016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh tế, chính trị, và quân sự toàn cầu. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, các cường quốc trên thế giới sẽ ngồi lại với nhau, gấp rút tạo ra một chính sách chung. Chính sách chung phải được thi hành bởi một quyền lực chung, cho nên, cơ quan Liên Hiệp Quốc sẽ được các quốc gia ủy thác cho nhiều thẩm quyền hơn bao giờ hết, để trách nhiệm về sự thi hành chính sách chung. Rất có thể, quân đội của các quốc gia trong thế giới sẽ được đặt dưới quyền điều động của Liên Hiệp Quốc.

AntiChrist, với sự thu hút lạ lùng, sẽ chinh phục lòng tin của nhiều người trong thế giới, trở thành người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc. Không ai biết chắc nhân vật chính trị nào trong thế giới hiện nay là AntiChrist. Tuy nhiên, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho AntiChrist nổi bật nhất. Obama đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì của chức vụ tổng thống Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Nếu Obama là AntiChrist, thì rất có thể, đang trong chức vụ tổng thống Hoa Kỳ ông sẽ được thế giới bầu làm tổng thư ký hoặc tổng thống của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc là chức vụ tổng thư ký (secretary general), nhưng khi quyền lực của Liên Hiệp Quốc được gia tăng, thì có lẽ chức vụ tổng thư ký sẽ được đổi thành chức vụ tổng thống và tổng tư lệnh quân đội của Liên Hiệp Quốc. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc thì công dân thuộc năm quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, sẽ không được cử vào chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sự khủng hoảng lớn toàn cầu sẽ thay đổi các quy định của Liên Hiệp Quốc.

Cũng có thể, AntiChrist là một nhân vật nào đó, trẻ tuổi và có sức thu hút như Obama, sẽ đột nhiên xuất hiện trên chính trường Châu Âu trong một tương lai rất gần.

Tiến trình của sự tận thế sẽ bắt đầu bằng sự kiện: AntiChrist, trong địa vị tổng thống của Liên Hiệp Quốc, đứng ra tái xác nhận một hòa ước (có thể đã được ký kết trước khi AntiChrist lên ngôi), giữa I-sơ-ra-ên với các nước Ả-rập Hồi Giáo, và cũng có thể với một số nước lớn trên thế giới. Sự kiện này dựa trên lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:27:

Người sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người trong một tuần năm, và đến giữa tuần năm ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Bởi cánh gớm ghiếc người sẽ làm cho hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.”

Giao ước được nói đến trong câu Thánh Kinh này, chính là hòa ước nhằm ổn định tình hình thế giới, sau cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83. Rất có thể, từ ngày Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 kết thúc, thế giới ký hòa ước với I-sơ-ra-ên, cho đến lúc AntiChrist lên ngôi là một khoảng thời gian kéo dài đến vài năm! Khi AntiChrist lên ngôi thì hắn sẽ tái xác nhận hiệu lực của hòa ước ấy với một điều khoản mới, như: Sau bảy năm, kể từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước, nếu không có sự khủng bố từ các nước Ả-rập vào I-sơ-ra-ên, thì I-sơ-ra-ên phải giao trả lại các vùng đất đã chiếm đóng của các nước Ả-rập.

Như đã trình bày trong bài 014, chúng ta không biết cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra trước hay sau khi Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Điều chắc chắn là hai sự kiện này sẽ xảy ra cách nhau không xa, khiến cho tình hình kinh tế, chính trị, và quân sự trên thế giới bị lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử của loài người. Sự khủng hoảng đó dẫn đến sự kiện các nước trên thế giới, qua cơ quan Liên Hiệp Quốc, phải lập tức ký hòa ước với I-sơ-ra-ên, để trước hết giải toả việc sản xuất và vận chuyển dầu hỏa đã bị chiến tranh làm cho gián đoạn; kế đến là tập trung tài lực và quyền lực của các quốc gia vào Liên Hiệp Quốc, để đối phó với các thiên tai và sự bạo loạn khắp nơi.

Ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước sẽ là ngày khởi đầu cho Thời Đại Nạn, và bảy năm sau đó, ngày Đức Chúa Jesus Christ ném Antichrist vào trong hỏa ngục sẽ là ngày kết thúc của Thời Đại Nạn.

Sách Khải Huyền

Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh, được viết ra vào khoảng năm 95, tức là đã hơn 1900 năm qua. Phần lớn nội dung của sách Khải Huyền là các lời tiên tri về những gì sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế, về Vương Quốc Ngàn Năm do Đức Chúa Jesus Christ thiết lập trên đất sau Kỳ Tận Thế, và về Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.

Cho đến nay, chưa hề có một tài liệu này trình bày một cách chi tiết về tiến trình tận thế như sách Khải Huyền. Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy phá, đến nổi không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào, đã được ứng nghiệm vào năm 70, khoảng 43 năm sau khi Chúa phán. Vì thế, lời tiên tri của Ngài về Kỳ Tận Thế như đã được chép lại trong sách Khải Huyền, chắc chắn cũng sẽ ứng nghiệm.

Dĩ nhiên, trong suốt khoảng thời gian gần 2,000 năm qua, đã có nhiều tài liệu chú giải sách Khải Huyền. Tuy nhiên, chỉ trong thế kỷ 21 này, chúng ta mới có đủ các dữ kiện về khoa học, kỹ thuật, chính trị, quân sự, kinh tế, tôn giáo, đạo đức xã hội… để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ về sách Khải Huyền; và có thể biết một cách chính xác rằng: Sách Khải Huyền được viết trước cho thời đại của chúng ta. Thời đại mà dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc bởi phép lạ sau hơn 2000 năm vong quốc. Thế hệ chứng kiến ngày dân I-sơ-ra-ên tái chiếm chủ quyền trên thành thánh Giê-ru-sa-lem (1967) sẽ được chứng kiến Kỳ Tận Thế.

Từ ngữ “Thời Đại Nạn” và “Kỳ Tận Thế” đều được dùng để chỉ chung giai đoạn bảy năm cuối cùng của lịch sử chính quyền tự trị của nhân loại. Gọi bảy năm đó là Thời Đại Nạn vì trong lịch sử thế giới, chưa bao giờ thế giới trải qua nhiều hoạn nạn lớn như vậy. Gọi bảy năm đó là Kỳ Tận Thế vì đó chính là giai đoạn Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi của toàn thế gian, và chấm dứt sự tự trị của loài người. Cuối của bảy năm đại nạn, chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và trung tín vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, mới được sống để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Jesus Christ. Những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Thời Đại Nạn không thuộc về Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa đã được Chúa đem ra khỏi thế gian trước Thời Đại Nạn. Nhưng họ được gọi là các thánh đồ của Chúa trong Thời Đại Nạn. Những thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn sẽ được sống lại và cùng Đức Chúa Jesus Christ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm. Những thánh đồ còn sống trong Thời Đại Nạn khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, thì sẽ trở thành công dân của Vương Quốc Ngàn Năm.

Bốn Mươi Hai Tháng và Một Ngàn Hai Trăm Sáu Mươi Ngày

Chúng ta cần chú ý đến chi tiết này. Đó là, Thời Đại Nạn được Thánh Kinh công bố là sẽ kéo dài một tuần năm, tức là bảy năm, được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn là 1,260 ngày hoặc 42 tháng:

“nhưng sân ngoài đền thờ thì chừa lại, đừng đo vì nó đã được ban cho dân ngoại. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng” (Khải Huyền 11:2). Đây là thời gian ba năm rưỡi sau của bảy năm đại nạn, khi quân lực của Liên Hiệp Quốc dưới quyền tư lệnh của AntiChrist tiến chiếm I-sơ-ra-ên.

“Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” (Khải Huyền 11:3). Đây là thời gian ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn.

“Rồi, người đàn bà trốn vào đồng hoang, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chỗ cho người và người được nuôi trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” (Khải Huyền 12:6). Đây là thời gian ba năm rưỡi sau của bảy năm đại nạn, khi dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời đem vào đồng hoang để tránh khỏi sự sát hại của AntiChrist.

“Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng” (Khải Huyền 13:5). Đây là thời gian ba năm rưỡi sau của bảy năm đại nạn, khi AntiChrist đã tiêu diệt thế lực hòa đồng tôn giáo do Vatican cầm đầu, được Thánh Kinh gọi là Ba-by-lôn Lớn. Trong thời gian này, AntiChrist gần như hoàn toàn làm chủ thế giới.

Như vậy, mỗi năm của bảy năm trong Thời Đại Nạn sẽ là một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Chúng ta vẫn biết là, hiện nay, một năm có 12 tháng với số ngày của mỗi tháng khác nhau, từ 28 ngày đến 31 ngày, và số ngày trong một năm là 365.25 ngày. Tuy nhiên, rất có thể trước khi Cơn Nước Lụt xảy ra, thì địa cầu chỉ mất 360 ngày để hoàn thành một vòng quay chung quanh mặt trời. Và như vậy, một năm chỉ có 360 ngày, chia đều cho 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Mặt khác, có thể lúc đó trục của địa cầu không bị nghiêng 23 độ như hiện nay, cùng với vòng đai nước ở trên khoảng không bao chung quanh địa cầu như một lồng kính (Sáng Thế Ký 1:6-7), khiến cho khí hậu điều hòa trong bốn mùa, và các ngày trong năm dài bằng nhau. Trong những ngày sắp tới, có thể một thiên tai nào đó sẽ xảy ra, khiến cho trục địa cầu hết bị nghiêng, vận tốc của địa cầu bình thường trở lại, như thời trước Cơn Nước Lục, khiến cho một năm có đúng 360 ngày trong Thời Đại Nạn và trong Thời Vương Quốc Ngàn Năm.

Tình Trạng Tổng Quát Trong Suốt Bảy Năm của Kỳ Tận Thế

Thế giới trong suốt bảy năm của Thời Đại Nạn sẽ trải qua nhiều biến động kinh hoàng, là những biến động lớn chưa bao giờ có và cũng sẽ không bao giờ tái diễn trong lịch sử. Tình trạng tổng quát của thế giới trong suốt Thời Đại Nạn đã được niêm phong bằng sáu dấu ấn đầu tiên trên cuộn sách nhỏ được đề cập trong Khải Huyền chương 5. Dấu ấn thứ bảy và cũng là dấu ấn cuối cùng, là sự Đức Chúa Trời phán xét và hình phạt toàn thế gian.

Từ cõi đời đời Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Kỳ Tận Thế và Ngài đã ghi chép những gì sẽ xảy ra trong cuộn sách nhỏ và niêm ấn lại. Chính Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà mọi quyền phép trên trời và dưới đất đã trao cho Ngài, mới có thẩm quyền để mở các dấu ấn ấy, tức là thẩm quyền để giãi bày những sự liên quan đến Kỳ Tận Thế. Chúng ta có thể hình dung những gì được mô tả trong cuốn sách nhỏ ấy, như là sáu bức tranh minh họa cho tình trạng tổng quát của thế giới trong những ngày cuối cùng:

1. Một chính phủ toàn cầu sẽ được thành lập và được đặt dưới quyền cai trị của AntiChrist. Bằng tài diễn thuyết cộng với sức thu hút kỳ lạ, AntiChrist sẽ chinh phục được hầu hết mọi người. Khải Huyền 6:1-2 mô tả tình trạng này như sau:

“Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo một trong các dấu ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói, tiếng như sấm vang, rằng: “Hãy đến và xem!” Tôi nhìn xem, và này, có một con ngựa trắng. Kẻ cưỡi nó có một cây cung và một cái mão được ban cho người. Người đi ra để chinh phục và chiến thắng.”

Cây cung tiêu biểu cho sức mạnh quân sự, nhưng vì không có mũi tên, nên có thể hiểu là AntiChrist chinh phục thế giới bằng tài ngoại giao chứ không phải bằng chiến tranh. Cái mão tiêu biểu cho quyền cai trị. AntiChrist sẽ chinh phục và chiến thắng các nước trong thế giới.

Đây sẽ là giai đoạn gần như cả thế giới vui mừng, tung hô AntiChrist. Đây cũng là lần đầu tiên một chính quyền toàn cầu thực sự được thành hình. Cùng lúc đó, các giáo phái Tin Lành sẽ kết hợp với Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo… thành một thực thể tôn giáo, dưới quyền lãnh đạo của Vatican. Sách Khải Huyền gọi thực thể tôn giáo này là Ba-by-lôn Lớn. Trong khoảng ba năm ruỡi đầu của Thời Đại Nạn, AntiChrist sẽ tận dụng thế lực của khối Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất này để củng cố ngai vị của mình. Tôn giáo này cũng sẽ dùng thế lực của mình để ép AntiChrist phải nhượng bộ một số vấn đề. Sách Khải Huyền dùng hình ảnh một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú, để nói đến sự kiện khối Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất kiềm chế AntiChrist (Khải Huyền 17:3).

2. Tiếp theo đó, loạn lạc và chiến tranh sẽ xảy ra khắp nơi trong thế gian. Sự suy sụp kinh tế toàn cầu theo sau sự kiện Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và Cuộc Chiến theo Thi Thiên 83, sẽ khiến cho bạo loạn nổi lên trong từng địa phương. Người ta sẽ giết nhau và cướp phá, mà chính quyền địa phương không đủ sức duy trì trật tự và thi hành pháp luật. Quân đội của Liên Hiệp Quốc, dưới quyền tư lệnh của AntiChrist, có thể sẽ được gửi đến nhiều nơi để tái lập trật tự và sát nhập chính quyền địa phương vào chính quyền toàn cầu. Khải Huyền 6:3-4 mô tả tình trạng này như sau:

“Khi Ngài tháo dấu ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói: “Hãy đến và xem!” Có một con ngựa khác, màu đỏ, đi ra. Kẻ cưỡi nó được ban cho quyền cất lấy sự hòa bình ra khỏi đất – để người ta giết lẫn nhau – và một thanh gươm lớn được ban cho người.”

Chính trong giai đoạn này, rất có thể sẽ có những cuộc chiến tranh diệt chủng xảy ra đối với một số các nước nhỏ chậm tiến. Nhiều quốc gia sẽ bị xóa tên trên bản đồ và bị sát nhập vào một trong mười khu vực của Liên Hiệp Quốc, mà mỗi khu vực được cai trị bởi một trong mười “vua” được nói đến trong Khải Huyền 17:12.

3. Liền theo các sự bạo loạn và chiến tranh là một cơn đói kém toàn cầu, do các thiên tai gây ra, nhất là do sự “mưa đá và lửa trộn với máu ném xuống trên đất: Một phần ba cây cối bị cháy và tất cả các loài cỏ xanh bị cháy” (Khải Huyền 8:7). Khải Huyền 6:5-6 mô tả tình trạng này như sau:

“Khi Ngài tháo dấu ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba nói: “Hãy đến và xem!” Tôi nhìn xem, và này, có một con ngựa đen. Kẻ cưỡi nó có một cây cân trong tay. Tôi nghe có tiếng từ giữa bốn sinh vật nói: “Một lít lúa mì giá một đơ-ni-ê và ba lít lúa mạch giá một đơ-ni-ê. Đừng làm hại dầu và rượu.””

Trong cảnh đói kém lớn, thực phẩm trở nên mắc hơn là các thứ vốn là xa xỉ như dầu và rượu. Một đơ-ni-ê tương đương với tiền công lao động một ngày chỉ đủ để mua một lít lúa mì, tương đương phần ăn của một người trong một ngày.

4. Các thiên tai kế tiếp như thiên thạch rơi xuống biển khiến biển hóa thành máu, làm một phần ba sinh vật trong biển bị chết, một phần ba tàu thuyền bị hủy diệt; một thiên thạch khác vỡ tung, các mãnh vỡ rơi xuống các nguồn nước trên đất (các sông lớn) khiến một phần ba các nguồn nước bị nhiễm độc, làm nhiều người bị chết khi uống nước bị nhiễm độc (Khải Huyền 8:8-11).

Nguồn: http://www.enchantedlearning.com/geography/rivers/worldrivers.GIF

Một phần tư dân số trên thế giới sẽ bị chết vì bạo loạn, chiến tranh, đói kém, thiên tai… Nếu như dân số thế giới vào đầu của bảy năm đại nạn là tám tỷ người, thì hai tỷ người sẽ thiệt mạng. Khải Huyền 6:7-8 mô tả tình trạng này như sau:

“Khi Ngài tháo dấu ấn thứ tư, tôi nghe tiếng bốn sinh vật cùng nói: “Hãy đến và xem!” Tôi nhìn xem, và này, có một con ngựa màu xanh tái. Kẻ cưỡi nó tên là Sự Chết. Âm phủ theo sau người. Chúng được ban cho có quyền lực trên một phần tư đất để giết loài người bằng gươm, bằng đói kém, bằng sự chết và bằng dã thú trên đất.”

Trong giai đoạn này, các loài thú dữ sẽ tràn ra thành phố, thôn làng để tìm thức ăn, nước uống và chúng sẽ tấn công loài người.

5. Sau khi ký kết hòa ước được ba năm rưởi, AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước, đem quân đánh chiếm quốc gia I-sơ-ra-ên, tự tôn mình lên làm Đức Chúa Trời, AntiChrsit sẽ thiết lập một tôn giáo toàn cầu để mọi người thờ lạy chính hắn. AntiChrist sẽ hủy diệt tổ chức hòa đồng tôn giáo do Vatican cầm đầu, được sách Khải Huyền gọi là Ba-by-lôn Lớn. AntiChrist sẽ bách hại con dân của Chúa, là những người không chịu mang dấu ấn của AntiChrist và không chịu thờ lạy hắn. Nhiều thánh đồ Thời Đại Nạn sẽ bị chính quyền của AntiChrist giết. Khải Huyền 6:9-11 mô tả tình trạng này như sau:

“Khi Ngài tháo dấu ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những kẻ đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy. Họ kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa, Đấng Thánh và Chân Thật! Ngài không phán xét và báo trả cư dân trên đất về máu của chúng tôi cho đến khi nào?” Mỗi người trong họ được ban cho áo dài trắng và có lời phán với họ rằng, hãy yên nghỉ thêm một thời gian ngắn, cho đến khi những tôi tớ đồng công với họ cũng là anh em với họ sẽ bị giết như họ, được đủ số.”

Lời kêu cầu của các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn giúp cho chúng ta thấy, cư dân trên đất sẽ đứng về phía của AntiChrist mà giết hại các con dân Chúa. Rất có thể khi ấy, chính quyền AntiChrist tạo ra sắc luật cho phép bất cứ người dân nào trong vương quốc của hắn cũng có quyền cướp và giết những người không mang dấu ấn của hắn. Cũng trong giai đoạn này, các tà linh có hình dáng của châu chấu, từ vực sâu không đáy nơi âm phủ, sẽ tràn lên khắp đất để gây đau đớn cho những kẻ mang dấu ấn của AntiChrist. Họ sẽ bị đau đớn vì chất độc trong suốt năm tháng mà không thể chết (Khải Huyền 9:1-11)!

Tiếp liền theo nạn chấu chấu tà linh là nạn đoàn quân tà linh 200 triệu giết chết một phần ba nhân loại, tức là khoảng hai tỷ người trong số sáu tỷ người còn lại sau các thiên tai như đã trình bày trong mục 4 trên đây. Và như vậy, đến giữa của bảy năm đại nạn thì dân số thế giới chỉ còn lại phân nửa, vào khoảng bốn tỷ người.

6. Tiếp theo là cơn dịch bệnh ghẻ chốc giáng xuống trên tất cả những ai mang dấu của AntiChrist và thờ phượng hắn. Rồi toàn bộ nước biển và các nguồn nước đều hóa thành máu. Mọi sinh vật trong biển đều chết. Rồi sức nóng của mặt trời thiêu đốt nhân loại. Rồi có sự tối tăm lớn giáng xuống trên vương quốc của AntiChrist, đến nổi sức tối tăm khiến cho người ta bị đau đớn (Khải Huyền 9). Rồi cả vũ trụ sẽ rúng động với các hiện tượng mưa sao băng, mặt trời trở nên tối đen, mặt trăng đổi màu, đỏ sậm như máu, tất cả núi và đảo đều bị dời chỗ, bầu trời như bị cuộn lại và tất cả các vì tinh tú đều bị mất đi một phần ba sức chiếu sáng (Khải Huyền 8:12). Khải Huyền 6:12-14 mô tả tình trạng này như sau:

“Tôi nhìn xem khi Ngài tháo dấu ấn thứ sáu, và này, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên đen như một túi lông và mặt trăng trở nên sậm như máu. Các ngôi sao trên trời rơi xuống đất, như cây sung chuyển mình, rụng trái non trong cơn gió lớn. Bầu trời lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng.”

Khi ấy, Đức Chúa Jesus Christ sẽ cùng với các thiên sứ và Hội Thánh của Ngài giáng lâm trên đất và tiêu diệt các lực lượng của AntiChrist đang chiếm đóng Giê-ru-sa-lem. AntiChrist sẽ kêu gọi quân lực của “các vua phương đông” tiến về Trung Đông để chiến tranh với Đức Chúa Jesus Christ (Khải Huyền 16:13-14). Một thiên sứ của Chúa sẽ làm cho sông Ơ-phơ-rát khô cạn để quân lực của “các vua phương đông:” Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, và các nước Đông Nam Á tiến về Trung Đông, tập trung tại A-ma-ghê-đôn. Rồi tất cả họ sẽ bị tiêu diệt:

“Này sẽ là tai vạ mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng để phạt mọi dân chinh chiến cùng Giê-ru-sa-lem: Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đang đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó” (Xa-cha-ri 14:12).

Tiến trình tận thế chấm dứt với sự kiện AntiChrist và tiên tri giả của hắn sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ bắt sống và ném vào hỏa ngục. Sa-tan và có lẽ các tà linh dưới quyền của hắn sẽ bị giam vào vực sâu không đáy.

Giữa sự kết thúc Kỳ Tận Thế và sự mở đầu Vương Quốc Ngàn Năm là sự phán xét con dân Chúa còn sống trên đất như đã được ghi chép trong Ma-thi-ơ 25:31-46; và sự phục sinh của những thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn (Khải Huyền 20:4, 6).

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDUwNTlf/11515_TienTrinhTanTheTheoThanhKinh.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 


Copyright Notice:All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.