4,858 views

Bản Tin về Thi Thiên 83

Bản tin thời sự về việc một cuốn sách cổ, cách nay khoảng 1,000 năm, được khám phá tại Ái-nhĩ-lan vào ngày 25.7.2006. Đó là một cuốn sách làm bằng da, khoảng 20 trang. Điều lạ lùng là cuốn sách ở trong tư thế đang mở ra và nội dung của trang sách đang mở là Thi Thiên 83: Lời tiên tri về một cuộc chiến sẽ xảy ra tại Trung Đông trong những ngày cuối cùng.

 Xin đọc bài này: http://kytanthe.net/?p=88

Share This:

4,858 views