064 Như Trong Những Ngày của Nô-ê

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Như Trong Những Ngày của Nô-ê

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Ma-thi-ơ 24:37-51

37 Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy.

38 Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu,

39 và không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.

40 Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại;

41 hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.

42 Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi sẽ đến.

43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.

44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, để cho đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,

49 đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/3c4huceow0i5mhp/201713_NhuTrongNhungNgayCuaNoe.mp3

OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNTk1MjA5OTFf

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/nhu-trong-nhung-ngay-cua-no-e

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, trước khi Kỳ Tận Thế xảy ra, như đã được tiên tri trong Thánh Kinh. Chúng ta có phước rất lớn vì đã được nghe Tin Lành, tin nhận Tin Lành, được thuộc về Hội Thánh của Chúa, và sẽ được Chúa đem ra khỏi thế gian, trước khi Kỳ Tận Thế đến.

Trong loạt bài giảng về Kỳ Tận Thế, được đăng trên www.kytanthe.net, chúng tôi đã giảng khá chi tiết về các sự kiện sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng, do chính Đức Chúa Jesus Christ tiên tri và được ghi lại trong Thánh Kinh gần 2000 năm trước:

 • Tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng.

 • Điềm Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

 • Điềm Chúa đến để kết thúc Kỳ Tận Thế.

Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và sự kiện Chúa đến để kết thúc Kỳ Tận Thế là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau, và hai sự kiện xảy ra cách nhau hơn bảy năm. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại ba bài giảng: “Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ” – Phần 1, Phần 2, và Phần 3 trên trang www.kytanthe.net [1], [2], [3].

Trong bài này, chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ma-thi-ơ 24:37-51, nói về tình hình của thế gian khi Đức Chúa Jesus Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian; và trách nhiệm của những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt Hội Thánh trong những ngày cuối cùng này. Bài giảng này như là lời nhắc nhở và kêu gọi quý con dân Chúa hãy tỉnh thức, kêu gọi những người ở trong chức vụ chăn bầy làm tròn thiên chức cho chiên của Chúa ăn đúng giờ, để chuẩn bị cho ngày Chúa đến, vì ngày ấy đã gần với chúng ta hơn bao giờ hết. Thời điểm ấy chúng ta sẽ BỎ LẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIỚI VẬT CHẤT NÀY để ra đi với Chúa, và có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta sẽ nhận lấy một thân thể xác thịt vinh quang bất tử, được vào trong sự sống đời đời, nhận lãnh sự ban thưởng từ Đấng Christ và nhận quyền đồng trị với Ngài.

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ các điểm quan trọng sau đây:

 • Hội Thánh sẽ được Chúa đem ra khỏi thế gian trước khi Kỳ Tận Thế xảy ra, như đã tiên tri trong: Giăng 14:3; I Cô-rinh-tô 15:51-53; Phi-líp 3:20-21; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18; Khải Huyền 3:10. Tất cả những giả thuyết cho rằng Chúa sẽ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian vào giữa Kỳ Tận Thế hoặc vào cuối Kỳ Tận Thế đều không đúng với Thánh Kinh. Khải Huyền 3:10 khẳng định rằng, Hội Thánh sẽ không trải qua Kỳ Tận Thế.

Khi Đức Chúa Jesus Christ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế, thì thế gian không thể nhìn thấy Chúa đến. Khi ấy, thế gian vẫn vui sống trong tội lỗi như trong thời của Nô-ê. Thế gian chỉ biết Chúa đã đem Hội Thánh ra khỏi thế gian y theo lời hứa của Ngài khi các tai nạn xảy ra khắp thế gian, vì con dân Chúa trong số những người đang điều khiển máy móc sản xuất, phương tiện giao thông, hay đang phục vụ trong các ngành nghề khác, bỗng nhiên biến mất.

 • Hội Thánh sẽ được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ trong thiên đàng qua Lễ Cưới của Chiên Con, vào khoảng giữa bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:7-9.

 • Hội Thánh sẽ cùng Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất vào cuối bảy năm đại nạn, để tiêu diệt thế lực của AntiChrist và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:11-21. Khi đó, thế gian vừa trải qua bảy năm đại nạn kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử, mọi hải đảo đều chìm mất trong biển, mọi núi đều bị san bằng, mọi thành phố lớn trên thế giới đều bị sụp đổ, trừ thành Giê-ru-sa-lem (bị chia làm ba – Khải Huyền 16:19-20). Không ai lo việc ăn uống, cưới gả như trước đó hơn bảy năm, khi Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Khi Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh cùng giáng lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế thì muôn dân trên đất sẽ nhìn thấy Chúa giáng lâm, và sẽ kêu khóc (Ma-thi-ơ 24:30; Khải Huyền 1:7).

Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong những ngày của Nô-ê loài người đã sống như thế nào. Trong những ngày của Nô-ê có nghĩa là vào thời Nô-ê sống trên đất trước khi Chúa hủy diệt thế gian bằng Cơn Lụt Lớn. Đó là khoảng thời gian 600 năm, trong đó, có 120 năm là thời gian Chúa ban cho loài người cơ hội ăn năn.

Nô-ê là con cháu của Sết. Sết là con trai thứ ba của A-đam và Ê-va. Theo lời của Ê-va thì Sết là đứa con trai mà Thiên Chúa đã ban cho bà, thay thế cho A-bên đã bị Ca-in giết chết (Sáng Thế Ký 4:25). Kể từ thời của Sết thì loài người bắt đầu kêu cầu danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Kêu cầu danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có nghĩa là tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài, và cầu xin sự quan phòng của Ngài. Ông cố của Nô-ê là Hê-nóc, một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong suốt ba trăm năm và được Đức Chúa Trời cất ra khỏi thế gian (Sáng Thế Ký 5:22-24) Sự kiện Hê-nóc được Đức Chúa Trời cất ra khỏi thế gian, không trải qua sự chết, không trải qua Cơn Lụt Lớn, làm hình bóng cho sự Đấng Christ sẽ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian trong những ngày cuối cùng. Gần ba trăm năm sau khi Hê-nóc được Đức Chúa Trời cất ra khỏi thế gian, thì Nô-ê ra đời. Mãi đến khi Nô-ê được năm trăm tuổi thì ông mới sinh con. Nô-ê được Thánh Kinh gọi là: “Một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời”, “Người kế tự của sự công bình đến từ đức tin”, “Người rao giảng công chính”. (Sáng Thế Ký 6:9; Hê-bơ-rơ 11:7; II Phi-e-rơ 2:5). Trái lại, thế gian vào thời của Nô-ê đã đắm chìm trong tội lỗi, đến nỗi, Thiên Chúa quyết định hủy diệt toàn thể loài người, chỉ chừa lại tám người trong gia đình của Nô-ê. Sáng Thế Ký 6:5-8 chép:

5 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy sự gian ác của loài người rất nhiều trên đất, tất cả những ý tưởng của lòng họ chỉ là gian ác luôn.

6 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đau buồn vì đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng.

7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã sáng tạo, cả loài người lẫn loài thú, loài côn trùng, và loài chim trời. Ta đau buồn vì đã dựng nên các loài đó.

8 Nhưng Nô-ê được ơn trong mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Dựa vào Lời Chúa, chúng ta thấy rằng, trong những ngày của Nô-ê, lòng của hầu hết loài người chỉ nghĩ đến những sự gian ác. Vào lúc Nô-ê được 600 tuổi, khi Cơn Lụt Lớn xảy ra, tức là vào khoảng năm 2458 TCN [4], thì trong cả thế gian chỉ có tám người thuộc gia đình Nô-ê là sống đẹp lòng Chúa!

Chúng ta không có cách nào để biết tương đối chính xác dân số thế giới vào lúc Chúa hủy diệt thế gian bằng Cơn Lụt Lớn. Theo thống kê phỏng đoán của cơ quan “Dữ Liệu Lịch Sử Môi Trường Toàn Cầu” (History Database of the Global Environment) thì dân số thế giới của năm 3000 TCN vào khoảng 45 triệu người, và của năm 2000 TCN vào khoảng 72 triệu người [5]. Như vậy, dân số thế giới vào năm 2458 TCN có thể vào khoảng 58 triệu người. Nhưng nếu chúng ta xét đến khía cạnh tuổi thọ của loài người lúc bấy giờ cao hơn hiện nay rất nhiều, khoảng gấp 10 lần, thì dân số thế giới của năm 2458 TCN có thể lên đến nhiều tỷ người. Nhưng cứ cho con số 58 triệu người là tương đối chính xác, thì sự kiện trong 58 triệu người chỉ có tám người được kể là sống đẹp ý Chúa, khiến cho chúng ta cảm thấy thật là thấm thía cho lời than của Thiên Chúa trong Sáng Thế Ký 6:7.

