2,900 views

063 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 Kỳ Tận Thế là một sự kiện kéo dài suốt bảy năm,
trong đó, Thiên Chúa sẽ kết thúc thời đại tội lỗi của loài người
và mở ra một thời đại mới, được cai trị bởi Đức Chúa Jesus Christ,
như đã được tiên tri trong sách Khải Huyền của Thánh Kinh.

Kính thưa Hội Thánh.

Tuần vừa qua, trong khi tôi tìm kiếm các câu Thánh Kinh cho bài giảng “Thời Điểm của Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần” thì Ô-sê 6:2 xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tôi đọc và thấy không có liên quan đến nội dung bài giảng nên bỏ qua. Tuy nhiên, sau đó trong tâm trí tôi cứ nghĩ đến nội dung của Ô-sê 6:2 với ý tưởng là nội dung ấy có liên quan đến Kỳ Tận Thế. Trong tuần này tôi đã suy ngẫm về sự liên quan giữa Ô-sê 6:1-2 với Kỳ Tận Thế, và cầu nguyện, xin Chúa giúp tôi soạn thành một bài giảng, để chia sẻ với Hội Thánh.

Những gì tôi sẽ trình bày trong bài giảng này là vô cùng quan trọng. Kính xin Hội Thánh bằng mọi cách, hãy phổ biến bài giảng này rộng khắp đến nhiều người, dù là người đã tin Chúa hay người chưa tin Chúa, nhất là những người thân trong gia đình của mình. Có thể, đây là việc làm sẽ giúp cho nhiều người đến với sự cứu rỗi, sau khi quý ông bà anh chị em được Chúa cất ra khỏi thế gian. Về phần quý ông bà anh chị em thì xin hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không bị rơi vào sự cám dỗ, nhưng sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/1788153347apzlj/201707_Ose_6_1-2VaKyTanThe.mp3

OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNTQzNTE5Nzdf/201707_Ose_6_1-2VaKyTanThe.mp3

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201707-o-se-6_1-2-va-ky-tan-the

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Kính thưa Hội Thánh.

Dân I-sơ-ra-ên được gọi là chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời, là vì khi người ta nhìn vào I-sơ-ra-ên thì người ta thấy được chương trình của Đức Chúa Trời đang tiến hành đến đâu. Đức Chúa Trời có một chương trình dành cho dân I-sơ-ra-ên, nói riêng, và loài người, nói chung, như đã được tiên tri trong Thánh Kinh. Toàn thể nhân loại được phước của Đức Chúa Trời qua dân I-sơ-ra-ên, vì Tin Lành cứu rỗi ra từ I-sơ-ra-ên; và bất cứ ai hay bất cứ dân tộc nào rủa sả I-sơ-ra-ên thì sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả:

Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Hết thảy các gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:3).

Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng Ta, các dân tộc trên đất đều sẽ nhờ dòng dõi của ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 22:18).

Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho dòng dõi ngươi hết thảy các vùng đất này. Bởi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên đất sẽ được phước.” (Sáng Thế Ký 26:4).

Dòng dõi ngươi sẽ {nhiều} như bụi của đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và hết thảy các gia tộc trên đất sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 28:14).

Vì thế, số phận của mọi người và mọi dân tộc trên thế giới đều có liên quan đến dân I-sơ-ra-ên. Nhìn vào tình hình thời sự của I-sơ-ra-ên mà chúng ta có thể biết lời tiên tri nào trong Thánh Kinh sắp ứng nghiệm, nhất là trong những ngày cuối cùng này.

Có hai biến cố quan trọng sắp xảy ra, trước Kỳ Tận Thế, đó là: Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian [1] và cuộc chiến lớn nhất chưa từng có tại Trung Đông, còn gọi là cuộc chiến theo Thi Thiên 83 [2]. Mặc dù cả hai biến cố này sẽ xảy ra trước Kỳ Tận Thế, nhưng chúng ta không thể biết biến cố nào xảy ra trước biến cố nào. Rất có thể sự kiện Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ cất ra khỏi thế gian sẽ xảy ra trước, dẫn đến cuộc chiến theo Thi Thiên 83. Nếu Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian trước thì nước Mỹ sẽ trở nên suy yếu, không còn có thể bênh vực và bảo vệ I-sơ-ra-ên. Khi ấy, các nước Hồi Giáo Ả-rập được sự đồng tình của Nga và Trung Quốc, sẽ liên kết, tấn công để xóa sổ I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ dùng cuộc chiến này để hình phạt các dân Ả-rập, là các dân thù nghịch và rủa sả dân I-sơ-ra-ên, đồng thời, qua cuộc chiến ấy, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi toàn vẹn lãnh thổ cho I-sơ-ra-ên, y theo lời hứa của Ngài:

Ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cắt giao ước cùng Áp-ram, phán rằng: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn {là} sông Ơ-phơ-rát…” (Sáng Thế Ký 15:18).

Ta sẽ ban cho ngươi cùng dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang kiều ngụ, toàn thể đất Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời; và Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ.” (Sáng Thế Ký 17:8).

Chúng tôi mong rằng, cuộc chiến theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian; vì như thế, nhiều con dân Chúa sẽ được thức tỉnh, ăn năn, và có nhiều người sẽ được cất lên. Đó sẽ là sự thương xót lớn Chúa ban cho Hội Thánh. Ngày nay, có biết bao nhiêu người tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng đời sống thì vẫn còn ở trong tội lỗi, vì họ vẫn say mê tội lỗi, điển hình là: kiêu ngạo, tà dâm, và tham tiền bạc. Họ không biết Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Riêng những ai có lòng tỉnh thức trông chờ ngày Chúa đến thì nhận biết ngày ấy đã rất gần. Tình trạng hiện nay của thế gian không khác gì thời Nô-ê trước khi Cơn Lụt Lớn. Phong trào hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tính khắp nơi trên thế giới chính là giọt nước cuối cùng làm tràn chén thịnh nộ của Thiên Chúa.

Chúng ta đã học biết rằng, sự kiện dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, là một phép lạ và cũng là sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Thánh Kinh. Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người, một quốc gia hoàn toàn bị xóa tên, dân chúng bị tan lạc khắp nơi trên đất hơn 2,500 năm, mà có thể được tái lập, chưa nói là được tái lập chỉ trong một ngày. Nhưng Thánh Kinh đã tiên tri từ hơn 2,600 năm trước, ngay cả trước khi vương quốc phía nam của I-sơ-ra-ên bị chinh phục bởi đế quốc Ba-by-lôn:

Ai đã từng nghe một sự như thế này? Ai đã từng thấy một sự giống như vậy? Lãnh thổ có thể nào được hình thành trong một ngày? Dân tộc có thể nào được sinh ra trong một lúc? Mà Si-ôn mới vừa trong cơn chuyển dạ thì đã sinh ra con của mình!” (Ê-sai 66:8).

Sự kiện dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc cũng là dấu hiệu báo cho toàn thể nhân loại biết, ngày tận thế đã gần, vì Đức Chúa Trời đã bắt đầu nhóm hiệp tuyển dân của Ngài về lại vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho họ làm cơ nghiệp đời đời.

Chúng ta cũng đã học về lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 24:32-42; Mác 13:28-37; Lu-ca 21:27-36 [3]. Đức Chúa Jesus Christ đã dùng ngụ ngôn về cây vả đâm chồi nứt lộc làm dấu hiệu báo tin mùa hạ đang đến, để minh họa cho sự tái lập quốc của I-sơ-ra-ên là dấu hiệu cho biết thời điểm Ngài sẽ trở lại, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước khi Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế [4].

Với ngụ ngôn cây vả chúng ta có thể hiểu như sau:

1. Dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 1948 là lúc cây vả I-sơ-ra-ên được trồng lại vào vùng đất Ca-na-an.

2. Đến Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 1967, dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem là lúc cây vả I-sơ-ra-ên bắt đầu đâm chồi, nứt lộc để chuẩn bị ra hoa, kết trái.

3. Dòng dõi loài người được sinh ra trong thời điểm ngày 7 tháng 6 năm 1967 sẽ không qua đi trước khi Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét bảy năm trên toàn thế gian và hoàn toàn phục hồi I-sơ-ra-ên. Thời kỳ bảy năm phán xét đó được gọi là “bảy năm đại nạn” hoặc Kỳ Tận Thế, và đã được tiên tri trong sách Khải Huyền. Chúng tôi đã giảng chú giải từng câu trong sách Khải Huyền và các bài giảng được đăng tải trên https://kytanthe.net.

4. Theo Thi Thiên 90:10 thì đời người vào khoảng 70 hay 80 năm. Vậy, sự tận thế sẽ phải xảy ra trước năm 2030 hoặc có lâu hơn là trước năm 2040, và kéo dài suốt bảy năm.

5. Vì chúng ta đang sống trong năm 2017 nên thời điểm bắt đầu Kỳ Tận Thế có thể cách chúng ta nhiều nhất là khoảng 13 hay 23 năm.

6. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus Christ có thể trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào bất kỳ lúc nào. Và một khi Hội Thánh đã được đem ra khỏi thế gian thì Kỳ Tận Thế cũng sẽ bắt đầu.

Nhưng dựa vào lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2 thì rất có thể thời điểm bắt đầu Kỳ Tận Thế chỉ còn không đầy ba năm, kể từ khi bài này được giảng ra (22/04/2017); và như vậy, đương nhiên thời điểm Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng sẽ chỉ còn không đầy ba năm!

Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa của lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2:

Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành {chúng ta}. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc {vết thương cho chúng ta}. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.”

Theo Thánh Kinh, với sự xác chứng trong lịch sử của thế giới, vì sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên mà năm 722 TCN (Trước Công Nguyên) vương quốc phía bắc của I-sơ-ra-ên bị tiêu diệt bởi đế quốc A-si-ri, dân chúng bị tan lạc khắp nơi; năm 606 TCN vương quốc phía nam của I-sơ-ra-ên bị chinh phục bởi đế quốc Ba-by-lôn, dân chúng bị bắt đi làm nô lệ tại Ba-by-lôn [5].

Sau 70 năm bị phạt làm nô lệ cho đế quốc Ba-by-lôn, vào năm 536 TCN, dân I-sơ-ra-ên của vương quốc phía nam được Đức Chúa Trời dùng Vua Si-ru của đế quốc Phe-rơ-sơ (I-răn ngày nay) tha về lại Giê-ru-sa-lem, để xây dựng lại đền thờ Thiên Chúa, mở đầu cho bảy mươi tuần lễ năm mà Đức Chúa Trời đã định cho dân I-sơ-ra-ên, còn gọi là 70 tuần lễ của Đa-ni-ên. Mỗi tuần lễ năm bao gồm bảy năm. Bảy mươi tuần lễ năm bao gồm 490 năm Đức Chúa Trời làm việc với dân I-sơ-ra-ên.

Vào năm 457 TCN, Vua Ạt-ta-xét-xe của đế quốc Phe-rơ-sơ ra chiếu chỉ cho E-xơ-ra tái lập chính quyền tại Giê-ru-sa-lem. Chính quyền này được tồn tại 49 năm, từ năm 457 TCN đến năm 408 TCN, tương đương với bảy tuần lễ năm của Đa-ni-ên. Sau đó, Giê-ru-sa-lem bị cai trị bởi chính quyền của các đế quốc Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, và La-mã, từ năm 408 TCN đến năm 27, tương đương 62 tuần lễ năm của Đa-ni-ên. Cả hai thời kỳ cộng chung là 483 năm, tương đương 69 tuần lễ năm của Đa-ni-ên [6].

Năm 27 kết thúc 69 tuần lễ năm của Đa-ni-ên và cũng là năm mà Đức Chúa Trời tạm thời bỏ qua dân I-sơ-ra-ên, vì họ đã chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ, đòi hỏi chính quyền La-mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời xoay qua với các dân ngoại, cứu các dân ngoại vào trong Hội Thánh của Ngài, bắt đầu với các hành trình truyền giáo của Ba-na-ba và Phao-lô. Sau thời kỳ Hội Thánh, tức là sau khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ đem ra khỏi thế gian, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục tuần lễ năm cuối cùng, tức là tuần thứ 70, với dân I-sơ-ra-ên. Trong tuần lễ ấy, tức là trong suốt bảy năm, còn gọi là Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Trời sẽ phán xét dân I-sơ-ra-ên và toàn thế gian, như đã tiên tri chi tiết trong sách Khải Huyền. Cuối tuần lễ ấy, dân I-sơ-ra-ên sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại về phương diện thuộc linh. Lời tiên tri của Phao-lô trong Rô-ma đã nói rõ:

Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn ngoan chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến. Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp. Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ.” (Rô-ma 11:25-27).

Sự đầy trọn của các dân ngoại” tức là sự dân ngoại được đem vào trong Hội Thánh được đủ số, theo ý định của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết con số ấy là bao nhiêu. Nhưng khi số dân ngoại được đầy trọn trong Hội Thánh, thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu phán xét toàn thế gian, phán xét những kẻ cứng lòng trong dân I-sơ-ra-ên. Riêng những người I-sơ-ra-ên thật lòng kính sợ Thiên Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ đem họ vào trú ẩn trong đồng vắng. Tiếp theo bảy năm phán xét đó, Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm trên đất, phục hồi dân I-sơ-ra-ên một cách hoàn toàn từ thuộc thể đến thuộc linh.

Thời kỳ của Hội Thánh kéo dài khoảng 2,000 năm mà đối với Đức Chúa Trời thì một ngàn năm như một ngày:

Vì một ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua rồi, như một canh của đêm.” (Thi Thiên 90:4).

Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.” (II Phi-e-rơ 3:8).

Trong suốt khoảng 2,000 năm đó, dân I-sơ-ra-ên được xem như đang chết, nhưng sau 2,000 năm, Đức Chúa Trời sẽ khiến dân I-sơ-ra-ên sống lại. Bước vào ngàn năm thứ ba, Đức Chúa Trời sẽ dựng họ lại và họ sẽ sống trước mặt Ngài.

Chúng tôi xin nhấn mạnh điều này:

Chúng tôi không đưa ra ngày giờ về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Chúng tôi chỉ dựa vào Lời Chúa đối chiếu với thời sự trên thế giới để nói rằng, thời điểm Đức Chúa Jesus Christ trở lại, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và mở đầu Kỳ Tận Thế đã rất gần. Sự kiện ấy có thể xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi nêu ra dưới đây.

Nếu…

NẾU ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 là thời điểm dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh vì đã chối bỏ và giết chết Đấng Christ, và NẾU một ngàn năm trước mắt Chúa như một ngày, thì “hai ngày” được nói đến trong Ô-sê 6:2 chính là khoảng thời gian 2,000 năm từ Lễ Vượt Qua của năm 27 đến Lễ Vượt Qua của năm 2027; và ngày thứ ba được nói đến trong Ô-sê 6:2 chính là ngàn năm bình an theo sau Kỳ Tận Thế. Sau Kỳ Tận Thế, dân I-sơ-ra-ên sẽ được sống lại về phần thuộc thể lẫn thuộc linh, là một vương quốc được cai trị bởi Vua Đa-vít, trong Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Jesus Christ:

Ta sẽ lập một người chăn trên chúng nó. Tôi tớ của Ta là Đa-vít sẽ cho chúng nó ăn. Người sẽ cho chúng nó ăn và người sẽ là người chăn của chúng nó. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sẽ là Thiên Chúa của chúng nó, còn tôi tớ của Ta là Đa-vít, sẽ là vua giữa chúng nó. Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã phán.” (Ê-xê-chi-ên 34:23-24).

Đa-vít, tôi tớ của Ta, {sẽ là} vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một người chăn. Chúng nó sẽ bước đi trong các mệnh lệnh của Ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật lệ của Ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tôi tớ của Ta là Gia-cốp, nơi các tổ phụ của các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó, sẽ ở tại đó cho đến đời đời. Tôi tớ của Ta là Đa-vít {sẽ là} vua của chúng nó mãi mãi.” (Ê-xê-chi-ên 37:24-25).

Mặc dù dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 nhưng quốc gia I-sơ-ra-ên chưa có sự sống thuộc linh. Dân I-sơ-ra-ên vẫn chưa công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ được hứa trong Thánh Kinh. Dân I-sơ-ra-ên vẫn đang sống trong tội. Sự tái lập quốc của dân I-sơ-ra-ên vào năm 1948 chỉ là bước đầu dẫn đến sự phục sinh trọn vẹn của vương quốc I-sơ-ra-ên sau Kỳ Tận Thế. Tình trạng của dân I-sơ-ra-ên từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 cho đến cuối Kỳ Tận Thế là tình trạng được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên 37:8

Ta nhìn xem. Kìa! Những gân và thịt đến trên {chúng} và da bao phủ trên {chúng}, nhưng không có hơi thở {trong chúng}.”

NẾU năm 2027 (tròn 2,000 năm kể từ năm 27), tức là hai ngày dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh, và cuối của 2,000 năm ấy là thời điểm Đức Chúa Trời làm cho họ được sống lại phần thuộc linh, thì năm 2027 cũng chính là năm kết thúc Kỳ Tận Thế, mở ra thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Và như vậy, năm 2020 sẽ là năm mở đầu cho bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế.

Chúng ta đã biết rằng, Đức Chúa Jesus Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế, vì Ngài đã hứa rõ như vậy:

Vì ngươi đã giữ lời nhẫn nại của Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trên khắp thế gian, để thử nghiệm họ, những kẻ cư trú trên đất.” (Khải Huyền 3:10).

Vì thế, NẾU suy diễn trên đây là đúng, thì sự Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trong khoảng thời gian từ khi bài này được giảng (22/04/2017) cho đến Lễ Vượt Qua năm 2020. Lễ Vượt Qua năm 2020 nhằm Thứ Tư, ngày 8 tháng 4. Nói cách khác, là không đến ba năm!

Câu hỏi dành cho mỗi con dân Chúa:

NẾU Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ khi bạn đọc hoặc nghe bài giảng này đến Lễ Vượt Qua của năm 2020, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì bạn đã sẵn sàng ra đi với Ngài hay chưa?

Đối với hầu hết người trong thế gian, sự bất ngờ lớn nhất trong suốt cuộc đời của họ là sự chết! Đối với con dân chân thật của Chúa thì sự bất ngờ chính là sự được Chúa cất ra khỏi thế gian, đang khi còn sống trong thân thể xác thịt này! Chúng ta, những con dân Chúa, đang sống trong giờ phút lịch sử liền trước một biến cố vĩ đại, vô cùng quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, mà chúng ta được đặc ân tham dự. Nhưng chúng ta có sẵn sàng cho ngày ấy hay không? Ba Ngôi Thiên Chúa đã khiến cho chúng ta được nên trọn vẹn, không chỗ trách được. Nhưng bản thân chúng ta có hạ mình, khiêm nhường, ở lại trong sự thánh sạch, trọn vẹn ấy hay không?

Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.” (Ê-phê-sô 1:3-4).

…Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, {với} sự rửa bởi nước trong lời phán, để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.” (Ê-phê-sô 5:25-27).

Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận, để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian, giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.” (Phi-líp 2:13-16).

Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời…” (Cô-lô-se 1:21-23).

Chính Đức Chúa Trời bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta! Ngài {là} thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

Lời Chúa đã khẳng định như trên. Nếu có ai nói rằng, người ấy không thể nào sống một nếp sống thánh sạch, không chỗ trách được, thì người ấy cho rằng: Thiên Chúa nói dối!

Thiên Chúa đã làm tất cả những gì mà Thiên Chúa Toàn Năng có thể làm để cứu chúng ta và tiếp tục thánh hóa chúng ta. Việc còn lại là chúng ta có thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa hay không mà thôi. Sự lựa chọn thuộc về mỗi người, và thời gian không còn bao lâu nữa!

Lời dành riêng cho những ai chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ:

Bạn quý mến!

Nếu bạn vì bất cứ lý do gì chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho bạn, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng được đọc hoặc nghe bài giảng này, chúng tôi mời bạn ghé thăm trang web: www.kytanthe.net. Qua nội dung của trang web ấy bạn sẽ biết được Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa đã tiên tri về sự tận thế. Khi bạn đối chiếu lời tiên tri ấy với tình hình thời sự của thế giới đang diễn ra chung quanh bạn, nhất là sau khi hàng triệu con dân chân thật của Chúa đã được Ngài đem ra khỏi thế gian, thì bạn sẽ biết rằng, bạn chỉ còn một cơ hội cuối cùng, để ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ chọn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dù có phải chịu khổ dưới sự bách hại khốc liệt của một chính quyền toàn cầu chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ. Vì nếu không, bạn sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Mọi tôn giáo trong thế gian đều là sự lường gạt của Sa-tan. Bạn đừng tin vào bất cứ tôn giáo nào, chỉ hãy đọc, tin, và làm theo Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa.

Mời bạn ghé thăm các web site được liệt kê trong phần ghi chú dưới đây, tải xuống các bài giảng để đọc và phổ biến đến nhiều người khác, trước khi chính quyền toàn cầu của AntiChrist ra lệnh cấm.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ bạn, giúp bạn đứng vững trong đức tin, để vào trong sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
22/04/2017

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Về Bến An Vui”
http://thanhca.timhieutinlanh.net/karaoke-ve-ben-an-vui/

[1] Chúa Đến để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian: https://kytanthe.net/?p=83

[2] Cuộc ChiếnTại Trung Đông Theo Thi Thiên 83: https://kytanthe.net/?p=88

[3] Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3: https://kytanthe.net/?p=71

[4] Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến: https://kytanthe.net/?p=306

[5] Tóm Lược Lịch Sử Loài Người: https://kytanthe.net/?p=40 (Tiết mục: Năm Do-thái 3039 và Năm Do-thái 2923).

[6] Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên: https://kytanthe.net/?p=57

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.hoithanhphaiannan.net

www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net

Đọc Thánh Kinh: http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets
Video Bài Giảng: http://tinyurl.com/PatorTimothy
Video Kỳ Tận Thế: http://tinyurl.com/kytanthe
Video Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Video Karaoke Thánh ca: http://oo.gl/kkZAoF
Youtube Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/24: https://www.youtube.com/channel/UC1G6cKvFPMRDEjvZBR8WI-g

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”: https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”: https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Đến Nơi Sáng Láng Lạ Lùng”: https://od.lk/f/MV83NDU2NTU5Ml8
Sách “Chân Giả Luận”: https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf