009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

4,762 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài … Đọc Tiếp →

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

4,371 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày … Đọc Tiếp →

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

7,094 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá … Đọc Tiếp →

006 Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên

4,406 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chúng ta đã quen với danh từ “tuần lễ,” được dùng làm đơn vị đếm thời gian. Một tuần lễ gồm có bảy ngày, từ ngày Thứ Nhất, còn gọi là Chủ … Đọc Tiếp →

005 Giấc Mơ của Một Tiên Tri

5,687 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vào năm 552 TCN, năm thứ nhất của triều đại Bên-xát-sa, vua Ba-by-lôn, (năm mươi ba năm sau khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa nằm mơ thấy pho tượng tiêu biểu cho các thế lực … Đọc Tiếp →