014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

6,916 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83

Cho đến cuối thế kỷ 20, các nhà giải kinh chuyên về “Lai Thế Học” [1] chỉ chú trọng về hai cuộc chiến trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền do loài người lãnh đạo. Cuộc chiến thứ nhất sẽ do một liên minh quân sự các quốc gia từ phía bắc của quốc gia I-sơ-ra-ên, sẽ tiến công I-sơ-ra-ên vào buổi đầu của Thời Đại Nạn, như được ghi chép trong Ê-xê-chi-ên 38 và 39. Cuộc chiến thứ nhì, thường được biết dưới tên “Cuộc Chiến tại Ha-ma-ghê-đôn” (Khải Huyền 16:16), là cuộc chiến sẽ xảy ra vào cuối của Thời Đại Nạn. Đây sẽ là cuộc chiến giữa Đức Chúa Jesus Christ và các thế lực quân sự của AntiChrist, như được ghi lại trong Khải Huyền 19:11-21.

Đọc Tiếp →

Share This:

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

4,414 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ngay sau khi có sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh và có sự được tỏ ra của AntiChrist mà Thánh Kinh gọi là: “người tội ác, con của sự hư mất:”

“Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất được tỏ ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao?” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-5).

Nhiều người dựa vào lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:36 để tuyên bố rằng, vì ngày và giờ Chúa đến không ai biết nên Cơ-đốc nhân không cần tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến. Thật ra, Chúa phán: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.” Nhưng Chúa cũng phán: “Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (Ma-thi-ơ 24:33). Chính Đức Thánh Linh cũng phán dạy trong Hê-bơ-rơ 10:25 rằng: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Ngày ấy được nói đến ở đây là ngày nào? Chính là ngày Chúa trở lại để ban sự cứu rỗi phần thân thể xác thịt cho con dân Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

4,461 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Ngũ Tuần phát sinh ra Phong Trào Ân Tứ. Phong Trào Ân Tứ nhấn mạnh đến các ân tứ của Đức Thánh Linh như: nói ngoại ngữ (nhưng đã bị hiểu lầm thành “nói tiếng lạ” – xin độc giả ghi nhớ, “nói tiếng lạ” tức là phát ra những âm thanh vô nghĩa), nói tiên tri, nói lời khôn ngoan, nói lời thông biết, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ… (I Cô-rinh-tô 12:8-10). Phong Trào Ân Tứ ảnh hưởng đến Hội Thánh mạnh mẽ hơn Phong Trào Ngũ Tuần. Ban đầu, Phong Trào Ân Tứ không chủ trương cho các thành viên tách rời khỏi các giáo hội, giáo phái như Phong Trào Ngũ Tuần, nhưng chủ trương cho các thành viên ở lại để Ân Tứ hóa toàn bộ giáo hội và giáo phái mà họ đang sinh hoạt với. Chỉ khi nào bị chính các giáo hội hay giáo phái khai trừ thì các thành viên của Phong Trào Ân Tứ mới đi ra lập thành nhóm khác. Về sau, với sự lớn mạnh của phong trào, các nhà lãnh đạo Ân Tứ muốn độc lập điều hành ngân quỹ do các thành viên đóng góp, cho nên, đã lập ra các giáo phái riêng.

Đọc Tiếp →

Share This:

011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

4,319 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa

Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là: “tình trạng xa rời lẽ thật.” Sứ Đồ Phao-lô đã tiên tri rằng, trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì phải có sự kiện “bội Đạo” xảy ra và sự kiện “người tội ác, con của sự hư mất,” tức là AntiChrist, “Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ,” hiện ra.

“Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến.Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3).

Sự bội Đạo được Phao-lô nói đến là sự xa rời lẽ thật trong Hội Thánh của Chúa mà cũng có thể bao gồm luôn sự xa rời lẽ thật của toàn thế gian.

Trong Hội Thánh, những người có trách nhiệm chăn giữ bầy chiên của Chúa và rao giảng lẽ thật của Lời Chúa đã không còn chân thật với thiên chức của mình. Họ đã không cho chiên của Chúa ăn đúng giờ, tức không giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa theo nhu cầu của con dân Chúa, thay vào đó, họ rao giảng các thứ triết lý, tâm lý, và truyền thống của thế gian. Họ đã không màng đến sự an nguy của bầy chiên mà Chúa đã giao cho họ chăm sóc. Họ đã để mặc cho con dân Chúa bị tà giáo xui giục, đi xa lẽ thật của Lời Chúa. Thậm chí, chính họ là người đứng ra mời gọi, đem các giáo sư giả, tiên tri giả, sói đội lốt chiên vào trong Hội Thánh của Chúa để chúng tha hồ dụ dỗ và cắn xé bầy chiên của Chúa. Đối với người thế gian thì họ không dám rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa, là Tin Lành đòi hỏi loài người phải gọi tội là tội và từ bỏ tội lỗi trước khi nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Họ chỉ rao giảng một thứ “tin lành khác” là Tin Lành bị pha trộn với tâm lý học, bị pha trộn với các thứ văn hóa dân tộc, bị tiêm nhiễm mê tín dị đoan từ ngoại giáo… như: “Tin Lành Thịnh Vượng,” “Tin Lành Phép Lạ,” “Tin Lành Xã Hội…” Thánh Kinh nói về họ như sau:

Đọc Tiếp →

Share This:

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

5,456 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít ra là với dân I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập Hồi Giáo. Kỳ Tận Thế sẽ kéo dài trong suốt bảy năm, còn được gọi là “tuần lễ năm cuối cùng trong 70 tuần lễ năm của Tiên Tri Đa-ni-ên.”

Theo Thánh Kinh, trước Kỳ Tận Thế sẽ có bảy biến cố quan trọng xảy ra. Bảy biến cố đó là:

1. Dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc.

2. Kỳ dân ngoại giày đạp thành Giê-ru-sa-lem được trọn.

3. Sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh của Chúa.

4. AntiChrist xuất hiện.

5. Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

6. Cuộc chiến tại Trung Đông theo lời tiên tri trong Thi Thiên 83.

7. AntiChrist cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu.

Đối với thế hệ hiện tại của chúng ta, ba biến cố đầu tiên đã xảy ra, và được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Biến cố thứ tư có thể đã xảy ra. Biến cố thứ thứ năm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Biến cố thứ sáu và thứ bảy có thể xảy ra trước hoặc sau biến cố thứ năm.

Đọc Tiếp →

Share This: