044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

2,685 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh

 

8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia uống rượu giận của sự tà dâm nó.”

Tiếp theo Lời rao giảng Tin Lành của một thiên sứ cho muôn dân trên đất, thì một thiên sứ khác rao truyền về sự sụp đổ của Ba-by-lôn (Babylon) thành lớn. Ba-by-lôn thành lớn trong Khải Huyền là Ba-by-lôn thuộc linh, là một hệ thống tôn giáo ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên đất, trong suốt dòng lịch sử của nhân loại.

Rượu giận của sự tà dâm là hình phạt từ Thiên Chúa giáng xuống trên mọi quốc gia vì mọi quốc gia đã tiếp nhận giáo lý của Ba-by-lôn thuộc linh. Dân chúng của mọi quốc gia dưới sự ảnh hưởng của Ba-by-lôn thuộc linh đã sống trong sự tà dâm thuộc thể lẫn thuộc linh. Tà dâm thuộc thể là sự thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài hôn nhân hoặc sử dụng các dụng cụ, tài liệu khiêu dâm trong quan hệ tính dục của vợ chồng. Tà dâm thuộc linh là sự thờ lạy hình tượng và thần tượng, kể cả sự một người thờ lạy những cái gọi là hình tượng của Chúa, hay tự thờ lạy chính mình qua thái độ, nếp sống xem mình là trên hết mọi sự.

Khải Huyền 17 dùng hình ảnh một gái điếm lớn, diêm dúa, trang sức đắt tiền, say rượu, để tiêu biểu cho hệ thống tôn giáo này. Tính từ “lớn” được dùng ở đây để chỉ sự lớn về chiều dài lịch sử, lớn về thế lực, lớn về sự gian ác, lớn về sự tà dâm thuộc thể lẫn thuộc linh, lớn về sự giàu có, xa hoa vật chất, lớn vì được nhiều người ưa chuộng… Trên trán của gái điếm lớn ấy có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.” Chúng ta sẽ bàn đến chi tiết ý nghĩa của danh xưng này, khi chúng ta học đến Khải Huyền 17.

Để có thể hiểu đúng Lời Chúa, chúng ta cần phân biệt khi nào thì Thánh Kinh nói đến Ba-by-lôn thuộc thể, khi nào thì Thánh Kinh nói đến Ba-by-lôn thuộc linh, và khi nào thì Thánh Kinh cùng một lúc, nói đến cả hai: Ba-by-lôn thuộc thể lẫn Ba-by-lôn thuộc linh.

Ba-by-lôn Thuộc Thể

Theo sử liệu thì tên nguyên thủy của Ba-by-lôn là “Ba I-la-ni” (Bab Ilani) trong tiếng A-ca-đi-an (Akkadian). “Ba I-la-ni” có nghĩa là “Cổng Trời.” Tiếng A-ca-đi-an là ngôn ngữ thông dụng của đế quốc A-si-ry (Assyria) và Ba-by-lôn thời cổ. Nim-rốt (Nimrod) là vua đầu tiên trong lịch sử loài người, cho xây dựng các thành phố và thiết lập vương quốc đầu tiên (Sáng Thế Ký 10:8-12). Vua Nim-rốt đặt tên cho thành phố thứ nhất trong vương quốc của ông là “Cổng Trời,” bởi vì, tại giữa thành phố, ông cho xây một cái tháp lớn, mong rằng tháp sẽ được xây cao đến tận trời. Việc làm này của Vua Nim-rốt chống nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa, rằng loài người phải phân tán khắp đất. Vì thế, Thiên Chúa đã ngự xuống nơi ấy, làm cho lộn xộn ngôn ngữ của loài người, khiến họ không còn hiểu được nhau, và phải bỏ dở công trình xây cất, mà phân tán đi khắp nơi trên đất (Sáng Thế Ký 11:1-9). Từ đó, Thánh Kinh gọi thành “Ba I-la-ni” là “Ba-bên,” có nghĩa là “lộn xộn.” Sự lộn xộn ở đây là do ngôn ngữ loài người bị pha trộn thành nhiều loại khác nhau. Danh từ “ba-bên” (H894) [1] lần đầu tiên xuất hiện trong Sáng Thế Ký 10:10.

Thành phố “Ba-bên” được xây dựng cách nay khoảng 4300 năm, sau khi Cơn Lụt Lớn kết thúc [2]). Đó là thành phố đầu tiên trong lịch sử loài người. Kể từ II Các Vua 17:24 thì “ba-bên” được các bản dịch Thánh Kinh phiên âm thành “ba-by-lôn” theo tiếng Hy-lạp. Có lẽ, để phù hợp với cách gọi thành phố này trong các bộ thế giới sử.

Thành phố Ba-by-lôn, nằm trên một vùng đất phì nhiêu, bao gồm hai con sông Hi-đê-ke (Tigris) và Ơ-phơ-rát (Euphrates), cách thủ đô Bát-đa (Baghdad) của I-rắc (Iraq) khoảng 88.5 km về phía Nam. Vùng đất này còn được gọi là vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia = vùng đất có hai con sông), thuộc miền Nam I-rắc ngày nay. Thành phố Ba-by-lôn rộng khoảng 260 km2 (tương đương mỗi bề 16 km) được xây cất trên hai diện tích đất gần bằng nhau ở dọc hai bên bờ sông Ơ-phơ-rát, khiến cho sông này chảy ngang qua trung tâm thành phố. Ba-by-lôn đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm trong lịch sử, qua nhiều cuộc chiến tranh giữa các dân tộc và các đế quốc. Trong thời Tân Đế Quốc Ba-by-lôn (626 TCN – 539 TCN), Hoàng Đế Nê-bu-cát-nết-xa đã cho xây dựng tại Ba-by-lôn một vườn cây hoàn toàn được trồng trên một hệ thống cột trụ, gọi là Vườn Treo. Vườn Treo ấy đã là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời cổ. Cũng chính đế quốc Ba-by-lôn dưới thời Hoàng Đế Nê-bu-cát-nết-xa đã bắt dân I-sơ-ra-ên làm nô lệ suốt 70 năm (606 TCN – 536 TCN) và khiến dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn mất nước vào ngày 29 tháng 7 năm 587 TCN [2]. Mãi đến hơn 2500 năm sau, vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 dân tộc I-sơ-ra-ên mới được tái lập quốc trên vùng đất mà Thiên Chúa đã ban cho họ.

Năm 539 TCN, đế quốc Ba-by-lôn bị đế quốc Mê-đi và Phe-rơ-sơ thôn tính. Năm 330 TCN đế quốc Hy-lạp thôn tính Ba-by-lôn. Năm 312 TCN Sê-leo-cút-xơ (Seleucus) một trong bốn cận tướng của A-lịch-sơn Đại Đế, tiếp thu Ba-by-lôn và thành lập đế quốc Sê-lu-xít (Seleucid Empire). Năm 290 TCN, Hoàng Đế Sê-leo-cút-xơ cho xây dựng kinh đô mới của đế quốc Sê-lu-xít và cho phá thành Ba-by-lôn để trưng dụng các vật liệu xây cất. Phần lớn Ba-by-lôn bị phá hủy, thành phố gần như bị bỏ hoang sau khi hầu hết dân cư di chuyển đến kinh đô mới. Từ năm 141 TCN, thì Ba-by-lôn trở nên hoang phế nhưng vẫn có khách lữ hành Ả-rập đóng trại nghỉ chân tại đó; bên trong và chung quanh thành phố vẫn có những làng mạc nhỏ bé tồn tại.