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã liên kết những ngày của Nô-ê với những ngày cuối cùng trong thời đại của chúng ta, trước ngày Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Và cũng chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri rằng:

Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn của Ngài, là những người đêm ngày kêu xin Ngài, và Ngài khoan nhẫn với họ? Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự bênh vực họ. Nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Đức Chúa Trời vội vàng bênh vực con dân Chúa trong Hội Thánh khi họ kêu cầu Ngài, và Ngài khoan dung, nhẫn nại trước sự hay vấp phạm của họ. Thế nhưng, khi Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì Ngài không tìm thấy có bao nhiêu người thật sự có đức tin trên đất. Vì sao? Vì trước khi Đấng Christ đến, sẽ có sự bỏ đạo lớn, như Phao-lô đã tiên tri trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ có sự bỏ đạo lớn trong Hội Thánh, bắt đầu từ giữa thế kỷ 20 cho đến nay. Sự bỏ đạo này không phải là sự chối bỏ danh Chúa, nhưng chối bỏ các lẽ thật của Lời Chúa trong khi xưng nhận mình là con dân Chúa. Chính vì chối bỏ các lẽ thật của Lời Chúa mà những người xưng nhận mình là con dân Chúa lại thản nhiên sống trong tội không khác gì người thế gian. Gần hai ngàn năm trước, Đức Thánh Linh đã nhiều lần, qua Sứ Đồ Phao-lô, đau đớn mà nói rằng:

Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.” (Phi-líp 3:18).

Ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ có nghĩa là sống nghịch lại ý nghĩa và giá trị của thập tự giá ấy. Những người xưng nhận đức tin của mình vào Đấng Christ đều hiểu và tin rằng, Đấng Christ đã vì tội lỗi của nhân loại mà chịu chết trên thập tự giá. Nhưng hiểu và tin như vậy mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi thì chính là có nếp sống thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

Chúng ta đang sống trong thời buổi mà thế gian đắm chìm trong tội lỗi như trong những ngày của Nô-ê. Chúng ta không biết trong những ngày của Nô-ê có bao nhiêu người kêu cầu danh Chúa mà chỉ có tám người trong gia đình Nô-ê được ơn trong mắt của Thiên Chúa. Trong thời đại của chúng ta, hiện nay dân số của thế giới lên đến gần 7.6 tỷ người [6], và có khoảng 2.3 tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ [7]. Thế nhưng, khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ tìm thấy có bao nhiêu người thật sự có đức tin nơi Ngài, nghĩa là tin nhận tất cả những gì Ngài giảng dạy và sống theo sự giảng dạy của Ngài. Nói cách khác là tin nhận toàn bộ Thánh Kinh và sống theo những sự dạy dỗ của Thánh Kinh.

Hai tuần trước, chúng ta vừa học I Ti-mô-thê 6:3 về sự con dân Chúa phải theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ và giáo lý của sự tin kính. Mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ đã được ghi chép trong bốn sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng, và sách Khải Huyền. Giáo lý của sự tin kính bao gồm những lời giảng dạy của các sứ đồ, giám mục, người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh dựa vào những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ và những sự phán dạy từ Đức Thánh Linh trong họ, đã đúc kết thành Thánh Kinh Tân Ước, giúp con dân Chúa hiểu Thánh Kinh Cựu Ước và áp dụng mọi lẽ thật của Thánh Kinh vào trong nếp sống mỗi ngày.

Hiện nay, quý ông bà anh chị em đang sống theo Lời Chúa mỗi ngày hay đang sống theo ý riêng của mình, hay đang sống theo những sự dạy dỗ không đúng Thánh Kinh của các giáo hội, hay đang sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của thế gian là các tiêu chuẩn không đúng với Lời Chúa? Nếu quý ông bà anh chị em không sống theo mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ và giáo lý của sự tin kính, thì quý ông bà anh chị em đang bỏ đạo. Nếu vậy, chắc chắn ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì quý ông bà anh chị em sẽ bị bỏ lại.

Tiếp theo đây, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:37-51.

37 Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy.

Trong những ngày của Nô-ê là giai đoạn lịch sử của loài người trong suốt 600 năm đầu của đời sống Nô-ê. Khi Con Người đến là khi Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, như đã được tiên tri trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18:

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.

16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.

17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng chú giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 trên www.timhieuthanhkinh.net [8].

38 Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu,

39 và không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.

Ăn, uống, cưới, gả không phải là các việc làm tội lỗi, nhưng cách thức ăn, uống, cưới, gả có thể khiến cho các việc ấy trở thành tội lỗi, như: hoang phí trong việc ăn uống, say sưa, mất tự chủ, làm ra những việc tội lỗi, ô uế; như kết hôn với người cùng giới tính, con dân Chúa kết hôn với người không tin Chúa… Thế gian trong những ngày của Nô-ê đã làm ra rất nhiều những sự gian ác, và lòng người luôn nghĩ đến những sự gian ác. Loài người thời bấy giờ quay cuồng trong nếp sống tội, không hề biết sự hủy diệt đang đến với họ. Ngày nay, thế gian cũng làm ra những sự gian ác rất nhiều, và lòng người cũng luôn nghĩ đến những sự gian ác như trong những ngày của Nô-ê. Có lẽ ngày nay loài người còn tội lỗi hơn trong những ngày của Nô-ê. Dưới đây là ba lý do điển hình:

 • Ngày nay, phương tiện y khoa hiện đại giúp cho người ta dễ dàng ngừa thai và phá thai để tận hưởng tà dâm. Theo thống kê, mỗi ngày có gần 100,000 vụ phá thai trên khắp thế giới. Trong năm 2017 đã có trên 33 triệu vụ phá thai. Riêng tại Hoa Kỳ, một quốc gia được xem là tiến bộ, văn minh nhất, và là thành trì của các tôn giáo mang danh Chúa, nhưng từ khi luật pháp cho phép phá thai vào năm 1973 đến nay, đã có gần 60 triệu trẻ em bị giết trong bụng mẹ [8].

 • Ngày nay, phương tiện khoa học kỹ thuật giúp cho việc xem các phim ảnh tà dâm phổ biến rộng khắp toàn cầu. Hiện nay, có trên 24.5 triệu web site chuyên về tà dâm, và con số cứ tăng thêm mỗi ngày. Trung bình, cứ mỗi giây đồng hồ có khoảng 30,000 người xem các phim ảnh tà dâm. Trong năm 2017, kỹ nghệ điện ảnh tại Hoa Kỳ sản xuất 507 bộ phim với số thu là 8.8 tỷ đô-la. Trong khi đó, kỹ nghệ phim ảnh tà dâm sản xuất 13,000 bộ phim với số thu trên 13 tỷ đô-la [9].

 • Ngày nay, các giáo hội lớn mang danh Chúa gọi đồng tính luyến ái là bệnh, nhân danh Chúa làm hôn lễ cho những người đồng giới tính, và phong chức giám mục, người chăn, trưởng lão cho những người công khai sống nếp sống quan hệ tính dục với người cùng giới tính [10], [11].

Loài người hiện nay cứ đắm chìm trong tội, kể cả nhiều người xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ, mà không biết thế giới sắp đi vào Kỳ Tận Thế. Riêng những người tin Chúa mà lại sống trong tội thì họ không ngờ rằng, ngày Chúa đến đã rất gần.

40 Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại;

41 hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.

Được đem đi là được Đức Chúa Jesus Christ đem ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng với Ngài. Bị bỏ lại là bị bỏ lại trong thế gian để chịu cơn hoạn nạn lớn trong Kỳ Tận Thế. Hai câu trên đây không hề hàm ý là 50% dân số trên thế giới hay 50% những người mang danh là con dân Chúa sẽ được ra đi với Chúa. Nhưng hàm ý là sự Chúa đến rất là bất ngờ, khi người ta vẫn sinh hoạt bình thường, như làm ruộng, xay cối… Chính điều này giúp cho chúng ta thấy, những phong trào tiên đoán ngày Chúa đến, kêu gọi con dân Chúa nhóm hiệp lại để chờ đón Chúa là hoàn toàn không đúng Thánh Kinh. Vì, khi Chúa đến, con dân chân thật của Chúa vẫn sinh hoạt bình thuờng, vẫn làm những việc thường ngày trong cuộc sống. Người được đem đi tiêu biểu cho những người thật sự sống thánh khiết theo Lời Chúa, người bị bỏ lại tiêu biểu cho những người không sống theo Lời Chúa.

42 Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi sẽ đến.

Lời phán này đánh tan tất cả những lời tuyên bố về ngày giờ Chúa đến. Lời phán này hàm ý rằng, con dân Chúa phải luôn sẵn sàng để ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Chính vì thế mà con dân Chúa không thể sống trong tội. Nếu lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn, xưng tội ngay, để được Chúa tha tội và làm cho sạch tội. Ai đang sống trong kiêu ngạo? Ai đang giận ghét anh chị em cùng Cha của mình, không có lòng tha thứ? Ai đang bỏ mặc sự thiếu thốn, khó khăn của anh chị em cùng Cha của mình, không cứu giúp? Ai đang lén lút phạm tà dâm? Ai đang tự làm cho mình ô uế bằng cách xem bói, xem tử vi, cờ bạc, nghiện ngập, ăn uống, vui chơi cách thô tục phạm thượng với những người không tin Chúa? Xin hãy nghe theo lời khuyên trên đây của Chúa. Tỉnh thức là dọn mình thánh sạch, lo làm trọn các việc lành, hướng lòng về Đức Chúa Jesus Christ, mong chờ Chúa đến.

43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.

Người La-mã chia một đêm thành bốn canh. Canh một từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Canh hai từ 9 giờ tối đến 12 giờ khuya. Canh ba từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Canh tư từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Người Do-thái và người Hy-lạp thì chia một đêm thành ba canh. Canh một từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối. Canh hai từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Canh ba từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Sau khi đế quốc La-mã chinh phục đế quốc Hy-lạp thì người Do-thái chia canh theo cách của người La-mã.

Nếu vì một lý do gì, chủ nhà hay tin trộm sẽ đến viếng nhà mình trong đêm, vào một canh nào đó, thì đương nhiên người chủ nhà sẽ không ngủ, mà thức để canh trộm.

44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

Vì Chúa đã phán trước rằng, Ngài sẽ đến cách bất ngờ như kẻ trộm (Khải Huyền 16:15), nên con dân Chúa phải tỉnh thức, trông chờ sự đến của Chúa. Chắc chắn, Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào ngày và giờ mà chúng ta không thể biết trước. Chúng ta chỉ có thể biết điềm báo hiệu Chúa đến, như sự kiện dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14/05/1948, dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 07/06/1967, và sự bỏ đạo lớn đang xảy ra giữa những người mang danh là con dân Chúa. Qua ngụ ngôn về cây vả (Ma-thi-ơ 24:32-34) mà chúng ta biết chắc, chúng ta thuộc về dòng dõi được nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian [12].

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, để cho đồ ăn đúng giờ?

Từ câu 45 đến 51 là lời Đức Chúa Jesus Christ dạy và cảnh cáo những người được Chúa giao cho nhiệm vụ chăm sóc chiên của Chúa, tức là nhiệm vụ chăn bầy. Những người ấy có nhiệm vụ cho chiên của Chúa ăn thức ăn đúng giờ, tức là rao giảng Lời Chúa cho Hội Thánh đúng theo nhu cầu của Hội Thánh và đúng thời điểm. Từ ngữ “giờ” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh được dùng trong câu này còn có nghĩa là “thời kỳ”. Cho đồ ăn đúng thời kỳ hàm ý, giảng dạy cho con dân Chúa về sự Chúa đến, vì chúng ta đang ở trong thời kỳ mà Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào.

Chúa gọi các con dân của Chúa là đầy tớ của Chúa vì bất cứ ai trong Hội Thánh cũng là thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ của Thiên Chúa, là thân thể xác thịt của chính họ. Bất cứ ai trong Hội Thánh cũng đều được Đức Chúa Trời sắm sẵn những việc lành để họ làm ra mỗi ngày trong cuộc sống (Ê-phê-sô 2:10).

Đầy tớ phục vụ chủ thì phải được chủ cho ăn. Vì thế, chủ đã chọn một số đầy tớ để giao cho việc cai trị các đầy tớ khác và cho họ ăn đúng giờ. Trách nhiệm của những người cho mọi đầy tớ của chủ ăn rất là nặng.

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.

Những người chăn trung tín trong chức vụ sẽ được Chúa ban thưởng khi Ngài đến. Họ sẽ được Chúa giao cho những chức vụ cai trị lớn trong sự điều hành Vương Quốc Trời.

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,

49 đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

Những người chăn xấu là những người không tin rằng Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào. Họ tấn công những người chăn trung tín, bằng cách nói xấu, vu khống… Họ chỉ lo hưởng các thú vui của thế gian với những người thuộc về thế gian. Danh từ “phường say rượu” chỉ chung tất cả những ai ham mến thế gian và những sự thuộc về thế gian, đắm mình trong sự hưởng thụ các thú vui của thế gian.

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Sự Chúa đến là điều bất ngờ đối với những người chăn xấu, vì họ không tỉnh thức, không mong chờ Chúa đến; họ không tin ngày Chúa đến đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy mà họ không chuyên tâm rao giảng về sự Chúa đến cho con dân Chúa. Chúa sẽ hình phạt họ cách nghiêm khắc. Thật ra, họ chỉ là những kẻ giả hình, cho nên, họ sẽ cùng chung hình phạt của những kẻ giả hình. Họ sẽ bị ném vào nơi có khóc lóc và nghiến răng, tức là hồ lửa đời đời, còn gọi là hỏa ngục (Ma-thi-ơ 13:42, 50; Khải Huyền 20:15).

Kính thưa Hội Thánh!

Lời Chúa khẳng định rằng, Hội Thánh là “bầy nhỏ” (Lu-ca 12:32) chứ không phải là một tập thể đông đúc, bởi vì: “cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp” (Ma-thi-ơ 7:14). Vì thế, Hội Thánh của Chúa chắc chắn không phải là các giáo hội mang danh Chúa nhưng rao giảng nghịch lại Lời Chúa, và những người trong đó sống nghịch lại Lời Chúa. Quý ông bà anh chị em hãy quay về với mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ và giáo lý của sự tin kính (I Ti-mô-thê 6:3). Tức là, hãy quay về với Thánh Kinh mà thôi! Hãy vứt bỏ mọi bài học, bài giảng do các giáo hội cung cấp, mà nội dung của chúng hoàn toàn sai nghịch Lời Chúa! Hãy tìm đến với Hội Thánh thật của Chúa và những người chăn trung tín của Chúa, để được ăn Lời Chúa đúng giờ và cùng với các anh chị em cùng Cha chân thật hầu việc Chúa trong những ngày cuối cùng này! Hãy đứng lên, ra sức gây dựng một Hội Thánh địa phương trong thành phố mà quý ông bà anh chị em đang cư ngụ, để chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho những người chưa biết Chúa trong những ngày cuối cùng này!

Nguyện tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với quý ông bà anh chị em cho đến đời đời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
28/10/2017

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca “Nhã Ca 2 – Người Tôi Yêu Ơi”:
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-nha-ca-2-nguoi-toi-yeu-oi/

[1] http://kytanthe.net/?p=62

[2] http://kytanthe.net/?p=63

[3] http://kytanthe.net/?p=71

[4] http://kytanthe.net/?p=40 (Tiết mục: “Năm Do-thái 1303”)

[5] http://themasites.pbl.nl/images/pop_summary_tcm61-44258.xls

[6] http://www.worldometers.info/world-population/

[7] http://www.worldstopmost.com/2017-2018-2019-2020/news/largest-religions-world-top-10-fastest-growing-list/

[8] http://www.numberofabortions.com/

[9] http://keyloggers.mobi/pornography-addiction-statistics/

[10] http://time.com/3749253/churches-gay-marriage/

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_clergy_in_Christianity

[12] http://kytanthe.net/?p=306