000 Lời Nói Đầu

4,334 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

(Bao gồm phần định nghĩa các thuật ngữ Thánh Kinh được dùng trong sách này)

Bạn đọc quý mến.

Trước hết, chúng tôi xin chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và cám ơn bạn đã có nhã ý chọn đọc cuốn sách này. Chúng tôi chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì, cuốn sách này được viết ra trong danh của Ngài, để giúp người đọc biết đến Ngài và những sự dạy dỗ của Ngài.

Độc giả của sách này, một phần sẽ là những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong Đức Chúa Jesus Christ, phần còn lại sẽ là những người chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng muốn tìm hiểu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh. Nếu bạn đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa được giãi bày trong sách này; và xin Ngài ban cho bạn năng lực, để bạn cẩn thận và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nếu bạn chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn đến với sự cứu rỗi trong khi hoặc sau khi bạn đọc xong sách này. Dù bạn thuộc thành phần nào, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban phước cho bạn khi bạn đọc sách này. Bạn có thể tìm đọc thêm hoặc nghe các tài liệu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh trên hai khu mạng: Đọc Tiếp →

Share This: