053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trận Chiến A-ma-ghê-đôn

 

11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính Ngài sẽ phán xét và gây chiến.

12 Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài.

13 Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”

14 Những đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài.

15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

16 Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.”

17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.

20 Con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.

21 Những kẻ còn lại bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi ngựa, là gươm ra từ miệng Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no thịt của chúng.

Sau khải tượng về Tiệc Cưới Chiên Con, Giăng nhìn thấy một khải tượng khác. Ông vẫn còn đang đứng trên đất, trước đền thờ mới được tái thiết tại Giê-ru-sa-lem. Ông nhìn thấy trời mở ra, mở đầu cho sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ trên đất.

11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính Ngài sẽ phán xét và gây chiến.

Câu hỏi được đặt ra là: Đức Chúa Jesus Christ sẽ thật sự cưỡi một con ngựa trắng? Không lẽ, trên thiên đàng cũng có ngựa chiến? Câu trả lời của chúng tôi, dựa trên Lời Chúa, là trong thế giới thuộc linh cũng có ngựa và xe thuộc linh. Sách II Các Vua 6:17 ghi lại sự kiện “ngựa và xe bằng lửa” của các thiên sứ đóng trại chung quanh Tiên Tri Ê-li-sê:

Kế đó, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.”

Chúng ta cần tập cho quen với quan điểm: Rất có thể, những vật trong thế giới vật chất đã được Thiên Chúa sáng tạo theo kiểu mẫu những vật trong thế giới thuộc linh. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:24 cho chúng ta biết, đền thờ dưới đất do Môi-se dựng nên là theo kiểu mẫu của đền thờ trên trời:

Tuy nhiên Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.”

Và, I Cô-rinh-tô 15:40 khẳng định rằng:

Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau.”

Vì thế, chúng ta yên tâm để tin rằng, trên thiên đàng cũng có ngựa nhưng hình thể của ngựa ở trên thiên đàng vinh quang hơn hình thể của ngựa ở dưới đất. Thậm chí, Thánh Kinh gọi đó là “ngựa lửa.” Cũng một thể ấy, trong thiên đàng, xác thể được phục sinh hay được biến hóa của chúng ta sẽ vinh quang hơn là xác thể thuộc về đất của chúng ta. Xác thể trên thiên đàng của chúng ta xinh đẹp tuyệt vời, trẻ, mạnh mãi mãi và không hề chết.

Ngoài ra, hai trăm triệu con ngựa của tà linh mà chúng ta đã học qua trong Khải Huyền 9:16-19 lại có hình dạng khác với những con ngựa trong thế giới vật chất.

Ngựa tiêu biểu cho chiến tranh. Màu trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết lẫn sự công chính. Đức Chúa Jesus Christ chính là đấng quân vương của nước Trời đích thân lâm trận, và trận chiến mà Ngài tham dự là một trận chiến công chính. Trận chiến trừng phạt kẻ ác, báo thù cho những nạn nhân vô tội, và thể hiện sự công bình của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài được xưng là “Đấng Thành Tín và Chân Thật.” Danh xưng này của Ngài là danh xưng được dùng trong thân vị Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa nên Ngài là thành tín và chân thật. Nghĩa là, mọi lời phán của Ngài đều được Ngài làm thành, mọi việc làm của Ngài không nghịch lại thuộc tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa.

Cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử cả vũ trụ do Ngài khởi động trên đất là cuộc thánh chiến Thiên Chúa đích thân tiêu diệt những kẻ chống nghịch Thiên Chúa.

12 Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài.

Đôi mắt Ngài như ngọn lửa” nói lên sự phán xét nghiêm khắc của Đấng thấy hết mọi sự, biết hết mọi sự, và không kể những kẻ có tội là vô tội. Mão tiêu biểu cho thẩm quyền. Nhiều mão tiêu biểu cho mọi quyền trên trời và dưới đất đã được Ba Ngôi Thiên Chúa trao vào trong tay Ngài. Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc cai trị và phán xét muôn loài thọ tạo:

…Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta” (Ma-thi-ơ 28:18).

Bởi vì, chính Ngài đã trực tiếp tạo ra chúng:

Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3).

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16).

Danh được viết trên Ngài mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài, là một sự huyền nhiệm mà chúng tôi tin rằng, trong ngày Hội Thánh được kết hiệp với Ngài, Hội Thánh sẽ nhận biết được danh ấy. Bởi vì, khi Hội Thánh đã được kết hiệp với Chúa thì Hội Thánh sẽ biết như là Chúa biết Hội Thánh vậy (I Cô-rinh-tô 13:12). Còn trong hiện tại, chúng ta không nên tốn thời gian và tâm trí để luận bàn điều mà Thánh Kinh đã khẳng định chỉ có Đức Chúa Jesus Christ biết.

13 Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”

14 Các đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài.

Áo đã nhúng trong máu:” Chữ “nhúng” trong nguyên ngữ là động từ của chữ “báp-tem,” nói đến sự nhúng chìm hoàn toàn vào trong một chất lỏng. Máu mà áo của Chúa đã nhúng vào chính là máu của Ngài, đã đổ ra để chuộc tội cho toàn thế gian. Ngài đến thế gian lần thứ nhất để đổ máu chuộc tội cho thế gian, nhưng khi Ngài đến thế gian lần thứ nhì, thì Ngài đến để phán xét tất cả những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vì thế, Ngài mặc chiếc áo đã nhúng chìm trong máu chuộc tội của Ngài để cho tất cả những kẻ không tin nhận máu chuộc tội của Ngài hiểu rằng, họ bị phán xét không phải vì họ là tội nhân, mà họ bị phán xét vì họ đã không ăn năn tội và tin nhận sự Ngài đã đổ máu để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho họ. Chỉ trong cuộc phán xét chung vào cuối Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, thì mỗi người mới bị phán xét tùy theo mỗi việc đã làm.

Danh “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” khác với danh “Con Đức Chúa Trời.” Danh “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” là danh được dùng cho thân vị Thiên Chúa của Ngôi Hai Thiên Chúa. Còn danh “Con của Đức Chúa Trời” là danh được dùng cho thân vị người của Ngài. Danh xưng “Đức Chúa Jesus Christ” cũng như danh xưng “Vua của Những Vua Chúa của Những Chúa” được dùng cho thân vị vừa là Thiên Chúa vừa là người của Ngài.

Thân thể xác thịt loài người của Thiên Chúa Ngôi Hai được Đức Chúa Trời sinh ra bởi năng lực của Đức Thánh Linh trong lòng trinh nữ Ma-ri. Nhưng bản thể Thiên Chúa của Ngài thì đồng tự có và đồng có mãi, đồng quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Ngài mang danh hiệu “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” vì Ngài phán truyền thánh ý của Thiên Chúa, được quyết định qua thân vị của Thiên Chúa Ngôi Một. Lời phán truyền của Ngài được Đấng Thần Linh, Thiên Chúa Ngôi Ba, biến thành hiện thực và bảo tồn cho đến đời đời.

  • Thân vị Đức Chúa Trời, tức Thiên Chúa Ngôi Một, tiêu biểu cho ý chí của Thiên Chúa.
  • Thân vị Ngôi Lời, tức Thiên Chúa Ngôi Hai, tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa.
  • Thân vị Đấng Thần Linh, tức Thiên Chúa Ngôi Ba, tiêu biểu cho năng lực của Thiên Chúa.

Các đạo binh trên trời bao gồm những thiên sứ và Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ, Hội Thánh của Chúa cũng chính là quân lực của Ngài. Mỗi người trong Hội Thánh là một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Những thiên sứ của Chúa có thể chống cự và đánh thắng ma quỷ bằng sức mạnh và thẩm quyền từ Thiên Chúa, nhưng Hội Thánh của Chúa chiến thắng ma quỷ bằng lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, bằng lòng sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài, và bằng các khí giới của Đức Chúa Trời đã ban cho họ, như đã liệt kê trong Ê-phê-sô 6:14-18:

14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,

15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.

16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.

18 Trong tinh thần, luôn làm đủ mọi thứ cầu nguyện và khẩn xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và khẩn xin cho hết thảy các thánh đồ.

Áo vải mịn, trắng, và tinh sạch của những thiên sứ là sự vinh quang, thánh khiết từ ban đầu Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ không hề phạm tội, họ trung tín hầu việc Chúa, họ giữ mãi sự vinh quang thánh khiết mà Chúa đã ban cho họ. Áo vải mịn, trắng, và tinh sạch của con dân Chúa trong Hội Thánh vừa là sự công chính thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ ban cho họ, vừa là sự ban thưởng của Ngài cho những việc làm công bình mỗi người đã làm ra trên thế gian. Tất cả đều cưỡi ngựa trắng theo Đức Chúa Jesus Christ để tham dự cuộc thánh chiến công chính.

Sự có mặt của các đạo quân thiên sứ và Hội Thánh không phải để ra tay đánh nhau với ma quỷ và những quân lực của loài người, nhưng để thể hiện sự oai nghi của Thiên Chúa. Bởi vì, chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ đích thân tiêu diệt những thế lực chống nghịch Ngài, chỉ bằng lời phán của Ngài.

15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta được biết, chỉ với bảy lời phán, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã tạo nên muôn loài vạn vật từ không ra có. Trong Khải Huyền 19:15 chúng ta được biết, lời phán của Ngài sẽ đánh hạ các quốc gia.

Câu: “Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén” là lối nói tỷ dụ, ví sánh lời phán của Chúa sắc như gươm. Chỉ với một lời phán của Ngài, tất cả những kẻ chống nghịch Ngài sẽ ngã chết.

Câu “Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt” là lối nói tỷ dụ về sự cai trị nghiêm khắc của Ngài, theo đúng luật pháp, trên các quốc gia trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Câu “Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng” là lối nói tỷ dụ về sự Ngài sẽ thi hành sự phán xét trên tất cả những kẻ chống nghịch Thiên Chúa và thi hành án phạt của Đức Chúa Trời trên chúng.

16 Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.”

Ngay chính trong danh xưng “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa” chúng ta nhận thấy, các chức vụ cai trị trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh vẫn sẽ còn lại cho đến đời đời. Các vua cai trị các thiên sứ và các vua cai trị các quốc gia của loài người đều ở dưới quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Christ. Danh xưng “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa” được viết trên chiếc áo nhuộm máu của Đức Chúa Jesus Christ, và có lẽ được viết trên hai bên đùi của Ngài, một bên là “Vua của Các Vua” và một bên là “Chúa của Các Chúa!”

17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.

Kế tiếp khải tượng về sự Ngôi Hai Thiên Chúa xuất trận, Giăng nhìn thấy một khải tượng khác. Ông thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Theo sự diễn tả của Giăng chúng ta hiểu rằng, Giăng đang đứng trên đất và nhìn lên trời. Từ vị trí ở trên đất thì mặt trời có kích thước như một quả bóng, nhưng trong thực tế, mặt trời lớn gấp ngàn lần trái đất. Nếu Giăng nhìn thấy thiên sứ đứng trên mặt trời, như một người đứng trên một quả bóng, thì trong thực tế, kích thước của vị thiên sứ đó thật là khổng lồ. Từ nơi xa xôi đó, vị thiên sứ cất tiếng phán với các loài chim trời, gọi chúng đến dự bữa tiệc của Đức Chúa Trời; và thiên sứ gọi Ngài là Đức Chúa Trời Vĩ Đại. Tính từ vĩ đại đó áp dụng cho mỗi thuộc tính của Đức Chúa Trời.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

Bữa tiệc Đức Chúa Trời sắm sẵn cho các loài chim chính là xác chết của tất cả những ai chống nghịch Thiên Chúa, từ người nô lệ đến người tự chủ, từ người dân thường đến kẻ đứng đầu quốc gia, từ người lính chiến đến viên đại tướng… Một lần nữa, chúng ta cần lưu ý đến chi tiết này: Rất có thể, vào thời điểm cuối của bảy năm đại nạn, sau những tai họa kinh hoàng giáng xuống thế gian, loài người không còn những vũ khí hiện đại. Các vệ tinh nhân tạo, các nhà máy phát điện, các nhà máy sản xuất vũ khí đều bị hủy diệt, các nguồn tài nguyên không còn phương tiện để khai thác. Rất có thể dầu lửa và khí đốt cũng bị giới hạn. Chính vì thế mà quân lực của các nước phải tận dụng ngựa để di chuyển và có thể phải dùng gươm, giáo làm vũ khí như thời cổ.

19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.

Bây giờ thì Giăng chú ý đến khải tượng diễn ra trên đất. Ông nhìn thấy AntiChrist (con thú) và các vua trên đất nhóm hiệp lại, để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các đạo quân của Ngài.

20 Con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.

Trước hết, Đức Chúa Jesus Christ bắt sống AntiChrist và Tiên Tri Giả, ném cả hai vào trong hỏa ngục. Chi tiết này cho chúng ta biết, hồ lửa tức hỏa ngục đã có sẵn, là nơi Thiên Chúa sắm sẵn cho ma quỷ (Ma-thi-ơ 25:41). Hoả ngục không thuộc về thế giới vật chất bao gồm toàn cõi vũ trụ mà chúng ta nhận biết. Bởi vì, ngay cả khi trời cũ đất cũ qua đi, thì hỏa ngục vẫn còn đó (Khải Huyền 20:11-15). Vì thế, hoả ngục phải thuộc về thế giới siêu nhiên như thiên đàng. Thiên đàng không thuộc về cõi trời đất của vũ trụ vật chất, là nơi ngự của Thiên Chúa và là chỗ ở của các thiên sứ thánh cùng các con dân Chúa. Hỏa ngục cũng không thuộc về cõi trời đất của vũ trụ vật chất, là nơi Thiên Chúa hình phạt Sa-tan, các thiên sứ phạm tội, cùng những người chống nghịch Ngài.

Sự kiện thân thể xác thịt vật chất của AntiChrist và Tiên Tri Giả đang còn sống bị ném vào trong hỏa ngục gợi cho chúng ta ý nghĩ, thân thể xác thịt của họ có thể sẽ bị cháy tan trong hỏa ngục, chờ ngày sống lại trong một thân thể xác thịt mới để ra trước tòa phán xét chung cuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết này khi học đến Khải Huyền 20:11-15.

21 Những kẻ còn lại bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi ngựa, là gươm ra từ miệng Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no thịt của chúng.

Những kẻ còn lại” tức là tất cả các quân tướng của các quốc gia theo chân AntiChrist chống nghịch Thiên Chúa, đều bị giết bởi lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Thân xác họ sẽ trở thành thức ăn cho chim trời.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYzMDBf/11556_ChuGiaiKhaiHuyen_19_11-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: