016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

6,251 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh tế, chính trị, và quân sự toàn cầu. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, các cường quốc trên thế giới sẽ ngồi lại với nhau, gấp rút tạo ra một chính sách chung. Chính sách chung phải được thi hành bởi một quyền lực chung, cho nên, cơ quan Liên Hiệp Quốc sẽ được các quốc gia ủy thác cho nhiều thẩm quyền hơn bao giờ hết, để trách nhiệm về sự thi hành chính sách chung. Rất có thể, quân đội của các quốc gia trong thế giới sẽ được đặt dưới quyền điều động của Liên Hiệp Quốc.

AntiChrist, với sự thu hút lạ lùng, sẽ chinh phục lòng tin của nhiều người trong thế giới, trở thành người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc. Không ai biết chắc nhân vật chính trị nào trong thế giới hiện nay là AntiChrist. Tuy nhiên, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho AntiChrist nổi bật nhất. Obama đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì của chức vụ tổng thống Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Nếu Obama là AntiChrist, thì rất có thể, đang trong chức vụ tổng thống Hoa Kỳ ông sẽ được thế giới bầu làm tổng thư ký hoặc tổng thống của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc là chức vụ tổng thư ký (secretary general), nhưng khi quyền lực của Liên Hiệp Quốc được gia tăng, thì có lẽ chức vụ tổng thư ký sẽ được đổi thành chức vụ tổng thống và tổng tư lệnh quân đội của Liên Hiệp Quốc. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc thì công dân thuộc năm quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, sẽ không được cử vào chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sự khủng hoảng lớn toàn cầu sẽ thay đổi các quy định của Liên Hiệp Quốc.

Đọc Tiếp →

Share This:

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

7,614 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu

Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện AntiChrist lên ngôi, cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu. Khải Huyền 17:12 cho biết, có mười vua khác sẽ cùng một lúc nhận quyền cai trị với AntiChrist:

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.”

Chính sự kiện 11 nhà lãnh đạo trên thế giới cùng lúc nhận quyền trong một giờ cũng là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước khi đi vào chi tiết về sự lên ngôi cầm quyền của AntiChrist, chúng ta hãy xem qua một số dữ kiện về AntiChrist:

Ý Nghĩa của Từ Ngữ AntiChrist

Đọc Tiếp →

Share This:

014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

7,274 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83

Cho đến cuối thế kỷ 20, các nhà giải kinh chuyên về “Lai Thế Học” [1] chỉ chú trọng về hai cuộc chiến trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền do loài người lãnh đạo. Cuộc chiến thứ nhất sẽ do một liên minh quân sự các quốc gia từ phía bắc của quốc gia I-sơ-ra-ên, sẽ tiến công I-sơ-ra-ên vào buổi đầu của Thời Đại Nạn, như được ghi chép trong Ê-xê-chi-ên 38 và 39. Cuộc chiến thứ nhì, thường được biết dưới tên “Cuộc Chiến tại Ha-ma-ghê-đôn” (Khải Huyền 16:16), là cuộc chiến sẽ xảy ra vào cuối của Thời Đại Nạn. Đây sẽ là cuộc chiến giữa Đức Chúa Jesus Christ và các thế lực quân sự của AntiChrist, như được ghi lại trong Khải Huyền 19:11-21.

Đọc Tiếp →

Share This:

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

4,561 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ngay sau khi có sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh và có sự được tỏ ra của AntiChrist mà Thánh Kinh gọi là: “người tội ác, con của sự hư mất:”

“Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất được tỏ ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao?” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-5).

Nhiều người dựa vào lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:36 để tuyên bố rằng, vì ngày và giờ Chúa đến không ai biết nên Cơ-đốc nhân không cần tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến. Thật ra, Chúa phán: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.” Nhưng Chúa cũng phán: “Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (Ma-thi-ơ 24:33). Chính Đức Thánh Linh cũng phán dạy trong Hê-bơ-rơ 10:25 rằng: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Ngày ấy được nói đến ở đây là ngày nào? Chính là ngày Chúa trở lại để ban sự cứu rỗi phần thân thể xác thịt cho con dân Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

4,601 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Ngũ Tuần phát sinh ra Phong Trào Ân Tứ. Phong Trào Ân Tứ nhấn mạnh đến các ân tứ của Đức Thánh Linh như: nói ngoại ngữ (nhưng đã bị hiểu lầm thành “nói tiếng lạ” – xin độc giả ghi nhớ, “nói tiếng lạ” tức là phát ra những âm thanh vô nghĩa), nói tiên tri, nói lời khôn ngoan, nói lời thông biết, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ… (I Cô-rinh-tô 12:8-10). Phong Trào Ân Tứ ảnh hưởng đến Hội Thánh mạnh mẽ hơn Phong Trào Ngũ Tuần. Ban đầu, Phong Trào Ân Tứ không chủ trương cho các thành viên tách rời khỏi các giáo hội, giáo phái như Phong Trào Ngũ Tuần, nhưng chủ trương cho các thành viên ở lại để Ân Tứ hóa toàn bộ giáo hội và giáo phái mà họ đang sinh hoạt với. Chỉ khi nào bị chính các giáo hội hay giáo phái khai trừ thì các thành viên của Phong Trào Ân Tứ mới đi ra lập thành nhóm khác. Về sau, với sự lớn mạnh của phong trào, các nhà lãnh đạo Ân Tứ muốn độc lập điều hành ngân quỹ do các thành viên đóng góp, cho nên, đã lập ra các giáo phái riêng.

Đọc Tiếp →

Share This: