046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,406 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist

 

1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

2 Tôi thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và tượng nó, thắng dấu của nó và con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh và có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.

3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con rằng: “Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng: công chính và chân thật trong các đường lối Ngài; Vua của các thánh đồ. Vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm!

4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.”

5 Sau đó, tôi nhìn, và kìa, đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.

6 Bảy thiên sứ mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngực thắt đai vàng ra khỏi đền thờ với bảy tai họa.

7 Một trong bốn sinh vật trao bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng Sống Đời Đời, cho bảy thiên sứ.

8 Rồi, đền thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang Đức Chúa Trời và từ quyền lực Ngài. Không một ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Nội dung của Khải Huyền 15 ghi lại bài ca của những người thắng AntiChrist trong Kỳ Đại Nạn. Họ thắng bằng cách chấp nhận bị bắt bớ, bị tra tấn, và bị giết. Đối với con mắt của thế gian thì họ là những kẻ chiến bại, bị AntiChrist tiêu diệt. Nhưng trong thực tế, họ là những người chiến thắng AntiChrist. Tất cả những quyền lực hung bạo của AntiChrist, tất cả những nhục hình giáng xuống trên họ… vẫn không khiến cho họ đầu phục AntiChrist và chối bỏ Thiên Chúa.

Mặc dù Khải Huyền 15 nói đến những thánh đồ của Thiên Chúa trong Thời Đại Nạn chiến thắng AntiChrist bằng sự chết của họ; nhưng ý nghĩa của Khải Huyền 15 có thể được áp dụng cho mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại. Tất cả những quyền lực nào bách hại con dân Chúa, buộc họ phải chối bỏ đức tin thì đều là antiChrist. Tất cả những ai thà chịu khổ, chịu chết để giữ vững đức tin trong Chúa, thì đều là những người chiến thắng những quyền lực chống nghịch Đấng Christ.

Đau buồn thay, nhiều khi quyền lực chống nghịch Đấng Christ không hung hãn như Thời Đại Nạn, mà chỉ là những giọt nước mắt của một người thân trong gia đình, lại có sức mạnh đánh gục nhiều con dân Chúa. Khi chúng ta vì áp lực nào đó từ những người thân yêu trong gia đình, chối bỏ đức tin hoặc làm ra những điều vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, là chúng ta đã đầu hàng các thế lực chống nghịch Đấng Christ. Và như vậy, chúng ta không trung tín với Chúa. Nếu chúng ta đã vấp ngã như vậy mà không sớm ăn năn, thì chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng xa cách Chúa, ngày càng phạm nhiều tội hơn, và đến một lúc Chúa sẽ mửa chúng ta ra. Một khi Chúa đã mửa chúng ta ra, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để được cứu rỗi.

1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

2 Tôi thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và tượng nó, thắng dấu của nó và con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh và có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo khải tượng về án phạt toàn thế gian và án phạt đặc biệt dành cho những kẻ theo AntiChrist, thì Giăng nhìn thấy một khải tượng bao gồm bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng của Thời Đại Nạn và các thánh đồ chịu chết dưới tay AntiChrist đang đứng trên thiên đàng.

Sự kiện các thánh đồ tử Đạo có mặt trên thiên đàng trước khi bảy thiên sứ giáng bảy tai họa sau cùng trên đất giúp cho chúng ta hiểu rằng:

 • Con số người chịu chết vì danh Chúa trong Thời Đại Nạn đã đủ: “Khi Ngài tháo dấu ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những kẻ đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy. Họ kêu lớn tiếng rằng: ‘Lạy Chúa, Đấng Thánh và Chân Thật! Ngài không phán xét và báo trả cư dân trên đất về máu của chúng tôi cho đến khi nào?’ Mỗi người trong họ được ban cho áo dài trắng và có lời phán với họ rằng, hãy yên nghỉ thêm một thời gian ngắn cho đến khi những tôi tớ đồng công với họ cũng là anh em với họ sẽ bị giết như họ, được đủ số” (Khải Huyền 6:9-11).
 • Vào thời điểm đó, AntiChrist sẽ không còn thời gian để bách hại con dân Chúa.
 • Và như vậy, con dân Chúa sẽ được Chúa bảo vệ khỏi bảy tai họa mà bảy thiên sứ sẽ giáng xuống trên vương quốc của AntiChrist.

Biển thủy tinh được nói đến trong câu 2 chính là biển thủy tinh đã được nói đến trong Khải Huyền 4:6 “Trước ngai có một biển thủy tinh trong như pha lê…” Lần này, thì Giăng mô tả biển thủy tinh ấy giống như được trộn với lửa. Có thể là qua mặt biển trong suốt, Giăng nhìn thấy lửa bên dưới bề mặt của biển; và lửa ở đây tiêu biểu cho sự thử thách đức tin mà con dân Chúa trong Thời Đại Nạn đã trải qua và trả giá bằng chính mạng sống của họ. Họ đứng trên mặt biển và trong tay có hạc cầm của Đức Chúa Trời. Nhóm chữ “hạc cầm của Đức Chúa Trời” cho biết khí cụ âm nhạc này thuộc về Đức Chúa Trời, được ban cho họ. Nghĩa bóng là họ được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ ca ngợi, tôn vinh Thiên Chúa.

3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con rằng: “Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng: công chính và chân thật trong các đường lối Ngài; Vua của các thánh đồ. Vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm!

4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.”

Bài ca các thánh đồ tử Đạo Thời Đại Nạn cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời được gọi là bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy trong Thánh Kinh ghi lại bài ca nào của Môi-se hay của Chiên Con có nội dung tương tự như câu 3 và 4 trên đây. Điều đó khiến cho chúng ta có thể suy diễn rằng, rất có thể, đây là bài ca do chính Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ cùng sáng tác cho cơ hội này.

Môi-se dẫn con dân Chúa vượt qua biển Đỏ làm biểu tượng cho sự Đức Chúa Jesus Christ dẫn con dân Chúa vượt qua sự chết. Nội dung của bài ca trong câu 3 và 4 trên đây có thể là do Môi-se và Chiên Con đồng sáng tác sau khi Chiên Con đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Trong Lu-ca 9:30-31 ghi lại sự kiện Môi-se và Ê-li hiện ra trên núi hóa hình với Đức Chúa Jesus Christ để nói về sự chết chuộc tội của Ngài. Điều đó giúp cho chúng ta có thể suy diễn rằng, sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh và thăng thiên, thì rất có thể Môi-se đã cùng Ngài sáng tác bài thánh ca trên đây. Qua nội dung của bài thánh ca này, chúng ta học được các điều sau đây:

1. Mặc dầu trong I Cô-rinh-tô 8:6 khẳng định rằng: “Về phần chúng ta, chỉ có một Thiên Phụ, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy;” nhưng trong Khải Huyền 14:3 và 4 lại dùng danh xưng “Chúa” cho Thiên Chúa Ngôi Một, tức Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta hiểu rằng, danh xưng “Chúa” tương tự như danh xưng “Thiên Chúa” hoặc tên riêng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” được dùng để gọi chung ba thân vị Thiên Chúa hoặc gọi riêng từng thân vị.

2. Mặc dầu Thánh Kinh gọi Ngôi Lời là “Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa” (Khải Huyền 19:16); nhưng trong Khải Huyền 14:3 lại gọi Đức Chúa Trời là “Vua của các thánh đồ!” Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời là vua của các thánh đồ còn Ngôi Lời là vua của Đức Chúa Trời. Mà chỉ có nghĩa là vương quyền đồng thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua trên chúng ta! Ngôi Lời là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua ở giữa chúng ta! Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua ở trong chúng ta!

3. Mặc dầu Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không ai có thể chống cự được Ngài, nhưng Ngài “công chính và chân thật trong các đường lối Ngài.” Ngài không dùng sức toàn năng của Ngài để làm ra những sự giả dối và bất công. Ngài không dùng sức toàn năng của Ngài để ép các thiên sứ và loài người phải vâng phục Ngài. Trái lại, Ngài ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Từ ngữ “đường lối” bao gồm mọi ý nghĩ, lời nói, và hành động. Nói cách khác, bản tính của Đức Chúa Trời là công chính và chân thật.

4. Mỗi một việc làm của Đức Chúa Trời đều là vĩ đại và lạ lùng. Từ ngữ vĩ đại được dùng ở đây không phải để chỉ về kích thước vật chất, như sự vĩ đại của vũ trụ, mà là chỉ về sự vĩ đại trong sự khôn ngoan, trong năng lực, trong sự khéo léo, trong thẩm mỹ… và trên hết là vĩ đại vì tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện qua mỗi việc làm của Ngài.

“Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài?” Trong thực tế, cho đến hiện tại, có rất nhiều người và rất nhiều thiên sứ không kính sợ và không tôn vinh danh Chúa. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm mà ngay cả Sa-tan cũng phải cúi đầu, kính sợ và tôn vinh danh Chúa:

“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Thiên Chúa, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng Ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, mọi lưỡi sẽ chỉ Ta mà thề” (Ê-sai 45:22-23).

“để cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống” (Phi-líp 2:10).

Trong cõi trời mới đất mới, muôn loài thọ tạo, kể cả Sa-tan, các quỷ sứ, những người bị hư mất đời đời trong hỏa ngục cũng phải quỳ xuống khi nghe đến danh của Thiên Chúa tức là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” và danh Jesus, tức là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi!” Rất có thể, khi họ nghe đến danh Chúa và quỳ xuống thờ phượng Ngài, thì sự đau khổ tạm thời lìa khỏi họ. Bởi vì, khi một tạo vật chân thành tôn kính, thờ phượng Thiên Chúa thì đương nhiên sự bình an và phước hạnh của Ngài tuôn tràn trong tạo vật ấy. Điều đáng tiếc là, những ai bị giam vào hỏa ngục thì không còn cơ hội để nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Mệnh đề: “Vì chỉ mình Ngài là Thánh!” không chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh và Ngài tự xưng Ngài là Đấng Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:35; Khải Huyền 3:7). Thánh Kinh gọi Đấng Thần Linh là Đức Thánh Linh. Sự thánh khiết được nói đến ở đây là sự thánh khiết của Ba Ngôi Thiên Chúa, thuộc riêng về Ba Ngôi Thiên Chúa, như cách nói: “chỉ có một Chúa” được dùng để gọi Đức Chúa Jesus Christ, nhưng trong thực tế, thì cả ba thân vị Thiên Chúa đều được gọi là “Chúa!”

Thánh Kinh cũng gọi các con dân Chúa là “thánh” nhưng sự thánh của loài thọ tạo khác với sự thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thánh, vì Ngài tự có và có mãi. Loài người là thánh vì được dựng nên giống như Thiên Chúa. Ngoài ra, từ ngữ thánh còn có nghĩa là được biệt riêng ra cho Thiên Chúa sử dụng.

Trong Vương Quốc Ngàn Năm, mọi quốc gia sẽ đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời qua thân vị Đức Chúa Jesus Christ. Mọi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới vật chất đều được thể hiện trước khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập.

5 Sau đó, tôi nhìn, và kìa, đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.

“Sau đó,” tức là sau khi các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn tôn vinh Chúa, Giăng nhìn thấy “đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.” Từ ngữ “đền thờ” được dùng trong câu này chỉ về nơi chí thánh của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời. Đền Tạm Chứng Cớ còn được gọi là “Đền Tạm” trong Cựu Ước, là một căn lều lớn được dựng nên, tạm thời làm chỗ cho dân I-sơ-ra-ên thờ phượng Thiên Chúa trong suốt cuộc hành trình về vùng Đất Hứa. Lều được chia làm nơi thánh và nơi chí thánh. Rương Giao Ước chứa hai bảng đá do ngón tay Đức Chúa Trời chép Mười Điều Răn được để trong nơi chí thánh. Mười Điều Răn là chứng cớ của sự giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên. Hê-bơ-rơ 9:24 cho chúng ta biết Đền Tạm trên đất là theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời.

Trong Khải Huyền 11:9 chúng ta thấy đền thờ trên trời mở ra và Rương Giao Ước hiện ra. Chúng ta không biết sau đó thì đền thờ đóng lại khi nào. Ở đây, chúng ta thấy một lần nữa đền thờ được mở ra.

6 Bảy thiên sứ mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngực thắt đai vàng ra khỏi đền thờ với bảy tai họa.

7 Một trong bốn sinh vật trao bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng Sống Đời Đời, cho bảy thiên sứ.

Từ trong đền thờ, bảy vị thiên sứ bước ra. Họ mặc trang phục trắng, tinh sạch tiêu biểu cho sự thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa bao phủ họ. Họ có đai vàng thắt ngang ngực tiêu biểu cho sự họ phục vụ trong vương quyền của Thiên Chúa. Họ mang theo thẩm quyền giáng họa trên đất.

Một trong bốn sinh vật chầu chung quanh ngai của Đức Chúa Trời trao cho bảy thiên sứ, mỗi vị một cái chén bằng vàng. Trong mỗi chén chứa đầy sự giận của Đức Chúa Trời đối với thế gian tội lỗi. Danh hiệu Đấng Sống Đời Đời được nhắc đến ở đây, hàm ý, vì Đức Chúa Trời là Đấng có mãi nên không một việc làm tội lỗi nào mà không bị Ngài phán xét.

8 Rồi, đền thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang Đức Chúa Trời và từ quyền lực Ngài. Không một ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Sau khi bảy vị thiên sứ nhận bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì đền thờ tràn ngập khói bởi sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời tỏ ra trong cơn phán xét công chính của Ngài. Khi hình phạt đã bắt đầu thi hành thì không còn có sự cầu thay, van xin, hay thương xót.

Vì thế, Thánh Kinh cho chúng ta biết:

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (II Cô-rinh-tô 6:2)!

“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 4:7).

Tiếng của Chúa kêu gọi loài người, hãy ăn năn và đừng phạm tội nữa, được vang ra từ các trang Thánh Kinh, được con dân Chúa công bố bằng nhiều phương tiện.

“Hiện nay” là khoảnh khắc mỗi người đang còn hơi thở. Người ta vẫn xôn xao bàn tán về ngày tận thế nhưng ít có ai nhận thức rằng, ngay trong giây phút một người thở ra hơi thở cuối cùng, thì đó là thời điểm tận thế đối với người ấy. Một cơn trụy tim, một tai nạn, một viên đạn, một nhát dao, một cơn bạo bệnh… có thể chấm dứt cuộc sống của một người bất kỳ lúc nào. Không ai biết chắc mình sẽ sống được bao lâu. Không ai biết chắc mình có thể có thêm một hơi thở kế tiếp hay không! Thế nhưng, rất nhiều người không hề quan tâm đến sự kiện mình phải đối diện với Thiên Chúa, và phải trả lời về mọi điều mình đã làm ra trong cuộc đời này.

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài muốn cho mọi người được thoát khỏi án phạt mọi tội lỗi, được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa, sống đời đời trong hạnh phúc với Ngài. Vì thế, Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người, mang tên là Jesus, chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Một người chỉ cần thật lòng cải hối những việc làm tội lỗi của mình, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì người ấy lập tức được Thiên Chúa tha tội và làm cho sạch tội, được ban cho năng lực của Thiên Chúa để có thể sống một đời sống thánh khiết không phạm tội.

Hãy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trước khi quá trể. Không phải là bạn theo tôn giáo nào, sinh hoạt trong nhà thờ nào, mà là, bạn có thật lòng hối tiếc những việc làm tội lỗi, tức là những việc làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, và hoàn toàn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ hay không. Nếu có, thì bạn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sẽ nhận được sự sống đời đời và quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn vẫn còn cố ý phạm bất cứ một điều răn nào của Thiên Chúa, thì bạn chưa thật sự ăn năn. Chưa thật sự ăn năn thì chưa có sự cứu rỗi và không có năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi sự cám dỗ. Có nghĩa là bạn sẽ gánh lấy án phạt bị đời đời xa cách Thiên Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxOTFf/11549_ChuGiaiKhaiHuyen_15.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

2,635 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian
Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist

 

9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú và tượng nó, nhận dấu nó trên trán hay trên tay mình,

10 sẽ uống rượu giận không pha của Đức Chúa Trời, được rót vào trong chén thịnh nộ của Ngài. Nó sẽ bị khổ bởi lửa và diêm sinh trước sự hiện diện của các thiên sứ thánh và trước sự hiện diện của Chiên Con.

11 Ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm sẽ không được yên nghỉ. Khói của sự đau khổ chúng sẽ bay lên cho đến đời đời.”

12 Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus.

13 Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: “Hãy viết: ‘Từ nay, phước cho những kẻ chết, chết trong Chúa.” Đấng Thần Linh phán: “Phải, vì họ được yên nghỉ khỏi sự lao nhọc họ và những việc làm họ sẽ theo họ.”

14 Rồi, tôi nhìn xem, và kìa, có một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như con người. Trên đầu Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

15 Một thiên sứ khác, ra từ đền thờ, kêu lớn tiếng đến Đấng đang ngồi trên mây: “Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt đi! Vì đã đến giờ để Ngài gặt, vì mùa gặt của đất đã chín.”

16 Đấng ngồi trên đám mây quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất bị gặt.

17 Một thiên sứ khác ra từ đền thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.

18 Một thiên sứ khác có quyền lực trên lửa, ra từ bàn thờ và kêu lớn tiếng đến thiên sứ có vòng gặt bén trong tay rằng: “Hãy quơ vòng gặt bén ngươi và gom những nhánh nho trên đất vì những trái nho đã chín trọn.”

19 Thiên sứ quơ vòng gặt mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời.

20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông.

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ lẽ thật này: “Thiên Chúa nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7). Vì thế, mỗi một việc làm tội lỗi của từng người đều sẽ bị lên án và hình phạt trong đời này, lẫn đời sau, nếu người ấy không ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

Trong lịch sử của loài người đã có một lần Thiên Chúa hình phạt tập thể muôn dân trên đất. Đó là Cơn Lụt Lớn, xảy ra cách nay khoảng 4472 năm. Trong cơn hình phạt ấy, toàn thế gian chỉ có gia đình của Nô-ê gồm tám người được ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Theo Thánh Kinh, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, sự tận thế sẽ đến, và đó là lần Thiên Chúa sẽ hình phạt tập thể muôn dân trên đất lần thứ hai. Chi tiết của sự hình phạt này đã được ghi chép trong sách Khải Huyền, là nội dung được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát hành rộng khắp nhất trên thế giới.

Những tai nạn xảy ra trong ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn ngoài những sự do chính loài người tự gây ra, như: chiến tranh, dịch bệnh, đói kém… còn lại là kết quả của sự Thiên Chúa hình phạt các thế lực tà linh đang cai trị trong các tầng trời và sự các tà linh tấn công loài người:

 • Mưa đá và lửa pha với máu trên đất khiến 1/3 thảo mộc bị cháy;
 • Thiên thạch rơi xuống biển khiến 1/3 biển hóa thành máu, 1/3 sinh vật trong biển bị chết, 1/3 tàu thuyền bị hủy diệt;
 • Thiên thạch tên là “Khổ Thảo” nổ tung, rơi xuống trên 1/3 các nguồn nước, khiến cho nước hóa đắng, làm cho nhiều người chết;
 • Mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao bị mất 1/3 ánh sáng;
 • Tà linh từ vực sâu trong âm phủ mang hình châu chấu, có đuôi như đuôi bò cạp, chích loài người trong năm tháng, khiến cho loài người bị đau đớn mà không thể chết;
 • Đoàn quân tà linh 200 triệu dùng lửa, khói, và lưu huỳnh giết 1/3 loài người.

Nhưng trong ba năm rưởi sau cùng của bảy năm đại nạn, sau khi vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, thì là bảy hình phạt trực tiếp từ Thiên Chúa giáng xuống trên đất, được mô tả trong Khải Huyền 16.

Khải Huyền 14:9-20 tóm lược bản án và sự thi hành án phạt của Thiên Chúa dành cho muôn dân trên đất trong những ngày cuối cùng của lịch sử tự trị của loài người.

9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú và tượng nó, nhận dấu nó trên trán hay trên tay mình,

10 sẽ uống rượu giận không pha của Đức Chúa Trời, được rót vào trong chén thịnh nộ của Ngài. Nó sẽ bị khổ bởi lửa và diêm sinh trước sự hiện diện của các thiên sứ thánh và trước sự hiện diện của Chiên Con.

Thiên sứ thứ nhất rao giảng Tin Lành cho muôn dân trên đất: Lẽ thật về Thiên Chúa, sự yêu thương, công bình, và thánh khiết của Thiên Chúa được công bố một lần đủ cả.

Thiên sứ thứ nhì công bố sự hình phạt Ba-by-lôn Thuộc Linh, thế lực liên kết các tôn giáo trên thế gian: Hệ thống tôn giáo của loài người, dẫn dắt người ta thờ lạy chính mình, thờ lạy các hình tượng, thờ lạy các tà thần và các giả thần, mạo danh thờ phượng Thiên Chúa, bị hủy diệt.

Thiên sứ thứ ba công bố hình phạt trên vương quốc của AntiChrist và Sa-tan: Sa-tan sẽ nổ lực để thành lập vương quốc của nó trên đất trong suốt ba năm rưởi còn lại của bảy năm đại nạn. Tuy nhiên, trong suốt ba năm rưởi đó, thì hình phạt của Thiên Chúa lại giáng xuống trên vương quốc của nó. Vì thế, vương quốc của Sa-tan là tối tăm, hận thù, loạn lạc, hỗn độn, đau khổ, và chết chóc trong sự thịnh nộ của Thiên Chúa.

Những kẻ thờ phượng AntiChrist, thờ phượng tượng của AntiChrist hoặc nhận dấu của hắn sẽ gánh sự hình phạt trọn vẹn từ Đức Chúa Trời. Rượu giận không pha tiêu biểu cho hình phạt đúng y như luật pháp quy định, không có sự giảm miễn, không có sự khoan hồng hay ân xá. Chén thịnh nộ tiêu biểu cho sự thi hành án phạt. Lửa và diêm sinh (lưu huỳnh, Kali Nitrat KNO3) là chất liệu chính trong sự hình phạt được nói đến ở đây là thuộc về hỏa ngục, tức là hồ lửa được nói đến trong Khải Huyền 19:20; 20:10; 14-15; 21:8.

11 Ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của tên nó, thì cả ngày lẫn đêm sẽ không được yên nghỉ. Khói của sự đau khổ chúng sẽ bay lên cho đến đời đời.”

Hình phạt dành cho những người thờ phượng AntiChrist, thờ phượng tượng AntiChrist và nhận dấu của hắn là hình phạt đời đời. Đây là bản án và hình phạt tiêu biểu cho tất cả những ai không ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, chứ không riêng gì những người thuộc về AntiChrist. Khải Huyền 20:11-15 cho chúng ta biết rõ như vậy.

12 Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus.

Trong khi hình phạt từ Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất trong ba năm rưởi sau cùng của bảy năm đại nạn, thì con dân Chúa chắc chắc sẽ được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Họ có thể bị AntiChrist bách hại và giết chết nhưng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hình phạt của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho những kẻ thuộc về AntiChrist. Chúng ta nhớ lại, trong thời dân I-sơ-ra-ên còn làm nô lệ trong xứ Ai-cập, thì mười tai vạ từ Thiên Chúa giáng xuống trên dân Ai-cập không hề ảnh hưởng đến dân I-sơ-ra-ên, miễn là họ tin cậy và vâng phục Thiên Chúa.

13 Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: “Hãy viết: ‘Từ nay, phước cho những kẻ chết, chết trong Chúa.” Đấng Thần Linh phán: “Phải, vì họ được yên nghỉ khỏi sự lao nhọc họ và những việc làm họ sẽ theo họ.”

Chúng ta nhận thấy, trong các lễ an táng con dân Chúa, Khải Huyền 14:13 thường được nhắc đến. Tuy nhiên, chúng ta cần nhận xét xem, có thật người chết là người hết lòng hầu việc Chúa, tận dụng các ta-lâng Chúa ban hay không. Hay đó chỉ là “đầy tớ biếng nhác” đem dấu ta-lâng Chúa ban và sẽ bị Chúa phạt!

Trạng từ “từ nay” được dùng chung với động từ “chết” thời hiện tại trong câu này giúp cho chúng ta hiểu rằng, ý nghĩa của câu này được áp dụng chung cho tất cả những ai chết trong Chúa, kể từ khi Giăng nhìn thấy khải tượng. Chết trong Chúa tức là chết trong khi tin và làm theo mọi lời phán dạy của Chúa, là những lời đã được tóm gọn như sau: “Hãy ăn năn! Đừng phạm tội nữa!” (Ma-thi-ơ 4:17; Khải Huyền 2:5; Giăng 5:14; 8:11). Đừng phạm tội nữa có nghĩa là đừng làm nghịch lại các điều răn và mệnh lệnh của Chúa.

Điều này không có nghĩa là những người chết trong Chúa trước thời điểm Giăng nhận khải tượng, thì không được yên nghỉ. Vì đây là lời phán dành cho những người đang sống cùng thời với Giăng cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất, cho nên, có trạng từ “từ nay.” Những người đã chết trong Chúa trước thời điểm Giăng nhận khải tượng thì không cần được nhắc tới, vì đó là việc quá khứ.

Chính câu này cho chúng ta biết, sự an nghỉ trọn vẹn của thể xác chỉ xảy ra khi thân thể này chết đi. Vì thế, ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt chưa được biến hóa, chưa được phục sinh này, thì chúng ta cần phải để cho nó được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát mà Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta (Mác 2:27). Chỉ khi chúng ta qua đời trong Chúa thì thân thể xác thịt của chúng ta mới được hoàn toàn yên nghỉ để chờ ngày sống lại; và mọi việc làm của chúng ta trong Chúa sẽ theo chúng ta vào trong cõi đời đời. Mọi việc làm ấy phát xuất từ sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8).

Nhiều người, cho rằng, con dân Chúa ngày nay không cần phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, nghỉ ngơi lao động, vì ngày Sa-bát Thứ Bảy tiêu biểu cho sự an nghỉ thuộc linh khỏi gánh nặng của tội lỗi trong Chúa. Tuy nhiên, không một chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng, ngày Sa-bát Thứ Bảy tiêu biểu cho sự an nghỉ thuộc linh khỏi gánh nặng tội lỗi. Hê-bơ-rơ 4 dạy cho chúng ta biết có sự yên nghỉ thuộc thể và có sự yên nghỉ thuộc linh. Hê-bơ-rơ 4 không hề dạy sự yên nghỉ Sa-bát Thứ Bảy là hình bóng cho sự yên nghỉ thuộc linh. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã nhắc đến ngày Sa-bát Thứ Bảy vẫn còn trong thời điểm AntiChrist đem quân tấn công I-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 24:20). Thực tế, ngày Sa-bát có trước khi tội lỗi vào thế gian và vì loài người mà Thiên Chúa dựng nên ngày Sa-bát để loài người có một ngày nghỉ ngơi thể xác và cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa.

Thử hỏi, Đức Chúa Jesus Christ có bị gánh nặng tội lỗi hay không mà Ngài vẫn giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy? Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, vì trước hết, đó là điều răn của Đức Chúa Trời ban cho loài người, truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong ngày Sa-bát để thờ phượng Thiên Chúa, mà Đức Chúa Jesus Christ đang trong bản thể người thì Ngài phải tuân giữ. Kế tiếp, vì Chúa sống trong xác thịt loài người, có sự mõi mệt của thân thể xác thịt, nên cần để cho thân thể xác thịt được nghỉ ngơi. Có người lý luận, miễn sao tôi làm việc trong sáu ngày thì nghỉ ngơi một ngày, không cần biết là ngày nào. Tuy nhiên, không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là vi phạm điều răn của Chúa. Bên cạnh sự nghỉ ngơi thân thể xác thịt trong ngày Sa-bát Thứ Bảy, còn là mệnh lệnh con dân Chúa phải nhóm hiệp. Nếu mạnh ai nấy chọn cho mình một ngày Sa-bát, thì con dân Chúa sẽ nhóm hiệp vào ngày nào?

I Cô-rinh-tô 10:31 dạy: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” Nếu một người tùy ý chọn bất kỳ một ngày nào khác với ngày Thứ Bảy để làm ngày Sa-bát, thì người đó có vì sự vinh quang của Chúa hay không? Hay là vì sự kiêu ngạo và lợi vật chất của chính người ấy? Không có một lý do nào để cho loài người vi phạm các điều răn của Thiên Chúa đã được chép thành lời bằng chính ngón tay của Thiên Chúa.

14 Rồi, tôi nhìn xem, và kìa, có một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như con người. Trên đầu Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

Giăng vẫn còn đang đứng trên đất và ông nhìn thấy khải tượng về sự Đức Chúa Jesus Christ hiện ra trên một đám mây, chuẩn bị cho mùa gặt cuối cùng trên đất. Ở đây, trong Khải Huyền 14:14 chúng ta gặp lại cùng một sự mô tả như trong Khải Huyền 1:13: “có ai giống như con người” để chỉ về Đức Chúa Jesus Christ. Có lẽ, bởi vì Ngài vẫn mang các nét tổng quát của hình dáng loài người nhưng sự vinh quang của hình thể Ngài vượt xa bất cứ một hình thể nào xinh đẹp và oai nghi nhất của loài người trên đất, nên Giăng dùng cách nói: “giống như con người.” Cái mão vàng trên đầu của Ngài tiêu biểu cho vương quyền của Ngài trong vương quốc Trời. Vòng gặt bén trong tay Ngài tiêu biểu cho quyền giáng hình phạt trên đất.

Ma-thi-ơ 9:37 chép: “Ngài phán với môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, nhưng con gặt thì ít.” Mùa gặt được nói đến trong Ma-thi-ơ là sự thu hoạch những người sẵn lòng tin nhận Tin Lành vào trong vương quốc Trời. Thợ gặt là những người rao giảng Tin Lành. Nhưng mùa gặt được nói đến trong Khải Huyền 14 là sự thu hoạch những kẻ chối bỏ Tin Lành, và những kẻ theo chân AntiChrist tiến công dân I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng, để đưa họ vào trong sự hình phạt trên đất trước khi họ phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Thợ gặt là các thiên sứ (Ma-thi-ơ 13:39-41).

Sự hình phạt những kẻ theo chân AntiChrist tiến công lãnh thổ I-sơ-ra-ên đã được tiên tri trong Giô-ên 3:12-13: “Các nước hãy dấy lên, hãy lên trong đồng bằng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi Ta sẽ ngồi để phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh. Hãy tra lưỡi lái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy; các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn.” Danh từ Giô-sa-phát là tên của một vì vua của dân I-sơ-ra-ên, nhưng ý nghĩa của nó là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ phán xét.” Vì thế, rất có thể, đây chính là thung lũng A-ma-ghê-đôn được nói đến trong Khải Huyền 16:16.

15 Một thiên sứ khác, ra từ đền thờ, kêu lớn tiếng đến Đấng đang ngồi trên mây: “Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt đi! Vì đã đến giờ để Ngài gặt, vì mùa gặt của đất đã chín.”

16 Đấng ngồi trên đám mây quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất bị gặt.

Khi thời điểm ban hành án phạt đến, một thiên sứ sẽ từ đền thờ trên trời bước ra công bố thời điểm ấy, và Đức Chúa Jesus Christ sẽ ra hiệu lệnh cho các thiên sứ thi hành án phạt. Hành động quơ vòng gặt của Đức Chúa Jesus Christ là hành động ban hành mệnh lệnh. Chi tiết của mùa gặt trên đất được ghi lại trong Khải Huyền 16.

17 Một thiên sứ khác ra từ đền thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.

Đây là vị thiên sứ phụ trách hình phạt giáng xuống những người theo lệnh AntiChrist hội tụ về lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

18 Một thiên sứ khác có quyền lực trên lửa, ra từ bàn thờ và kêu lớn tiếng đến thiên sứ có vòng gặt bén trong tay rằng: “Hãy quơ vòng gặt bén ngươi và gom những nhánh nho trên đất vì những trái nho đã chín trọn.”

19 Thiên sứ quơ vòng gặt mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời.

20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông.

Trong Khải Huyền 7:1 chúng ta được biết đến các thiên sứ có quyền trên gió. Tại đây, chúng ta biết đến một thiên sứ có quyền trên lửa. Điều đó cho chúng ta biết rằng, các sức mạnh thiên nhiên đều được cai trị bởi các thiên sứ của Thiên Chúa. Điều đó cũng cho phép chúng ta suy diễn rằng, một ngày kia, trong vương quốc đời đời, khi quyền cai trị cơ nghiệp của Thiên Chúa sẽ được giao lại cho Hội Thánh, thì mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ có quyền lực trong một lĩnh vực nào đó của trời mới đất mới.

Những nhánh nho tiêu biểu cho những người theo AntiChrist. Như nho được thu hoạch và đưa vào thùng ép để ép lấy nước nho làm rượu, những kẻ theo AntiChrist sẽ bị đưa vào thùng thịnh nộ của Đức Chúa Trời để bị giết.

Chính Chúa sẽ làm ra một phép lạ, khiến cho quân lực của AntiChrist đều rút ra bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Có thể vì một cơn động đất lớn khiến cho quân lực của AntiChrist phải rút ra ngoài thành, và bị giết phía bên ngoài thành.

Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxNzVf/11548_ChuGiaiKhaiHuyen_14_9-20.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

2,793 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh

 

8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia uống rượu giận của sự tà dâm nó.”

Tiếp theo Lời rao giảng Tin Lành của một thiên sứ cho muôn dân trên đất, thì một thiên sứ khác rao truyền về sự sụp đổ của Ba-by-lôn (Babylon) thành lớn. Ba-by-lôn thành lớn trong Khải Huyền là Ba-by-lôn thuộc linh, là một hệ thống tôn giáo ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên đất, trong suốt dòng lịch sử của nhân loại.

Rượu giận của sự tà dâm là hình phạt từ Thiên Chúa giáng xuống trên mọi quốc gia vì mọi quốc gia đã tiếp nhận giáo lý của Ba-by-lôn thuộc linh. Dân chúng của mọi quốc gia dưới sự ảnh hưởng của Ba-by-lôn thuộc linh đã sống trong sự tà dâm thuộc thể lẫn thuộc linh. Tà dâm thuộc thể là sự thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài hôn nhân hoặc sử dụng các dụng cụ, tài liệu khiêu dâm trong quan hệ tính dục của vợ chồng. Tà dâm thuộc linh là sự thờ lạy hình tượng và thần tượng, kể cả sự một người thờ lạy những cái gọi là hình tượng của Chúa, hay tự thờ lạy chính mình qua thái độ, nếp sống xem mình là trên hết mọi sự.

Khải Huyền 17 dùng hình ảnh một gái điếm lớn, diêm dúa, trang sức đắt tiền, say rượu, để tiêu biểu cho hệ thống tôn giáo này. Tính từ “lớn” được dùng ở đây để chỉ sự lớn về chiều dài lịch sử, lớn về thế lực, lớn về sự gian ác, lớn về sự tà dâm thuộc thể lẫn thuộc linh, lớn về sự giàu có, xa hoa vật chất, lớn vì được nhiều người ưa chuộng… Trên trán của gái điếm lớn ấy có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.” Chúng ta sẽ bàn đến chi tiết ý nghĩa của danh xưng này, khi chúng ta học đến Khải Huyền 17.

Để có thể hiểu đúng Lời Chúa, chúng ta cần phân biệt khi nào thì Thánh Kinh nói đến Ba-by-lôn thuộc thể, khi nào thì Thánh Kinh nói đến Ba-by-lôn thuộc linh, và khi nào thì Thánh Kinh cùng một lúc, nói đến cả hai: Ba-by-lôn thuộc thể lẫn Ba-by-lôn thuộc linh.

Ba-by-lôn Thuộc Thể

Theo sử liệu thì tên nguyên thủy của Ba-by-lôn là “Ba I-la-ni” (Bab Ilani) trong tiếng A-ca-đi-an (Akkadian). “Ba I-la-ni” có nghĩa là “Cổng Trời.” Tiếng A-ca-đi-an là ngôn ngữ thông dụng của đế quốc A-si-ry (Assyria) và Ba-by-lôn thời cổ. Nim-rốt (Nimrod) là vua đầu tiên trong lịch sử loài người, cho xây dựng các thành phố và thiết lập vương quốc đầu tiên (Sáng Thế Ký 10:8-12). Vua Nim-rốt đặt tên cho thành phố thứ nhất trong vương quốc của ông là “Cổng Trời,” bởi vì, tại giữa thành phố, ông cho xây một cái tháp lớn, mong rằng tháp sẽ được xây cao đến tận trời. Việc làm này của Vua Nim-rốt chống nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa, rằng loài người phải phân tán khắp đất. Vì thế, Thiên Chúa đã ngự xuống nơi ấy, làm cho lộn xộn ngôn ngữ của loài người, khiến họ không còn hiểu được nhau, và phải bỏ dở công trình xây cất, mà phân tán đi khắp nơi trên đất (Sáng Thế Ký 11:1-9). Từ đó, Thánh Kinh gọi thành “Ba I-la-ni” là “Ba-bên,” có nghĩa là “lộn xộn.” Sự lộn xộn ở đây là do ngôn ngữ loài người bị pha trộn thành nhiều loại khác nhau. Danh từ “ba-bên” (H894) [1] lần đầu tiên xuất hiện trong Sáng Thế Ký 10:10.

Thành phố “Ba-bên” được xây dựng cách nay khoảng 4300 năm, sau khi Cơn Lụt Lớn kết thúc [2]). Đó là thành phố đầu tiên trong lịch sử loài người. Kể từ II Các Vua 17:24 thì “ba-bên” được các bản dịch Thánh Kinh phiên âm thành “ba-by-lôn” theo tiếng Hy-lạp. Có lẽ, để phù hợp với cách gọi thành phố này trong các bộ thế giới sử.

Thành phố Ba-by-lôn, nằm trên một vùng đất phì nhiêu, bao gồm hai con sông Hi-đê-ke (Tigris) và Ơ-phơ-rát (Euphrates), cách thủ đô Bát-đa (Baghdad) của I-rắc (Iraq) khoảng 88.5 km về phía Nam. Vùng đất này còn được gọi là vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia = vùng đất có hai con sông), thuộc miền Nam I-rắc ngày nay. Thành phố Ba-by-lôn rộng khoảng 260 km2 (tương đương mỗi bề 16 km) được xây cất trên hai diện tích đất gần bằng nhau ở dọc hai bên bờ sông Ơ-phơ-rát, khiến cho sông này chảy ngang qua trung tâm thành phố. Ba-by-lôn đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm trong lịch sử, qua nhiều cuộc chiến tranh giữa các dân tộc và các đế quốc. Trong thời Tân Đế Quốc Ba-by-lôn (626 TCN – 539 TCN), Hoàng Đế Nê-bu-cát-nết-xa đã cho xây dựng tại Ba-by-lôn một vườn cây hoàn toàn được trồng trên một hệ thống cột trụ, gọi là Vườn Treo. Vườn Treo ấy đã là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời cổ. Cũng chính đế quốc Ba-by-lôn dưới thời Hoàng Đế Nê-bu-cát-nết-xa đã bắt dân I-sơ-ra-ên làm nô lệ suốt 70 năm (606 TCN – 536 TCN) và khiến dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn mất nước vào ngày 29 tháng 7 năm 587 TCN [2]. Mãi đến hơn 2500 năm sau, vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 dân tộc I-sơ-ra-ên mới được tái lập quốc trên vùng đất mà Thiên Chúa đã ban cho họ.

Năm 539 TCN, đế quốc Ba-by-lôn bị đế quốc Mê-đi và Phe-rơ-sơ thôn tính. Năm 330 TCN đế quốc Hy-lạp thôn tính Ba-by-lôn. Năm 312 TCN Sê-leo-cút-xơ (Seleucus) một trong bốn cận tướng của A-lịch-sơn Đại Đế, tiếp thu Ba-by-lôn và thành lập đế quốc Sê-lu-xít (Seleucid Empire). Năm 290 TCN, Hoàng Đế Sê-leo-cút-xơ cho xây dựng kinh đô mới của đế quốc Sê-lu-xít và cho phá thành Ba-by-lôn để trưng dụng các vật liệu xây cất. Phần lớn Ba-by-lôn bị phá hủy, thành phố gần như bị bỏ hoang sau khi hầu hết dân cư di chuyển đến kinh đô mới. Từ năm 141 TCN, thì Ba-by-lôn trở nên hoang phế nhưng vẫn có khách lữ hành Ả-rập đóng trại nghỉ chân tại đó; bên trong và chung quanh thành phố vẫn có những làng mạc nhỏ bé tồn tại.

Vào năm 1985, Tổng Thống Saddam Hussein của I-rắc đã khởi công tái thiết Ba-by-lôn. Sau khi Saddam Hussein bị truất phế, vào năm 2006 tư bản Mỹ và chính phủ I-rắc đã cùng nhau tiếp tục công việc tái thiết Ba-by-lôn với mục đích biến nơi đây thành một khu bảo tàng văn minh vùng Mesopotamia và trung tâm du lịch quốc tế [3].

Ba-by-lôn Thuộc Linh

Thánh Kinh không nói gì nhiều đến Ba-by-lôn trong buổi đầu được hình thành, ngoài những điều đã được ghi chép trong Sáng Thế Ký 11:1-9. Nhưng một số tài liệu về lịch sử và tôn giáo dựa trên các bộ cổ sử của các quốc gia vùng Trung Đông, thì đề cập đến một hệ thống chiêm tinh, bói toán, tôn giáo thờ lạy tà thần, thờ lạy chính Nim-rốt (Nimrod), vợ của Nim-rốt là Sơ-mi-ra-mít (Semiramis), và con trai của họ là Tham-mu (Tammuz) [4], [5]. Sơ-mi-ra-mít được các dân vùng Trung Đông tôn làm Nữ Vương Trên Trời, được nhắc đến trong Giê-rê-mi 7:18; 44:17-25. Tham-mu được nhắc đến trong Ê-xê-chi-ên 8:14.

Sau khi Thiên Chúa làm cho ngôn ngữ của loài người bị xáo trộn, công việc xây dựng tháp Ba-bên bị thất bại, loài người tùy theo từng ngôn ngữ mà phân tán đi khắp đất. Trong hành trình phân tán đó, loài người đem tư tưởng chống nghịch Thiên Chúa, khuynh hướng bách hại con dân chân thật của Thiên Chúa, cùng sự thờ lạy thần tượng gieo rắc khắp nơi. Tư tưởng đó chính là tinh thần Ba-by-lôn. Tinh thần Ba-by-lôn thể hiện trong văn hoá, phong tục, và tôn giáo của loài người. Thành phố Ba-by-lôn vì vậy được xem là hang ổ và là cái nôi của sự chống nghịch Thiên Chúa, thờ lạy hình tượng. Nghĩa là, trong buổi đầu lịch sử, Ba-by-lôn vừa là nơi tập trung quyền lực chính trị của một đế quốc, vừa là nguồn gốc của sự thờ lạy tà thần, bách hại con dân Chúa.

Theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc thể bị bỏ hoang nhưng tinh thần của Ba-by-lôn, tức Ba-by-lôn thuộc linh thì di chuyển đến những nơi nào có sự phát triển mạnh mẽ của tôn giáo, nhất là những tôn giáo mang tính quốc giáo. Khải Huyền 2:13 gọi thành phố Bẹt-găm vào thế kỷ thứ nhất là nơi ngự của Sa-tan. Điều đó, giúp cho chúng ta hiểu, vào thời bấy giờ, Bẹt-găm là Ba-by-lôn thuộc linh.

Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ 20, Ba-by-lôn thuộc linh là bất cứ thành phố nào được chọn làm chỗ đặt ngai cai trị của giáo hoàng Công Giáo. Bởi vì, giáo hội Công Giáo tự xưng là Hội Thánh của Chúa nhưng trong thực tế đã rao giảng tà giáo, xúi giục tín đồ thờ lạy hình tượng, cấm con dân Chúa không được đọc Thánh Kinh, đốt bỏ Thánh Kinh, và điều kinh khủng hơn hết là giáo hội Công Giáo cầm tù, tra tấn, cướp đoạt tài sản, và giết chết từ 50 triệu đến 150 triệu con dân chân thật của Chúa trong suốt khoảng thời gian gần một ngàn năm [6], mà lịch sử gọi là “Thời Kỳ Hôn Ám.” Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, chưa có một tôn giáo nào giết hại con dân Chúa nhiều cho bằng giáo hội Công Giáo.

Vào năm 1929, quốc gia Va-ti-căn (Vatican) được thành lập làm chỗ ở và trung tâm quyền lực cho giáo hoàng Công Giáo. Từ đó, Va-ti-căn trở thành Ba-by-lôn thuộc linh. Ba-by-lôn thuộc linh đã bị lên án trong Khải Huyền 17 và lời tiên tri về sự hủy diệt của nó được ghi lại trong Khải Huyền 18. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết các đặc tính của Ba-by-lôn thuộc linh trong phần chú giải Khải Huyền 17 và 18.

Chắc chắn là Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc không phải là Ba-by-lôn thuộc linh được tiên tri trong Khải Huyền. Trong khi Ba-by-lôn thuộc thể không ở gần biển, không được xây dựng trên bảy ngọn núi, thì Ba-by-lôn thuộc linh là Va-ti-căn có thương cảng trù phú và được xây dựng trên bảy ngọn núi [7].

Ba-by-lôn Thuộc Thể Sẽ Hủy Diệt Ba-by-lôn Thuộc Linh

Mặc dầu trong buổi ban đầu Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh là một khi Vua Nim-rốt cho xây dựng thành phố và tháp Ba-bên; nhưng theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc thể trở thành hoang tàn, đổ nát, còn Ba-by-lôn thuộc linh thì di chuyển đến những thành phố nào có sự tập trung quyền lực của tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo tôn xưng loài thọ tạo là Đức Chúa Trời và bách hại con dân chân thật của Thiên Chúa. Vì thế, cổ thành Ba-by-lôn thuộc thể hay Ba-by-lôn được tái thiết khác với Ba-by-lôn thuộc linh được tiên tri trong Khải Huyền.

Nói cách khác, Ba-by-lôn thuộc thể lúc nào cũng ở tại I-rắc nhưng Ba-by-lôn thuộc linh thì luôn di chuyển đến những trung tâm quyền lực tôn giáo trên thế giới. Thuở ban đầu, Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh là một, nhưng theo thời gian, Ba-by-lôn thuộc linh tách rời Ba-by-lôn thuộc thể. Trong những ngày cuối cùng của lịch sử loài người tự trị, thì Ba-by-lôn thuộc thể sẽ hồi sinh từ trong hoang tàn, đổ nát, cầm quyền toàn thế gian, và tiêu diệt trụ sở vật chất của Ba-by-lôn thuộc linh. Liền sau đó, tinh thần Ba-by-lôn trở về với Ba-by-lôn thuộc thể, và cả hai hiệp một như thuở ban đầu, tôn thờ AntiChrist và Sa-tan.

Rất có thể, trong một tương lai rất gần, Ba-by-lôn thuộc thể sẽ được tiếp tục tái thiết để trở thành thủ phủ chính quyền toàn cầu của Antichrist. Trước hết sẽ là sự di chuyển trụ sở Liên Hiệp Quốc về Ba-by-lôn, kế tiếp là sự lên ngai cầm quyền của AntiChrist và mười vua. Rồi, vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, Ba-by-lôn thuộc thể sẽ tiêu diệt Ba-by-lôn thuộc linh bằng một đầu đạn nguyên tử.

Ghi Chú

[1] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H894

[2] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

[3] http://english.timhieutinlanh.net/?p=238

[4] John F. Walvoord và Roy B. Zuck, “Revelation,” Bible Knowledge Commentary, Wheaton, Ill: Victor Books, quyển 2, trang 970-971, (1993).

[5] Tim Lahaye, “Revelation Unveiled,” Zondervan Publishing House, trang 266-267, (1999).

[6] “Estimates of the Number Killed by the Papacy:”
https://www.opendrive.com/files?MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA

[7] http://www.thebereancall.org/content/city-seven-hills

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxNTJf/11547_ChuGiaiKhaiHuyen_14_8.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

3,443 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân
Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân

 

1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có Danh Ngài và Danh Cha Ngài viết trên trán.

2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn. Tôi nghe tiếng của những người khảy hạc cầm đang khảy hạc cầm của họ.

3 Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và trước các trưởng lão mà không ai có thể học được bài ca ấy, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất.

4 Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ được cứu chuộc giữa loài người, là những trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và của Chiên Con.

5 Trong miệng họ không tìm thấy lời dối trá vì họ không tì vết trước ngai Đức Chúa Trời.

6 Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành Đời Đời giảng cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc.

7 Người lớn tiếng truyền: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng sự vinh quang lên Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.”

Trước hết, chúng ta cần chú ý đến sự kiện này, trong Khải Huyền 14 và nhiều đoạn khác, Thánh Kinh gọi Ngôi Hai Thiên Chúa là Chiên Con để nhấn mạnh đến nhân tính và công việc của Ngài trong bản thể loài người. Khác với Khải Huyền 19:11-16 gọi Ngài là “Đấng Thành Tín và Chân Thật,” “Lời của Đức Chúa Trời,” và “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa,” để nhấn mạnh đến thần tính và công việc của Ngài trong bản thể Thiên Chúa. Khi chúng ta biết phân biệt hành động của Ngôi Lời trong thân vị loài người với hành động của Ngôi Lời trong thân vị Thiên Chúa, thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa và mục đích mỗi hành động của Ngài; và qua đó, chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm Thiên Chúa thành người mà những kẻ phủ nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa không thể nào hiểu được. Họ không thể nào hiểu được ý nghĩa của sự kiện Ngôi Lời tự bỏ hình Thiên Chúa để mang lấy hình loài người (Phi-líp 2:6-7), vì họ không nhận Ngài là Thiên Chúa.

Khải Huyền 14 ghi lại các khải tượng sau:

 • 144,000 thánh đồ được tuyển chọn từ trong Hội Thánh.
 • Một thiên sứ rao giảng Tin Lành cho muôn dân trong những ngày cuối cùng.
 • Lời công bố sự hủy diệt Ba-by-lôn thuộc linh.
 • Lời công bố án phạt những người mang dấu của AntiChrist.
 • Sự hình phạt muôn dân trên đất.

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu 1 đến câu 7.

1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có Danh Ngài và Danh Cha Ngài viết trên trán.

Vào lúc Giăng nhìn thấy các khải tượng được ghi lại trong Khải Huyền 14, thì ông vẫn còn đang ở trên mặt đất, gần bên Đền Thờ Thứ Ba mà ông đã được lệnh đo. Trước hết, ông hướng tầm nhìn của mình lên trời và nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ với 144,000 người, được tuyển chọn giữa muôn dân, cùng đứng với Chiên Con trên núi Si-ôn.

Núi Si-ôn là nơi mà thành Giê-ru-sa-lem được xây cất. Vì thế, hai danh từ Giê-ru-sa-lem và Si-ôn thường được dùng để chỉ về dân I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, núi Si-ôn được nói đến ở đây là núi Si-ôn trên thiên đàng. Hê-bơ-rơ 12:22 chép: “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Thiên Chúa Hằng Sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại.” Khải Huyền 14:3 cho chúng ta biết, vào thời điểm 144,000 người đứng trên núi Si-ôn với Chiên Con, thì họ đã được cứu chuộc khỏi đất. Vì thế, núi Si-ôn được nói đến trong câu 1 phải là núi Si-ôn ở trên trời.

Một trăm bốn mươi bốn ngàn người cùng đứng chung với Chiên Con trên núi Si-ôn trong thiên đàng là những người có danh của Ngài và danh của Cha Ngài viết trên trán của họ. Danh của Chiên Con là danh “Jesus,” nghĩa là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi.” Danh của Cha Ngài là “Đức Chúa Trời.” Như vậy, danh “Đức Chúa Trời” và danh “Jesus” được viết trên trán của 144,000 người, mà chúng ta biết họ không phải là 144,000 người được chọn từ 12 chi phái I-sơ-ra-ên đã được nói đến trong Khải Huyền 7. Bởi vì Khải Huyền 14:4 cho biết, họ là những người được cứu chuộc giữa loài người, hàm ý, bao gồm mọi dân tộc.

Danh của Đức Cha và Đức Con được viết trên trán để chứng tỏ 144,000 người này là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 12:17; 14:12).

Có thể, họ thuộc về số những thánh đồ sẽ trung tín với Chúa cho đến chết trong suốt ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn và là những người đầu tiên tin nhận Chúa trong Kỳ Đại Nạn, nên được gọi là trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và Chiên Con trong Thời Đại Nạn (câu 4).

Thánh Kinh gọi toàn thể Hội Thánh là trái đầu mùa: “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời chân thật sinh chúng ta, để cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên” (Gia-cơ 1:18). Vì thế, có thể, họ là những người đặc biệt trong Hội Thánh của Chúa, hoàn toàn sống cho Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Nếu là vậy, thì rất có thể nhiều người trong số họ đang sống trong thời đại của chúng ta.

2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn. Tôi nghe tiếng của những người khảy hạc cầm đang khảy hạc cầm của họ.

3 Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và trước các trưởng lão mà không ai có thể học được bài ca ấy, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất.

“Một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn” là tiếng đàn và tiếng hát của 144,000 người hợp xướng, tôn vinh Thiên Chúa. Bài ca của họ cũng được gọi là một bài ca mới, như bài ca mà 24 trưởng lão đã tôn vinh Chúa, được ghi lại trong Khải Huyền 5. Tuy nhiên, đây là một bài ca rất đặc biệt, không ai khác ngoài họ có thể hát được.

4 Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ được cứu chuộc giữa loài người, là những trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và của Chiên Con.

Câu “Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ còn trinh khiết” có thể được hiểu theo hai nghĩa:

1. Nghĩa đen: Họ là nam giới, chưa bao giờ có quan hệ tà dâm với phụ nữ. Ở đây, chúng ta cần phải nhận biết, sự quan hệ tính dục của vợ chồng không phải là sự ô uế, vì đó là chức năng và mệnh lệnh của Thiên Chúa ban cho loài người. Tuy nhiên, có những hình thức quan hệ tính dục không đẹp lòng Chúa mà lương tâm của chúng ta cũng nhận biết. Đó là những hình thức quan hệ tính dục của thế gian tội lỗi, như nói những lời thô tục khiêu dâm, sử dụng những món đồ chơi tình dục, sử dụng những phim ảnh, sách báo, dụng cụ khiêu dâm… mà Thánh Kinh gọi là tà dâm, làm cho phòng ngủ của vợ chồng bị ô uế (Hê-bơ-rơ 13:4). Một người nam hay nữ có gia đình, không ngoại tình, không tà dâm, vẫn được gọi là một người trinh khiết.

2. Nghĩa bóng: Họ là những con dân chân thật của Chúa không hề bị ô uế bởi sự thờ lạy thần tượng. Trong II Cô-rinh-tô 11:2, Lời Chúa ví các thánh đồ như là trinh nữ được gả cho Đấng Christ: “Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.” Trước khi là thánh đồ của Chúa, ít nhiều gì thì các thánh đồ tại Cô-rinh-tô cũng phạm tội thờ lạy thần tượng. Tuy nhiên, từ khi họ tin nhận Đức Chúa Jesus Christ nếu họ không trở lại thờ lạy thần tượng, thì họ là trinh khiết thuộc linh đối với Chúa. Điều đó được áp dụng chung cho toàn Hội Thánh. Vì thế, Khải Huyền 14:4 cần phải được hiểu theo nghĩa đen.

5 Trong miệng họ không tìm thấy lời dối trá vì họ không tì vết trước ngai Đức Chúa Trời.

Nếp sống Đạo của 144,000 người này thật là trọn vẹn. Từ khi họ được cứu cho đến khi họ ra khỏi cuộc đời này, họ không hề nói ra một lời dối trá. Một người có thể giữ cho miệng mình không nói lời dối trá là người có năng lực sống đúng theo Lời Chúa, đẹp lòng Ngài. Gia-cơ 3:2 chép: “Chúng ta hết thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, có thể bắt phục thân thể mình.” Họ là những người đạt đến mức độ giống như Đức Chúa Jesus Christ ngay trong cuộc đời này (Rô-ma 8:29): “Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự dối trá” (I Phi-e-rơ 2:22).

6 Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành Đời Đời giảng cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ, và mỗi dân tộc.

7 Người lớn tiếng truyền: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng sự vinh quang lên Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.”

Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 24:14: “Tin Lành này về vương quốc sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến;” thường bị hiểu lầm. Nhiều người cho rằng, vì Tin Lành chưa được giảng ra khắp đất nên ngày Chúa trở lại vẫn còn xa. Tuy nhiên, Chúa không phán là khi Tin Lành được giảng ra khắp đất thì Ngài mới đến. Ngài phán, khi Tin Lành được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Sự cuối cùng tức là sự kết thúc thế gian tội lỗi để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Trước khi sự cuối cùng đến, thì Chúa có thể trở lại bất kỳ lúc nào để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sau khi Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì Tin Lành mới được một thiên sứ giảng ra khắp đất vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn.

Ý nghĩa của danh từ “Tin Lành Đời Đời” rất là đặc biệt.

Thứ nhất: nội dung và mục đích của Tin Lành không hề thay đổi theo thời gian. Từ ngày chính Đức Chúa Jesus Christ đi lại trên đất và rao giảng Tin Lành, cho đến mãi mãi, nội dung và mục đích của Tin Lành vẫn y nguyên như đã được công bố trong Giăng 3:16 “Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” Và chúng ta cần ghi nhớ, chữ “tin” được dùng với thời hiện tại. Nghĩa là, không phải hễ ai “đã tin” hay “sẽ tin” nơi Đức Chúa Jesus Christ thì không bị hư mất. Mà là, người ấy lúc nào cũng phải ở trong trạng thái “tin” nơi Đấng Christ. Và “tin” Ngài có nghĩa là làm theo ý muốn và lời phán của Ngài, bắt đầu với lời phán: “Hãy ăn năn!” Và tiếp theo là lời phán “Đừng phạm tội nữa!”

Thứ nhì: năng lực cứu rỗi của Tin Lành cũng không hề thay đổi theo thời gian. Có nghĩa là, nếu một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu, bất kể là người ấy thuộc về thời đại nào.

Chúng ta khó mà hình tưởng sự thiên sứ sẽ giảng Tin Lành như thế nào. Có lẽ, vị thiên sứ ấy bay giữa trời khiến cho muôn dân trên đất có thể nhìn thấy và nghe được lời rao giảng. Lời rao giảng đó sẽ khiến cho bất cứ dân tộc nào, nói loại ngôn ngữ nào cũng có thể nghe và hiểu. Tiếp theo lời rao giảng về Tin Lành, vị thiên sứ ấy: (1) Truyền cho muôn dân trên đất phải tôn kính và dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. (2) Công bố giờ Đức Chúa Trời phán xét thế gian đã đến. (3) Kêu gọi muôn dân thờ lạy Ngôi Lời, là Đấng đã “làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước.” Giăng 1:1-3 chép rõ: “Trước nguyên ủy, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng ở cùng Đức Chúa Trời; và Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Trước nguyên ủy, Ngài hằng ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài mà có; ngoài Ngài chẳng một vật nào có được.” Và Cô-lô-se 1:16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Chắc chắn là những ai đã tin nhận Tin Lành, khi nhìn thấy cảnh tượng thiên sứ bay giữa trời rao giảng Tin Lành, thì họ sẽ được an ủi và vui mừng rất nhiều. Còn những người vẫn cứng lòng, không chịu tin nhận Tin Lành, thì thật sự chúng ta khó mà hiểu được họ. Ngày nay, trong thời đại của Hội Thánh, vẫn có những người biết Chúa có thật, biết Lời Chúa là chân thật, thậm chí họ tự nhận là người rao giảng Lời Chúa, nhưng họ vẫn thản nhiên sống trong tội và rao giảng những điều sai nghịch Lời Chúa. Những người như vậy, đã tôn chính họ làm Đức Chúa Trời của họ. Họ chỉ làm theo sự ưa thích của xác thịt, mà II Phi-e-rơ 2 đã nói rất rõ về họ.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxMzBf/11546_ChuGiaiKhaiHuyen_14_1-7.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

3,542 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tiên Tri Giả

 

11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.

12 Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó, và khiến đất cùng những kẻ cư trú trên đất thờ phượng con thú thứ nhất, là kẻ có vết thương chí tử đã được lành.

13 Nó làm ra những sự kỳ lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước sự chứng kiến của loài người.

14 Nó lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ mà nó có quyền lực làm ra trước sự chứng kiến của con thú. Nó bảo những cư dân trên đất làm tượng con thú vốn bị thương bởi gươm mà vẫn sống.

15 Rồi, nó có quyền lực ban sự sống cho tượng con thú, làm cho tượng con thú vừa nói được vừa làm cho ai không chịu thờ phượng tượng con thú thì bị giết.

16 Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán.

17 Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó.

18 Sự khôn ngoan là đây: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú; vì đó là số của một người và số của nó là 666.

Tiếp theo khải tượng về một con thú tiêu biểu cho AntiChrist xuất hiện từ giữa lòng các dân ngoại, thì Sứ Đồ Giăng nhìn thấy một khải tượng khác về một con thú tiêu biểu cho một tiên tri giả, ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. Như chúng ta đã biết, biển tiêu biểu cho các dân ngoại và đất tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Vì thế, Tiên Tri Giả được nói đến trong Khải Huyền 13 sẽ là một người I-sơ-ra-ên.

11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.

Chúng ta chú ý đến sự kiện Lời Chúa không nói đến con thú giống như chiên con, mà là, nó có hai sừng như chiên con. Hình dáng con thú như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết, và điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là lời nói của nó có uy lực như lời nói của Sa-tan và hai cái sừng của nó tiêu biểu cho quyền lực của nó trên hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian: (1) Cơ-đốc Giáo, tức là tất cả các gáo hội mang danh Chúa, như: Công Giáo, Chính Thống Giáo, và các giáo phái Tin Lành. (2) Hồi Giáo, bao gồm tất cả các nhánh.

Tiên Tri Giả sẽ buộc tín đồ của các tôn giáo phải công nhận AntiChrist là Đức Chúa Trời và thờ phượng chỉ một mình AntiChrist. Tiên Tri Giả sẽ kết hợp tất cả các tôn giáo với nhau thành một tôn giáo toàn cầu. Tổng hành dinh của Cơ-đốc Giáo tại Vatican sẽ bị AntiChrist và mười vua của hắn hủy diệt trong một giờ đồng hồ (Khải Huyền 17, 18), có lẽ là hủy diệt bằng một đầu đạn nguyên tử. Sau đó, cả thế gian chỉ còn một tôn giáo tôn thờ AntiChrist và Sa-tan.

12 Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó, và khiến đất cùng những kẻ cư trú trên đất thờ phượng con thú thứ nhất, là kẻ có vết thương chí tử đã được lành.

Tiên Tri Giả cũng được ban cho mọi thẩm quyền trên đất như AntiChrist; nhưng công việc chính của Tiên Tri Giả là khiến cho muôn dân trên đất đầu phục, thờ phượng AntiChrist. Những ai chống lại sẽ bị Tiên Tri Giả dùng quyền lực để tiêu diệt. Qua câu 12 chúng ta cũng có thể hiểu rằng, AntiChrist sẽ xuất hiện trước và sau đó là Tiên Tri Giả. Thời khoảng cách biệt giữa sự xuất hiện của AntiChrist với Tiên Tri Giả là bao lâu, thì chúng ta không biết; nhưng chắc chắn chỉ là một khoảng thời gian ngắn, sau khi AntiChrist và mười vua lên ngai, nắm quyền cai trị thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau khi AntiChrist hồi sinh và Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt, thì Tiên Tri Giả mới tận lực trong công tác thiết lập tôn giáo toàn cầu, tôn AntiChrst làm Đức Chúa Trời.

13 Nó làm ra những sự kỳ lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước sự chứng kiến của loài người.

Tiên Tri Giả sẽ có năng lực khiến cho lửa từ trời rơi xuống. Đây là năng lực đến từ Sa-tan, vì chính Sa-tan cũng từng khiến lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy tài sản và tôi tớ của Gióp (Gióp 1:16). Từ ngữ lửa từ trời rơi xuống ở đây có thể hiểu là do núi lửa mà cũng có thể là một hành động ảo thuật. Ngày nay, người ta có thể liên lạc với nhau qua hệ thống truyền tin và ra lệnh cho một đơn vị cách xa hàng trăm km, bắn các đầu đạn chứa các chất cháy, cho nổ trên không trung ở một tọa độ nào đó, để tạo ra hiện tượng lửa từ trời rơi xuống. Dù là phép lạ hay ảo thuật thì lửa do Tiên Tri Giả làm ra vẫn là lửa thật. Hành động khiến lửa từ trời rơi xuống của Tiên Tri Giả nhằm cảnh cáo những ai không vâng phục hắn sẽ bị hắn hủy diệt bằng lửa.

14 Nó lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ mà nó có quyền lực làm ra trước sự chứng kiến của con thú. Nó bảo những cư dân trên đất làm tượng con thú vốn bị thương bởi gươm mà vẫn sống.

Các phép lạ do Tiên Tri Giả làm ra không nhất thiết phải là siêu nhiên, dù Sa-tan và các tôi tớ của nó vẫn có thể làm ra các phép lạ siêu nhiên (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11). Các phép lạ ấy có thể là những sự vận dụng khoa học kỹ thuật. Mục đích của các phép lạ ấy là để cho cư dân trên đất khiếp sợ, không dám chống lại các mệnh lệnh và lời rao giảng của Tiên Tri Giả, đồng thời cũng khiến cho họ tin rằng, AntiChrist là Đức Chúa Trời, và thờ phượng AntiChrist. Có lẽ, Tiên Tri Giả sẽ biểu diễn phép lạ ngay trước cửa Đền Thờ Thứ Ba, trước sự hiện diện của AntiChrist và trước sự chứng kiến, truyền thanh truyền hình của các hãng thông tấn. Sau đó, Tiên Tri Giả sẽ yêu cầu cư dân trên đất làm ra tượng của AntiChrist để tôn thờ. Kỹ nghệ in ba chiều ngày nay đã sẵn sàng cho sự kiện in ra các hình tượng của AntiChrist bằng đủ mọi chất liệu, một cách nhanh chóng.

Cũng qua câu 14, chúng ta hiểu rằng, có thể AntiChrist sẽ bị ám sát, bị thương nặng gần chết, nhưng sẽ được Sa-tan chữa lành vết thương, cứu sống, và Sa-tan sẽ nhập vào trong AntiChrist để hành động trong suốt ba năm rưởi còn lại. Nhóm chữ: “bị thương bởi gươm” không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa đen, mà có thể hiểu là bị thương bởi bất cứ loại vũ khí nào được dùng trong chiến tranh. Với phương tiện truyền thông ngày nay, sự kiện AntiChrist bị thương và được chữa lành một cách siêu nhiên sẽ được truyền hình đến khắp nơi trên thế giới, đem lại sự kinh ngạc và thán phục cho nhiều người.

15 Rồi, nó có quyền lực ban sự sống cho tượng con thú, làm cho tượng con thú vừa nói được vừa làm cho ai không chịu thờ phượng tượng con thú thì bị giết.

Có lẽ, một hình tượng của AntiChrist sẽ được dựng ngay trước cửa đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và Tiên Tri Giả sẽ khiến cho hình tượng ấy có thể nói và có thể ra tay sát hại những ai không chịu quỳ lạy hình tượng ấy. Với kỹ thuật điện toán ngày nay, việc tạo ra một hình tượng có thể nói và cử động, có thể bắn ra tia la-de để sát hại một mục tiêu là điều quá dễ dàng. Chúng ta không biết tượng của AntiChrist sẽ được tạo ra như thế nào, nhưng chắc là sẽ to lớn và giống như người thật.

16 Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán.

17 Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó.

Từ giờ phút ấy trở đi, mọi cư dân trên đất phải mang lấy dấu (hình huy hiệu) của AntiChrist trên tay phải hoặc trên trán, nếu không, sẽ không được mua và bán; và đến một lúc nào đó, sẽ bị giết. Có nhiều giả thuyết được đưa ra về sự nhận dấu của AntiChrist. Một trong các giả thuyết được nói đến nhiều nhất là sự cấy một con chip điện tử dưới da, trên cổ tay phải hoặc trên trán của một người. Tuy nhiên, rất có thể đó là một sự in hay xăm dấu của AntiChrist trên da của người nhận dấu. Câu 17 cho chúng ta biết ba hình thức mang dấu của AntiChrist: hình, tên, hoặc con số của AntiChrist. Chúng ta đã biết con số của AntiChrist là 666 nhưng chúng ta chưa biết tên riêng của AntiChrist, chưa biết hình sẽ được AntiChrist chọn làm huy hiệu.

Mục đích của sự buộc mọi người phải mang dấu là:

1. Sa-tan đánh dấu những kẻ thuộc về nó. Một hành động để thỏa lòng kiêu ngạo của Sa-tan.

2. Sa-tan kiểm soát hệ thống kinh tế toàn cầu.

3. Sa-tan ra ơn cho những ai chịu đầu phục nó.

4. Sa-tan nhận diện những ai không chịu đầu phục nó và bách hại họ.

5. Sa-tan buộc mọi người vĩnh viễn chối bỏ Đức Chúa Trời.

6. Sa-tan buộc mọi người đi vào sự hư mất đời đời chung với nó.

Ba năm rưởi sau cùng của Thời Đại Nạn, giữa những thiên tai kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử và cũng sẽ không bao giờ tái diễn, thì muôn dân trên đất phải quyết định chọn mang dấu của AntiChrist hay là từ chối. Từ chối thì sẽ không được quyền mua bán và sẽ bị thế lực của AntiChrist săn bắt, tiêu diệt. Nhận dấu của AntiChrist thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Không có sự lựa chọn thứ ba.

Thực tế, không bao giờ có sự lựa chọn thứ ba cho loài người, dù là trong Thời Hội Thánh hiện nay. Hoặc là nóng, tức là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Hoặc là lạnh, tức là không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, thời đại nào cũng có những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng vẫn thản nhiên vi phạm các điều răn của Ngài. Những người như vậy đã tin nhận sự lừa dối do Sa-tan đưa ra dưới nhiều hình thức giáo lý khác nhau. Khải Huyền 3:16 gọi đó là nếp sống hâm hẩm, không nóng, không lạnh, cuối cùng sẽ bị Chúa mửa ra.

18 Sự khôn ngoan là đây: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú; vì đó là số của một người và số của nó là 666.

Cho đến ngày nay, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích ý nghĩa của con số 666 và lý lịch của AntiChrist. Tuy nhiên, điều chắc chắn là: Không ai biết ý nghĩa của con số 666 cũng không ai biết AntiChrist là ai, cho đến ngày AntiChrist lên nắm quyền cùng một giờ với mười vua. Chúng ta chú ý đến chi tiết này: cần có sự thông biết để đếm số của AntiChrist. Sự thông biết được nói đến ở đây là sự hiểu biết về hệ thống chữ số được dùng trong thời AntiChrist. Hệ thống chữ viết của chúng ta ngày nay độc lập với hệ thống số đếm. Tức là chữ viết có các mẫu tự còn số đếm có các con số. Tuy nhiên, tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp cổ của Thánh Kinh đều là hệ thống chữ số, tức là cả chữ và số đều dùng chung một ký hiệu. Mỗi mẫu tự là một con số và mỗi con số là một mẫu tự. Chính vì vậy mà mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn đều có một giá trị số. Và như vậy, mỗi một tên người cũng có một giá trị số.

Bên cạnh hệ thống chữ viết và số đếm của chúng ta ngày nay, còn có hệ thống chữ viết dùng cho computer mà mỗi một mẫu tự đều được định cho một giá trị số. Với hệ thống chữ viết của computer thì cho dù là mẫu tự của bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, mỗi mẫu tự đều có một giá trị số. Thí dụ:

A = 01000001

B = 01000010

C = 01000011

a = 01100001

b = 01100010

c = 01100011

Con số 666 chính là giá trị số được đếm theo từng mẫu tự trong tên của AntiChrist. Trong nguyên ngữ Hy-lạp là: 600, 60, và 6 (χξς). Câu hỏi được đặt ra là, tên của AntiChrist sẽ được đếm theo hệ thống chữ số của ngôn ngữ nào? Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, La-tinh, hay hệ thống chữ số của computer? Chúng ta, những người đang sống trong thời đại của Hội Thánh sẽ không thể biết được sự huyền nhiệm này. Chỉ có những người sống trong thời kỳ sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian mới có đủ dữ kiện để đếm số của AntiChrist.

Chúng ta không nên phí thời gian tìm hiểu ý nghĩa của con số 666 và lý lịch của AntiChrist. Nhất là không nên tin vào những bình luận và giả thuyết đầy dẫy trên Internet. Hãy dành thời gian để đọc, suy ngẫm, làm theo, và rao giảng Lời Chúa.

Qua Khải Huyền 13, chúng ta thấy trong ba năm rưởi sau của bảy năm đại nạn, Sa-tan thiết lập vương quốc của nó một cách toàn cầu. Sa-tan phỏng theo Ba Ngôi Thiên Chúa bằng cách tạo ra AntiChrist và Tiên Tri Giả. Sa-tan tự mình đóng vai của Đức Chúa Trời. Sa-tan đặt AntiChrist làm hiện thân của nó trong xác thịt, xưng là Đức Chúa Trời, bắt chước vai trò của Đức Chúa Jesus Christ. Và, Sa-tan đặt Tiên Tri Giả trong vai trò của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giải bày về Đức Chúa Jesus Christ, đóng ấn những người thuộc về Đức Chúa Trời, thì Tiên Tri Giả giãi bày về AntiChrist, đóng dấu những kẻ chịu thờ phượng AntiChrist.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxMDhf/11545_ChuGiaiKhaiHuyen_13_11-18.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This: