065 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành {chúng ta}. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc {vết thương cho chúng ta}. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.” (Ô-sê 6:1-2).

Vì một ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua rồi, như một canh của đêm.” (Thi Thiên 90:4).

Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.” (II Phi-e-rơ 3:8).

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

MediaFire: http://www.mediafire.com/file/tybt5w4v43a092d/201714_Ose_6_1-2VaKyTanThe_Phan_2.mp3

OpenDrive: https://od.lk/f/MV8xNjIyOTI0ODRf

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201714-o-se-6_1-2-va-ky-tan-the-phan-2

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf

OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Kính thưa Hội Thánh.

Trong bài “Ô-sê 6:1-2 và Kỳ TậnThế” [1], chúng tôi đã dựa trên lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2 để đưa ra giả thuyết như sau:

[Trích]

NẾU ngày Lễ Vượt Qua của năm 27 là thời điểm dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh vì đã chối bỏ và giết chết Đấng Christ, và NẾU một ngàn năm trước mắt Chúa như một ngày, thì “hai ngày” được nói đến trong Ô-sê 6:2 chính là khoảng thời gian 2,000 năm từ Lễ Vượt Qua của năm 27 đến Lễ Vượt Qua của năm 2027; và ngày thứ ba được nói đến trong Ô-sê 6:2 chính là ngàn năm bình an theo sau Kỳ Tận Thế. Sau Kỳ Tận Thế, dân I-sơ-ra-ên sẽ được sống lại về phần thuộc thể lẫn thuộc linh, là một vương quốc được cai trị bởi Vua Đa-vít, trong Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Jesus Christ.

NẾU năm 2027 (tròn 2,000 năm kể từ năm 27), tức là hai ngày dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh, và cuối của 2,000 năm ấy là thời điểm Đức Chúa Trời làm cho họ được sống lại phần thuộc linh, thì năm 2027 cũng chính là năm kết thúc Kỳ Tận Thế, mở ra thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Và như vậy, năm 2020 sẽ là năm mở đầu cho bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế.

Vì thế, NẾU suy diễn trên đây là đúng, thì sự Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trong khoảng thời gian từ khi bài này được giảng (22/04/2017) cho đến Lễ Vượt Qua năm 2020. Lễ Vượt Qua năm 2020 nhằm Thứ Tư, ngày 8 tháng 4. Nói cách khác, là không đến ba năm!

[Hết trích]

Từ khi giảng bài giảng ấy cho đến nay, lòng chúng tôi vẫn cứ suy ngẫm về nội dung của Ô-sê 6:1-2, trong khi mỗi ngày vẫn dọn mình thánh sạch sống theo Lời Chúa, vì chúng tôi TIN và HIỂU rằng, Đức Chúa Jesus Christ có thể đến bất kỳ lúc nào, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Việc chúng ta suy ngẫm Lời Chúa để tìm hiểu về những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa là một ơn phước. Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29 chép:

Những sự bí mật {thuộc về} Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng ta; nhưng {những sự} được bày tỏ {thuộc về} chúng ta, và con cháu của chúng ta đời đời, để {chúng ta} làm theo hết thảy những lời của luật pháp này.”

Tất cả những gì Thiên Chúa không bày tỏ thì chúng ta không được phép tìm hiểu, nhưng tất cả những gì đã được Ngài bày tỏ cho chúng ta trong Thánh Kinh, thì thuộc về chúng ta và chúng ta có bổn phận tìm hiểu để làm theo, nhất là những lời tiên tri làm dấu hiệu cho thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Châm Ngôn 25 câu 2 cũng chép rằng:

Sự vinh quang của Thiên Chúa là giấu kín một điều gì; nhưng sự vinh quang của các vua là xem xét một điều gì.”

Chỉ Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Toàn Tri mới có thể giấu kín bất cứ điều gì Ngài muốn giấu kín mà không ai có thể khám phá. Vua là người cai trị một nước, cần có sự thông sáng để quan sát, phân tích, và đánh giá nhiều vấn đề quan trọng.

Mỗi chúng ta đã được Đấng Christ lập làm vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời (Khải Huyền 1:6). Vì thế, chúng ta nên xem xét những vấn đề đã được Lời Chúa nói đến, để hiểu biết ý Chúa và làm theo ý Ngài.

Việc nhìn vào thời cuộc, đối chiếu với Lời Chúa, để biết ngày Chúa đến đã gần là điều Chúa khuyến khích con dân của Ngài. Trong Ma-thi-ơ 16:1-3 có ghi lại lời phán này của Đức Chúa Jesus:

Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đến, thử Ngài, xin Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài đáp lời, phán với họ: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói, thời tiết tốt vì trời đỏ. Còn sáng sớm thì {các ngươi nói}: Hôm nay sẽ có mưa vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi biết phân biệt sắc trời mà các ngươi không phân biệt được những dấu hiệu của các thời kỳ sao?”

Chúng ta là con dân của Thiên Chúa mà không phân biệt được những dấu hiệu của thời kỳ Đấng Christ sẽ đến hay sao? Những ai lý luận rằng: Vì Chúa đã nói, không ai có thể biết ngày và giờ Chúa đến, cho nên con dân Chúa không nên tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến; là những người thiếu hiểu biết Thánh Kinh. Nếu chúng ta không tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến thì làm sao chúng ta biết phân biệt được những dấu hiệu của các thời kỳ và biết “ngày ấy” càng gần đến?

Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo {nhau}, và {khuyên bảo} càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Vì thế, những ai bài bác việc tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến thì tự họ đã chối bỏ sự vinh quang cùng ơn phước Chúa ban cho những người biết suy ngẫm Lời Chúa, để hiểu biết Lời Chúa và cẩn thận làm theo.

Khi tiếp tục xem xét, suy ngẫm về lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2, chúng tôi đã suy ra thêm hai giả thuyết như sau:

Giả thuyết 2: NẾU từ Lễ Vượt Qua của năm 27 đến Lễ Vượt Qua của năm 2027 (tròn 2,000 năm), tức là hai ngày dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh, và cuối của 2,000 năm ấy là thời điểm Đức Chúa Trời làm cho họ được sống lại phần thuộc linh, mà kỳ Lễ Vượt Qua của năm 2027 (21/04/2027) rơi vào giữa Kỳ Tận Thế, là lúc Đức Chúa Trời đem dân I-sơ-ra-ên vào đồng vắng để lánh nạn AntiChrist, thì ngày mở đầu cho Kỳ Tận Thế sẽ là 3 năm rưỡi trước đó, vào khoảng 29/10/2023. Và như vậy, thì sự Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trong khoảng thời gian từ khi bài này được giảng (30/12/2017) cho đến khoảng 29/10/2023, tức là trong vòng khoảng 5 năm 10 tháng.

 • Ngày bài giảng này được giảng: 30/12/2017.

 • Ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2023 = 5 năm.

 • Ngày 01/01/2023 đến ngày 29/10/2023 = khoảng 10 tháng.

Lý luận ủng hộ cho giả thuyết này: Vào giữa của bảy năm đại nạn, khi dân I-sơ-ra-ên thấy AntiChrist tiêu diệt hệ thống tôn giáo toàn cầu, tức Ba-by-lôn Huyền Nhiệm, Mẹ của các gái điếm thuộc linh (Khải Huyền 17 và 18), rồi AntiChrist đem quân tiến đánh I-sơ-ra-ên, vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa, tự xưng mình là Đức Chúa Trời, thì toàn dân I-sơ-ra-ên được sáng mắt thuộc linh, nhìn thấy lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ ghi chép trong sách Khải Huyền đang ứng nghiệm từng chi tiết trước mắt họ, nên cả quốc gia I-sơ-ra-ên ăn năn, xưng tội, tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, vào thời điểm ấy, cả dân tộc I-sơ-ra-ên được sống lại một cách thuộc linh.

Giả thuyết 3: NẾU từ Lễ Vượt Qua của năm 27 đến Lễ Vượt Qua của năm 2027 (tròn 2,000 năm), tức là hai ngày dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh, và cuối của 2,000 năm ấy là thời điểm Đức Chúa Trời làm cho họ được sống lại phần thuộc linh, mà kỳ Lễ Vượt Qua của năm 2027 (21/04/2027) rơi vào đầu của Kỳ Tận Thế, là lúc Đức Chúa Trời làm sống lại dân I-sơ-ra-ên và chọn ra 144.000 người I-sơ-ra-ên, đóng ấn cho họ đi rao giảng Tin Lành khắp nơi trên đất (Khải Huyền 7:1-8), thì ngày mở đầu cho Kỳ Tận Thế sẽ vào khoảng 21/04/2027. Và như vậy, thì sự Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trong khoảng thời gian từ khi bài này được giảng (30/12/2017) cho đến khoảng 21/04/2027, tức là trong vòng khoảng 9 năm 3 tháng 3 tuần.

 • Ngày bài giảng này được giảng: 30/12/2017.

 • Ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2027 = 9 năm.

 • Ngày 01/01/2027 đến ngày 21/04/2027 = khoảng 3 tháng 3 tuần.

Lý luận ủng hộ cho giả thuyết này: Vì trước khi Đức Chúa Trời chọn ra 144.000 người trong 12 chi phái của I-sơ-ra-ên, thì Ngài phải khiến cho cả 12 chi phái, tức là cả dân tộc I-sơ-ra-ên, được sống lại phần thuộc linh. Có được sống lại phần thuộc linh thì họ mới có thể nhận biết lẽ thật và tin nhận Tin Lành, rồi đi ra rao giảng Tin Lành. Sự kiện này có thể xảy ra liền sau khi dân I-sơ-ra-ên thắng cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83, hoặc sau khi Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian [2], [3]. Vì lúc đó, họ nhìn thấy các lời tiên tri trong Thánh Kinh được ứng nghiệm, nhất là sự Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự AntiChrist cầm đầu một chính quyền toàn cầu, và sự các tôn giáo hiệp một với Công Giáo.

Tổng kết, chúng ta có ba giả thuyết cho thời điểm Chúa làm cho dân I-sơ-ra-ên được sống lại phần thuộc linh. Chúng tôi xin tóm lược trong ba bảng dưới đây:

Giả Thuyết 1:

NẾU…

Ngày bắt đầu Kỳ Tận Thế

Thời gian từ 01/01/2018 đến Kỳ Tận Thế

ngày Chúa đem dân I-sơ-ra-ên vào trong Vương Quốc Ngàn Năm được xem là ngày Chúa làm cho dân I-sơ-ra-ên được sống lại phần thuộc linh, thì cuối của 2000 năm (hai ngày) dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh sẽ là cuối của bảy năm đại nạn, tương đương với ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027, nhằm ngày 21/04/2027.

Và như vậy, Kỳ Tận Thế sẽ bắt đầu trước đó bảy năm, vào khoảng Lễ Vượt Qua của năm 2020, nhằm ngày 08/04/2020.

Từ 01/01/2018 đến 08/04/2020 là khoảng thời gian 2 năm 3 tháng 1 tuần.

 

Giả Thuyết 2:

NẾU…

Ngày bắt đầu Kỳ Tận Thế

Thời gian từ 01/01/2018 đến Kỳ Tận Thế

ngày Chúa đem dân I-sơ-ra-ên vào trong đồng vắng để lánh nạn AntiChrist được xem là ngày Chúa làm cho dân I-sơ-ra-ên được sống lại phần thuộc linh, thì cuối của 2000 năm (hai ngày) dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh sẽ là giữa của bảy năm đại nạn, tương đương với ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027, nhằm ngày 21/04/2027.

Và như vậy, Kỳ Tận Thế sẽ bắt đầu trước đó ba năm rưởi, vào khoảng 29/10/2023

Từ 01/01/2018 đến 29/10/2023 là khoảng thời gian 5 năm 10 tháng.

 

Giả Thuyết 3:

NẾU…

Ngày bắt đầu Kỳ Tận Thế

Thời gian từ 01/01/2018 đến Kỳ Tận Thế

ngày Chúa chọn ra 144.000 người I-sơ-ra-ên, đóng ấn cho họ đi rao giảng Tin Lành khắp nơi trên đất (Khải Huyền 7:1-8), được xem là ngày Chúa làm cho dân I-sơ-ra-ên được sống lại phần thuộc linh, thì cuối của 2000 năm (hai ngày) dân I-sơ-ra-ên bị chết thuộc linh sẽ là đầu của bảy năm đại nạn, tương đương với ngày Lễ Vượt Qua của năm 2027, nhằm ngày 21/04/2027.

Và như vậy, Kỳ Tận Thế sẽ bắt đầu vào khoảng 21/04/2027.

Từ 01/01/2018 đến 21/04/2027 là khoảng thời gian 9 năm 3 tháng 3 tuần.

 

Dù chúng ta có thể nói, Ô-sê 6:1-2 kết hợp với Thi Thiên 90:4 và II Phi-e-rơ 3:8 giúp cho chúng ta hiểu:

 • Chúa có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào, nhưng không quá 2 năm 3 tháng 1 tuần, kể từ ngày 01/01/2018.

 • Hoặc Chúa có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào, nhưng không quá 5 năm 10 tháng, kể từ ngày 01/01/2018.

 • Hoặc Chúa có thể đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào, nhưng không quá 9 năm 3 tháng 3 tuần, kể từ ngày 01/01/2018.

Hoặc dựa vào ngụ ngôn về cây vả trong Ma-thi-ơ 24:32-34 thì ngày bắt đầu của Kỳ Tận Thế có thể sẽ không quá ngày 31/05/2030 nếu một dòng dõi loài người là 70 năm, hay không quá ngày 31/05/2040 nếu một dòng dõi loài người là 80 năm [4]; khiến cho ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sẽ không quá 12 năm 5 tháng hay 22 năm 5 tháng, kể từ ngày 01/01/2018.

Nhưng chúng ta không thể biến các giả thuyết trên đây thành giáo lý, mà chỉ suy ngẫm để tự nhắc mình rằng, ngày Chúa đến đã quá gần, phần lớn trong chúng ta có hy vọng mình vẫn sống trong thân thể xác thịt này, khi Chúa đến. Và cũng rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể nhận biết dấu hiệu của thời kỳ Chúa đến, chứ chúng ta không biết được ngày giờ Chúa đến.

Dù Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào trong vòng 2 năm 3 tháng 1 tuần hoặc trong vòng 22 năm 5 tháng, kể từ ngày 01/01/2018, thì chúng ta cũng vẫn ăn uống, cưới gả, học tập, làm việc cách bình thường trong danh Chúa. Vì Lời Chúa đã nói rõ, ngày Chúa đến thì con dân Chúa vẫn sinh hoạt, lao động bình thường:

Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại; hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.” (Ma-thi-ơ 24:40-41).

Chỉ có các tà giáo mới xác định ngày giờ Chúa đến và kêu gọi người ta bỏ đi sinh hoạt bình thường, để nhóm lại một chỗ chờ Chúa đến.

Một số người mượn lời của Sứ Đồ Phao-lô để cho rằng, vì Chúa gần đến nên con dân Chúa không cần phải kết hôn:

Về các điều mà các anh chị em viết cho tôi thì đàn ông không đụng chạm về tính dục với đàn bà là tốt.” (I Cô-rinh-tô 7:1).

Vậy, tôi nghĩ rằng điều này là tốt: Vì sự tai vạ gần đến mà một người nam cứ ở vậy là nên.” (I Cô-rinh-tô 7:26).

Tuy nhiên, sau khi viết câu 1 thì Phao-lô đã viết ngay câu 2:

Nhưng {để tránh} sự tà dâm thì mỗi người đàn ông hãy có vợ cho mình và mỗi người đàn bà hãy có chồng cho mình!”

Riêng câu 26 là Phao-lô đề cập đến sự bách hại mà Hội Thánh phải trải qua dưới thời Hoàng Đế Nê-rô. Câu ấy chỉ có thể áp dụng cho con dân Chúa trong hoàn cảnh bị chính quyền bách hại vì đức tin. Hơn nữa, sự Chúa đến không phải là một tai vạ. Điều quan trọng là mỗi người phải sống theo tiếng gọi và sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.” (I Cô-rinh-tô 7:17).

Nếu Chúa đã chia phần cho chúng ta sống độc thân để hầu việc Chúa thì chúng ta cứ cậy ơn và sức từ Chúa mà sống độc thân như Phao-lô (Ma-thi-ơ 19:10-12). Nguyên tắc chung là: Loài người ở một mình thì không tốt (Sáng Thế Ký 2:18). Vì thế, trừ khi Chúa kêu gọi và ban ơn cho chúng ta sống độc thân thì chúng ta không thể tự mình dùng sức riêng để sống độc thân.

Nếu Chúa đã chia phần cho chúng ta lập gia đình để tránh phạm tà dâm, lập gia đình để cùng nhau hầu việc Chúa có kết quả hơn, để cùng nâng đỡ đức tin cho nhau (Truyền Đạo 4:9-12), để nhận cơ nghiệp đời đời từ Thiên Chúa là con cái (Thi Thiên 127:3), thì chúng ta cứ kết hôn. Cho dù có ai vừa mới mang thai mà Chúa đến, thì đứa con ấy cũng vẫn là cơ nghiệp đời đời Chúa ban cho. Đứa con ấy có một vị trí nhất định trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Jesus Christ phán, hãy để các trẻ con đến với Ngài (Ma-thi-ơ 19:14).

Trở lại với các giả thuyết được nêu trên đây về thời kỳ Chúa đến, dựa trên lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2, chúng tôi nghiêng về giả thuyết 3: Mong rằng, Chúa sẽ đến bất kỳ lúc nào nhưng không quá 9 năm 3 tháng 3 tuần, kể từ ngày 01/01/2018.

Chúng tôi kêu gọi hết thảy con dân Chúa hãy sống mỗi ngày trong sự sẵn sàng chờ Chúa đến, như Ngài sẽ đến trong hơi thở kế tiếp của mình vậy. Hãy sống sao cho: mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình đều là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, nhưng gắng sức chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, để nhiều người được cứu (I Cô-rinh-tô 10:31-33).

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em, giúp quý ông bà anh chị em vừa muốn, vừa làm theo thánh ý tốt lành của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13). A-men!

 

Lời dành riêng cho những ai chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ:

Bạn quý mến!

Nếu bạn vì bất cứ lý do gì chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho bạn, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng được đọc hoặc nghe bài giảng này, chúng tôi mời bạn ghé thăm trang web: www.kytanthe.net. Qua nội dung của trang web ấy bạn sẽ biết được Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa đã tiên tri về sự tận thế. Khi bạn đối chiếu lời tiên tri ấy với tình hình thời sự của thế giới đang diễn ra chung quanh bạn, nhất là sau khi hàng triệu con dân chân thật của Chúa đã được Ngài đem ra khỏi thế gian, thì bạn sẽ biết rằng, bạn chỉ còn một cơ hội cuối cùng, để ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ chọn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dù có phải chịu khổ dưới sự bách hại khốc liệt của một chính quyền toàn cầu chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ. Vì nếu không, bạn sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Mọi tôn giáo trong thế gian đều là sự lường gạt của Sa-tan. Bạn đừng tin vào bất cứ tôn giáo nào, chỉ hãy đọc, tin, và làm theo Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa.

Mời bạn ghé thăm các web site được liệt kê trong phần ghi chú dưới đây, tải xuống các bài giảng để đọc và phổ biến đến nhiều người khác, trước khi chính quyền toàn cầu của AntiChrist ra lệnh cấm.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ bạn, giúp bạn đứng vững trong đức tin, để vào trong sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/12/2017

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=525

[2] http://kytanthe.net/?p=88

[3] http://kytanthe.net/?p=83

[4] http://kytanthe.net/?p=306

www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.hoithanhphaiannan.net

www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
Đọc Thánh Kinh: http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets
Video Bài Giảng: http://tinyurl.com/PatorTimothy
Video Kỳ Tận Thế: http://tinyurl.com/kytanthe
Video Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Video Karaoke Thánh ca: http://oo.gl/kkZAoF

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”: https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”: https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Chân Giả Luận”: https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf