026 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17

4,503 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo 12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Bẹt-găm: ‘Này là những lời phán của Đấng có thanh gươm bén, hai lưỡi: … Đọc Tiếp →

025 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:8-11

4,109 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Si-miệc-nơ: Hội Thánh Chịu Khổ và Chịu Chết Vì Chúa 8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: ‘Này là những lời phán của Đấng Trước Hết và Đấng … Đọc Tiếp →

024 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:1-7

5,013 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-phê-sô: Hội Thánh Đã Bỏ Tình Yêu Ban Đầu 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-sô: ‘Đây là những lời phán của Đấng giữ bảy ngôi sao trong … Đọc Tiếp →

023 Ý Nghĩa Tổng Quát Khải Huyền Đoạn 2-3

6,195 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) III. Lời Đấng Christ Phán với Hội Thánh (2:1-3:22) 1. Thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô: Hội Thánh đã bỏ tình yêu … Đọc Tiếp →

022 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:9-20

4,283 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) II. Mạc Khải về Đấng Christ (1:9-20) 1. Giăng Nhận Mạc Khải (1:9-11) 2. Vinh Quang của Đấng Christ (1:12-16) 3. Lời … Đọc Tiếp →

021 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:4-8

4,278 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào thăm và chúc phước (1:4-8) Share This: … Đọc Tiếp →

020 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:1-3

5,927 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào thăm và chúc phước các Hội Thánh (1:4-8) Share This: … Đọc Tiếp →

019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

8,840 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tên Sách Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ revelation phát xuất từ chữ … Đọc Tiếp →

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

5,534 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-xê-chi-ên 39 1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và … Đọc Tiếp →

017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

6,557 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân … Đọc Tiếp →

016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

7,038 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh … Đọc Tiếp →

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

8,428 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện … Đọc Tiếp →

014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

8,244 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83 Cho đến cuối thế kỷ 20, các nhà giải kinh chuyên về “Lai Thế Học” [1] … Đọc Tiếp →

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

5,069 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc … Đọc Tiếp →

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

5,226 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Ngũ Tuần phát sinh ra Phong Trào Ân Tứ. Phong … Đọc Tiếp →

011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

5,029 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là: … Đọc Tiếp →

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

7,121 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít … Đọc Tiếp →

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

5,497 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài … Đọc Tiếp →

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

5,067 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày … Đọc Tiếp →

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

8,219 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá … Đọc Tiếp →