007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến Đọc Tiếp →

006 Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chúng ta đã quen với danh từ “tuần lễ,” được dùng làm đơn vị đếm thời gian. Một tuần lễ gồm có Đọc Tiếp →

005 Giấc Mơ của Một Tiên Tri

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vào năm 552 TCN, năm thứ nhất của triều đại Bên-xát-sa, vua Ba-by-lôn, (năm mươi ba năm sau khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa nằm Đọc Tiếp →

004 Giấc Mơ của Một Đại Đế

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sau khi dân I-sơ-ra-ên vào trong đất hứa Ca-na-an, trải qua ba vương triều thịnh trị nhất trong lịch sử của I-sơ-ra-ên, Đọc Tiếp →

003 Tóm Lược Lịch Sử Loài Người

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng tôi tổng hợp các dữ kiện trong Thánh Kinh, đối chiếu với các chi tiết của thế giới Đọc Tiếp →

002 Thánh Kinh và Loài Người

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thánh Kinh [1] là tài liệu cổ duy nhất trong lịch sử văn chương của thế giới, nói rõ về nguồn gốc Đọc Tiếp →

001 Tận Thế Là Gì?

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Từ xưa đến nay, loài người vẫn bị ám ảnh về sự tận thế. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong lịch sử Đọc Tiếp →

000 Lời Nói Đầu

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Bao gồm phần định nghĩa các thuật ngữ Thánh Kinh được dùng trong sách này) Bạn đọc quý mến. Trước hết, chúng tôi xin chào Đọc Tiếp →