Vào năm 1985, Tổng Thống Saddam Hussein của I-rắc đã khởi công tái thiết Ba-by-lôn. Sau khi Saddam Hussein bị truất phế, vào năm 2006 tư bản Mỹ và chính phủ I-rắc đã cùng nhau tiếp tục công việc tái thiết Ba-by-lôn với mục đích biến nơi đây thành một khu bảo tàng văn minh vùng Mesopotamia và trung tâm du lịch quốc tế [3].

Ba-by-lôn Thuộc Linh

Thánh Kinh không nói gì nhiều đến Ba-by-lôn trong buổi đầu được hình thành, ngoài những điều đã được ghi chép trong Sáng Thế Ký 11:1-9. Nhưng một số tài liệu về lịch sử và tôn giáo dựa trên các bộ cổ sử của các quốc gia vùng Trung Đông, thì đề cập đến một hệ thống chiêm tinh, bói toán, tôn giáo thờ lạy tà thần, thờ lạy chính Nim-rốt (Nimrod), vợ của Nim-rốt là Sơ-mi-ra-mít (Semiramis), và con trai của họ là Tham-mu (Tammuz) [4], [5]. Sơ-mi-ra-mít được các dân vùng Trung Đông tôn làm Nữ Vương Trên Trời, được nhắc đến trong Giê-rê-mi 7:18; 44:17-25. Tham-mu được nhắc đến trong Ê-xê-chi-ên 8:14.

Sau khi Thiên Chúa làm cho ngôn ngữ của loài người bị xáo trộn, công việc xây dựng tháp Ba-bên bị thất bại, loài người tùy theo từng ngôn ngữ mà phân tán đi khắp đất. Trong hành trình phân tán đó, loài người đem tư tưởng chống nghịch Thiên Chúa, khuynh hướng bách hại con dân chân thật của Thiên Chúa, cùng sự thờ lạy thần tượng gieo rắc khắp nơi. Tư tưởng đó chính là tinh thần Ba-by-lôn. Tinh thần Ba-by-lôn thể hiện trong văn hoá, phong tục, và tôn giáo của loài người. Thành phố Ba-by-lôn vì vậy được xem là hang ổ và là cái nôi của sự chống nghịch Thiên Chúa, thờ lạy hình tượng. Nghĩa là, trong buổi đầu lịch sử, Ba-by-lôn vừa là nơi tập trung quyền lực chính trị của một đế quốc, vừa là nguồn gốc của sự thờ lạy tà thần, bách hại con dân Chúa.

Theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc thể bị bỏ hoang nhưng tinh thần của Ba-by-lôn, tức Ba-by-lôn thuộc linh thì di chuyển đến những nơi nào có sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo, nhất là những tôn giáo mang tính quốc giáo. Khải Huyền 2:13 gọi thành phố Bẹt-găm vào thế kỷ thứ nhất là nơi ngự của Sa-tan. Điều đó, giúp cho chúng ta hiểu, vào thời bấy giờ, Bẹt-găm là Ba-by-lôn thuộc linh.

Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 20, Ba-by-lôn thuộc linh là bất cứ thành phố nào được chọn làm chỗ đặt ngai cai trị của giáo hoàng Công Giáo. Bởi vì, giáo hội Công Giáo tự xưng là Hội Thánh của Chúa nhưng trong thực tế đã rao giảng tà giáo, xúi giục tín đồ thờ lạy hình tượng, cấm con dân Chúa không được đọc Thánh Kinh, đốt bỏ Thánh Kinh, và điều kinh khủng hơn hết là giáo hội Công Giáo cầm tù, tra tấn, cướp đoạt tài sản, và giết chết từ 50 triệu đến 150 triệu con dân chân thật của Chúa trong suốt khoảng thời gian gần một ngàn năm [6], mà lịch sử gọi là “Thời Kỳ Hôn Ám.” Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, chưa có một tôn giáo nào giết hại con dân Chúa nhiều cho bằng giáo hội Công Giáo.

Vào năm 1929, quốc gia Va-ti-căn (Vatican) được thành lập làm chỗ ở và trung tâm quyền lực cho giáo hoàng Công Giáo. Từ đó, Va-ti-căn trở thành Ba-by-lôn thuộc linh. Ba-by-lôn thuộc linh đã bị lên án trong Khải Huyền 17 và lời tiên tri về sự hủy diệt của nó được ghi lại trong Khải Huyền 18. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết các đặc tính của Ba-by-lôn thuộc linh trong phần chú giải Khải Huyền 17 và 18.

Chắc chắn là Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc không phải là Ba-by-lôn thuộc linh được tiên tri trong Khải Huyền. Trong khi Ba-by-lôn thuộc thể không ở gần biển, không được xây dựng trên bảy ngọn núi, thì Ba-by-lôn thuộc linh là Va-ti-căn có thương cảng trù phú và được xây dựng trên bảy ngọn núi [7].

Ba-by-lôn Thuộc Thể Sẽ Hủy Diệt Ba-by-lôn Thuộc Linh

Mặc dầu trong buổi ban đầu Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh là một khi Vua Nim-rốt cho xây dựng thành phố và tháp Ba-bên; nhưng theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc thể trở thành hoang tàn, đổ nát, còn Ba-by-lôn thuộc linh thì di chuyển đến những thành phố nào có sự tập trung quyền lực của tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo tôn xưng loài thọ tạo là Đức Chúa Trời và bách hại con dân chân thật của Thiên Chúa. Vì thế, cổ thành Ba-by-lôn thuộc thể hay Ba-by-lôn được tái thiết khác với Ba-by-lôn thuộc linh được tiên tri trong Khải Huyền.

Nói cách khác, Ba-by-lôn thuộc thể lúc nào cũng ở tại I-rắc nhưng Ba-by-lôn thuộc linh thì luôn di chuyển đến những trung tâm quyền lực tôn giáo trên thế giới. Thuở ban đầu, Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh là một, nhưng theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc linh tách rời Ba-by-lôn thuộc thể. Trong những ngày cuối cùng của lịch sử loài người tự trị, thì Ba-by-lôn thuộc thể sẽ hồi sinh từ trong hoang tàn, đổ nát, cầm quyền toàn thế gian, và tiêu diệt trụ sở vật chất của Ba-by-lôn thuộc linh. Liền sau đó, tinh thần Ba-by-lôn trở về với Ba-by-lôn thuộc thể, và cả hai hiệp một như thuở ban đầu, tôn thờ AntiChrist và Sa-tan.

Rất có thể, trong một tương lai rất gần, Ba-by-lôn thuộc thể sẽ được tiếp tục tái thiết để trở thành thủ phủ chính quyền toàn cầu của Antichrist. Trước hết sẽ là sự di chuyển trụ sở Liên Hiệp Quốc về Ba-by-lôn, kế tiếp là sự lên ngai cầm quyền của AntiChrist và mười vua. Rồi, vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, Ba-by-lôn thuộc thể sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn thuộc linh bằng một đầu đạn nguyên tử.

Ghi Chú

[1] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H894

[2] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

[3] http://english.timhieutinlanh.net/?p=238

[4] John F. Walvoord và Roy B. Zuck, “Revelation,” Bible Knowledge Commentary, Wheaton, Ill: Victor Books, quyển 2, trang 970-971, (1993).

[5] Tim Lahaye, “Revelation Unveiled,” Zondervan Publishing House, trang 266-267, (1999).

[6] “Estimates of the Number Killed by the Papacy:”
https://www.opendrive.com/files?MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA

[7] http://www.thebereancall.org/content/city-seven-hills

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxNTJf/11547_ChuGiaiKhaiHuyen_14_8.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

3,233 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân
Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân

 

1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có Danh Ngài và Danh Cha Ngài viết trên trán.

2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn. Tôi nghe tiếng của những người khảy hạc cầm đang khảy hạc cầm của họ.

3 Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và trước các trưởng lão mà không ai có thể học được bài ca ấy, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất.

4 Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ được cứu chuộc giữa loài người, là những trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và của Chiên Con.

5 Trong miệng họ không tìm thấy lời dối trá vì họ không tì vết trước ngai Đức Chúa Trời.

6 Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành Đời Đời giảng cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc.

7 Người lớn tiếng truyền: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng sự vinh quang lên Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.”

Trước hết, chúng ta cần chú ý đến sự kiện này, trong Khải Huyền 14 và nhiều đoạn khác, Thánh Kinh gọi Ngôi Hai Thiên Chúa là Chiên Con để nhấn mạnh đến nhân tính và công việc của Ngài trong bản thể loài người. Khác với Khải Huyền 19:11-16 gọi Ngài là “Đấng Thành Tín và Chân Thật,” “Lời của Đức Chúa Trời,” và “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa,” để nhấn mạnh đến thần tính và công việc của Ngài trong bản thể Thiên Chúa. Khi chúng ta biết phân biệt hành động của Ngôi Lời trong thân vị loài người với hành động của Ngôi Lời trong thân vị Thiên Chúa, thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa và mục đích mỗi hành động của Ngài; và qua đó, chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm Thiên Chúa thành người mà những kẻ phủ nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa không thể nào hiểu được. Họ không thể nào hiểu được ý nghĩa của sự kiện Ngôi Lời tự bỏ hình Thiên Chúa để mang lấy hình loài người (Phi-líp 2:6-7), vì họ không nhận Ngài là Thiên Chúa.

Khải Huyền 14 ghi lại các khải tượng sau:

 • 144,000 thánh đồ được tuyển chọn từ trong Hội Thánh.
 • Một thiên sứ rao giảng Tin Lành cho muôn dân trong những ngày cuối cùng.
 • Lời công bố sự hủy diệt Ba-by-lôn thuộc linh.
 • Lời công bố án phạt những người mang dấu của AntiChrist.
 • Sự hình phạt muôn dân trên đất.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu 1 đến câu 7.

1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có Danh Ngài và Danh Cha Ngài viết trên trán.

Vào lúc Giăng nhìn thấy các khải tượng được ghi lại trong Khải Huyền 14, thì ông vẫn còn đang ở trên mặt đất, gần bên Đền Thờ Thứ Ba mà ông đã được lệnh đo. Trước hết, ông hướng tầm nhìn của mình lên trời và nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ với 144,000 người, được tuyển chọn giữa muôn dân, cùng đứng với Chiên Con trên núi Si-ôn.

Núi Si-ôn là nơi mà thành Giê-ru-sa-lem được xây cất. Vì thế, hai danh từ Giê-ru-sa-lem và Si-ôn thường được dùng để chỉ về dân I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, núi Si-ôn được nói đến ở đây là núi Si-ôn trên thiên đàng. Hê-bơ-rơ 12:22 chép: “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Thiên Chúa Hằng Sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại.” Khải Huyền 14:3 cho chúng ta biết, vào thời điểm 144,000 người đứng trên núi Si-ôn với Chiên Con, thì họ đã được cứu chuộc khỏi đất. Vì thế, núi Si-ôn được nói đến trong câu 1 phải là núi Si-ôn ở trên trời.

Một trăm bốn mươi bốn ngàn người cùng đứng chung với Chiên Con trên núi Si-ôn trong thiên đàng là những người có danh của Ngài và danh của Cha Ngài viết trên trán của họ. Danh của Chiên Con là danh “Jesus,” nghĩa là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi.” Danh của Cha Ngài là “Đức Chúa Trời.” Như vậy, danh “Đức Chúa Trời” và danh “Jesus” được viết trên trán của 144,000 người, mà chúng ta biết họ không phải là 144,000 người được chọn từ 12 chi phái I-sơ-ra-ên đã được nói đến trong Khải Huyền 7. Bởi vì Khải Huyền 14:4 cho biết, họ là những người được cứu chuộc giữa loài người, hàm ý, bao gồm mọi dân tộc.

Danh của Đức Cha và Đức Con được viết trên trán để chứng tỏ 144,000 người này là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 12:17; 14:12).

Có thể, họ thuộc về số những thánh đồ sẽ trung tín với Chúa cho đến chết trong suốt ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn và là những người đầu tiên tin nhận Chúa trong Kỳ Đại Nạn, nên được gọi là trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và Chiên Con trong Thời Đại Nạn (câu 4).

Thánh Kinh gọi toàn thể Hội Thánh là trái đầu mùa: “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời chân thật sinh chúng ta, để cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên” (Gia-cơ 1:18). Vì thế, có thể, họ là những người đặc biệt trong Hội Thánh của Chúa, hoàn toàn sống cho Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Nếu là vậy, thì rất có thể nhiều người trong số họ đang sống trong thời đại của chúng ta.

2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn. Tôi nghe tiếng của những người khảy hạc cầm đang khảy hạc cầm của họ.

3 Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và trước các trưởng lão mà không ai có thể học được bài ca ấy, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất.

“Một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn” là tiếng đàn và tiếng hát của 144,000 người hợp xướng, tôn vinh Thiên Chúa. Bài ca của họ cũng được gọi là một bài ca mới, như bài ca mà 24 trưởng lão đã tôn vinh Chúa, được ghi lại trong Khải Huyền 5. Tuy nhiên, đây là một bài ca rất đặc biệt, không ai khác ngoài họ có thể hát được.

4 Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ được cứu chuộc giữa loài người, là những trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và của Chiên Con.

Câu “Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết” có thể được hiểu theo hai nghĩa:

1. Nghĩa đen: Họ là nam giới, chưa bao giờ có quan hệ tà dâm với phụ nữ. Ở đây, chúng ta cần phải nhận biết, sự quan hệ tính dục của vợ chồng không phải là sự ô uế, vì đó là chức năng và mệnh lệnh của Thiên Chúa ban cho loài người. Tuy nhiên, có những hình thức quan hệ tính dục không đẹp lòng Chúa mà lương tâm của chúng ta cũng nhận biết. Đó là những hình thức quan hệ tính dục của thế gian tội lỗi, như nói những lời thô tục khiêu dâm, sử dụng những món đồ chơi tình dục, sử dụng những phim ảnh, sách báo, dụng cụ khiêu dâm… mà Thánh Kinh gọi là tà dâm, làm cho phòng ngủ của vợ chồng bị ô uế (Hê-bơ-rơ 13:4). Một người nam hay nữ có gia đình, không ngoại tình, không tà dâm, vẫn được gọi là một người trinh khiết.

2. Nghĩa bóng: Họ là những con dân chân thật của Chúa không hề bị ô uế bởi sự thờ lạy thần tượng. Trong II Cô-rinh-tô 11:2, Lời Chúa ví các thánh đồ như là trinh nữ được gả cho Đấng Christ: “Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.” Trước khi là thánh đồ của Chúa, ít nhiều gì thì các thánh đồ tại Cô-rinh-tô cũng phạm tội thờ lạy thần tượng. Tuy nhiên, từ khi họ tin nhận Đức Chúa Jesus Christ nếu họ không trở lại thờ lạy thần tượng, thì họ là trinh khiết thuộc linh đối với Chúa. Điều đó được áp dụng chung cho toàn Hội Thánh. Vì thế, Khải Huyền 14:4 cần phải được hiểu theo nghĩa đen.

5 Trong miệng họ không tìm thấy lời dối trá vì họ không tì vết trước ngai Đức Chúa Trời.

Nếp sống Đạo của 144,000 người này thật là trọn vẹn. Từ khi họ được cứu cho đến khi họ ra khỏi cuộc đời này, họ không hề nói ra một lời dối trá. Một người có thể giữ cho miệng mình không nói lời dối trá là người có năng lực sống đúng theo Lời Chúa, đẹp lòng Ngài. Gia-cơ 3:2 chép: “Chúng ta hết thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, có thể bắt phục thân thể mình.” Họ là những người đạt đến mức độ giống như Đức Chúa Jesus Christ ngay trong cuộc đời này (Rô-ma 8:29): “Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự dối trá” (I Phi-e-rơ 2:22).

6 Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành Đời Đời giảng cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc.

7 Người lớn tiếng truyền: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng sự vinh quang lên Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.”

Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 24:14: “Tin Lành này về vương quốc sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến;” thường bị hiểu lầm. Nhiều người cho rằng, vì Tin Lành chưa được giảng ra khắp đất nên ngày Chúa trở lại vẫn còn xa. Tuy nhiên, Chúa không phán là khi Tin Lành được giảng ra khắp đất thì Ngài mới đến. Ngài phán, khi Tin Lành được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Sự cuối cùng tức là sự kết thúc thế gian tội lỗi để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Trước khi sự cuối cùng đến, thì Chúa có thể trở lại bất kỳ lúc nào để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sau khi Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Tin Lành mới được một thiên sứ giảng ra khắp đất vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn.

Ý nghĩa của danh từ “Tin Lành Đời Đời” rất là đặc biệt.

Thứ nhất: nội dung và mục đích của Tin Lành không hề thay đổi theo thời gian. Từ ngày chính Đức Chúa Jesus Christ đi lại trên đất và rao giảng Tin Lành, cho đến mãi mãi, nội dung và mục đích của Tin Lành vẫn y nguyên như đã được công bố trong Giăng 3:16 “Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” Và chúng ta cần ghi nhớ, chữ “tin” được dùng với thời hiện tại. Nghĩa là, không phải hễ ai “đã tin” hay “sẽ tin” nơi Đức Chúa Jesus Christ thì không bị hư mất. Mà là, người ấy lúc nào cũng phải ở trong trạng thái “tin” nơi Đấng Christ. Và “tin” Ngài có nghĩa là làm theo ý muốn và lời phán của Ngài, bắt đầu với lời phán: “Hãy ăn năn!” Và tiếp theo là lời phán “Đừng phạm tội nữa!”

Thứ nhì: năng lực cứu rỗi của Tin Lành cũng không hề thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là, nếu một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu, bất kể là người ấy thuộc về thời đại nào.

Chúng ta khó mà hình tưởng sự thiên sứ sẽ giảng Tin Lành như thế nào. Có lẽ, vị thiên sứ ấy bay giữa trời khiến cho muôn dân trên đất có thể nhìn thấy và nghe được lời rao giảng. Lời rao giảng đó sẽ khiến cho bất cứ dân tộc nào, nói loại ngôn ngữ nào cũng có thể nghe và hiểu. Tiếp theo lời rao giảng về Tin Lành, vị thiên sứ ấy: (1) Truyền cho muôn dân trên đất phải tôn kính và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. (2) Công bố giờ Đức Chúa Trời phán xét thế gian đã đến. (3) Kêu gọi muôn dân thờ lạy Ngôi Lời, là Đấng đã “làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.” Giăng 1:1-3 chép rõ: “Trước nguyên ủy, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng ở cùng Đức Chúa Trời; và Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Trước nguyên ủy, Ngài hằng ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài mà có; ngoài Ngài chẳng một vật nào có được.” Và Cô-lô-se 1:16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Chắc chắn là những ai đã tin nhận Tin Lành, khi nhìn thấy cảnh tượng thiên sứ bay giữa trời rao giảng Tin Lành, thì họ sẽ được an ủi và vui mừng rất nhiều. Còn những người vẫn cứng lòng, không chịu tin nhận Tin Lành, thì thật sự chúng ta khó mà hiểu được họ. Ngày nay, trong thời đại của Hội Thánh, vẫn có những người biết Chúa có thật, biết Lời Chúa là chân thật, thậm chí họ tự nhận là người rao giảng Lời Chúa, nhưng họ vẫn thản nhiên sống trong tội và rao giảng những điều sai nghịch Lời Chúa. Những người như vậy, đã tôn chính họ làm Đức Chúa Trời của họ. Họ chỉ làm theo sự ưa thích của xác thịt, mà II Phi-e-rơ 2 đã nói rất rõ về họ.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxMzBf/11546_ChuGiaiKhaiHuyen_14_1-7.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

3,332 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tiên Tri Giả

 

11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.

12 Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó, và khiến đất cùng những kẻ cư trú trên đất thờ phượng con thú thứ nhất, là kẻ có vết thương chí tử đã được lành.

13 Nó làm ra những sự kỳ lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước sự chứng kiến của loài người.

14 Nó lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ mà nó có quyền lực làm ra trước sự chứng kiến của con thú. Nó bảo những cư dân trên đất làm tượng con thú vốn bị thương bởi gươm mà vẫn sống.

15 Rồi, nó có quyền lực ban sự sống cho tượng con thú, làm cho tượng con thú vừa nói được vừa làm cho ai không chịu thờ phượng tượng con thú thì bị giết.

16 Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán.

17 Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó.

18 Sự khôn ngoan là đây: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú; vì đó là số của một người và số của nó là 666.

Tiếp theo khải tượng về một con thú tiêu biểu cho AntiChrist xuất hiện từ giữa lòng các dân ngoại, thì Sứ Đồ Giăng nhìn thấy một khải tượng khác về một con thú tiêu biểu cho một tiên tri giả, ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. Như chúng ta đã biết, biển tiêu biểu cho các dân ngoại và đất tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Vì thế, Tiên Tri Giả được nói đến trong Khải Huyền 13 sẽ là một người I-sơ-ra-ên.

11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.

Chúng ta chú ý đến sự kiện Lời Chúa không nói đến con thú giống như chiên con, mà là, nó có hai sừng như chiên con. Hình dáng con thú như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết, và điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là lời nói của nó có uy lực như lời nói của Sa-tan và hai cái sừng của nó tiêu biểu cho quyền lực của nó trên hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian: (1) Cơ-đốc Giáo, tức là tất cả các gáo hội mang danh Chúa, như: Công Giáo, Chính Thống Giáo, và các giáo phái Tin Lành. (2) Hồi Giáo, bao gồm tất cả các nhánh.

Tiên Tri Giả sẽ buộc tín đồ của các tôn giáo phải công nhận AntiChrist là Đức Chúa Trời và thờ phượng chỉ một mình AntiChrist. Tiên Tri Giả sẽ kết hợp tất cả các tôn giáo với nhau thành một tôn giáo toàn cầu. Tổng hành dinh của Cơ-đốc Giáo tại Vatican sẽ bị AntiChrist và mười vua của hắn hủy diệt trong một giờ đồng hồ (Khải Huyền 17, 18), có lẽ là hủy diệt bằng một đầu đạn nguyên tử. Sau đó, cả thế gian chỉ còn một tôn giáo tôn thờ AntiChrist và Sa-tan.

12 Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó, và khiến đất cùng những kẻ cư trú trên đất thờ phượng con thú thứ nhất, là kẻ có vết thương chí tử đã được lành.

Tiên Tri Giả cũng được ban cho mọi thẩm quyền trên đất như AntiChrist; nhưng công việc chính của Tiên Tri Giả là khiến cho muôn dân trên đất đầu phục, thờ phượng AntiChrist. Những ai chống lại sẽ bị Tiên Tri Giả dùng quyền lực để tiêu diệt. Qua câu 12 chúng ta cũng có thể hiểu rằng, AntiChrist sẽ xuất hiện trước và sau đó là Tiên Tri Giả. Thời khoảng cách biệt giữa sự xuất hiện của AntiChrist với Tiên Tri Giả là bao lâu, thì chúng ta không biết; nhưng chắc chắn chỉ là một khoảng thời gian ngắn, sau khi AntiChrist và mười vua lên ngai, nắm quyền cai trị thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau khi AntiChrist hồi sinh và Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt, thì Tiên Tri Giả mới tận lực trong công tác thiết lập tôn giáo toàn cầu, tôn AntiChrst làm Đức Chúa Trời.

13 Nó làm ra những sự kỳ lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước sự chứng kiến của loài người.

Tiên Tri Giả sẽ có năng lực khiến cho lửa từ trời rơi xuống. Đây là năng lực đến từ Sa-tan, vì chính Sa-tan cũng từng khiến lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy tài sản và tôi tớ của Gióp (Gióp 1:16). Từ ngữ lửa từ trời rơi xuống ở đây có thể hiểu là do núi lửa mà cũng có thể là một hành động ảo thuật. Ngày nay, người ta có thể liên lạc với nhau qua hệ thống truyền tin và ra lệnh cho một đơn vị cách xa hàng trăm km, bắn các đầu đạn chứa các chất cháy, cho nổ trên không trung ở một tọa độ nào đó, để tạo ra hiện tượng lửa từ trời rơi xuống. Dù là phép lạ hay ảo thuật thì lửa do Tiên Tri Giả làm ra vẫn là lửa thật. Hành động khiến lửa từ trời rơi xuống của Tiên Tri Giả nhằm cảnh cáo những ai không vâng phục hắn sẽ bị hắn hủy diệt bằng lửa.

14 Nó lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ mà nó có quyền lực làm ra trước sự chứng kiến của con thú. Nó bảo những cư dân trên đất làm tượng con thú vốn bị thương bởi gươm mà vẫn sống.

Các phép lạ do Tiên Tri Giả làm ra không nhất thiết phải là siêu nhiên, dù Sa-tan và các tôi tớ của nó vẫn có thể làm ra các phép lạ siêu nhiên (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11). Các phép lạ ấy có thể là những sự vận dụng khoa học kỹ thuật. Mục đích của các phép lạ ấy là để cho cư dân trên đất khiếp sợ, không dám chống lại các mệnh lệnh và lời rao giảng của Tiên Tri Giả, đồng thời cũng khiến cho họ tin rằng, AntiChrist là Đức Chúa Trời, và thờ phượng AntiChrist. Có lẽ, Tiên Tri Giả sẽ biểu diễn phép lạ ngay trước cửa Đền Thờ Thứ Ba, trước sự hiện diện của AntiChrist và trước sự chứng kiến, truyền thanh truyền hình của các hãng thông tấn. Sau đó, Tiên Tri Giả sẽ yêu cầu cư dân trên đất làm ra tượng của AntiChrist để tôn thờ. Kỹ nghệ in ba chiều ngày nay đã sẵn sàng cho sự kiện in ra các hình tượng của AntiChrist bằng đủ mọi chất liệu, một cách nhanh chóng.

Cũng qua câu 14, chúng ta hiểu rằng, có thể AntiChrist sẽ bị ám sát, bị thương nặng gần chết, nhưng sẽ được Sa-tan chữa lành vết thương, cứu sống, và Sa-tan sẽ nhập vào trong AntiChrist để hành động trong suốt ba năm rưởi còn lại. Nhóm chữ: “bị thương bởi gươm” không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa đen, mà có thể hiểu là bị thương bởi bất cứ loại vũ khí nào được dùng trong chiến tranh. Với phương tiện truyền thông ngày nay, sự kiện AntiChrist bị thương và được chữa lành một cách siêu nhiên sẽ được truyền hình đến khắp nơi trên thế giới, đem lại sự kinh ngạc và thán phục cho nhiều người.

15 Rồi, nó có quyền lực ban sự sống cho tượng con thú, làm cho tượng con thú vừa nói được vừa làm cho ai không chịu thờ phượng tượng con thú thì bị giết.

Có lẽ, một hình tượng của AntiChrist sẽ được dựng ngay trước cửa đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và Tiên Tri Giả sẽ khiến cho hình tượng ấy có thể nói và có thể ra tay sát hại những ai không chịu quỳ lạy hình tượng ấy. Với kỹ thuật điện toán ngày nay, việc tạo ra một hình tượng có thể nói và cử động, có thể bắn ra tia la-de để sát hại một mục tiêu là điều quá dễ dàng. Chúng ta không biết tượng của AntiChrist sẽ được tạo ra như thế nào, nhưng chắc là sẽ to lớn và giống như người thật.

16 Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán.

17 Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó.

Từ giờ phút ấy trở đi, mọi cư dân trên đất phải mang lấy dấu (hình huy hiệu) của AntiChrist trên tay phải hoặc trên trán, nếu không, sẽ không được mua và bán; và đến một lúc nào đó, sẽ bị giết. Có nhiều giả thuyết được đưa ra về sự nhận dấu của AntiChrist. Một trong các giả thuyết được nói đến nhiều nhất là sự cấy một con chip điện tử dưới da, trên cổ tay phải hoặc trên trán của một người. Tuy nhiên, rất có thể đó là một sự in hay xăm dấu của AntiChrist trên da của người nhận dấu. Câu 17 cho chúng ta biết ba hình thức mang dấu của AntiChrist: hình, tên, hoặc con số của AntiChrist. Chúng ta đã biết con số của AntiChrist là 666 nhưng chúng ta chưa biết tên riêng của AntiChrist, chưa biết hình sẽ được AntiChrist chọn làm huy hiệu.

Mục đích của sự buộc mọi người phải mang dấu là:

1. Sa-tan đánh dấu những kẻ thuộc về nó. Một hành động để thỏa lòng kiêu ngạo của Sa-tan.

2. Sa-tan kiểm soát hệ thống kinh tế toàn cầu.

3. Sa-tan ra ơn cho những ai chịu đầu phục nó.

4. Sa-tan nhận diện những ai không chịu đầu phục nó và bách hại họ.

5. Sa-tan buộc mọi người vĩnh viễn chối bỏ Đức Chúa Trời.

6. Sa-tan buộc mọi người đi vào sự hư mất đời đời chung với nó.

Ba năm rưởi sau cùng của Thời Đại Nạn, giữa những thiên tai kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử và cũng sẽ không bao giờ tái diễn, thì muôn dân trên đất phải quyết định chọn mang dấu của AntiChrist hay là từ chối. Từ chối thì sẽ không được quyền mua bán và sẽ bị thế lực của AntiChrist săn bắt, tiêu diệt. Nhận dấu của AntiChrist thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Không có sự lựa chọn thứ ba.

Thực tế, không bao giờ có sự lựa chọn thứ ba cho loài người, dù là trong Thời Hội Thánh hiện nay. Hoặc là nóng, tức là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Hoặc là lạnh, tức là không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, thời đại nào cũng có những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng vẫn thản nhiên vi phạm các điều răn của Ngài. Những người như vậy đã tin nhận sự lừa dối do Sa-tan đưa ra dưới nhiều hình thức giáo lý khác nhau. Khải Huyền 3:16 gọi đó là nếp sống hâm hẩm, không nóng, không lạnh, cuối cùng sẽ bị Chúa mửa ra.

18 Sự khôn ngoan là đây: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú; vì đó là số của một người và số của nó là 666.

Cho đến ngày nay, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích ý nghĩa của con số 666 và lý lịch của AntiChrist. Tuy nhiên, điều chắc chắn là: Không ai biết ý nghĩa của con số 666 cũng không ai biết AntiChrist là ai, cho đến ngày AntiChrist lên nắm quyền cùng một giờ với mười vua. Chúng ta chú ý đến chi tiết này: cần có sự thông biết để đếm số của AntiChrist. Sự thông biết được nói đến ở đây là sự hiểu biết về hệ thống chữ số được dùng trong thời AntiChrist. Hệ thống chữ viết của chúng ta ngày nay độc lập với hệ thống số đếm. Tức là chữ viết có các mẫu tự còn số đếm có các con số. Tuy nhiên, tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp cổ của Thánh Kinh đều là hệ thống chữ số, tức là cả chữ và số đều dùng chung một ký hiệu. Mỗi mẫu tự là một con số và mỗi con số là một mẫu tự. Chính vì vậy mà mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn đều có một giá trị số. Và như vậy, mỗi một tên người cũng có một giá trị số.

Bên cạnh hệ thống chữ viết và số đếm của chúng ta ngày nay, còn có hệ thống chữ viết dùng cho computer mà mỗi một mẫu tự đều được định cho một giá trị số. Với hệ thống chữ viết của computer thì cho dù là mẫu tự của bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, mỗi mẫu tự đều có một giá trị số. Thí dụ:

A = 01000001

B = 01000010

C = 01000011

a = 01100001

b = 01100010

c = 01100011

Con số 666 chính là giá trị số được đếm theo từng mẫu tự trong tên của AntiChrist. Trong nguyên ngữ Hy-lạp là: 600, 60, và 6 (χξς). Câu hỏi được đặt ra là, tên của AntiChrist sẽ được đếm theo hệ thống chữ số của ngôn ngữ nào? Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, La-tinh, hay hệ thống chữ số của computer? Chúng ta, những người đang sống trong thời đại của Hội Thánh sẽ không thể biết được sự huyền nhiệm này. Chỉ có những người sống trong thời kỳ sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian mới có đủ dữ kiện để đếm số của AntiChrist.

Chúng ta không nên phí thời gian tìm hiểu ý nghĩa của con số 666 và lý lịch của AntiChrist. Nhất là không nên tin vào những bình luận và giả thuyết đầy dẫy trên Internet. Hãy dành thời gian để đọc, suy ngẫm, làm theo, và rao giảng Lời Chúa.

Qua Khải Huyền 13, chúng ta thấy trong ba năm rưởi sau của bảy năm đại nạn, Sa-tan thiết lập vương quốc của nó một cách toàn cầu. Sa-tan phỏng theo Ba Ngôi Thiên Chúa bằng cách tạo ra AntiChrist và Tiên Tri Giả. Sa-tan tự mình đóng vai của Đức Chúa Trời. Sa-tan đặt AntiChrist làm hiện thân của nó trong xác thịt, xưng là Đức Chúa Trời, bắt chước vai trò của Đức Chúa Jesus Christ. Và, Sa-tan đặt Tiên Tri Giả trong vai trò của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giải bày về Đức Chúa Jesus Christ, đóng ấn những người thuộc về Đức Chúa Trời, thì Tiên Tri Giả giãi bày về AntiChrist, đóng dấu những kẻ chịu thờ phượng AntiChrist.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxMDhf/11545_ChuGiaiKhaiHuyen_13_11-18.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

3,275 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

AntiChrist

 

1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.

2 Con thú mà tôi thấy đó giống như một con beo, chân thì như chân gấu, miệng thì như miệng sư tử. Con rồng ban quyền lực mình, ngai mình và thẩm quyền lớn cho con thú.

3 Tôi thấy một trong những đầu của nó như bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó được lành. Cả thế gian trầm trồ con thú

4 và thờ phượng con rồng là kẻ đã ban quyền lực cho con thú. Rồi, họ thờ phượng con thú, nói rằng: “Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?”

5 Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng.

6 Nó mở miệng phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh Ngài và đền tạm Ngài cùng những kẻ cư trú trên trời.

7 Nó được phép gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban cho quyền lực cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó.

9 Người nào có tai, hãy nghe!

10 Ai bắt người cầm tù sẽ bị cầm tù. Ai giết người bằng gươm phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ.

Thánh Kinh luôn dùng hình ảnh một con thú để tiêu biểu cho một thế lực chính trị hoặc tôn giáo của loài người và người đứng đầu thế lực ấy. Người cầm quyền và hệ thống quyền lực trong tay người ấy được xem là một. Trong Đa-ni-ên 7, Thánh Kinh dùng hình ảnh bốn con thú để tiêu biểu cho bốn đế quốc sẽ xuất hiện vào những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại, mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong bài: “Giấc Mơ của Một Tiên Tri” [1]. Trong Khải Huyền 13 nói đến hai con thú. Một tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu và Antichrist, một tiêu biểu cho tiên tri giả và tôn giáo toàn cầu tôn thờ AntiChrist.

1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.

Hình ảnh con thú có bảy đầu mười sừng nhắc cho chúng ta nhớ đến con rồng đỏ có bảy đầu và mười sừng đã được nói đến trong Khải Huyền 12. Trong khi con rồng đỏ tiêu biểu cho Sa-tan thì con thú ra từ biển tiêu biểu cho một người và thế lực chính trị trong tay người ấy, tức là AntiChrist. Biển tiêu biểu cho các dân ngoại trong khi đất tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. AntiChrist xuất thân từ các dân ngoại, và theo Đa-ni-ên 9:26 thì AntiChrist sẽ ra từ dòng dõi của dân La-mã. Đế quốc La-mã chính thức chia thành Đông La-mã và Tây La-mã vào năm 395. Tây La-mã bị phân rẽ thành nhiều nước nhỏ vào năm 476. Đông La-mã tồn tại cho đến năm 1453 thì bị mất vào tay đế quốc Thổ-nhĩ-kỳ.

Nhiều nhà giải kinh cho rằng sự phân hai của đế quốc La-mã tương ứng với hai chân của pho tượng trong giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-xa. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, phải chăng, sự phân hai của đế quốc La-mã còn hàm ý đến sự con cháu của dân La-mã di cư đến Châu Mỹ? Điều đó, khiến cho một chân của pho tượng tiêu biểu cho các nước lớn tại Châu Âu vốn ra từ đế quốc La-mã (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây-ban-nha) và chân còn lại tiêu biểu cho các nước lớn tại Châu Mỹ (Gia-nã-đại, Mỹ, Mễ-tây-cơ, Ba-tây, Á-căn-đình) cũng ra từ đế quốc La-mã. Và như vậy, Antichrist có thể xuất thân từ bất cứ quốc gia nào vốn ra từ đế quốc La-mã, cho dù là tại Châu Âu hay Châu Mỹ.

Trong một tương lai rất gần, AntiChrist, tức là kẻ chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ sẽ xuất hiện từ dòng dõi của dân La-mã, nắm trong tay một chính quyền toàn cầu, đồng trị thế giới với mười vua. Điểm đầu tiên để mọi người nhận diện AntiChrist, đó là: AntiChrist sẽ cùng lên ngai, nắm quyền cai trị với mười vua trong cùng một giờ: “Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú” (Khải Huyền 17:12).

Bảy đầu và mười sừng nói đến đặc tính chính quyền của Sa-tan trên đất, cho nên, đặc tính này cũng ứng với con thú tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khải Huyền 17:3 cho biết con thú AntiChrist cũng có màu đỏ sậm như con rồng.

Khải Huyền 17:8-13 cho chúng ta biết thêm các chi tiết về con thú tiêu biểu cho AntiChrist, như sau:

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

Mặc dù AntiChrist và chính quyền toàn cầu của AntiChrist được tiêu biểu bằng con thú có bảy đầu mười sừng nhưng sức mạnh đàng sau là của Sa-tan. Vì thế, chúng ta thấy trong Khải Huyền 17:8 và 11 hàm ý con thú là Sa-tan. Sa-tan từ khi cám dỗ loài người phạm tội thì đã nắm quyền cai trị trên đất mà Thánh Kinh gọi là “thần của đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4). Trong thời điểm Giăng nhận khải tượng và suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, quyền lực của Sa-tan đã bị Đức Chúa Jesus Christ trói buộc (Mác 3:27). Trong những ngày cuối cùng, sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, thì Sa-tan sẽ được tự do hành động trên đất qua AntiChrist. Tuy nhiên, vào cuối Kỳ Tận Thế, Sa-tan sẽ bị nhốt lại trong vực sâu không đáy suốt một ngàn năm (Khải Huyền 20:3). Sau đó, Sa-tan được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục đời đời (20:7-10). Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist khi AntiChrist xuất hiện và mang lấy quyền lực của Sa-tan.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

Người đàn bà tiêu biểu cho một tổ chức tôn giáo của thế gian. Bảy cái đầu của con thú là bảy đế quốc của Sa-tan luôn luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo. Mặc dù Sa-tan lạm dụng các tổ chức tôn giáo của loài người để dẫn dắt loài người đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, nhưng Sa-tan luôn muốn dẹp tan các tổ chức tôn giáo của loài người để thiết lập một tôn giáo toàn cầu chỉ thờ lạy một mình Sa-tan.

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Đế quốc được cai trị bởi vua. Mặc dù trong suốt lịch sử của một đế quốc, có thể có nhiều vua kế tiếp nhau nắm quyền cai trị, nhưng ở đây, danh từ vua được dùng để chỉ chung về người cai trị một đế quốc. Vì thế, bảy vua tương ứng với bảy đế quốc. Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, vì năm đế quốc đã qua đi: Ai-cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng): La-mã. Một chưa đến: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

Câu này cho chúng ta biết, chính Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám. Trước đó, Sa-tan chỉ làm công việc dẫn dắt các vua, nhưng trong những ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ nhập vào trong vua thứ bảy là AntiChrist, có lẽ sau khi AntiChrist bị ám sát gần chết. Nhưng Sa-tan sẽ đi vào sự hư mất cùng với AntiChrist.

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

Mặc dù các quốc gia trên thế giới chấp nhận một chính quyền toàn cầu, phân chia thế gian thành mười khu vực dưới quyền cai trị của mười vua, đứng đầu bởi AntiChrist; nhưng trong thực tế, cả mười vua sẽ đồng ý trao toàn quyền cai trị và quân lực của mình cho AntiChrist. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại với Khải Huyền 13.

“Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.” Tức là, mỗi một vua của các đế quốc thuộc quyền Sa-tan đều dùng một danh hiệu xúc phạm Thiên Chúa. Đó là danh hiệu tự xưng là Đức Chúa Trời. Tiêu biểu là danh xưng “Đức Thánh Cha” của các giáo hoàng Công Giáo. Lời Chúa dạy rõ: “Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời” (Ma-thi-ơ 23:9). Thế mà, người xưng nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa, lại mang lấy danh hiệu “Đức Thánh Cha!”

2 Con thú mà tôi thấy đó giống như một con beo, chân thì như chân gấu, miệng thì như miệng sư tử. Con rồng ban quyền lực mình, ngai mình và thẩm quyền lớn cho con thú.

Hình ảnh của một thú giống như con beo có chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử được tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Trong Đa-ni-ên 7:7 có diễn tả về chính quyền này, như sau: “Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng.” Qua những lời mô tả này, chúng ta có thể nhận thức sự hung hãn, chuyên quyền của một chế độ do AntiChrist thống trị. Sức mạnh và uy quyền của chế độ ấy đến trực tiếp từ Sa-tan. Con beo, con gấu, và sư tử là ba con thú tiêu biểu cho các cường quốc trong những ngày cuối cùng, mà Tiên Tri Đa-ni-ên đã nhìn thấy trong một khải tượng và ghi lại trong Đa-ni-ên 7. Trong bài “Giấc Mơ của Một Tiên Tri” chúng tôi đã luận rằng:

 • Beo tiêu biểu cho Khối Liên Hiệp Châu Âu.
 • Gấu tiêu biểu cho nước Nga, và Nga sẽ thôn tính ba quốc gia khác tại Châu Âu trong những ngày cuối cùng.
 • Sư Tử tiêu biểu cho Khối Liên Hiệp Châu Á, đứng đầu bởi Trung Quốc, bao gồm các nước: Đông Nam Á, Ấn Độ, và Hồi Quốc.

Ba đế quốc trên đây sẽ giao quyền cho AntiChrist thành lập một chính quyền toàn cầu. Riêng về Hoa Kỳ, rất có thể, Hoa Kỳ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt bởi thiên tai động đất và núi lửa, bởi sự sụp đổ của đồng đô-la trong một ngày rất gần đây, không còn là cường quốc trong những ngày cuối cùng, không còn chỗ đứng trên chính trường thế giới, nên không được nhắc đến trong các lời tiên tri liên quan đến Kỳ Tận Thế.

3 Tôi thấy một trong những đầu của nó như bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó được lành. Cả thế gian trầm trồ con thú

4 và thờ phượng con rồng là kẻ đã ban quyền lực cho con thú. Rồi, họ thờ phượng con thú, nói rằng: “Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?”

Có lẽ vào khoảng gần giữa của bảy năm đại nạn, AntiChrist sẽ bị ám sát và gần chết (câu 14), nhưng Sa-tan sẽ chữa lành vết thương cho AntiChrist và nhập vào thân thể hồi sinh của AntiChrist, làm ra các phép lạ, và xưng mình là Đức Chúa Trời. Cả thế gian sẽ trầm trồ AntiChrist mà tôn thờ Sa-tan và AntiChrist.

Liền theo đó, AntiChrist sẽ huỷ diệt Ba-by-lôn thuộc linh, tức là thành phố Vatican, tiến công Giê-ru-sa-lem, giết chết hai chứng nhân của Chúa, vào ngồi trong Đền Thờ Thứ Ba, xưng mình là Đức Chúa Trời. Đó là ngày AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước với I-sơ-ra-ên, chấm dứt mọi sự dâng tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Thờ Thứ Ba, buộc muôn dân trên đất phải tôn thờ hắn (Đa-ni-ên 9:27). Dân I-sơ-ra-ên sẽ được Đức Chúa Trời đem vào trong đồng hoang lánh nạn trong cùng một ngày.

“Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?” Có nghĩa là ai có sức mạnh như AntiChrist để chống lại AntiChrist? Câu hỏi này sẽ được trả lời vào ba năm rưởi sau đó, khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất. Sức mạnh của Ngài vượt trội mọi quân lực của chính quyền AntiChrist, mọi phép lạ AntiChrist làm ra. Chính Ngài sẽ ném AntiChrist đang còn sống vào trong hỏa ngục.

5 Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép nói ra những điều lạ lùng, mầu nhiệm, và nói phạm đến danh Ngài. Những sự vĩ đại có lẽ là những mầu nhiệm về khoa học chưa từng được loài người khám phá, sẽ được AntiChrist công bố, và rồi, hắn sẽ dùng chính sự hiểu biết đó để nói những lời phạm thượng Thiên Chúa như nhiều nhà khoa học vô thần vẫn làm xưa nay.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép toàn quyền hành động trong 42 tháng, tức 1260 ngày, tức ba năm rưởi sau cùng của bảy năm đại nạn. Thế nhưng, AntiChrist sẽ không thể làm gì được trước các thiên tai dồn dập đổ xuống trên vương quốc của hắn.

6 Nó mở miệng phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh Ngài và đền tạm Ngài cùng những kẻ cư trú trên trời.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép nói phạm đến danh Ngài, nói phạm đến đền thờ của Ngài, tức là Đền Thờ Thứ Ba vừa được dân I-sơ-ra-ên tái xây dựng, và nói phạm đến những kẻ cư trú trên trời, tức là Hội Thánh cùng các thiên sứ. Chúng ta không biết AntiChrist sẽ phạm thượng như thế nào. Có lẽ, hắn sẽ tuyên bố là Thiên Chúa của Thánh Kinh là không có thật, Hội Thánh của Chúa là những người bị lường gạt, đền thờ của Đức Chúa Trời là đền thờ thờ phượng một thần linh không có thật.

Đa-ni-ên 7:8, 20, 25 ghi lại sự phạm thượng và quyền lực của AntiChrist, như sau:

“… Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời đại ngôn… sừng này có những mắt và miệng nói những lời đại ngôn, và hình dạng nó dũng mãnh hơn những sừng khác… Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Chẳng những AntiChrist nói ra những điều lạ lùng, những lời phạm thượng, mà AntiChrist còn toàn quyền thay đổi thời gian và luật pháp. Rất có thể, AntiChrist sẽ ban hành một loại lịch mới, mở đầu cho công nguyên của AntiChrist và ban hành một bộ luật mang tên hắn. Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ, tức là một năm, hai năm, và nửa năm, tức là ba năm rưởi. AntiChrist sẽ toàn quyền bách hại con dân Chúa trong suốt ba năm rưởi còn lại của Kỳ Đại Nạn.

7 Nó được phép gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban cho quyền lực cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

AntiChrist sẽ làm khổ con dân Chúa và giết họ. Đó là cái giá phải trả cho những ai muốn nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời của Đức Chúa Trời trong Thời Đại Nạn. Vì thế, Thánh Kinh gọi thời đại hiện nay là “thì thuận tiện” để tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 6:2).

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép “cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia” trên đất trong suốt ba năm rưởi còn lại của Kỳ Đại Nạn. Tất cả những ai chống lại quyền lực của AntiChrist đều sẽ bị truy đuổi và giết chết.

8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó.

Trong thế gian, lúc nào cũng có những người không hề được ghi tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của họ, vì họ không chịu ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Trong ba năm rưởi sau cùng của Kỳ Tận Thế, họ là những người mang dấu ấn của AntiChrist và thờ phượng AntiChrist.

So sánh ba câu Thánh Kinh:

“Người nào thắng, người ấy sẽ được mặc áo trắng và Ta sẽ không xóa tên người khỏi Sách Sự Sống nhưng sẽ xưng tên người trước Cha Ta và trước các thiên sứ của Ngài'” (Khải Huyền 3:5);

“Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó” (Khải Huyền 13:8);

“Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến” (Khải Huyền 17:8);

chúng ta rút ra được ba điểm quan trọng sau đây Đó là, từ trước khi sáng thế:

1. Có những người tên của họ đã không được ghi vào Sách Sự Sống. Họ là những người không bao giờ chịu ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

2. Có những người tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống và sẽ không bị xóa. Họ là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và trung tín giữ các điều răn của Đức Chúa Trời cho đến chết.

3. Có những người tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống nhưng sẽ bị xóa.

 • Họ là những người từng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng đã không trung tín với Chúa vì không chịu nỗi sự thử thách: “Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Lời mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm” (Ma-thi-ơ 13:20-21).
 • Họ là những người vẫn yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian: “Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả” (Ma-thi-ơ 13:22).
 • Họ là những kẻ dốt nát mà kiêu ngạo, không vâng phục những người chăn và giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Họ tự ý giải sai ý nghĩa của Thánh Kinh mà chối bỏ lẽ thật của Thánh Kinh: “Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:15-16).
 • Họ là những người vì thiếu hiểu biết mà tin theo tà giáo, chối bỏ lẽ thật của Thánh Kinh: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi” (Ô-sê 4:6).
 • Họ là những người không có tình yêu thương: “Đến phiên các người này thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 25:44-46).
 • Họ là những người không sống thánh khiết theo Lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời sau khi được cứu: “Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán với người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:11-14).
 • Họ là những người không làm tròn công việc Chúa giao phó: “Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 24:51).“Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30).

Nên nhớ là chúng ta được cứu bởi ân điển và đức tin chứ không phải bởi việc làm. Nhưng sau khi được cứu mà chúng ta vẫn không vâng phục Chúa, không giữ các điều răn của Ngài, không làm tròn các công việc Ngài đã giao phó, thì Ngài sẽ mửa chúng ta ra (Khải Huyền 3:16), và định phần chúng ta với những kẻ giả hình.

Có một điều thú vị trong sự liên quan mật thiết của các câu Thánh Kinh 3:16 sau đây với nhau:

Chúng ta được cứu bởi đức tin: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Sau khi được cứu, thân thể chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa: “Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

Chúng ta phải sống theo Lời Chúa: “Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Dốt nát và tin không quyết dẫn đến sự hiểu sai Lời Chúa và bị hư mất: “Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:16).

Sau khi đã được cứu mà vẫn phạm tội, không ăn năn thì sẽ bị bỏ: “Vì ngươi hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Khải Huyền 3:16).

Ngày nay, biết bao nhiêu là tà giáo được rao giảng trong các giáo hội mang danh Chúa, dẫn đưa vô số người đã tin nhận Tin Lành đi vào chỗ xa cách lẽ thật của Thánh Kinh. Tuy nhiên, mỗi người phải chịu trách nhiệm về linh hồn mình, vì Chúa dạy rằng: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Chúa cũng phán dạy con dân Chúa phải nhìn trái để biết cây mà nhận ra các tiên tri giả, tức là những kẻ rao giảng Lời Chúa cách sai trật (Ma-thi-ơ 7:15-23).

9 Người nào có tai, hãy nghe!

10 Ai bắt người cầm tù sẽ bị cầm tù. Ai giết người bằng gươm phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ.

“Người nào có tai, hãy nghe!” Có nghĩa là ai có lòng vâng phục, hãy làm theo lời Chúa phán dạy. Và trong trường hợp này là Lời Chúa phán dạy trong câu 10. Mặc dù, chính quyền AntiChrist sẽ bách hại con dân Chúa cách dữ dội, nhưng con dân Chúa không được phép chống cự và trả thù. Con dân Chúa không được bắt người cầm tù, không được giết người, dù là để tự vệ, vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho AntiChrist và chính quyền của hắn toàn quyền hành động trong ba năm rưởi sau cùng của Kỳ Tận Thế. Con dân Chúa trong thời đoạn ấy phải hoàn toàn phá thác mọi sự trong bàn tay của Chúa, sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì đức tin, nhẫn nại chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ.

Ngày nay, con dân Chúa cũng không được chống lại chính quyền nhưng con dân Chúa có quyền tự vệ trước những kẻ vi phạm luật pháp của chính quyền mà bách hại con dân Chúa, như những kẻ trộm cướp, quân khủng bố. Hành động tự vệ đó được Chúa cho phép qua lời phán dạy “bán áo mua gươm” (Lu-ca 22:36). Nhưng trong thời đại nạn thì con dân Chúa không còn quyền tự vệ, vì cả thế gian lúc bấy giờ chỉ còn có thế lực của AntiChrist và tất cả những kẻ bách hại con dân Chúa đều làm ra sự bách hại đó trong thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho AntiChrist.

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=53

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYwNzZf/11544_ChuGiaiKhaiHuyen_13_1-10.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Share This:

040 Chú Giải Sách Khải Huyền 12:1-17

2,956 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Dân I-sơ-ra-ên và Sa-tan

 

Đọc Tiếp →

Share This: