054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

2,653 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay. 2 Người bắt … Đọc Tiếp →

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

2,459 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công … Đọc Tiếp →

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

2,549 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lễ Cưới Chiên Con   1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, … Đọc Tiếp →