dark Age), giáo hội này đã giết chết từ 50 triệu người đến 150 triệu con dân Chúa, đốt bỏ biết bao nhiêu là cuốn Thánh Kinh, cầm tù, tra tấn, cướp đoạt tài sản của hàng trăm triệu người, trong khi xưng nhận mình là Hội Thánh của Chúa [1]. Vì thế, Sứ Đồ Giăng lấy làm kinh ngạc.

Khi nhìn thấy Giăng lộ vẻ kinh ngạc, vị thiên sứ hỏi ông: “Sao ngươi kinh ngạc?” Chúng ta thật sự khó mà hiểu được ý nghĩa câu hỏi của vị thiên sứ, nhưng chúng ta có thể thông cảm cho sự kinh ngạc của Giăng. Vào thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng, thì chính bản thân ông đang bị bách hại bởi chính quyền La-mã. Từ khi Hội Thánh được thành lập vào Lễ Ngũ Tuần, Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 27 [2] cho đến thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng là năm 95, thì Hội Thánh vẫn luôn chịu sự bách hại từ Do-thái Giáo và từ chính quyền La-mã. Trừ Giăng và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra, tất cả các sứ đồ của Chúa đều đã tử Đạo, kể cả Sứ Đồ Phao-lô. Vì thế, khó mà cho Giăng tưởng tượng ra có một lúc một tập thể mang danh Hội Thánh của Chúa lại cầm quyền trên các vua thế gian, và điều đáng ngạc nhiên hơn hết, là tập thể đó, dù mang danh là Hội Thánh của Chúa nhưng thực chất lại là thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và ma quỷ! Có lẽ, vị thiên sứ muốn cho Giăng nhớ lại lời Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô viết ra trong lá thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô khoảng 30 năm trước đó:

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Ngày nay, nhìn vào sinh hoạt của các tổ chức gọi là các giáo hội Tin Lành chúng ta dễ dàng nhận thấy sự tà dâm thuộc linh của họ, dầu họ không thờ lạy các hình tượng do tay người làm ra như Giáo Hội Công Giáo. Họ tôn thờ hàng giáo phẩm và thường dùng câu: “Chớ đụng đến người được Chúa xức dầu;” Họ tôn thờ tiền bạc, tức “Ma-môn” (Thần Tài). Họ tôn thờ các bằng cấp thần học. Và, họ cho những tín đồ trong các giáo hội của họ uống say mê các thứ giáo lý không có trong Thánh Kinh, như: giáo lý “được cứu một lần được cứu vĩnh viễn;” giáo lý “báp-tem bằng thánh linh;” giáo lý “Tin Lành thịnh vượng…” là những thứ ô uế, gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, thiên sứ giải thích cho Giăng ý nghĩa của khải tượng mà ông đang nhìn thấy.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

Danh từ “con thú” được dùng trong Khải Huyền 11 và Khải Huyền 17 mà chúng ta đang tìm hiểu đây bao gồm ba ý nghĩa: (1) Dùng để gọi con người xác thịt AntiChrist. (2) Dùng để gọi quyền cai trị của AntiChrist và vương quốc của hắn. (3) Dùng để gọi tà linh ngự trong thân thể của AntiChrist trong ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Đại Nạn. Tà linh ấy chính là Sa-tan.

Sa-tan vẫn dùng các đế quốc trong thế gian để làm thành các ý định của nó, nhưng trong lịch sử, có ít nhất là hai lần Sa-tan trực tiếp nhập vào thân xác của một con người xác thịt, chiếm quyền điều khiển thân xác ấy, để cai trị thế gian. Lần đầu tiên là Sa-tan nhập vào thân thể của Nim-rốt để sáng lập nên hệ thống tôn giáo thờ lạy thần tượng và chính Sa-tan. Sau khi Nim-rốt chết thì Đức Chúa Trời kết giao ước với Áp-ra-ham để ban sự cứu rỗi cho nhân loại, nên Sa-tan không có cơ hội để nhập vào một ai khác, thiết lập một chính phủ toàn cầu như thời Nim-rốt. Cho đến khi AntiChrist xuất hiện, và Sa-tan bị đánh đuổi khỏi các tầng trời, thì nó tận dụng thân xác của AntiChrist để mong lật được thế cờ trong giờ phút cuối cùng.

Tuy nhiên, Sa-tan sẽ thất bại và bị nhốt lại trong vực sâu không đáy suốt một ngàn năm (Khải Huyền 20:3). Sau đó, Sa-tan sẽ được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục đời đời (20:7-10). Vì thế, mệnh đề: “sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất” chỉ có thể áp dụng cho Sa-tan, và danh từ “con thú” được dùng trong câu 8 và câu 11 là chỉ về Sa-tan. “Trước có,” là trước đây Sa-tan nhập vào Nim-rốt và cai trị toàn thế gian. “Hiện nay không còn,” là trong thời điểm thiên sứ nói chuyện với Giăng thì Sa-tan không hiện diện trong một thân thể xác thịt nào để cai trị thế gian. “Sau sẽ đến,” là lúc Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist.

Từ khi AntiChrist lên cầm quyền cho đến giữa của bảy năm đại nạn thì Sa-tan chỉ ở bên cạnh AntiChrist để xúi giục; và AntiChrist chính là vị vua thứ bảy của đế quốc thứ bảy. Nhưng trong ba năm rưỡi sau cùng của bảy năm đại nạn, thì Sa-tan sẽ nhập vào thân thể của Antichrist để đích thân cầm quyền cai trị và đón nhận sự thờ phượng của muôn dân trên đất. Khi đó Sa-tan trong AntiChrist chính là vị vua thứ tám.

Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist, khi Sa-tan nhập vào trong AntiChrist, xưng mình là Đức Chúa Trời.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

Người đàn bà được nói đến ở đây tiêu biểu cho Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất và rất có thể là liên minh giữa Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất với Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo. Bảy cái đầu của con thú là bảy đế quốc bị Sa-tan khống chế trong suốt dòng lịch sử, nhưng luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo do loài người cai trị. Mặc dù Sa-tan lạm dụng các tổ chức tôn giáo của loài người để dẫn dắt loài người đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, nhưng Sa-tan luôn muốn dẹp tan các tổ chức tôn giáo của loài người để thiết lập một tôn giáo toàn cầu chỉ thờ lạy một mình Sa-tan.

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Đế quốc được cai trị bởi vua. Mặc dù một đế quốc có thể tồn tại hàng trăm năm và được cai trị bởi nhiều vua, nhưng ở đây, danh từ vua được dùng để chỉ chung về quyền cai trị một đế quốc. Vì thế, bảy vua hoặc bảy ngai vua tương ứng với bảy đế quốc. Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, vì năm đế quốc đã qua đi; đó là: Ai-cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng), đó là: La-mã. Một chưa đến; đó là: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

Câu này cho chúng ta biết, chính Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám. Trước đó, Sa-tan chỉ làm công việc dẫn dắt các vua, nhưng trong những ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ nhập vào trong vua thứ bảy là AntiChrist, để tự mình trở thành vua thứ tám. Nhưng Sa-tan sẽ đi vào sự hư mất. Từ ngữ “thuộc về bảy vua trước” hàm ý Sa-tan là tà linh điều khiển các vua trước

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

Câu 12 chính là chìa khóa để cho loài người nhận biết AntiChrist ngay trước khi hắn ký văn bản tái cam kết hòa ước, mở đầu cho bảy năm đại nạn. Khi nào, trong cùng một ngày, cùng một giờ, có một nhân vật được thế giới trao cho quyền lãnh đạo một chính quyền toàn cầu, có thể là cơ quan Liên Hiệp Quốc biến dạng, chung với mười nhà chính trị khác cầm quyền lãnh đạo mười vùng trên thế giới, thì nhân vật ấy chính là AntiChrist.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

Mặc dù thế giới được phân chia thành mười khu vực dưới quyền cai trị của mười vua, đứng đầu bởi AntiChrist; nhưng trong thực tế, cả mười vua sẽ đồng ý trao toàn quyền cai trị và quân lực của mình cho AntiChrist. Đến một lúc, sẽ có ba vua tỏ ý không phục và sẽ bị AntiChrist tiêu diệt.

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất sẽ có sức mạnh chính trị rất lớn, vì là tôn giáo có đông tín đồ nhất trên thế giới, ở khắp các quốc gia. Vì thế, các nhà cầm quyền trên đất, bao gồm AntiChrist và mười vua sẽ phải quỵ lụy tôn giáo này cho đến giữa của Thời Đại Nạn.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

Khi AntiChrist và mười vua đã nắm chắc quyền lực trong tay, thì họ sẽ lập tức tiêu diệt trung tâm quyền lực của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất, tức thành phố Va-ti-căn, mà Thánh Kinh gọi là Ba-by-lôn Lớn, và tịch thu toàn bộ tài sản khắp nơi trên đất của giáo hội này. Có lẽ, một đầu đạn nguyên tử sẽ được bắn vào Va-ti-căn và thiêu hủy nó trong một tiếng đồng hồ.

Chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho AntiChrist cùng mười vua chán ghét tổ chức giáo hội này và dốc lòng tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài không bao giờ dùng sức toàn năng của Ngài để bắt ép một ai phải theo Ngài; nhưng khi cần, Ngài sẽ dùng thẩm quyền và sức mạnh của Ngài để khiến cho mọi loài thọ tạo phải hành động theo ý muốn của Ngài. Vì thế, mọi ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, và có nhiều điều được hoàn thành bởi chính những kẻ chống nghịch Ngài.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

Câu này cho chúng ta biết Ba-by-lôn Lớn là một thành phố thuộc thể, là trụ sở vật chất của tinh thần Ba-by-lôn, tức Ba-by-lôn thuộc linh trong những ngày cuối cùng. Sa-tan sẽ ngự tại đó, như nó đã từng ngự tại Bẹt-găm.

Ghi Chú

[1] “Estimates of the Number Killed by the Papacy:”
https://www.opendrive.com/files?MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA

[2] Xem tiết mục “Năm Julian 27” trong bài này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyNDhf/11552_ChuGiaiKhaiHuyen_17_1-18.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: