017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

6,607 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân … Đọc Tiếp →

016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

7,080 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh … Đọc Tiếp →

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

8,494 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện … Đọc Tiếp →

014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

8,307 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83 Cho đến cuối thế kỷ 20, các nhà giải kinh chuyên về “Lai Thế Học” [1] … Đọc Tiếp →

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

5,110 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc … Đọc Tiếp →

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

5,294 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Ngũ Tuần phát sinh ra Phong Trào Ân Tứ. Phong … Đọc Tiếp →

011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

5,072 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là: … Đọc Tiếp →

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

7,200 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít … Đọc Tiếp →

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

5,535 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài … Đọc Tiếp →

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

5,087 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày … Đọc Tiếp →

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

8,249 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá … Đọc Tiếp →

006 Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên

5,272 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chúng ta đã quen với danh từ “tuần lễ,” được dùng làm đơn vị đếm thời gian. Một tuần lễ gồm có bảy ngày, từ ngày Thứ Nhất, còn gọi là Chủ … Đọc Tiếp →

005 Giấc Mơ của Một Tiên Tri

6,619 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vào năm 552 TCN, năm thứ nhất của triều đại Bên-xát-sa, vua Ba-by-lôn, (năm mươi ba năm sau khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa nằm mơ thấy pho tượng tiêu biểu cho các thế lực … Đọc Tiếp →

004 Giấc Mơ của Một Đại Đế

5,299 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sau khi dân I-sơ-ra-ên vào trong đất hứa Ca-na-an, trải qua ba vương triều thịnh trị nhất trong lịch sử của I-sơ-ra-ên, thì vì sự phạm tội thờ hình tượng của Vua … Đọc Tiếp →

003 Tóm Lược Lịch Sử Loài Người

5,633 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng tôi tổng hợp các dữ kiện trong Thánh Kinh, đối chiếu với các chi tiết của thế giới sử để lập thành bảng tóm lược biên niên sử … Đọc Tiếp →

002 Thánh Kinh và Loài Người

4,537 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thánh Kinh [1] là tài liệu cổ duy nhất trong lịch sử văn chương của thế giới, nói rõ về nguồn gốc của vũ trụ và loài người. Thánh Kinh giãi bày … Đọc Tiếp →

001 Tận Thế Là Gì?

5,528 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Từ xưa đến nay, loài người vẫn bị ám ảnh về sự tận thế. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong lịch sử của nhân loại, sự kiện tận thế được nói đến … Đọc Tiếp →

000 Lời Nói Đầu

5,399 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Bao gồm phần định nghĩa các thuật ngữ Thánh Kinh được dùng trong sách này) Bạn đọc quý mến. Trước hết, chúng tôi xin chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và … Đọc Tiếp →