198 views

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2019)

Kính thưa quý con dân Chúa.

Bài giảng mới mỗi tuần được thêm vào cuối mỗi danh sách. Trong năm 2019, chúng tôi tiếp tục giảng giải kinh sách: Hê-bơ-rơ, I Cô-rinh-tô, và II Cô-rinh-tô, cùng với một số bài giảng theo các chủ đề khác trong suốt năm, bắt đầu từ số 201901.

Xin bấm vào tựa mỗi bài để nghe.

Xin bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các bài giảng trong năm 2018:
https://timhieuthanhkinh.com/nghe-mp3-bai-giang-moi-moi-tuan/

Nguyện Lời Chúa thánh hóa quý ông bà anh chị em.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Pastor Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla

Chú Giải Hê-bơ-rơ

Bài Giảng Trong Năm 2019

Thánh Ca Trong Năm 2019

Bấm vào đây để nghe thánh ca trong năm 2018
https://timhieutinlanh.com/nghe-thanh-ca-2018/