019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

7,800 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tên Sách

Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ revelation phát xuất từ chữ gốc apokalupsis, /a-bô-cá-lúp-sít/ G602 [1] trong tiếng Hy-lạp. Apokalupsis là một từ ngữ ghép, gồm “apo” có nghĩa là lấy khỏi, cất đi; và “kalupsis” có nghĩa là tấm màn che. Như vậy, nghĩa đen của apokalupsis là vén màn, cất màn che đi; nghĩa bóng là sự bày tỏ, sự tiết lộ một điều gì vốn được giấu kín.

Dưới đây là ý nghĩa một số từ ngữ liên quan đến tên sách được dùng trong các bản dịch Việt ngữ:

Đọc Tiếp →

Share This:

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

3,393 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ê-xê-chi-ên 39

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

2 Ta sẽ quay ngươi lại, chừa lại một phần sáu của ngươi, khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của I-sơ-ra-ên.

3 Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu.

4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của I-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.

5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng; vì Ta đã phán, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Đọc Tiếp →

Share This:

017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

5,618 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân tộc I-sơ-ra-ên, làm thay đổi cục diện của thế giới. Cuộc chiến thứ nhất được tiên tri trong Thi Thiên chương 83, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83.” Cuộc chiến thứ nhì được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39.” Cuộc chiến thứ ba được tiên tri trong Khải Huyền chương 19, còn gọi là “Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn.”

Nhiều người vẫn lẫn lộn ba cuộc chiến này với nhau. Có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 cũng chính là Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39. Lại có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 cũng chính là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh nội dung các lời tiên tri về ba cuộc chiến này, chúng ta sẽ thấy chúng là ba cuộc chiến khác nhau. Đọc Tiếp →

Share This:

016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

6,070 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh tế, chính trị, và quân sự toàn cầu. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, các cường quốc trên thế giới sẽ ngồi lại với nhau, gấp rút tạo ra một chính sách chung. Chính sách chung phải được thi hành bởi một quyền lực chung, cho nên, cơ quan Liên Hiệp Quốc sẽ được các quốc gia ủy thác cho nhiều thẩm quyền hơn bao giờ hết, để trách nhiệm về sự thi hành chính sách chung. Rất có thể, quân đội của các quốc gia trong thế giới sẽ được đặt dưới quyền điều động của Liên Hiệp Quốc.

AntiChrist, với sự thu hút lạ lùng, sẽ chinh phục lòng tin của nhiều người trong thế giới, trở thành người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc. Không ai biết chắc nhân vật chính trị nào trong thế giới hiện nay là AntiChrist. Tuy nhiên, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho AntiChrist nổi bật nhất. Obama đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì của chức vụ tổng thống Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Nếu Obama là AntiChrist, thì rất có thể, đang trong chức vụ tổng thống Hoa Kỳ ông sẽ được thế giới bầu làm tổng thư ký hoặc tổng thống của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc là chức vụ tổng thư ký (secretary general), nhưng khi quyền lực của Liên Hiệp Quốc được gia tăng, thì có lẽ chức vụ tổng thư ký sẽ được đổi thành chức vụ tổng thống và tổng tư lệnh quân đội của Liên Hiệp Quốc. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc thì công dân thuộc năm quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, sẽ không được cử vào chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sự khủng hoảng lớn toàn cầu sẽ thay đổi các quy định của Liên Hiệp Quốc.

Đọc Tiếp →

Share This:

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

7,416 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu

Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện AntiChrist lên ngôi, cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu. Khải Huyền 17:12 cho biết, có mười vua khác sẽ cùng một lúc nhận quyền cai trị với AntiChrist:

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.”

Chính sự kiện 11 nhà lãnh đạo trên thế giới cùng lúc nhận quyền trong một giờ cũng là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước khi đi vào chi tiết về sự lên ngôi cầm quyền của AntiChrist, chúng ta hãy xem qua một số dữ kiện về AntiChrist:

Ý Nghĩa của Từ Ngữ AntiChrist

Đọc Tiếp →

Share This: