001 Tận Thế Là Gì?

4,915 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Từ xưa đến nay, loài người vẫn bị ám ảnh về sự tận thế. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong lịch sử của nhân loại, sự kiện tận thế được nói đến nhiều như trong thời kỳ từ năm 2000 cho đến hiện tại, nhất là với cơn sốt của “hiện tượng 2012” dẫn đến sự hình thành bộ phim giả tưởng “2012”. Khi tra tìm trên Internet, chúng ta sẽ thu nhận được các thành quả như sau:

  • Từ ngữ “tận thế” có trên 10,200,000 tiết mục.

  • Từ ngữ “the end of the world” có trên 3,890,000,000 tiết mục.

Với 10,200,000 tiết mục về tận thế trong tiếng Việt được phổ biến trên Internet, giả sử như một người bỏ ra trung bình một phút để xem qua một tiết mục, thì người ấy phải mất hơn 19 năm, mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, để đọc hoặc xem không ngừng nghỉ. Còn nếu người ấy muốn xem qua hết các tiết mục trong tiếng Anh thì phải mất hơn 7,400 năm!

Với một khối lượng thông tin về tận thế lớn như vậy, ngay trong tầm tay, nhưng vẫn không có bao nhiêu người thật sự hiểu biết đúng về tận thế! Thật ra, tận thế là gì? Khi nào thì tận thế? Và tận thế sẽ xảy ra như thế nào? Đọc Tiếp →

Share This:

000 Lời Nói Đầu

4,785 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

(Bao gồm phần định nghĩa các thuật ngữ Thánh Kinh được dùng trong sách này)

Bạn đọc quý mến.

Trước hết, chúng tôi xin chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và cám ơn bạn đã có nhã ý chọn đọc cuốn sách này. Chúng tôi chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì, cuốn sách này được viết ra trong danh của Ngài, để giúp người đọc biết đến Ngài và những sự dạy dỗ của Ngài.

Độc giả của sách này, một phần sẽ là những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong Đức Chúa Jesus Christ, phần còn lại sẽ là những người chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng muốn tìm hiểu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh. Nếu bạn đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa được giãi bày trong sách này; và xin Ngài ban cho bạn năng lực, để bạn cẩn thận và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nếu bạn chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn đến với sự cứu rỗi trong khi hoặc sau khi bạn đọc xong sách này. Dù bạn thuộc thành phần nào, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban phước cho bạn khi bạn đọc sách này. Bạn có thể tìm đọc thêm hoặc nghe các tài liệu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh trên hai khu mạng: Đọc Tiếp →

Share This: