5,754 views

001 Tận Thế Là Gì?

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Từ xưa đến nay, loài người vẫn bị ám ảnh về sự tận thế. Tuy nhiên, chưa bao giờ trong lịch sử của nhân loại, sự kiện tận thế được nói đến nhiều như trong thời kỳ từ năm 2000 cho đến hiện tại, nhất là với cơn sốt của “hiện tượng 2012” dẫn đến sự hình thành bộ phim giả tưởng “2012”. Khi tra tìm trên Internet, chúng ta sẽ thu nhận được các thành quả như sau:

  • Từ ngữ “tận thế” có trên 10,200,000 tiết mục.

  • Từ ngữ “the end of the world” có trên 3,890,000,000 tiết mục.

Với 10,200,000 tiết mục về tận thế trong tiếng Việt được phổ biến trên Internet, giả sử như một người bỏ ra trung bình một phút để xem qua một tiết mục, thì người ấy phải mất hơn 19 năm, mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, để đọc hoặc xem không ngừng nghỉ. Còn nếu người ấy muốn xem qua hết các tiết mục trong tiếng Anh thì phải mất hơn 7,400 năm!

Với một khối lượng thông tin về tận thế lớn như vậy, ngay trong tầm tay, nhưng vẫn không có bao nhiêu người thật sự hiểu biết đúng về tận thế! Thật ra, tận thế là gì? Khi nào thì tận thế? Và tận thế sẽ xảy ra như thế nào?

Ý Nghĩa của Từ Ngữ “Tận Thế”

Theo nghĩa hẹp, “tận thế” có nghĩa là sự chấm dứt, sự kết thúc của thế giới mà chúng ta đang sống trong đó, tức là mọi sự sống trên địa cầu bị hủy diệt và ngay chính địa cầu cũng có thể bị nổ tung thành những mảnh vụn. Theo nghĩa rộng, “tận thế” có nghĩa là sự chấm dứt, sự kết thúc của toàn bộ thế giới vật chất mà chúng ta nhận thức được, tức là toàn thể vũ trụ.

Ý thức về tận thế bắt nguồn từ Thánh Kinh. Thánh Kinh được nói đến ở đây là Thánh Kinh của những người tin nhận Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Về hình thức, đó là một tập hợp của 66 sách được viết bằng hai ngôn ngữ cổ: Hê-bơ-rơ (Hebrew) và Hy-lạp (Greek). Sách xưa nhất được viết cách nay khoảng 3,500 năm và sách mới nhất được viết cách nay khoảng 1,900 năm. Về nội dung, toàn bộ Thánh Kinh nói về nguồn gốc, lịch sử, và tương lai của nhân loại trong mối tương quan với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Thánh Kinh là cuốn sách xưa nhất của nhân loại nói đến sự sáng tạo của toàn thể vũ trụ và sự tận thế. Đối với những người tin nhận Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ thì Thánh Kinh là lời phán của Đức Chúa Trời phán cùng nhân loại. Chính Thánh Kinh tự làm chứng về mình rằng, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh nói trước sự hình thành và sự suy bại của các đế quốc, sự Thiên Chúa Ngôi Lời sẽ nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi, sự tận thế và sự cuối cùng của muôn vật, sự Thiên Chúa thiết lập trời mới đất mới và vương quốc đời đời của Ngài.

Thánh Kinh gồm 8,352 câu, khoảng 27% là 1,817 lời tiên tri, tức là những lời nói trước về những sự kiện sẽ xảy ra trong lịch sử nhân loại [1]. Hơn 90% những lời tiên tri trong Thánh Kinh đã được ứng nghiệm trong suốt khoảng thời gian gần 3,500 năm qua, là chứng cớ hùng hồn cho sự kiện Thánh Kinh chính là Lời của Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là sự bảo đảm cho tất cả những lời tiên tri của Thánh Kinh về tận thế, về sự cuối cùng của muôn vật, về trời mới đất mới và vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời sẽ lần lượt ứng nghiệm.

Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa dành cho loài người khoảng sáu ngàn năm để loài người tự cai trị lấy mình. Một ngày rất gần đây, Thiên Chúa sẽ kết thúc thời kỳ tự trị của loài người bằng một biến cố vô tiền khoáng hậu (trước chưa có và sau sẽ không có). Thánh Kinh gọi biến cố đó là “sự chấm dứt của thế gian”, với ý nghĩa, “sự chấm dứt quyền cai trị của những thế lực thuộc về thế gian”, mà các bản Thánh Kinh Việt ngữ dịch là “tận thế” hoặc “ngày tận thế”. Sự tận thế theo ý nghĩa của Thánh Kinh là một tiến trình xảy ra trong suốt bảy năm, với các thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Sự tận thế sẽ kết thúc bởi sự kiện Đức Chúa Jesus Christ từ trời giáng xuống, để tiêu diệt tất cả những thế lực chống nghịch Thiên Chúa và phán xét mọi dân tộc trong thế gian.

Tiếp liền theo đó, Thiên Chúa sẽ mở ra một thời kỳ mới, Thánh Kinh gọi là Thời Kỳ Vương Quốc Trời thể hiện trên đất, hoặc Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm Bình An. Trong thời kỳ này, những người tin nhận Thiên Chúa và tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã qua đời trong Kỳ Tận Thế, sẽ được sống lại trong một thân xác vinh quang, bất tử, để cùng với Đức Chúa Jesus Christ cai trị Vương Quốc Trời. Những người tin nhận Thiên Chúa và Đức Chúa Jesus Christ trong Kỳ Tận Thế và đang còn sống khi vương quốc được thiết lập, thì sẽ trở thành công dân của Vương Quốc Ngàn Năm Bình An, do Đức Chúa Jesus Christ và các thánh đồ của Ngài cai trị.

Như vậy, theo Thánh Kinh, “tận thế” không có nghĩa là sự hủy diệt toàn bộ sự sống trên địa cầu, mà chỉ là sự Thiên Chúa chấm dứt thời đại tội lỗi của loài người, để mở ra một thời đại mới, do chính Thiên Chúa Ngôi Con, là Đức Chúa Jesus Christ, cai trị với danh hiệu: Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

Sau Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm sẽ đến thời điểm mà Thánh Kinh gọi là sự cuối cùng của muôn vật. Khi ấy, trời cũ đất cũ sẽ qua đi, thân thể xác thịt của tất cả những người không tin nhận Thiên Chúa sẽ sống lại và họ sẽ bị phán xét bởi Đức Chúa Jesus Christ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập trời mới đất mới và vương quốc đời đời của Ngài. Tội lỗi, đau khổ, và sự chết sẽ không có mặt trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai thuộc về Đức Chúa Trời sẽ được sống mãi mãi trong hạnh phúc với Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài.

Các Biến Cố Làm Dấu Hiệu Báo Trước Kỳ Tận Thế

Trong Thánh Kinh có ghi lại nhiều lời tiên tri về sự tận thế. Đặc biệt, sách cuối cùng trong Thánh Kinh là sách Khải Huyền đã ghi lại những lời tiên tri của chính Đức Chúa Jesus Christ về tiến trình của sự tận thế. Theo Thánh Kinh, sự tận thế sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bảy năm, còn gọi là Kỳ Đại Nạn hoặc Kỳ Tận Thế. Trước khi Kỳ Tận Thế đến, thì có ba sự kiện quan trọng đã được tiên tri trong Thánh Kinh, phải được ứng nghiệm:

  1. Dân I-sơ-ra-ên phải được tái lập quốc.

  2. Có sự bội đạo lớn xảy ra trong Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ, tức là hội của những người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ.

  3. Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Trong ba sự kiện kể trên, sự kiện thứ nhất đã được ứng nghiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, sự kiện thứ nhì đang xảy ra, và sự kiện thứ ba có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Mong rằng, trong khi bạn đọc những dòng chữ này thì sự kiện thứ ba chưa xảy ra, nhờ đó, bạn có thể kịp thời tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và thoát khỏi cơn đại nạn trong Kỳ Tận Thế. Nếu bạn đang đọc sách này sau khi sự kiện thứ ba đã xảy ra, thì xin bạn đọc chương “Nếu Bạn Bị Bỏ Lại” ở cuối sách, để biết bạn sẽ phải làm gì để được cứu rỗi trong Kỳ Tận Thế.

Mục Đích của Sự Tận Thế

Theo Thánh Kinh, mục đích của sự tận thế là Thiên Chúa chấm dứt thời kỳ Ngài cho phép loài người được tự cai trị. Ngài thực hiện điều đó bằng sự hình phạt toàn thế gian tội lỗi. Cùng lúc, Thiên Chúa nhốt Sa-tan, là một thiên sứ cầm đầu các thiên sứ phản loạn, kẻ cám dỗ loài người phạm tội và bách hại Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong vực sâu nơi âm phủ suốt 1,000 năm. Rồi, Đức Chúa Jesus Christ sẽ thiết lập Vương Quốc Bình An Ngàn Năm trên đất. Trong vương quốc đó, không còn các tà linh cám dỗ và xúi giục loài người phạm tội, mỗi người đều có sự hiểu biết Thiên Chúa mà không cần ai dạy cho, chiên con sẽ nằm kề sư tử và trẻ con sẽ vui chơi bên cạnh rắn hổ mang. Đó là một vương quốc thanh bình, thịnh trị trong sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ và các thánh đồ của Ngài. Qua đó, toàn thể các thiên sứ (thiện hoặc ác) và toàn thể loài người sẽ thấy được một thế giới hiểu biết Chúa và đầu phục Chúa được thanh bình và hạnh phúc như thế nào.

Trong suốt một ngàn năm bình an đó, loài người sẽ tiếp tục sinh sản, làm cho đầy dẫy đất, chuẩn bị cho cõi đời đời trong trời mới đất mới mà Thiên Chúa sẽ tái tạo vào cuối của một ngàn năm bình an. Dầu vậy, vẫn có những người ưa thích nếp sống nghịch lại với sự yêu thương, công bình, và thánh khiết của Thiên Chúa. Cuối Thời Kỳ Ngàn Năm Bình An, những kẻ chống nghịch Thiên Chúa sẽ liên kết với Sa-tan (lúc đó đã được thả ra khỏi vực sâu nơi âm phủ) để tấn công thành Giê-ru-sa-lem; và họ sẽ bị lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt.

Thẩm Quyền của Những Lời Tiên Tri về Tận Thế

Dù xưa nay có nhiều lời “tiên tri” về tận thế trong mọi tín ngưỡng và kinh sách của các tôn giáo, nhưng chưa bao giờ có một lời tiên tri nào rõ ràng và chi tiết như những lời tiên tri trong Thánh Kinh. Thậm chí, Thánh Kinh dành riêng cả một sách để ghi rõ tiến trình tận thế. Đối với những người đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thì việc tin vào lời tiên tri về tận thế trong Thánh Kinh là điều đương nhiên. Đối với những người không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thì họ có sự lựa chọn để tin vào những lời tiên tri trong Thánh Kinh hay là tin vào muôn ngàn những lời “tiên tri” khác trong thế gian. Thậm chí, họ cũng có thể chọn không tin gì hết về sự tận thế!

Tất cả những lời gọi là “tiên tri” về tận thế ngoài Thánh Kinh đều là sản phẩm tưởng tượng của loài người hoặc đến từ sự lường gạt của những tà linh. Chỉ có Thánh Kinh, là Lời của Đức Chúa Trời, mới có sự thần cảm từ Thiên Chúa và thẩm quyền từ Thiên Chúa, để công bố những lẽ thật mà Thiên Chúa muốn bày tỏ cho loài người.

Việc tin vào muôn ngàn những lời “tiên tri” về tận thế trong thế gian chỉ đem lại cho người tin sự hoang mang, không biết phải làm gì trong một nhận thức rất mơ hồ, và ngay cả niềm tin đó cũng không vững chắc. Nhưng việc tin vào lời tiên tri về tận thế trong Thánh Kinh khiến cho người tin biết chắc mình phải thay đổi, để thoát khỏi sự hình phạt của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi trong Kỳ Tận Thế và trong ngày phán xét chung cuộc.

Không một lời tiên tri về tận thế nào trong thế gian nói đến ba sự kiện quan trọng phải xảy ra trước Kỳ Tận Thế, như lời tiên tri của Thánh Kinh. Chính sự kiện dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc sau hơn hai ngàn năm vong quốc, đã chứng minh Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, và những lời tiên tri về tận thế trong Thánh Kinh đến từ thẩm quyền của Thiên Chúa. Đối với những người có tấm lòng cứng cỏi, không chịu tin Thánh Kinh, thì một ngày không còn bao lâu nữa, khi sự kiện thứ ba kể trên được ứng nghiệm, họ buộc phải tâm phục, khẩu phục Thánh Kinh. Và nếu như họ không bất hạnh mà chết sớm trong các tai nạn, họ sẽ chứng kiến từng chi tiết một về tiến trình tận thế, được tiên tri trong sách Khải Huyền, lần lượt ứng nghiệm ngay trước mắt họ.

Kính mời bạn đọc duyệt qua chương kế tiếp, tóm lược lịch sử loài người theo Thánh Kinh để làm nền tảng cho sự tìm hiểu các lời tiên tri về tận thế trong Thánh Kinh.

Chú Thích

[1] “Encyclopedia of Biblical Prophecy,” J. Barton Payne: http://www.konig.org/wc24.htm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ3MjZf/11501_TanTheLaGi.mp3
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: