Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

2,840 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

08/12/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hay-cu-o-lai-trong-hoi-thanh/

08/12/2018 Hỏi & Đáp:
Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa – Danh Xưng Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-quan-he-nam-nu-sa-bat-lam-chung-thu-tinh-nhan-tao-noi-dua/

Đọc Tiếp →

Share This:

065 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2

1,538 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài đã xé nhưng Ngài sẽ chữa lành {chúng ta}. Ngài đã đánh nhưng Ngài sẽ buộc {vết thương cho chúng ta}. Sau hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài.” (Ô-sê 6:1-2).

Vì một ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua rồi, như một canh của đêm.” (Thi Thiên 90:4).

Hỡi những người yêu dấu! Đừng quên điều này, với Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.” (II Phi-e-rơ 3:8).

Đọc Tiếp →

Share This:

064 Như Trong Những Ngày của Nô-ê

1,746 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Như Trong Những Ngày của Nô-ê

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Ma-thi-ơ 24:37-51

37 Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy.

38 Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu,

39 và không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.

40 Lúc ấy, sẽ có hai người ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại;

41 hai người đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại.

42 Vậy, hãy tỉnh thức! Vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi sẽ đến.

43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình.

44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, để cho đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!

47 Thật, Ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,

49 đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Đọc Tiếp →

Share This:

063 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

2,661 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

 Kỳ Tận Thế là một sự kiện kéo dài suốt bảy năm,
trong đó, Thiên Chúa sẽ kết thúc thời đại tội lỗi của loài người
và mở ra một thời đại mới, được cai trị bởi Đức Chúa Jesus Christ,
như đã được tiên tri trong sách Khải Huyền của Thánh Kinh.

Kính thưa Hội Thánh.

Tuần vừa qua, trong khi tôi tìm kiếm các câu Thánh Kinh cho bài giảng “Thời Điểm của Lễ Vượt Qua và Lễ Ngũ Tuần” thì Ô-sê 6:2 xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tôi đọc và thấy không có liên quan đến nội dung bài giảng nên bỏ qua. Tuy nhiên, sau đó trong tâm trí tôi cứ nghĩ đến nội dung của Ô-sê 6:2 với ý tưởng là nội dung ấy có liên quan đến Kỳ Tận Thế. Trong tuần này tôi đã suy ngẫm về sự liên quan giữa Ô-sê 6:1-2 với Kỳ Tận Thế, và cầu nguyện, xin Chúa giúp tôi soạn thành một bài giảng, để chia sẻ với Hội Thánh.

Những gì tôi sẽ trình bày trong bài giảng này là vô cùng quan trọng. Kính xin Hội Thánh bằng mọi cách, hãy phổ biến bài giảng này rộng khắp đến nhiều người, dù là người đã tin Chúa hay người chưa tin Chúa, nhất là những người thân trong gia đình của mình. Có thể, đây là việc làm sẽ giúp cho nhiều người đến với sự cứu rỗi, sau khi quý ông bà anh chị em được Chúa cất ra khỏi thế gian. Về phần quý ông bà anh chị em thì xin hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không bị rơi vào sự cám dỗ, nhưng sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Đọc Tiếp →

Share This:

062 Những Ngày Sau Cùng

2,295 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Những Ngày Sau Cùng

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Vào khoảng giữa thế kỷ 20, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, thì sự tận thế được tiên tri trong Thánh Kinh cũng bắt đầu được nói đến nhiều trong các câu chuyện thường ngày. Trong mọi dân tộc, không riêng gì con dân Chúa mà cả những người không tin Chúa cũng rất quen thuộc với nhóm chữ: “những ngày sau cùng”. Nhiều người hiểu rằng, những ngày sau cùng là khoảng thời gian gần kề sự tận thế. Hiểu như vậy chỉ đúng một phần. Bởi vì, theo Thánh Kinh, khoảng thời gian gần kề sự tận thế không phải chỉ kéo dài trong vài năm, hay vài chục năm, hay thậm chí vài trăm năm, mà là trên hai ngàn năm. Ngoài ra, thuật ngữ “những ngày sau cùng” của Thánh Kinh còn bao gồm thời kỳ tận thế, kéo dài suốt bảy năm, còn gọi là thời bảy năm đại nạn, và thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Tính từ “sau cùng” được dùng để chỉ thời kỳ cuối cùng trong lịch sử của loài người và cũng là thời kỳ cuối cùng trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với loài người trong đời này.

Thuật ngữ “những ngày sau cùng” được dùng trong Thánh Kinh bao gồm một khoảng thời gian kéo dài trên ba ngàn năm. Thời khoảng ấy bắt đầu từ khi Ngôi Lời nhập thế làm người và kết thúc với sự phán xét chung cuộc những người không tin Chúa. Liền sau đó là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.

Đọc Tiếp →

Share This:

061 Xa-cha-ri 14

2,983 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
Cuộc Chiến vào Cuối Kỳ Tận Thế

 1 Này, ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, những phẩm vật của ngươi sẽ bị chia giữa ngươi.

2 Vì Ta sẽ gom nhóm các nước nghịch lại Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị chiếm, những nhà sẽ bị cướp, những phụ nữ sẽ bị hãm, và phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng số còn lại của dân sự sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.

3 Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ đi ra, đánh diệt các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.

4 Trong ngày đó, đôi chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa từ đông sang tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.

5 Các ngươi sẽ trốn trong trũng các núi, vì trũng các núi sẽ trãi đến Át-san. Các ngươi sẽ đi trốn như là đã trốn khỏi cơn động đất đang những ngày của Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

6 Trong ngày đó sẽ xảy ra, ánh sáng không sáng cũng không tối.

7 Ấy sẽ là một ngày mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, nhưng xảy ra vào buổi chiều sẽ có ánh sáng.

8 Sẽ xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.

9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.

10 Cả đất sẽ trở nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam Giê-ru-sa-lem, và nó sẽ được nhấc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Bên-gia-min cho đến chỗ cửa thứ nhất, và đến cửa góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến những nơi ép rượu của vua.

11 Người ta sẽ ở đó, sẽ chẳng có sự hủy phá nữa, nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ được ở yên ổn.

12 Này sẽ là tai họa mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng để phạt mọi dân chinh chiến nghịch lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng nó sẽ mục nát ra đang khi chúng nó đứng trên những chân của chúng nó; và những mắt của chúng nó sẽ mục trong những ổ mắt; và những lưỡi của chúng nó sẽ mục trong miệng của chúng nó.

13 Trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó; vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ đưa lên nghịch lại tay người kia.

14 Giu-đa cũng sẽ chinh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó: vàng, bạc và những quần áo rất nhiều.

15 Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa, và hết thảy thú vật trong những lều trại đó, đều bị ôn dịch như vậy.

16 Sẽ xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, và giữ Lễ Lều Tạm.

17 Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó.

18 Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dùng phạt các nước không lên, để giữ Lễ Lều Tạm.

19 Ấy sẽ là hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ Lễ Lều Tạm.

20 Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: “Thánh Thay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” Những nồi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giống như những bát trước bàn thờ.

21 Mọi nồi ở trong Giê-ru-sa-lem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân; những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu; và trong ngày đó, sẽ không còn có người Ca-na-an trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Đọc Tiếp →

Share This:

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

6,169 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

 Ma-thi-ơ 24:

32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới.

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa.

34 Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia xảy đến.

Dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa tái lập quốc vào ngày Thứ Sáu 14 tháng 5 năm 1948. Đó là ngày tuyên ngôn độc lập của quốc gia I-sơ-ra-ên, và lập tức cường quốc đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ đã lên tiếng công nhận tư cách quốc gia của I-sơ-ra-ên trong cùng một ngày. Một chi tiết đáng chú ý: Thiên Chúa dựng nên loài người vào ngày Thứ Sáu và Thiên Chúa tái lập quốc I-sơ-ra-ên vào ngày Thứ sáu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948 nhằm ngày 5 tháng 2 (tháng Iyyar) năm 5708 theo lịch Do-thái. Hàng năm, dân I-sơ-ra-ên tổ chức Lễ Mừng Độc Lập theo lịch Do-thái thay vì theo Dương Lịch. Nếu ngày 5 tháng 2 theo lịch Do-thái rơi vào Thứ Sáu hay Thứ Bảy, thì Lễ Mừng Độc Lập được kỷ niệm vào ngày Thứ Năm trước đó. Năm nay, 2015, Lễ Mừng Độc Lập của I-sơ-ra-ên được kỷ niệm vào Thứ Năm 23 tháng 4 Dương Lịch; bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn ngày Thứ Tư 22 tháng 4 và kết thúc khi mặt trời lặn vào ngày Thứ Năm 23 tháng 4.

Nhân dịp đất nước I-sơ-ra-ên vui mừng kỷ niệm 67 năm ngày tuyên bố độc lập, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:32-34. Vì đây là lời tiên tri liên quan đến đất nước I-sơ-ra-ên và Hội Thánh, liên quan đến thời điểm Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, liên quan đến sự trông cậy hạnh phước của mỗi con dân chân thật của Chúa, như đã được chép trong Tít 2:12-14: Đọc Tiếp →

Share This:

059 Chú Giải Sách Khải Huyền 22:10-21

4,712 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

 

10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

11 Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết.”

12 “– Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó.

13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. –”

14 Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ được phép đến Cây Sự Sống và được qua các cổng, vào trong thành.

15 Bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ Ta để làm chứng cho các ngươi những sự này trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến! – Người nào đã nghe, cũng hãy nói: ‘Hãy đến!’ – Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy tự do nhận nước sự sống.”

18 Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

20 Đấng làm chứng cho những điều này phán: “Thật vậy! Ta sẽ đến mau chóng!” A-men! Thật vậy! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các thánh đồ. A-men!


10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

Niêm ấn” tức là đóng lại, không cho phép đọc. Lời của vị thiên sứ hàm ý: Giăng cần phải công bố nội dung của sách Khải Huyền.

Thì giờ đã gần” trước hết là đối với bảy Hội Thánh tại miền Tiểu Á được nhắc đến trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Kế tiếp là cho Hội Thánh chung của Chúa. Vì sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Chúa Trời:

Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; hơn nữa, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào” (I Phi-e-rơ 4:17)?

Chúng ta có thể tin rằng, sự phán xét bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á, là bảy Hội Thánh có tên trong sách Khải Huyền, đã xảy ra và mở đầu cho sự phán xét trong Hội Thánh của Chúa suốt gần hai ngàn năm nay. Có những Hội Thánh thỏa hiệp với ngoại giáo, với văn hóa thế gian và có những Hội Thánh mang tà giáo vào trong Hội Thánh. Có những Hội Thánh được phục hồi và có những Hội Thánh bị Chúa mửa ra. Có những Hội Thánh chịu khổ vì danh Chúa cho đến chết và có những Hội Thánh dù năng lực vật chất ít oi nhưng đã tận tụy hầu việc Chúa bởi năng lực của Ngài. Đọc Tiếp →

Share This:

058 Chú Giải Sách Khải Huyền 22:1-9

3,283 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sông Nước Sự Sống và Cây Sự Sống

 

1 Thiên sứ chỉ cho tôi sông tinh khiết của nước sự sống, trong như thủy tinh, từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.

2 Ở giữa, đường phố của thành phía bên này và con sông phía bên kia, có Cây Sự Sống trổ mười hai loại trái, ra trái mỗi tháng. Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ của các quốc gia.

3 Sẽ không còn nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành; và các tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài.

4 Họ sẽ thấy mặt Ngài và tên Ngài sẽ ở trên trán họ.

5 Tại đó, sẽ không còn có ban đêm nữa. Họ sẽ không cần đèn, không cần ánh sáng của mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời chiếu sáng họ; và họ sẽ cai trị đời đời.

6 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Những lời này là thành tín và chân thật. Chúa, là Đức Chúa Trời của các tiên tri thánh, đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những sự sắp hoàn thành.”

7 “– Này, Ta đến cách mau chóng! Phước cho kẻ giữ những lời tiên tri trong sách này. –”

8 Tôi, Giăng, thấy những việc ấy và nghe. Khi tôi đã nghe và thấy xong, tôi phủ phục để thờ phượng trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi những sự ấy.

9 Thì người nói với tôi: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy; Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với anh em ngươi, là các tiên tri, cùng những kẻ giữ lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.

1 Thiên sứ chỉ cho tôi sông tinh khiết của nước sự sống, trong như thủy tinh, từ nơi ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.

Vẫn là vị thiên sứ đang chỉ cho Giăng thấy sự uy nghi, xinh đẹp của thành thánh Giê-ru-sa-lem, chỉ cho ông thấy Sông Nước Sự Sống chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con.

Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng, Chiên Con là danh từ được dùng để gọi con người xác thịt Jesus. Con người xác thịt ấy hoàn toàn là người như chúng ta. Bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, bởi năng lực của Đức Thánh Linh, bởi sự tình nguyện của Ngôi Lời (Phi-líp 2:6-8), mà Ngôi Lời đã được trinh nữ Ma-ri sinh ra làm người để chịu chết vì sự phạm tội của toàn thể nhân loại. Chính vì mục đích của sự Ngôi Lời trở nên xác thịt, là để chịu chết chuộc tội cho nhân loại, mà danh xưng Chiên Con được dùng cho con người xác thịt Jesus.

Con người xác thịt ấy, được cùng mang danh “Đức Chúa Trời” với Đức Chúa Trời, vì Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, qua thân vị Chiên Con, cầm quyền tể trị. Con người xác thịt ấy, đồng ngồi trên ngai với Đức Chúa Trời, cai trị như Đức Chúa Trời cai trị, và được thờ phượng như Đức Chúa Trời được thờ phượng. Vì, bên trong con người xác thịt ấy, là Thiên Chúa Ngôi Lời.

Trong cõi đời đời, danh xưng Chiên Con vẫn tiếp tục được dùng để gọi thân thể xác thịt của Ngôi Lời, để loài người mãi mãi nhớ đến tình yêu và sự hy sinh của Ngôi Lời dành cho loài người.

Trong khi học về Khải Huyền 21:6 chúng ta đã nói đến Nguồn Nước Sống là Ngôi Lời, như Giăng 1:4 và 11:25 đã xác định. Ở đây, chúng ta gặp từ ngữ “Sông Nước Sống” và Thánh Kinh cho chúng ta biết, “Sông Nước Sống” là chỉ về Ngôi Ba Thiên Chúa: Đấng Thần Linh:

Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Thánh Kinh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đấng Thần Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ chưa có Thánh Linh, vì Đức Chúa Jesus chưa được vinh hiển.” (Giăng 7:38-39).

Ở đây chúng ta cần phân biệt các thuật ngữ được dùng trong Thánh Kinh, để có thể hiểu đúng điều Thánh Kinh mô tả.

 • Thánh linh của Đức Chúa Trời chính là sự sống của Thiên Chúa, được ban cho loài người qua thân vị Đấng Thần Linh, bởi sự chết chuộc tội của Ngôi Lời.
 • Đấng Thần Linh được tiêu biểu như dòng sông của sự sống.
 • Ngôi Lời được tiêu biểu như nguồn của sự sống, vì qua sự chết chuộc tội của Ngài mà loài người mới nhận lãnh được Đức Thánh Linh, là dòng sông của sự sống.
 • Cũng qua Khải Huyền 22:1 mà chúng ta thấy sự hiện diện của Ngôi Ba Thiên Chúa, tức Đấng Thần Linh, phát xuất từ ngai Thiên Chúa, qua hình ảnh của Sông Nước Sự Sống! Đấng Thần Linh là năng động và hình ảnh của một dòng sông nói lên tính năng động của Ngài. Chính Ngài cũng từng hiện ra trong hình dáng của một chim bồ câu, ngự trên thân thể Chiên Con, trong ngày Chiên Con chịu báp-tem vào trong chức vụ. Chim bồ câu tiêu biểu cho sự bình an và tin vui từ dữ kiện lịch sử trong Sáng Thế Ký 8:11.

2 Ở giữa, đường phố của thành phía bên này và con sông phía bên kia, có Cây Sự Sống trổ mười hai loại trái, ra trái mỗi tháng. Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ của các quốc gia.

Trong phiên bản cũ của Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời, Khải Huyền 22:2 được dịch là: “Ở giữa đường và hai bên bờ sông đó có Cây Sự Sống trổ mười hai trái, ra trái mỗi tháng. Lá của cây dùng để chữa lành các quốc gia.” Dịch như vậy có nghĩa là: Ở giữa đường phố có Cây Sự Sống và hai bên bờ sông cũng có Cây Sự Sống. Tuy nhiên, danh từ “Cây Sự Sống” trong câu văn được dùng với số ít, tức là chỉ có một cây. Vì thế, câu văn trở thành tối nghĩa. Sau khi tham khảo sách giải kinh của John Gill: “Exposition of the Entire Bible;” chúng tôi đồng ý với cách dịch của ông, và sửa lại Khải Huyền 22:2 như trên. Xin ghi lại nguyên ngữ Hy-lạp của Khải Huyền 22:2 dưới đây để quý bạn đọc tham khảo và suy ngẫm:

εν (trong) G1722 PREP μεσω (chính giữa) G3319 A-DSN της (mạo từ xác định) G3588 T-GSF πλατειας (đường) G4113 N-GSF αυτης (của nó) G846 P-GSF και (và) G2532 CONJ του (mạo từ xác định) G3588 T-GSM ποταμου (sông)G4215 N-GSM εντευθεν (một bên) G1782 ADV και (và) G2532 CONJ εντευθεν (một bên) G1782 ADV ξυλον (cây) G3586 N-NSN ζωης (sự sống) G2222 N-GSF ποιουν (làm ra) G4160 V-PAP-NSN καρπους (những trái) G2590 N-APM δωδεκα (mười hai) G1427 A-NUI κατα (tùy theo) G2596 PREP μηνα (tháng) G3376 N-ASM ενα (một) G1520 A-ASM εκαστον (mỗi) G1538 A-ASM αποδιδουν (sinh ra) G591 V-PAP-NSN τον (mạo từ xác định) G3588 T-ASM καρπον (trái) G2590 N-ASM αυτου (của nó) G846 P-GSN και (và) G2532 CONJ τα (mạo từ xác định) G3588 T-NPN φυλλα (những lá) G5444 N-NPN του (mạo từ xác định) G3588 T-GSN ξυλου (của cây) G3586 N-GSN εις (vào trong) G1519 PREP θεραπειαν (sự chữa lành/sự phục vụ) G2322 N-ASF των (mạo từ xác định) G3588 T-GPN εθνων (của các quốc gia) G1484 N-GPN

Dịch diễn ý sẽ là: Chính giữa con đường của thành và con sông, tức là con đường một bên, con sông một bên, có Cây Sự Sống ra mười hai trái, mỗi tháng ra một trái. Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ (hoặc chữa lành) của các quốc gia!

Cây Sự Sống trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới chắc chắn là một với Cây Sự Sống của vườn Ê-đen trong buổi đầu sáng thế.

Trước khi Thiên Chúa dựng nên loài người, Ngài đã định rằng, loài người sẽ được dựng nên giống như Ngài và sống đời đời trong tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, Ngài không dùng quyền tể trị của Ngài để buộc loài người phải yêu Ngài và vâng phục Ngài, nhưng Ngài ban cho loài người quyền tự do lựa chọn. Bài học và cũng là thử thách đầu tiên Thiên Chúa ban cho loài người là: sử dụng quyền tự do để tin cậy Chúa, yêu kính Chúa, vâng phục Chúa hay là nghi ngờ Chúa, yêu bản thân hơn Chúa, và bội nghịch Chúa.

Vì thế, Cây Sự Sống cùng Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác được Thiên Chúa dựng nên giữa vườn Ê-đen, là nơi cư ngụ của loài người. Sáng Thế Ký 2:9 và 15-17 chép rằng:

9 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có Cây Sự Sống cùng Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác.

15 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đem người vào ở trong vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.

16 Rồi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn;

17 nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì chớ ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.

Chúng ta nhận thấy hai điểm quan trọng sau đây:

 1. Loài người được dựng nên và được Thiên Chúa ban cho sự sống, nhưng sự sống đó là sự sống đến từ Thiên Chúa, có thể bị cắt đứt bởi sự chết. Cây Sự Sống đem lại cho loài người sự sống của Thiên Chúa, tức là sự đời đời ở trong hạnh phúc với Ngài. Thánh Kinh gọi sự sống đời đời là sự nhìn biết Thiên Chúa (Giăng 17:3). Vì thế, Cây Sự Sống có thể được gọi là Cây Biết Đấng Thiện. Hậu quả của sự ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác là sự chết, vì thế, cây ấy có thể được gọi là Cây Sự Chết!
 2. Cây Sự Sống đối nghịch với Cây Sự Chết. Cây Biết Đấng Thiện đối nghịch với Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác. Hành động ăn trái của cây Sự Sống tiêu biểu cho sự tự nguyện vâng lời Thiên Chúa, dẫn đến sự hiểu biết Ngài càng hơn, tin cậy Ngài càng hơn, yêu kính Ngài càng hơn, và mãi mãi được hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Hành động ăn trái của Cây Sự Chết tiêu biểu cho sự nghịch lời Thiên Chúa, dẫn đến sự thiếu sự thông biết về Ngài, nghi ngờ Ngài, xem thường Ngài, và mãi mãi bị phân rẽ khỏi Ngài trong đau khổ, tủi nhục.

Nếu loài người chọn ăn trái của Cây Sự Sống thì loài người cũng sẽ đương nhiên biết phân biệt sự thiện và sự ác mà không cần ăn trái của Cây Sự Chết. Bởi vì:

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn ngoan; Bất cứ kẻ làm như vậy có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10).

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7).

Ngụ ngôn dưới đây sẽ giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của sự Thiên Chúa dùng Cây Sự Sống và Cây Sự Chết để thử thách loài người.

Có một người giàu có kia, một hôm, gọi đứa con trai duy nhất của mình đến và nói: Cha có việc phải vắng mặt một thời gian và cha giao cho con toàn quyền quản trị mọi sự. Đây là chiếc chìa khóa có thể mở được cửa của tất cả các căn phòng trong lâu đài. Con được phép mở cửa và sử dụng tất cả các phòng ngoại trừ phòng có cánh cửa màu đỏ, nếu con mở nó, thì con sẽ không còn là con của cha nữa. Riêng phòng có cánh cửa màu xanh, ở tầng trên cùng, là căn phòng quan trọng nhất cha dành cho con.

Sau khi người cha lên đường, người con vui mừng mở cửa những căn phòng trong các tầng lầu và tìm thấy đủ những sự giàu có, sang trọng, vui thú… Anh ta ngẫm nghĩ: Tại sao cha không cho phép mình mở căn phòng có cửa màu đỏ? Phải chăng, trong căn phòng đó có những sự vui thú mà cha muốn hưởng một mình? Người con bị giằng co giữa trí tò mò, lòng nghi ngờ cha, và lòng muốn vâng lời cha. Cuối cùng, trí tò mò đã thắng, người con rón rén, đi lên tầng lầu cuối cùng, là tầng chỉ có hai cánh cửa: một xanh, một đỏ. Anh run run đưa chìa khóa vào ổ khóa để mở cánh cửa màu đỏ, rồi đẩy cửa, bước vào.

Trước mặt người con là một bàn làm việc. Đàng sau bàn làm việc là một chiếc ghế. Ngồi trên chiếc ghế đó, là cha của anh đang nghiêm khắc nhìn anh. Trong đôi mắt và trên khuôn mặt ông lộ rõ nét thất vọng và nỗi đau đớn.

Người cha nói: Kể từ giờ phút này, con không còn là con của cha nữa, vì con đã không tin cậy cha, đã không yêu cha, đã không vâng lời cha.

Người cha đưa cho người con một phong thư, và nói tiếp: Nếu con mở cánh cửa màu xanh, thì con sẽ nhìn thấy trong căn phòng đó chỉ có một bàn làm việc, và trên bàn làm việc chỉ có một phong thư với lá thư có nội dung giống y như nội dung của lá thư trong phong thư này. Bây giờ, con hãy ra khỏi tòa lâu đài này.

Người con bàng hoàng, đưa tay run run nhận lấy phong thư từ tay cha, rồi thất thểu ra khỏi tòa lâu đài. Ra đến bên ngoài, anh dừng lại, mở phong thư ra. Trong đó, có một lá thư do chính cha anh viết: Cha chúc mừng con đã thắng được sự thử thách để bày tỏ lòng tin cậy, yêu kính, và vâng phục cha. Bây giờ, con hãy mở cánh cửa màu đỏ để gặp cha!

Nhiều người, khi đọc câu chuyện ghi lại sự sa ngã của loài người đã ngang nhiên lên án Thiên Chúa. Dưới đây là một vài câu lên án điển hình:

 1. “Thiên Chúa là Đấng biết hết mọi sự, cần gì phải thử thách loài người để biết loài người có vâng phục Ngài hay không?”

Vấn đề không phải là Thiên Chúa thử thách loài người mới biết loài người có vâng phục Ngài hay không, mà là, mọi thử thách Thiên Chúa mang đến cho một người là để loài người, các thiên sứ, và ma quỷ nhận biết người ấy tin cậy, yêu kính, và vâng phục Chúa đến mức độ nào. Chính sự thử thách kinh khủng Thiên Chúa cho phép xảy ra với Gióp, như đã ghi chép trong sách Gióp đoạn 1 và 2, mà bản thân Gióp, loài người, các thiên sứ, và ma quỷ mới được nghe lời tuyên xưng của Gióp: “Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì… dẫu Chúa có giết ta, ta vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:13, 15).

 1. “Không cha mẹ nào lại đem để thuốc độc và thuốc bổ trong tủ thuốc, rồi dặn con là đừng uống thuốc độc, chỉ uống thuốc bổ mà thôi.”

Dĩ nhiên, cha mẹ sẽ không làm như vậy với các con trẻ thiếu hiểu biết, nhưng A-đam và Ê-va không phải là con trẻ thiếu hiểu biết. Họ là đôi vợ chồng trưởng thành, được Thiên Chúa ban cho quyền vị cai quản muôn loài vạn vật trên đất. Họ phải biết quyết định khôn ngoan trong mọi sự và phải chứng tỏ rằng họ hết lòng vâng phục Thiên Chúa.

 1. “Thiên Chúa đã biết trước loài người sẽ không vâng lời, mà sao Thiên Chúa vẫn để cho Cây Sự Chết ở trong vườn?”

Thiên Chúa biết trước loài người sẽ không vâng lời, nhưng Thiên Chúa dựng nên loài người có ý chí tự do như Ngài. Vì thế, sự thử thách phải có để loài người thể hiện ý chí tự do chọn tin cậy Chúa, yêu kính Chúa, và vâng phục Chúa.

Thiên Chúa biết trước loài người sẽ phạm tội nhưng Thiên Chúa cũng biết trước rằng, khi được ban cho cơ hội ăn năn tội, thì sẽ có một số người tiếp nhận cơ hội ấy và sẽ tự nguyện tin cậy Ngài, yêu kính Ngài, và vâng phục Ngài. Vì thế, chương trình đời đời của Thiên Chúa vẫn được hoàn tất đúng theo thánh ý của Ngài.

Theo Thánh Kinh, Cây Sự Sống vẫn còn ở trong vườn Ê-đen một thời gian, và Thiên Chúa sai các Chê-ru-bim, là một loài thần linh phục vụ Ngài, canh giữ con đường dẫn đến cây ấy. Thánh Kinh không cho chúng ta biết khi nào thì Cây Sự Sống không còn ở trên đất.

Trong trời mới đất mới, Cây Sự Sống sẽ xuất hiện trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới trên đất. Tất cả công dân trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời đều được hưởng sự sống đời đời qua hình thức ăn trái của Cây Sự Sống.

Sự sống đời đời trước hết là sự tri thức về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời nên sự tri thức về Thiên Chúa của loài người sẽ cứ gia tăng mãi mãi; và được biểu tượng bằng sự ăn trái của Cây Sự Sống. Kế tiếp, sự sống đời đời tức là sự được mãi mãi ở trong tình yêu của Thiên Chúa, là tâm thần luôn thông công với Thiên Chúa. Sau cùng, sự sống đời đời là nói đến thân thể vật chất của loài người sẽ mãi mãi vinh quang và kết hiệp với tâm thần, linh hồn.

Cây Sự Sống trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới có thể còn cao hơn chiều cao 2,220 km của thành, và tàn lá sum xuê của nó có thể toả ra bao phủ khắp khuôn viên rộng gần năm triệu km2 của thành (2,220 km X 2,220 km = 4,928,400 km2). Cứ mỗi tháng Cây Sự Sống ra một trái, một năm thì ra 12 loại trái khác nhau; và muôn dân được hưởng các trái ấy. Có thể là trong dịp lễ hội ngày trăng mới mỗi tháng. Hương vị của trái ấy có thể khác nhau tùy theo tháng, và cũng có thể tùy theo năm. Trái cũng không cần phải quá lớn, vì Thiên Chúa có thể khiến cho cây chỉ có một trái nhưng ăn hoài không hết.

Sự bài tiết trong cõi trời mới đất mới sau khi ăn uống cũng sẽ khác hẵn với sự bài tiết trong trời cũ đất cũ. Có thể, không cần có nhà vệ sinh, mà là, sự bài tiết có thể thoát ra ngoài thân thể chúng ta qua hình thức các chất hơi có hương thơm như các loài hoa.

Những lá của cây được dùng trong sự phục vụ của các quốc gia:” Trước hết, chúng ta cần biết là từ ngữ “therapeia” G2322 /thê-ra-bai-a/ được dùng trong câu này có thể dịch là “phục vụ” hoặc “chữa lành.” Trong phiên bản cũ của Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời, chúng tôi đã dịch là “chữa lành;” nhưng trong phiên bản mới, chúng tôi sửa lại là “phục vụ,” vì thấy hợp lý hơn. Trong cõi trời mới đất mới tất cả những sự cũ đều qua đi, cho nên, không còn bệnh tật thuộc linh hay thuộc thể, không cần có sự chữa lành.

Phải chăng, sự phục vụ của các quốc gia được nói đến ở đây là sự dân chúng của các quốc gia sẽ cầm những nhánh lá của Cây Sự Sống trong tay, để tung hô Thiên Chúa trong các ngày lễ hội Sa-bát và trăng mới? Chúng ta không biết chắc. Chúng ta hãy chờ đến ngày chúng ta ở trong cõi trời mới đất mới để biết những lá của cây sự sống được dùng để làm gì.

Xin nghe thêm ba bài giảng về Cây Sự Sống và Cây Biết Điều Thiện Điều Ác [1].

3 Sẽ không còn nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành và các tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài.

4 Họ sẽ thấy mặt Ngài và tên Ngài sẽ ở trên trán họ.

Từ ngữ “nguyền rủa” bao gồm: sự đáng gớm ghiếc, sự đáng bị phỉ nhổ, sự đáng ghét. Trong Vương Quốc Đời Đời sẽ không còn những sự ấy nữa, vì chúng đã bị giam lại trong hỏa ngục.

Một lần nữa, lời khẳng định về ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem mới. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa trên cả muôn loài, Chiên Con là Thiên Chúa trong thể xác loài người, đồng ngự trên cùng một ngai. Chúng ta chú ý là danh từ ngai luôn luôn được dùng với số ít. Sẽ có người hỏi rằng, Thiên Chúa Ngôi Đức Thánh Linh ngự ở đâu? Ngài ngự giữa Đức Chúa Trời và Chiên Con qua hình thức Sông Sự Sống, và Ngài ngự trong thân thể của con dân Thiên Chúa.

Các tôi tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài:” Thứ nhất là nói đến Hội Thánh trong chức vụ những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và trong chức vụ những vua đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ:

Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, để cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).

Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men” (Khải Huyền 1:6)!

Thứ nhì: tất cả muôn dân trên đất cũng sẽ là tôi tớ hầu việc Thiên Chúa, vì họ quản trị địa cầu, và mỗi ngày Sa-bát, mỗi ngày trăng mới họ sẽ vào thành thánh, ra mắt Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa.

Danh của Thiên Chúa sẽ ở trên trán của mỗi người và mỗi người sẽ được mặt đối mặt với Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Chúng ta để ý thấy danh xưng Đức Chúa Trời và danh xưng Chiên Con cùng được nói đến nhưng bốn lần chữ “Ngài” được dùng trong Khải Huyền 22:3 và 4 đều là hình thức số ít. Vì thế, chữ “Ngài” đó là đại danh từ chỉ chung về Ba Ngôi Thiên Chúa.

5 Tại đó, sẽ không còn có ban đêm nữa. Họ sẽ không cần đèn, không cần ánh sáng của mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời chiếu sáng họ và họ sẽ cai trị đời đời.

Một lần nữa, sự kiện tại thành thánh Giê-ru-sa-lem mới sẽ không có ban đêm được nhắc đến. Vì sự vinh quang tuyệt đối của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng ngày đêm cho thành. Hội Thánh sẽ từ nơi thành thánh, cùng với Chiên Con cai trị đời đời cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

6 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Những lời này là thành tín và chân thật. Chúa, là Đức Chúa Trời của các tiên tri thánh, đã sai thiên sứ Ngài tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những sự sắp hoàn thành.”

Những lời này” tức là tất cả những gì Giăng được nghe. Thành tín là sẽ ứng nghiệm hoàn toàn. Chân thật là hoàn toàn đúng với thánh ý Thiên Chúa.

Chúa là Đức Chúa Trời của các tiên tri thánh:” Danh từ Chúa ở đây được dùng cho Chiên Con, tức Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã biết, chính Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ danh xưng của Đức Chúa Trời:

Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm” (Giăng 17:11-12).

Và chính Đức Chúa Trời đã gọi Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời:

Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trội hơn kẻ đồng loại mình” (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Danh xưng Đức Chúa Trời được dùng cho Đức Chúa Jesus Christ để nói lên quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời đã được trao cho con người xác thịt Jesus, để chính con người xác thịt ấy cai trị như Đức Chúa Trời cai trị, phán xét như Đức Chúa Trời phán xét. Con người xác thịt ấy cũng là Đấng Chủ Tể của các tiên tri thánh, và chính con người xác thịt ấy đã sai các thiên sứ tỏ ra cho các tôi tớ Ngài những sự sắp hoàn thành. Mà Sứ Đồ Giăng đã được chọn làm người ghi chép lại.

7 “– Này, Ta đến cách mau chóng! Phước cho kẻ giữ những lời tiên tri trong sách này. –”

Đó là lời phán của con người xác thịt Đức Chúa Jesus Christ trong thẩm quyền và trong danh của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đến cách mau chóng với Hội Thánh của Ngài. Ngài cũng sẽ đến cách mau chóng với con dân Chúa của Thời Đại Nạn. “Đến cách mau chóng” là đến một cách bất ngờ. Tiến trình của sự Chúa đến chỉ trong nháy mắt.

Những ai giữ những lời tiên tri trong sách Khải Huyền sẽ được phước. Đối với Hội Thánh là nghe và làm theo những gì được chép trong sách Khải Huyền trong đoạn 2 và đoạn 3, là những lời phán dành riêng cho Hội Thánh:

 • Hãy nhớ lại đã sa sút từ đâu mà ăn năn và làm lại những công việc lúc ban đầu.
 • Chớ ngại chịu khổ vì danh Chúa! Mà hãy trung tín cho đến chết!
 • Hãy vững lòng tôn cao danh Chúa, không chối bỏ đức tin nơi Chúa.
 • Hãy siêng năng hầu việc Chúa càng hơn trong những ngày sau rốt; đừng dung túng tà giáo.
 • Hãy tỉnh thức và làm sống lại những việc đã sắp chết! Mà hầu việc Chúa cách trọn vẹn.
 • Hãy tiếp tục nhẫn nại giữ lấy lời Chúa và những điều đã được Chúa ban.
 • Hãy sốt sắng ăn năn, từ bỏ những sự thuộc về thế gian mà tìm kiếm sự giàu có và khôn ngoan thật trong Chúa.

Đối với những người sống trong Thời Đại Nạn là nghe và làm theo toàn bộ những sự dạy dỗ trong sách Khải Huyền.

8 Tôi, Giăng, thấy những việc ấy và nghe. Khi tôi đã nghe và thấy xong, tôi phủ phục để thờ phượng trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi những sự ấy.

9 Thì người nói với tôi: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy; Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với anh em ngươi, là các tiên tri, cùng những kẻ giữ lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.

Một lần nữa, Giăng long trọng tuyên bố chính ông đích thân thấy và nghe những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã sai các thiên sứ của Ngài tỏ ra cho ông trong khải tượng. Thế rồi, choáng ngộp trước sự vĩ đại, lạ lùng, uy nghiêm của khải tượng, ông lại hạ mình xuống để thờ phượng Chúa qua sứ giả của Ngài, là vị thiên sứ đang đứng trước ông. Trước đó, ông cũng đã hạ mình xuống để thờ phượng Thiên Chúa qua vị thiên sứ này, khi ông nhìn thấy khải tượng về Lễ Cưới Chiên Con (Khải Huyền 19:10).

So sánh hai trường hợp, thì chúng ta thấy dường như Giăng bị xúc động mạnh, muốn hạ mình thờ phượng Thiên Chúa mỗi khi ông nghe thiên sứ nói rằng, những lời ông nghe, là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!

Lời cam kết đó của thiên sứ làm cho Giăng cảm động và biết ơn Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ làm thành những điều tốt lành mà Ngài đã phán hứa. Mặc dù chúng ta biết là Giăng muốn tỏ lòng thờ phượng Đức Chúa Trời; nhưng sự kiện ông hạ mình trước thiên sứ không được thiên sứ chấp nhận.

Trái ngược với vị thiên sứ có vinh quang rực rỡ cả đất ấy, ngày nay, nhiều người tự xưng là người chăn dắt bầy chiên của Chúa trong các giáo hội, bản thân đang sống nghịch lại các điều răn của Chúa, đã tự xưng bằng nhiều danh hiệu phạm thượng: Từ danh xưng Đức Thánh Cha, đến danh xưng cha, và danh xưng mục sư, nghĩa là “thầy chăn,” cho đến danh xưng reverend (nghĩa là “đáng tôn kính.”) Họ muốn con dân Chúa phải trọng vọng họ như là một giai cấp tối cao trong tổ chức giáo hội của họ. Con dân Chúa cần thức tỉnh và bước ra khỏi những Ba-by-lôn thuộc linh ấy, đừng quỵ lụy trước những con sói đội lốt chiên, đừng cung phụng tiền bạc, tài sản vật chất cho chúng trong khi chúng ngạo mạn xưng mình là cha là thầy của con dân Chúa!

Ghi Chú:

[1] http://www.timhieutinlanh.net/?p=377 hoặc các bài 10107, 10108, và 10109 tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDY0MDNf/11561_ChuGiaiKhaiHuyen_22_1-9.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

057 Chú Giải Sách Khải Huyền 21:12-27

3,417 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Thành Thánh Giê-ru-sa-lem Mới

Đọc Tiếp →

Share This:

056 Chú Giải Sách Khải Huyền 21:1-11

3,574 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trời Mới Đất Mới

Đọc Tiếp →

Share This:

055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

3,572 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sự Phán Xét Chung Cuộc

 

11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.

12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.

13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.

Năm câu cuối cùng trong Khải Huyền 20 nói lên một lẽ thật đáng sợ mà mỗi một người cần để dành thời gian, để suy ngẫm ý nghĩa trọng đại của lẽ thật ấy. Đó là: Tất cả những ai không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì sẽ bị phán xét về mỗi một tội lỗi, tức mỗi một điều nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa, mà họ đã làm ra trong suốt thời gian sống trong thân thể xác thịt.

Mỗi tội lỗi sẽ bị hình phạt một cách xứng đáng, tùy theo sự kết quả của tội ấy. Sẽ có người nhiều tội, người ít tội, nhưng không có ai mà không phạm tội.

Bên cạnh hình phạt dành cho mỗi tội thì có một hình phạt chung. Đó là: mỗi một người có tội, dù chỉ phạm mỗi một tội là không thờ phượng Thiên Chúa, thì phải bị đời đời xa cách Thiên Chúa. Trước sự phán xét của Thiên Chúa sẽ không có một người nào có thể bào chữa. Lời Chúa trong Rô-ma 1:18-32 đã nói rất rõ, không một người nào mà trong lòng của họ không có sự hiểu biết về Ngài. Không một dân tộc nào mà không có một danh từ riêng để gọi một Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối và nhận biết Ngài là Đấng thưởng thiện phạt ác.

18 Nhưng cơn giận của Thiên Chúa từ trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và không công bình của loài người, của những kẻ dùng sự không công bình mà cầm giữ lẽ thật.

19 Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ

20 những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.

21 Bởi vì họ được hiểu biết Đức Chúa Trời, mà họ không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa. Họ cũng không tạ ơn Ngài. Nhưng họ ngu dại trong những ý tưởng của họ, và lòng ngu dốt của họ thì tối tăm.

22 Họ tự xưng là khôn ngoan, họ trở nên ngu dại.

23 Họ đã đổi sự vinh quang không hư mất của Đức Chúa Trời cho hình tượng hay hư nát được làm giống như hình ảnh của loài người, của các loài chim, của các loài thú, và của các loài côn trùng.

24 Vậy nên, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những sự ô uế theo lòng ham muốn của họ, mà họ tự làm nhục thân thể lẫn nhau,

25 Họ đã đổi sự chân thật của Đức Chúa Trời cho sự dối trá. Họ đã thờ phượng và hầu việc loài tạo vật thế cho Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men.

26 Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những khát vọng của sự xấu hổ. Những phụ nữ của họ đã đổi sự quan hệ tính dục tự nhiên cho sự nghịch với tự nhiên.

27 Những người đàn ông cũng vậy, họ đã bỏ cách tự nhiên quan hệ tính dục của người đàn bà mà un đốt khát vọng của họ với lẫn nhau. Những người đàn ông với những người đàn ông, họ làm ra sự xấu hổ. Họ nhận lãnh trong chính họ sự báo ứng xứng đáng với lầm lỗi của họ.

28 Vì họ chẳng thử nghiệm để nắm giữ Đức Chúa Trời trong tri thức nên Đức Chúa Trời bỏ mặc họ cho tâm trí trụy lạc để làm ra những sự không xứng đáng.

29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình: tà dâm, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa sự ganh tỵ, tội giết người, cãi lẫy, lường gạt, thói tật xấu; là những kẻ gièm chê,

30 hay nói xấu, thù ghét Thiên Chúa; là những kẻ xấc xược, kiêu ngạo; là những kẻ khoe khoang; là những kẻ phát minh ra những sự dữ: những sự không vâng lời cha mẹ,

31 thiếu hiểu biết, phạm giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không đáng tin, không có lòng thương xót.

32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Một khi đã bị xa cách Thiên Chúa thì không còn cơ hội để kêu cầu Ngài, để nhận sự thương xót và cứu rỗi của Ngài. Thánh Kinh chép:

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Họ:” là nhân xưng đại danh từ gọi chung tất cả những người không thờ phượng Thiên Chúa, không ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, như đã giải thích trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 “…những kẻ chẳng hề nhận biết Thiên Chúa, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.”

Hình phạt:” là hậu quả đương nhiên của sự vi phạm luật pháp của Thiên Chúa.

Hư mất:” là hình thức của hình phạt. Từ ngữ “hư mất” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “olethros” /ô-lê-rót/ [1], có nghĩa là: bị bỏ hoang trong tình trạng đổ nát; bị phá hủy; bị chết. Cả ba ý nghĩa này đều thích hợp để nói lên tình trạng của những người nhận lãnh hình phạt chung cuộc từ Thiên Chúa:

 • Họ bị Thiên Chúa bỏ mặc trong tình trạng đổ nát. Không bao giờ có cơ hội được Thiên Chúa phục hồi.
 • Họ bị ở trong tình trạng đổ nát vì họ bị lửa của hỏa ngục tàn phá.
 • Họ bị chết sự chết thứ hai, tức là bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

Sự chết trong Thánh Kinh không bao giờ mang ý nghĩa trở thành hư không, không còn thực hữu. Sự chết trong Thánh Kinh chỉ có ý nghĩa là bị phân rẽ. Sự chết thứ nhất là linh hồn bị phân rẽ khỏi thể xác (thân thể vật chất – flesh) và thể thần (thân thể thiêng liêng – spirit). Đối với một người không thuộc về Chúa, khi sự chết thứ nhất xảy ra, thì: thể thần về lại cùng Thiên Chúa; thể xác về cùng bụi đất; linh hồn (bản ngã của mỗi người – soul) bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày thể xác sống lại, để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Sự chết thứ nhì xảy ra đối với họ, có quyền trên họ, là khi linh hồn và thể xác phục sinh của họ bị nhốt đời đời trong hỏa ngục, hoàn toàn và mãi mãi bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

Đời đời:” là thời gian bị hình phạt. Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là từ thời đại này sang thời đại khác, là mãi mãi không kết thúc.

Xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài:” là hậu quả của sự bị hình phạt. Một khi đã nhận lãnh hình phạt chung cuộc thì họ sẽ không bao giờ còn có cơ hội được ra khỏi hình phạt ấy. Họ bị đời đời xa cách mặt Chúa nên họ không có cơ hội kêu cầu, van xin. Họ bị đời đời xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài nên họ không thể nhận được ơn cứu rỗi hay bất cứ một ơn phước nào từ nơi Chúa, để làm giảm bớt sự đau khổ của họ.

Ngày nay, có nhiều người không chịu nổi sự đau khổ nào đó trong cuộc sống, nên tự sát. Họ nghĩ rằng, sau khi chết thì không còn đau khổ. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho chúng ta biết, đối với những người không thuộc về Chúa, thì sau khi chết, đau khổ vẫn còn, sẽ liên tục suốt ngày đêm và còn đến đời đời:

Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:10).

Có một điều lạ lùng là: Hầu như mọi người đều chuẩn bị cho tương lai trong cuộc đời này; nhưng ít người chuẩn bị cho tương lai sau cuộc đời này. Ai nấy biết và chứng kiến định luật: “gieo gì gặt nấy;” nhưng ít có ai quan tâm đến những gì họ sẽ gặt khi họ gieo ra những việc làm tội lỗi. Ai nấy biết phải có một Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn loài vạn vật, đặt để ý thức đạo đức vào trong mỗi một người, và buộc mỗi người phải trách nhiệm về mọi ý nghĩ, lời nói, thái độ, việc làm; nhưng ít người biết tìm kiếm và tôn thờ Đấng ấy. Kể cả rất nhiều người tự xưng nhận rằng họ biết và tin Thánh Kinh, tôn thờ Đấng Tạo Hóa được nói đến trong Thánh Kinh. Những người ấy chỉ là những người nói dối, vì họ không thật lòng ăn năn tội và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa (I Giăng 2:4). Họ chỉ khoác lên cho mình một cái áo tôn giáo, gọi là đạo Công Giáo hoặc đạo Tin Lành. Chưa bao giờ những lời phán sau đây của Đức Chúa Jesus Christ, lại có thể áp dụng một cách chính xác cho hơn hai tỷ người như ngày hôm nay:

Sao các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán” (Lu-ca 6:46)?

Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta! Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều” (Ma-thi-ơ 7:21-27).

Tất cả chúng ta, những người đã nhận biết lẽ thật của Lời Chúa, hãy đứng vững trong đức tin cho đến cuối cùng. Hãy hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Đó là ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời. Hãy mạnh dạn vứt bỏ tất cả những gì không đúng với Thánh Kinh mà chỉ là truyền thống, nghi thức, tư tưởng thần học, và chức vụ của các giáo hội.

Con dân Chúa trong Thời Đại Nạn cần phải ra khỏi Ba-by-lôn Lớn (Va-ti-căn); còn con dân Chúa trong thời hiện tại cần phải ra khỏi các Ba-by-lôn nhỏ, tức là các giáo hội mang danh Chúa nhưng không vâng giữ Lời Chúa, là những gái điếm thuộc linh ra từ Ba-by-lôn Lớn.

Chúng ta hãy là những người sẽ ngồi trên những ngai để phán xét, đừng trở thành những kẻ bị phán xét trong ngày chung cuộc.

11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.

Đấng ngự trên ngai chính là Ngôi Lời trong thân xác phục sinh của loài người, là Đức Chúa Jesus Christ. Chính thân thể xác thịt từng bị loài người đóng đinh cho đến chết đó, ngồi trên ngai phán xét với danh xưng Đức Chúa Trời là danh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài:

Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngai Ngài còn đến đời đời, cây gậy công chính là cây gậy của vương quốc Ngài. Ngài ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Ngài lấy dầu vui mừng xức cho, khiến Ngài trội hơn kẻ đồng loại mình” (Hê-bơ-rơ 1:8-9).

Chúng ta cần nhận rõ lẽ thật này: Ngôi Lời là Thiên Chúa. Giăng 1:1 đã khẳng định như vậy. Nhưng thân thể xác thịt của Đấng Christ hoàn toàn là loài người. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ban cho thân thể xác thịt ấy danh hiệu Đức Chúa Trời, để chính thân thể xác thịt ấy toàn quyền hành động như Đức Chúa Trời.

Danh xưng Đức Chúa Trời là danh xưng được dùng để gọi Thiên Chúa Ngôi Một, để chỉ về thân vị của Đức Cha. Nhưng khi danh xưng Đức Chúa Trời được dùng để gọi Đức Con, thì không chỉ về thân vị của Đức Cha hay thân vị của Đức Con, mà chỉ về uy quyền tối thượng của Đức Con trong thân xác loài người là ngang hàng với Thiên Chúa. Thân xác loài người ấy cai trị như Đức Chúa Trời cai trị, phán xét như Đức Chúa Trời phán xét, và được thờ phượng như Đức Chúa Trời được thờ phượng. Đó là lý do vì sao danh xưng Đức Chúa Trời được ban cho con người xác thịt Jesus.

Chính mệnh đề: “khiến Ngài trội hơn kẻ đồng loại mình” trong Hê-bơ-rơ 1:9 đã cho chúng ta biết rõ, danh xưng Đức Chúa Trời được ban cho con người xác thịt của Ngôi Lời. Từ ngữ “kẻ đồng loại” là chỉ về loài người và xác chứng thân thể xác thịt của Ngôi Lời hoàn toàn là người.

Ngai trắng và lớn:” Màu trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết lẫn sự công chính. Sự thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ không chấp nhận bất cứ một tội lỗi nào. Sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ hình phạt mỗi một tội lỗi. Tính từ “lớn” nói đến thẩm quyền phán xét tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Christ. Án lệnh Ngài ban ra là chung kết.

Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa:” Vào thời điểm sự phán xét chung cuộc bắt đầu, thì trời cũ đất cũ của thế giới vật chất này sẽ qua đi. II Phi-e-rơ 3:10-14 có nói đến ngày mà vũ trụ vật chất sẽ bị nổ tung, thiêu đốt, và tan biến; rồi Chúa dựng lại trời mới đất mới:

10 Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

11 Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,

12 trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!

13 Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.

14 Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, để cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được.

Ngày phán xét chung cuộc cũng là một ngày bất ngờ. Không ai biết trước ngày giờ nào Đức Chúa Jesus Christ sẽ khởi sự thi hành cuộc phán xét ấy. Chúng ta biết Đức Chúa Jesus Christ sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm trên đất; và cuối thời kỳ ấy là trận chiến cuối cùng thiện chống ác và thắng ác trong lịch sử của toàn vũ trụ. Điều chúng ta không biết là sau khi trận chiến kết thúc, thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ chuẩn bị muôn dân trên đất như thế nào, trong thời gian bao lâu, để đưa họ ra khỏi thế giới vật chất, vào trong thế giới thiêng liêng, vào trong thiên đàng, để Ngài thiêu hủy toàn thể vũ trụ vật chất.

Ngày mà cả vũ trụ vật chất bị thiêu hủy là ngày khởi đầu cho sự phán xét chung cuộc của Đức Chúa Trời. Từ ngữ “sự phán xét của Đức Chúa Trời” bao gồm các ý nghĩa sau: Đó là thánh ý của Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời, tức Đức Cha, bởi hành động của Thiên Chúa trong thân vị loài người, tức Đức Con, trong danh xưng Đức Chúa Trời. Và, chắc chắc đó là năng lực của Thiên Chúa được thể hiện qua thân vị Đấng Thần Linh.

Từ ngữ “các tầng trời” là chỉ về tầng trời thứ nhất, tức là bầu khí quyển của địa cầu, và tầng trời thứ nhì là khoảng không gian bao la của vũ trụ với hàng tỷ tỷ thiên hà.

Tiếng “vang rầm” có lẽ là tiếng nổ lớn của toàn vũ trụ, khiến cho mọi thể chất đều cháy tan. Rồi, trời mới đất mới sẽ hiện ra theo lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, giữa khoảng thời gian từ khi trời cũ đất cũ qua đi cho đến khi trời mới đất mới xuất hiện, thì sự phán xét chung cuộc được thi hành.

12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.

Như đã nói ở trên, những kẻ chết sẽ bị phán xét bởi Đức Chúa Jesus Christ trong danh Đức Chúa Trời, cho nên, “đứng trước Đức Chúa Trời” có nghĩa là đứng trước Đấng mang danh Đức Chúa Trời để phán xét họ. Từ ngữ “những kẻ chết” hàm ý những kẻ đã trải qua sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh. Trái ngược với con dân Chúa, là những người dầu phải trải qua sự chết thuộc thể, nhưng được sống trong thuộc linh. Một lần nữa, chúng ta cần ghi nhớ. Từ ngữ “sự chết” trong Thánh Kinh nói đến sự phân rẽ chứ không nói đến sự không còn thực hữu. Những kẻ chết là những kẻ bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, nhưng họ vẫn thực hữu và sẽ nhận lãnh hình phạt bị giam trong hỏa ngục, đời đời phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

Từ ngữ “nhỏ lẫn lớn” vừa có ý nói về nhỏ lớn trong tuổi tác nhưng cũng nói đến nhỏ lớn trong cá tính, trong địa vị, giai cấp xã hội.

Những sách mở ra:” là những sách ghi chép mọi việc làm của mỗi người. Chúng ta không biết rõ những sách này có hình dạng như thế nào, làm bằng chất liệu gì, do ai ghi chép… nhưng chúng ta có thể tin rằng, những sách ấy rất có thể không phải chỉ ghi chép lại sự việc bằng chữ viết, mà còn là bằng hình ảnh và cả cảm xúc của mỗi người trong mỗi việc họ làm ra. Sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ sẽ dựa trên nội dung ghi chép của những sách ấy.

Ở đây, Lời Chúa nói rõ: “Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.” Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng, mỗi việc làm của mỗi người, dù tốt hay xấu, đều sẽ được Đức Chúa Jesus Christ phán xét một cách công chính. Việc lành phát xuất từ lòng tốt sẽ được ban thưởng, như trường hợp một người động lòng thương xót, cho con dân Chúa uống một chén nước:

Ai sẽ cho một người trong nhóm nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói với các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (Ma-thi-ơ 10:42).

Nhưng việc ác, cho dù chỉ là một lời nói, cũng sẽ bị hình phạt thích đáng:

Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:36-37).

Sách Sự Sống cũng được mở ra trong cuộc phán xét chung thẩm. Chắc chắn là có những người không bao giờ tên của họ được ghi trong Sách Sự Sống, vì họ chỉ muốn sống theo ý riêng, bất chấp luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng cũng có những người được ghi tên trong Sách Sự Sống, vì họ từng thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, họ đã không trung tín cho đến chết. Lời Chúa nói về họ trong Ma-thi-ơ 13:18-22, như sau:

18 Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì.

19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi ra dọc đường.

20 Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;

21 nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Lời mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.

22 Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.

Sách Sự Sống mở ra để cho nhiều người thấy rằng: Tên của họ hoàn toàn không được ghi trong đó. Đối với nhiều người khác thì họ thấy rằng: Tên của họ đã được ghi trong đó, nhưng cũng đã bị xóa, khi họ từ bỏ đức tin nơi Chúa. Cả hai trường hợp đều để cho họ biết rằng, họ không có phần về sự sống.

13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.

Trong suốt dòng lịch sử sự chết của nhân loại, có những người thân xác bị tan rã trong biển, có những người thân xác bị tan rã trên mặt đất hay trong lòng đất. Từ ngữ âm phủ mang hai nghĩa: nghĩa thuộc thể là mồ mả chôn cất xác chết, nghĩa thuộc linh là nơi tạm giam linh hồn của những người chết không thuộc về Chúa. Trước ngày phán xét chung cuộc, lòng biển, mặt đất, và lòng đất sẽ giao trả các nguyên tố hóa học đã tạo nên thân thể của những người đã chết. Sự chết mất đi quyền lực của nó, nên thân thể của mỗi người sẽ sống lại, kết hợp với linh hồn, ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Jesus Christ.

Cuộc phán xét chung cuộc xảy ra khi thế giới vật chất bao gồm các tầng trời và đất đã bị tiêu tan. Mọi thể vật chất đã bị cháy tan thành những nguyên tố hóa học. Những người không thuộc về Chúa, trong thân thể phục sinh siêu nhiên, ứng hầu trước mặt Đức Chúa Jesus Christ. Rất có thể, trong thân thể phục sinh đó, họ xinh đẹp và vinh quang như A-đam cùng Ê-va lúc vừa được Thiên Chúa sáng tạo, vì mỗi người đều được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Họ sẽ đón nhận phần thưởng cho các việc làm công bình của họ, làm gia tăng sự vinh quang, xinh đẹp của họ. Nhưng khi những việc làm tội lỗi của họ bị phán xét, thì thân thể phục sinh của họ sẽ mất dần vinh quang, trở nên xấu xí, biến dạng dần… Sau cùng, họ bị giam vào trong hỏa ngục, chịu khổ ngày đêm trong lửa, với những mức độ đau đớn khác nhau, tùy theo mỗi bản án dành cho mỗi việc làm tội lỗi của họ, cho đến đời đời. Họ chỉ có thể khóc lóc và nghiến răng.

Sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ sẽ hoàn toàn khác xa với tất cả những sự phán xét trong các toà án của loài người. Đối với tòa án loài người, một người giết một người và một người giết 1000 người, có thể cùng lãnh bản án tử hình như nhau. Nhưng trong sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ xét đến hậu quả của từng tội lỗi của mỗi người. Một lời nói dối tưởng chừng không hại ai, nhưng có thể khiến cho một người tự sát. Một lời nói khích có thể khiến cho một thiếu niên trở thành một tội phạm cướp của giết người. Hành động giết chết một người có thể tác hại đến nhiều thế hệ trong gia đình của người ấy.

Một lời nói hay việc làm tội lỗi cũng như một lời nói hay việc làm lành có ảnh hưởng lâu dài đến nhiều người và nhiều thế hệ, nhiều khi sự ảnh hưởng ấy vẫn tiếp diễn luôn cho đến khi lịch sử tự trị của loài người kết thúc. Cuốn sách Binh Pháp của Tôn Tử được viết ra từ năm 512 TCN, đến nay đã hơn 2500 năm, những ý tưởng trong sách ấy vẫn được lưu truyền và áp dụng trong chiến tranh, kinh tế, chính trị, và giao tiếp xã hội… Vì thế, cần phải chờ cho đến khi mọi hậu quả của mọi việc làm của loài người chấm dứt thì sự phán xét mới đầy đủ và công chính.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.

Sự chết là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Âm phủ là nơi ở của những linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Cả hai đều bị ném vào hỏa ngục và ở lại trong đó. Vì thế, tất cả những ai không có sự sống, nhưng ở dưới quyền của sự chết, cư trú trong âm phủ, thì đương nhiên sẽ bị ném vào hỏa ngục.

Hỏa ngục không thuộc về thế giới vật chất của chúng ta. Bởi vì, khi các tầng trời và đất bị nổ tung, và cháy tan, thì hỏa ngục vẫn còn đó. Hỏa ngục là một nơi chốn thuộc linh như thiên đàng. Chúng ta có thể tạm hình dung ra, tầng thứ nhất là tầng trời thứ ba, nơi có thiên đàng, tức nơi Thiên Chúa ngự; tầng thứ nhì là thế giới vật chất, tức vũ trụ của chúng ta; tầng thứ ba là hỏa ngục.

Trong Khải Huyền 19:20 ghi lại sự kiện AntiChrist và Tiên Tri Giả đang còn sống, bị Đức Chúa Jesus Christ ném vào trong hỏa ngục. Chúng ta có thể hiểu rằng, thân thể xác thịt của họ sẽ bị cháy tan trong lửa của hỏa ngục, và linh hồn của họ phải chịu khổ trong hỏa ngục suốt một ngàn năm, trước khi Sa-tan cũng bị ném vào hỏa ngục chung với họ (Khải Huyền 20:10).

Trong ngày phán xét chung cuộc, thân thể xác thịt của AntiChrist và Tiên Tri Giả cũng sẽ được phục sinh, và họ cũng sẽ ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Jesus Christ. Vì:

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Ngoại trừ những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sống theo lời dạy của Ngài, và trung tín cho đến chết:

Cho nên, hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus;” (Rô-ma 8:1)

Ở trong Đấng Christ Jesus là ở trong sự thánh khiết, không phạm tội. Ngày nay, nhiều người tưởng rằng họ mở miệng cầu nguyện tin nhận Chúa, chịu báp-tem, đi nhà thờ, siêng năng làm các nghi thức trong các giáo hội, sốt sắng dâng hiến tiền bạc, đóng góp thời gian và công sức vào trong các hoạt động tôn giáo, thì họ ở trong Đấng Christ Jesus. Vì thế, họ vẫn sống trong các thú vui tội lỗi và cho rằng, chẳng còn có án phạt nào dành cho họ. Những người ấy, một ngày kia sẽ ngạc nhiên khi thấy mình bị ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Jesus Christ.

Chú Thích:

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3639

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYzNDBf/11558_ChuGiaiKhaiHuyen_20_11-15.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

3,268 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vương Quốc Ngàn Năm

 

1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay.

2 Người bắt con rồng, là con rắn xưa, tức là Ma Quỷ, là Sa-tan, xích nó lại trong một ngàn năm.

3 Người ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa, cho đến khi mãn hạn một ngàn năm. Sau đó, nó phải được thả ra trong ít lâu.

4 Tôi thấy có nhiều ngai và những kẻ ngồi trên chúng được ban cho quyền phán xét. Tôi thấy linh hồn của những kẻ bị chết chém vì làm chứng về Đức Chúa Jesus và vì Lời của Đức Chúa Trời – là những người không thờ phượng con thú hoặc tượng nó, không nhận dấu ấn nó trên trán hoặc trên tay mình – được sống và cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.

5 Đây là sự sống lại thứ nhất. Tuy nhiên, những kẻ chết còn lại sẽ không được phục sinh cho đến khi mãn hạn một ngàn năm.

6 Phước thay và thánh thay cho người có phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì chẳng có quyền lực trên người như vậy. Họ sẽ làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và thuộc về Đấng Christ; họ sẽ cai trị với Ngài một ngàn năm.

7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.

8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất – Gót và Ma-gót – để nhóm chúng lại cho chiến trận. Chúng đông như cát biển.

9 Chúng tràn ra khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời ra từ trời thiêu nuốt chúng.

10 Ma Quỷ là kẻ lừa dối chúng bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi có con thú và tiên tri giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Khải Huyền 20 ghi lại hai sự kiện quan trọng trong tương lai. Đó là sự kiện Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập và sự kiện cuộc phán xét chung cuộc của toàn thể nhân loại. Nội dung của Khải Huyền 20 cho chúng ta thấy: Quyền tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa trên muôn loài thọ tạo, đặc biệt là đối với các thiên sứ và loài người là hai loài thọ tạo được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do lựa chọn. Mặc dầu Thiên Chúa ban cho các thiên sứ và loài người quyền tự quyết nhưng Thiên Chúa sẽ dựa trên sự tự quyết của họ để có thái độ và hành động thích ứng.

Lịch sử 6000 năm tự trị của loài người sẽ kết thúc với cuộc chiến tại A-ma-ghê-đôn. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ sẽ tiêu diệt tất cả các thế lực chống nghịch Thiên Chúa của loài người. Tất cả những ai chống nghịch Thiên Chúa sẽ bị giết, Sa-tan sẽ bị giam lại trong âm phủ, và Đức Chúa Jesus Christ sẽ thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất, do chính Ngài là “Vua của Các Vua Chúa của Các Chúa” cai trị trong suốt một ngàn năm. Những người thuộc về Đức Chúa Trời đang sống trên đất sẽ đi vào Vương Quốc Ngàn Năm. Cuối một ngàn năm, Sa-tan được thả ra để dấy loạn lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục. Kế tiếp là sự phán xét toàn thể thế giới vật chất bao gồm các tầng trời và đất; rồi đến sự phán xét chung cuộc dành riêng cho loài người.

1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay.

2 Người bắt con rồng, là con rắn xưa, tức là Ma Quỷ, là Sa-tan, xích nó lại trong một ngàn năm.

Sau khi toàn thể những người chống nghịch Thiên Chúa đã bị tiêu diệt thì đến phiên Sa-tan, kẻ đứng đầu mọi sự chống nghịch Thiên Chúa cũng sẽ bị tạm giam. Vị thiên sứ từ trời xuống để bắt giữ Sa-tan có thể là Thiên Sứ Trưởng Mi-chen. Trong Giu-đe câu 9 chúng ta thấy ghi lại chính Thiên Sứ Trưởng Mi-chen đã từng chiến đấu với Ma Quỷ để giành xác của Môi-se:

Khi chính mình Thiên Sứ Trưởng Mi-chen chống với Ma Quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi!”

Trong Khải Huyền 12:7 chúng ta cũng thấy Thiên Sứ Trưởng Mi-chen cầm đầu các thiên sứ trong cuộc chiến với Sa-tan và các sứ giả của nó:

Có một cuộc chiến trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người chiến cự với con rồng. Con rồng và các sứ giả nó chiến đấu”

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu rằng: Sa-tan chỉ là loài thọ tạo và Thiên Chúa có toàn quyền trên Sa-tan. Nếu Đức Chúa Trời muốn, thì Ngài sẽ cất đi mọi năng lực của Sa-tan, và thậm chí một đứa trẻ cũng có thể bắt giữ Sa-tan! Vì thế, cũng có thể chỉ là một thiên sứ bình thường chứ không cần đến Thiên Sứ Trưởng Mi-chen, sẽ thi hành việc bắt nhốt Sa-tan.

Hình ảnh của chìa khóa và dây xích tiêu biểu cho quyền đóng mở và trói buộc. Chỉ những ai được Thiên Chúa ban cho quyền đóng mở vực sâu mới có thể đóng và mở nó. Dây xích để trói buộc Sa-tan và các tà linh là một năng lực siêu nhiên giới hạn sự tự do của chúng, được thể hiện qua hình dạng của dây xích trong thế giới vật chất.

Sa-tan có nghĩa là “kẻ chống nghịch” [1], là danh hiệu được Thánh Kinh dùng để gọi tất cả những ai chống nghịch Thiên Chúa, được dùng như là một danh từ riêng để chỉ kẻ đứng đầu mọi sự chống nghịch Thiên Chúa.

Ma quỷ có nghĩa là “kẻ vu khống” [2], là danh hiệu được Thánh Kinh dùng để gọi tất cả những ai nói ra những điều không thật về Thiên Chúa và con dân của Ngài, được dùng như là một danh từ riêng để chỉ kẻ đứng đầu mọi sự chống nghịch Thiên Chúa.

Con rồng là con rắn xưa:” Câu này không hàm ý con rắn từng cám dỗ loài người vẫn còn sống và biến dạng thành con rồng. Nhưng có nghĩa là: Sa-tan trong hình thể của con rồng chính là Sa-tan đã nhập vào con rắn ngày xưa. Thánh Kinh cho chúng ta biết các tà linh có thể nhập vào thú vật, như cả một đội quân tà linh từng nhập vào một bầy heo (Ma-thi-ơ 8:32).

Thánh Kinh Cựu Ước trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ có nhiều chỗ dùng từ ngữ “tanniyn” [3] có nghĩa là “con rồng,” mà Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống không dịch là “con rồng.” Từ ngữ “tanniyn” phiên âm sang tiếng Việt là /than-nim/ có nghĩa là: con rồng, con rắn lớn, loài thủy quái nơi sông hoặc biển: thuồng luồng. Có thể đó là một loài khủng long đã bị diệt chủng. Các câu Thánh Kinh sau đây có từ ngữ “tanniyn” trong nguyên ngữ đã được hiệu đính trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 (http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible): Nê-hê-mi 2:13; Thi Thiên 91:13; Ê-sai 27:1; 51:9; Giê-rê-mi 51:34; Ê-xê-chi-ên 29:3.

Rất có thể một con rồng màu đỏ với bảy đầu mười sừng là một hình thể do chính Sa-tan tạo ra để tiêu biểu cho tham vọng và chương trình của hắn.

Nội dung của Khải Huyền 20:2 nhấn mạnh đến bản tính dối trá, vu khống, chống nghịch lẽ thật, chống nghịch Thiên Chúa của Sa-tan từ buổi đầu của lịch sử. Thiên Chúa đã dùng Sa-tan để thử thách các thiên sứ và loài người. Sự cám dỗ của Sa-tan là yếu tố để các thiên sứ và loài người thể hiện đức tin của họ nơi Thiên Chúa và sự vâng phục trọn vẹn của họ đối với Thiên Chúa.

Ngày nay, chúng ta thường nói đến sự cám dỗ của Sa-tan và các tà linh như là một sức tác động từ bên ngoài lên chúng ta, kéo chúng ta vào sự phạm tội; nhưng thật ra, trong mỗi người đều có tinh thần sa-tan, tức là khuynh hướng chống nghịch Thiên Chúa. Vấn đề là chúng ta có dùng đức tin và lòng vâng phục của chúng ta đối với Thiên Chúa để đánh tan cái tinh thần sa-tan ấy hay không. Con người cũ luôn luôn thất bại trước tinh thần sa-tan (Rô-ma 7:14-24) nhưng con người được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ (II Cô-rinh-tô 5:17) thì có năng lực của Thiên Chúa để có thể vừa muốn, vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13), và làm được mọi sự qua Đức Chúa Jesus Christ (Phi-líp 4:13).

Sa-tan, kẻ cầm đầu mọi sự dối trá và chống nghịch Thiên Chúa, sẽ bị giam lại suốt một ngàn năm trong vực sâu không đáy tại âm phủ. Từ ngữ “vực sâu không đáy” là lối nói thậm xưng để nói đến sự rất sâu thẳm.

3 Người ném nó xuống vực sâu không đáy và niêm ấn trên nó, nhốt nó lại để nó không còn lừa dối các quốc gia nữa, cho đến khi mãn hạn một ngàn năm. Sau đó, nó phải được thả ra trong ít lâu.

Trong suốt Thời Vương Quốc Ngàn Năm, không còn có sự cám dỗ của Sa-tan và các tà linh. Muôn dân muôn nước sống trong thanh bình, phước hạnh, trong sự hiểu biết Thiên Chúa như các dòng nước tràn ngập biển. Ê-sai 11:6-9 là lời tiên tri về Thời Vương Quốc Ngàn Năm:

6 Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.

7 Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.

8 Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.

9 Chúng nó sẽ chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của Ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như các dòng nước che lấp biển.

Và Ê-sai 65:19-24:

19 Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ mừng vì dân Ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa.

20 Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả.

21 Dân Ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái.

22 Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân Ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của Ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm.

23 Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, con cháu họ cùng với họ nữa.

24 Ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu Ta; họ còn nói, Ta đã nghe rồi.

25 Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán vậy.

Thế nhưng, vẫn có những người chống nghịch sự yêu thương, công bình, và thánh khiết của Thiên Chúa. Họ chỉ muốn sống thỏa mãn ý riêng của mình, bất chấp luật pháp của Thiên Chúa. Theo Ê-sai 65:20 chúng ta có thể hiểu rằng: Trong vòng 900 năm đầu của Thời Vương Quốc Ngàn Năm, những kẻ có tội mà không ăn năn sẽ chết lúc trăm tuổi, nếu quá trăm tuổi mới phạm tội, thì sẽ chết ngay mà không còn cơ hội để ăn năn. Theo Khải Huyền 20:8-9 thì chúng ta có thể hiểu rằng, thế hệ phản nghịch Thiên Chúa vào cuối của Thời Vương Quốc Ngàn Năm sẽ bị tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng của mọi thời đại.

4 Tôi thấy có nhiều ngai và những kẻ ngồi trên chúng được ban cho quyền phán xét. Tôi thấy linh hồn của những kẻ bị chết chém vì làm chứng về Đức Chúa Jesus và vì Lời của Đức Chúa Trời – là những người không thờ phượng con thú hoặc tượng nó, không nhận dấu ấn nó trên trán hoặc trên tay mình – được sống và cai trị với Đấng Christ một ngàn năm.

Nhiều ngai với những kẻ ngồi trên ngai được ban cho quyền phán xét là chỉ về Hội Thánh. Sự Hội Thánh đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ (II Ti-mô-thê 2:12) bao gồm cả quyền phán xét. I Cô-rinh-tô 6:3 nói rõ về sự Hội Thánh sẽ cầm quyền phán xét, kể cả phán xét các thiên sứ có tội:

Anh em chẳng biết chúng ta sẽ phán xét các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này!”

Sự phán xét được nói đến ở đây có lẽ là sự phán xét về các việc lành của các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn, để ban thưởng cho họ. Cũng không ngoại trừ sự phán xét việc làm công chính các thánh đồ trước Thời Cựu Ước và trong Thời Cựu Ước. Cũng không ngoại trừ việc phán xét các tà linh, tức các thiên sứ phạm tội.

Thân thể xác thịt của những người chịu chết vì danh Chúa trong Thời Đại Nạn sẽ được phục sinh. Họ sẽ là các bậc cầm quyền trong chính quyền của Vương Quốc Ngàn Năm. Họ đã từ bỏ mọi quyền lợi trong Thời Đại Nạn để chịu khổ và chịu chết vì danh Chúa. Chúa ban cho họ quyền cai trị thế gian trong một ngàn năm với Ngài.

5 Đây là sự sống lại thứ nhất. Tuy nhiên, những kẻ chết còn lại sẽ không được phục sinh cho đến khi mãn hạn một ngàn năm.

“Sự sống lại thứ nhất” là cách gọi tất cả các sự sống lại của những người thuộc về Chúa, để phân biệt với sự sống lại của tất cả những kẻ không thuộc về Chúa trong ngày phán xét chung cuộc. Có ít nhất là 3 giai đoạn sống lại được kể là sự sống lại thứ nhất:

 1. Sự sống lại của các thánh đồ của Thời Hội Thánh trong ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian:

Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (I Cô-rinh-tô 15:52).

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16).

 1. Sự sống lại của hai chứng nhân vào giữa bảy năm đại nạn:

Sau ba ngày rưởi, thần linh sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ. Họ nghe có tiếng lớn từ trời, phán với họ rằng: “Hãy lên đây!” và họ được cất lên trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đều trông thấy” (Khải Huyền 11:11-12).

 1. Sự sống lại của các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn mà chúng ta đang học đến ở đây, cùng với sự sống lại của các thánh đồ trước Thời Cựu Ước và trong Thời Cựu Ước, để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm.

Chúng ta không có chi tiết về thời điểm các thánh đồ trước Thời Cựu Ước và trong Thời Cựu Ước được sống lại. Tuy nhiên, họ không thể được sống lại trước Hội Thánh, vì Hội Thánh là trái đầu mùa trong Đấng Christ:

Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:23).

Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời chân thật sinh chúng ta, để cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên” (Gia-cơ 1:18).

Họ cũng không thể sống lại sau thời Vương Quốc Ngàn Năm, vì họ sẽ cùng cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm, đặc biệt là Vua Đa-vít sẽ cai trị quốc gia I-sơ-ra-ên.

6 Phước thay và thánh thay cho người có phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì chẳng có quyền lực trên người như vậy. Họ sẽ làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và thuộc về Đấng Christ; họ sẽ cai trị với Ngài một ngàn năm.

Câu Thánh Kinh này hàm ý: Người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất sẽ không bao giờ bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, tức là bị chết cái chết thứ nhì. Sự chết thứ nhất là sự phân rẽ linh hồn ra khỏi thân thể xác thịt. Sự chết thứ nhì là sự cả linh hồn và thân thể phục sinh bị phân rẽ đời đời khỏi Thiên Chúa. Chúng ta chú ý đến mệnh đề: “người có phần trong sự sống lại thứ nhất.” Bởi vì, tất cả những kẻ có phần trong sự sống lại thứ nhì trong ngày phán xét chung cuộc, cũng sẽ có một thân thể phục sinh siêu nhiên, nhưng linh hồn và thân thể của họ sẽ bị quyền lực của sự chết thứ nhì giam giữ trong hỏa ngục cho đến đời đời.

Thời Vương Quốc Ngàn Năm là giai đoạn loài người tiếp tục sinh sôi, phát triển trong môi trường thanh bình, hạnh phúc, dưới sự cai trị công chính của Đức Chúa Jesus Christ, không có sự cám dỗ của ma quỷ. Thiên Chúa dành thời gian này để gia tăng dòng dõi loài người. Chúng ta thật khó mà biết được, vào cuối của Thời Vương Quốc Ngàn Năm thì dân số thế giới sẽ gia tăng đến mức độ nào; khoa học và kỹ thuật sẽ tiến bộ đến đâu. Có lẽ, trong Thời Vương Quốc Ngàn Năm loài người sẽ nhận quyền quản trị các hành tinh như lời Chúa phán, được ghi chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19:

Và hãy giữ, kẻo ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú này mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.”

Và như vậy, rất có thể loài người sẽ có những chuyến bay liên hành tinh, khai thác các hành tinh mà Thiên Chúa cũng đã phục hồi.

Tuy nhiên, vào cuối của Thời Vương Quốc Ngàn Năm Sa-tan sẽ được thả ra để đón nhận án phạt chung cuộc dành cho nó, và nó sẽ cám dỗ nhiều người trên đất theo nó, để chống nghịch Thiên Chúa.

7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.

8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất – Gót và Ma-gót – để nhóm chúng lại cho chiến trận. Chúng đông như cát biển.

Mệnh đề: “các quốc gia trong bốn góc đất” bao gồm tất cả các quốc gia trên đất. Từ ngữ : Gót và Ma-gót nói đến người lãnh đạo dân Nga và nước Nga. Xin xem bài “Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)” [3]. Mặc dầu Sa-tan đến với mọi quốc gia trên đất để cám dỗ muôn dân, nhưng trong số những kẻ theo Sa-tan, nổi bật nhất sẽ là người cầm đầu nước Nga, gọi là Gót. Lãnh thổ phía tây của nước Nga được gọi là vùng đất Ma-gót.

Nhân vật tên Gót được nói đến ở đây khác với nhân vật tên Gót được nói đến trong cuộc chiến Ê-xê-chi-ên 38-39 của hơn ngàn năm trước đó. Bởi vì, nhân vật Gót trong cuộc chiến Ê-xê-chi-ên 38-39 sẽ bị tử trận trong cuộc chiến ấy. Vì sao có sự trùng hợp tên của hai nhân vật cầm đầu hai cuộc chiến chống nghịch Đấng Christ thì chúng ta không biết.

Số người theo Sa-tan sẽ rất là nhiều. Thánh Kinh dùng thành ngữ “đông như cát biển” để diễn tả một số lượng rất lớn. Đây là điều đáng ngạc nhiên. Được sống trong một thời đại huy hoàng, phước hạnh, với sự hiểu biết Thiên Chúa đầy dẫy đất, thế mà vẫn có rất nhiều người phản nghịch Thiên Chúa. Lý do duy nhất là: Họ chỉ muốn sống theo ý riêng của họ. Đối với họ, cho dù Vương Quốc của Đức Chúa Trời có tốt đẹp đến đâu thì cũng không bằng được tự do hành động theo ý riêng của họ, là những điều nghịch lại thuộc tính yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa.

9 Chúng tràn ra khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời ra từ trời thiêu nuốt chúng.

Chúng ta không có chi tiết nào về vũ khí mà những kẻ chống nghịch Thiên Chúa sẽ dùng trong cuộc chiến cuối cùng của sự ác chống sự thiện này. Tuy nhiên, con dân Chúa và ngay cả các thiên sứ cũng không cần phải bận tâm hay nhọc sức để chiến đấu với họ. Chính Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt họ với lửa từ trời. Thân xác của họ sẽ bị cháy tan. Linh hồn của họ vào trong âm phủ.

10 Ma Quỷ là kẻ lừa dối chúng bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi có con thú và tiên tri giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Sa-tan bị ném vào hỏa ngục để chịu khổ đời đời cả ngày lẫn đêm, không phải để làm vua trong hỏa ngục, cầm đầu các tà linh hành hạ những linh hồn có tội. AntiChrist và Tiên Tri Giả sau một ngàn năm vẫn còn đó trong hỏa ngục. AntiChrist và Tiên Tri Giả là người cho nên cũng sẽ bị phán xét trong ngày phán xét chung cuộc. Tuy nhiên, vì tội ác quá lớn của họ, mà linh hồn của họ bị tạm giam trong hỏa ngục, thay vì bị tạm giam trong âm phủ như bao nhiêu người khác.

Chú Thích:

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4567

[2] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1228

[3] http://kytanthe.net/?p=99

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYzMjBf/11557_ChuGiaiKhaiHuyen_20_1-10.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

3,045 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trận Chiến A-ma-ghê-đôn

 

11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính Ngài sẽ phán xét và gây chiến.

12 Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài.

13 Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”

14 Những đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài.

15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

16 Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.”

17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.

20 Con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.

21 Những kẻ còn lại bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi ngựa, là gươm ra từ miệng Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no thịt của chúng.

Sau khải tượng về Tiệc Cưới Chiên Con, Giăng nhìn thấy một khải tượng khác. Ông vẫn còn đang đứng trên đất, trước đền thờ mới được tái thiết tại Giê-ru-sa-lem. Ông nhìn thấy trời mở ra, mở đầu cho sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ trên đất.

11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính Ngài sẽ phán xét và gây chiến.

Câu hỏi được đặt ra là: Đức Chúa Jesus Christ sẽ thật sự cưỡi một con ngựa trắng? Không lẽ, trên thiên đàng cũng có ngựa chiến? Câu trả lời của chúng tôi, dựa trên Lời Chúa, là trong thế giới thuộc linh cũng có ngựa và xe thuộc linh. Sách II Các Vua 6:17 ghi lại sự kiện “ngựa và xe bằng lửa” của các thiên sứ đóng trại chung quanh Tiên Tri Ê-li-sê:

Kế đó, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.”

Chúng ta cần tập cho quen với quan điểm: Rất có thể, những vật trong thế giới vật chất đã được Thiên Chúa sáng tạo theo kiểu mẫu những vật trong thế giới thuộc linh. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:24 cho chúng ta biết, đền thờ dưới đất do Môi-se dựng nên là theo kiểu mẫu của đền thờ trên trời:

Tuy nhiên Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.”

Và, I Cô-rinh-tô 15:40 khẳng định rằng:

Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau.”

Vì thế, chúng ta yên tâm để tin rằng, trên thiên đàng cũng có ngựa nhưng hình thể của ngựa ở trên thiên đàng vinh quang hơn hình thể của ngựa ở dưới đất. Thậm chí, Thánh Kinh gọi đó là “ngựa lửa.” Cũng một thể ấy, trong thiên đàng, xác thể được phục sinh hay được biến hóa của chúng ta sẽ vinh quang hơn là xác thể thuộc về đất của chúng ta. Xác thể trên thiên đàng của chúng ta xinh đẹp tuyệt vời, trẻ, mạnh mãi mãi và không hề chết.

Ngoài ra, hai trăm triệu con ngựa của tà linh mà chúng ta đã học qua trong Khải Huyền 9:16-19 lại có hình dạng khác với những con ngựa trong thế giới vật chất.

Ngựa tiêu biểu cho chiến tranh. Màu trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết lẫn sự công chính. Đức Chúa Jesus Christ chính là đấng quân vương của nước Trời đích thân lâm trận, và trận chiến mà Ngài tham dự là một trận chiến công chính. Trận chiến trừng phạt kẻ ác, báo thù cho những nạn nhân vô tội, và thể hiện sự công bình của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài được xưng là “Đấng Thành Tín và Chân Thật.” Danh xưng này của Ngài là danh xưng được dùng trong thân vị Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa nên Ngài là thành tín và chân thật. Nghĩa là, mọi lời phán của Ngài đều được Ngài làm thành, mọi việc làm của Ngài không nghịch lại thuộc tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa.

Cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử cả vũ trụ do Ngài khởi động trên đất là cuộc thánh chiến Thiên Chúa đích thân tiêu diệt những kẻ chống nghịch Thiên Chúa.

12 Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài.

Đôi mắt Ngài như ngọn lửa” nói lên sự phán xét nghiêm khắc của Đấng thấy hết mọi sự, biết hết mọi sự, và không kể những kẻ có tội là vô tội. Mão tiêu biểu cho thẩm quyền. Nhiều mão tiêu biểu cho mọi quyền trên trời và dưới đất đã được Ba Ngôi Thiên Chúa trao vào trong tay Ngài. Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc cai trị và phán xét muôn loài thọ tạo:

…Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta” (Ma-thi-ơ 28:18).

Bởi vì, chính Ngài đã trực tiếp tạo ra chúng:

Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3).

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16).

Danh được viết trên Ngài mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài, là một sự huyền nhiệm mà chúng tôi tin rằng, trong ngày Hội Thánh được kết hiệp với Ngài, Hội Thánh sẽ nhận biết được danh ấy. Bởi vì, khi Hội Thánh đã được kết hiệp với Chúa thì Hội Thánh sẽ biết như là Chúa biết Hội Thánh vậy (I Cô-rinh-tô 13:12). Còn trong hiện tại, chúng ta không nên tốn thời gian và tâm trí để luận bàn điều mà Thánh Kinh đã khẳng định chỉ có Đức Chúa Jesus Christ biết.

13 Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”

14 Các đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài.

Áo đã nhúng trong máu:” Chữ “nhúng” trong nguyên ngữ là động từ của chữ “báp-tem,” nói đến sự nhúng chìm hoàn toàn vào trong một chất lỏng. Máu mà áo của Chúa đã nhúng vào chính là máu của Ngài, đã đổ ra để chuộc tội cho toàn thế gian. Ngài đến thế gian lần thứ nhất để đổ máu chuộc tội cho thế gian, nhưng khi Ngài đến thế gian lần thứ nhì, thì Ngài đến để phán xét tất cả những ai không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vì thế, Ngài mặc chiếc áo đã nhúng chìm trong máu chuộc tội của Ngài để cho tất cả những kẻ không tin nhận máu chuộc tội của Ngài hiểu rằng, họ bị phán xét không phải vì họ là tội nhân, mà họ bị phán xét vì họ đã không ăn năn tội và tin nhận sự Ngài đã đổ máu để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho họ. Chỉ trong cuộc phán xét chung vào cuối Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, thì mỗi người mới bị phán xét tùy theo mỗi việc đã làm.

Danh “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” khác với danh “Con Đức Chúa Trời.” Danh “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” là danh được dùng cho thân vị Thiên Chúa của Ngôi Hai Thiên Chúa. Còn danh “Con của Đức Chúa Trời” là danh được dùng cho thân vị người của Ngài. Danh xưng “Đức Chúa Jesus Christ” cũng như danh xưng “Vua của Những Vua Chúa của Những Chúa” được dùng cho thân vị vừa là Thiên Chúa vừa là người của Ngài.

Thân thể xác thịt loài người của Thiên Chúa Ngôi Hai được Đức Chúa Trời sinh ra bởi năng lực của Đức Thánh Linh trong lòng trinh nữ Ma-ri. Nhưng bản thể Thiên Chúa của Ngài thì đồng tự có và đồng có mãi, đồng quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Ngài mang danh hiệu “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” vì Ngài phán truyền thánh ý của Thiên Chúa, được quyết định qua thân vị của Thiên Chúa Ngôi Một. Lời phán truyền của Ngài được Đấng Thần Linh, Thiên Chúa Ngôi Ba, biến thành hiện thực và bảo tồn cho đến đời đời.

 • Thân vị Đức Chúa Trời, tức Thiên Chúa Ngôi Một, tiêu biểu cho ý chí của Thiên Chúa.
 • Thân vị Ngôi Lời, tức Thiên Chúa Ngôi Hai, tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa.
 • Thân vị Đấng Thần Linh, tức Thiên Chúa Ngôi Ba, tiêu biểu cho năng lực của Thiên Chúa.

Các đạo binh trên trời bao gồm những thiên sứ và Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ, Hội Thánh của Chúa cũng chính là quân lực của Ngài. Mỗi người trong Hội Thánh là một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Những thiên sứ của Chúa có thể chống cự và đánh thắng ma quỷ bằng sức mạnh và thẩm quyền từ Thiên Chúa, nhưng Hội Thánh của Chúa chiến thắng ma quỷ bằng lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, bằng lòng sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài, và bằng các khí giới của Đức Chúa Trời đã ban cho họ, như đã liệt kê trong Ê-phê-sô 6:14-18:

14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,

15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép.

16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đấng Thần Linh, là Lời Thiên Chúa.

18 Trong tinh thần, luôn làm đủ mọi thứ cầu nguyện và khẩn xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và khẩn xin cho hết thảy các thánh đồ.

Áo vải mịn, trắng, và tinh sạch của những thiên sứ là sự vinh quang, thánh khiết từ ban đầu Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ không hề phạm tội, họ trung tín hầu việc Chúa, họ giữ mãi sự vinh quang thánh khiết mà Chúa đã ban cho họ. Áo vải mịn, trắng, và tinh sạch của con dân Chúa trong Hội Thánh vừa là sự công chính thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ ban cho họ, vừa là sự ban thưởng của Ngài cho những việc làm công bình mỗi người đã làm ra trên thế gian. Tất cả đều cưỡi ngựa trắng theo Đức Chúa Jesus Christ để tham dự cuộc thánh chiến công chính.

Sự có mặt của các đạo quân thiên sứ và Hội Thánh không phải để ra tay đánh nhau với ma quỷ và những quân lực của loài người, nhưng để thể hiện sự oai nghi của Thiên Chúa. Bởi vì, chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ đích thân tiêu diệt những thế lực chống nghịch Ngài, chỉ bằng lời phán của Ngài.

15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Trong Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta được biết, chỉ với bảy lời phán, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã tạo nên muôn loài vạn vật từ không ra có. Trong Khải Huyền 19:15 chúng ta được biết, lời phán của Ngài sẽ đánh hạ các quốc gia.

Câu: “Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén” là lối nói tỷ dụ, ví sánh lời phán của Chúa sắc như gươm. Chỉ với một lời phán của Ngài, tất cả những kẻ chống nghịch Ngài sẽ ngã chết.

Câu “Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt” là lối nói tỷ dụ về sự cai trị nghiêm khắc của Ngài, theo đúng luật pháp, trên các quốc gia trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Câu “Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng” là lối nói tỷ dụ về sự Ngài sẽ thi hành sự phán xét trên tất cả những kẻ chống nghịch Thiên Chúa và thi hành án phạt của Đức Chúa Trời trên chúng.

16 Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.”

Ngay chính trong danh xưng “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa” chúng ta nhận thấy, các chức vụ cai trị trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh vẫn sẽ còn lại cho đến đời đời. Các vua cai trị các thiên sứ và các vua cai trị các quốc gia của loài người đều ở dưới quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Christ. Danh xưng “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa” được viết trên chiếc áo nhuộm máu của Đức Chúa Jesus Christ, và có lẽ được viết trên hai bên đùi của Ngài, một bên là “Vua của Các Vua” và một bên là “Chúa của Các Chúa!”

17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.

Kế tiếp khải tượng về sự Ngôi Hai Thiên Chúa xuất trận, Giăng nhìn thấy một khải tượng khác. Ông thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Theo sự diễn tả của Giăng chúng ta hiểu rằng, Giăng đang đứng trên đất và nhìn lên trời. Từ vị trí ở trên đất thì mặt trời có kích thước như một quả bóng, nhưng trong thực tế, mặt trời lớn gấp ngàn lần trái đất. Nếu Giăng nhìn thấy thiên sứ đứng trên mặt trời, như một người đứng trên một quả bóng, thì trong thực tế, kích thước của vị thiên sứ đó thật là khổng lồ. Từ nơi xa xôi đó, vị thiên sứ cất tiếng phán với các loài chim trời, gọi chúng đến dự bữa tiệc của Đức Chúa Trời; và thiên sứ gọi Ngài là Đức Chúa Trời Vĩ Đại. Tính từ vĩ đại đó áp dụng cho mỗi thuộc tính của Đức Chúa Trời.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”

Bữa tiệc Đức Chúa Trời sắm sẵn cho các loài chim chính là xác chết của tất cả những ai chống nghịch Thiên Chúa, từ người nô lệ đến người tự chủ, từ người dân thường đến kẻ đứng đầu quốc gia, từ người lính chiến đến viên đại tướng… Một lần nữa, chúng ta cần lưu ý đến chi tiết này: Rất có thể, vào thời điểm cuối của bảy năm đại nạn, sau những tai họa kinh hoàng giáng xuống thế gian, loài người không còn những vũ khí hiện đại. Các vệ tinh nhân tạo, các nhà máy phát điện, các nhà máy sản xuất vũ khí đều bị hủy diệt, các nguồn tài nguyên không còn phương tiện để khai thác. Rất có thể dầu lửa và khí đốt cũng bị giới hạn. Chính vì thế mà quân lực của các nước phải tận dụng ngựa để di chuyển và có thể phải dùng gươm, giáo làm vũ khí như thời cổ.

19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.

Bây giờ thì Giăng chú ý đến khải tượng diễn ra trên đất. Ông nhìn thấy AntiChrist (con thú) và các vua trên đất nhóm hiệp lại, để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các đạo quân của Ngài.

20 Con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.

Trước hết, Đức Chúa Jesus Christ bắt sống AntiChrist và Tiên Tri Giả, ném cả hai vào trong hỏa ngục. Chi tiết này cho chúng ta biết, hồ lửa tức hỏa ngục đã có sẵn, là nơi Thiên Chúa sắm sẵn cho ma quỷ (Ma-thi-ơ 25:41). Hoả ngục không thuộc về thế giới vật chất bao gồm toàn cõi vũ trụ mà chúng ta nhận biết. Bởi vì, ngay cả khi trời cũ đất cũ qua đi, thì hỏa ngục vẫn còn đó (Khải Huyền 20:11-15). Vì thế, hoả ngục phải thuộc về thế giới siêu nhiên như thiên đàng. Thiên đàng không thuộc về cõi trời đất của vũ trụ vật chất, là nơi ngự của Thiên Chúa và là chỗ ở của các thiên sứ thánh cùng các con dân Chúa. Hỏa ngục cũng không thuộc về cõi trời đất của vũ trụ vật chất, là nơi Thiên Chúa hình phạt Sa-tan, các thiên sứ phạm tội, cùng những người chống nghịch Ngài.

Sự kiện thân thể xác thịt vật chất của AntiChrist và Tiên Tri Giả đang còn sống bị ném vào trong hỏa ngục gợi cho chúng ta ý nghĩ, thân thể xác thịt của họ có thể sẽ bị cháy tan trong hỏa ngục, chờ ngày sống lại trong một thân thể xác thịt mới để ra trước tòa phán xét chung cuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết này khi học đến Khải Huyền 20:11-15.

21 Những kẻ còn lại bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi ngựa, là gươm ra từ miệng Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no thịt của chúng.

Những kẻ còn lại” tức là tất cả các quân tướng của các quốc gia theo chân AntiChrist chống nghịch Thiên Chúa, đều bị giết bởi lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Thân xác họ sẽ trở thành thức ăn cho chim trời.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYzMDBf/11556_ChuGiaiKhaiHuyen_19_11-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

3,141 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lễ Cưới Chiên Con

 

1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta.

2 Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm nó và Ngài đã báo trả máu của các tôi tớ Ngài nơi tay nó.”

3 Họ lại nói: “A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”

4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: “A-men! A-lê-lu-gia!”

5 Có một tiếng phát ra từ ngai rằng: “Hỡi tất cả các ngươi là những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta.”

6 Tôi nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị;

7 chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài. Hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ Ngài đã sẵn sàng.

8 Người đã được ban cho trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ.

9 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những kẻ được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người phán với tôi rằng: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời.”

10 Tôi hạ mình xuống tại chân người để thờ phượng người nhưng người phán với tôi rằng: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh em ngươi, là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

Xét về bố cục thì Khải Huyền 19 và 20 thuộc về phần thứ ba của sách Khải Huyền, đó là phần trình bày về Đức Chúa Jesus Christ và Vương Quốc Ngàn Năm. Khải Huyền 19 mở đầu với Lễ Cưới Chiên Con. Lễ Cưới Chiên Con là sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh, như sự kết hiệp giữa người nam và người nữ. Những câu Thánh Kinh được trích dẫn tiếp theo đây, sẽ giúp cho chúng ta phần nào hiểu được ý nghĩa của sự kết hiệp này.

Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm cho A-đam ngủ mê, lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến với A-đam. A-đam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:21-24).

Câu “và cả hai sẽ trở nên một thịt” hàm ý là kể từ giây phút một người đàn ông kết hiệp với một người đàn bà thì họ hoàn toàn thuộc về nhau, thân thể của họ là của riêng nhau. Đức Thánh Linh đã dùng hình ảnh kết hiệp của vợ chồng để nói đến sự kết hiệp giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh. Tức là sự Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn thuộc về Hội Thánh, Hội Thánh hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Jesus Christ; và cả hai có sự tương thông mật thiết với nhau một cách huyền nhiệm, như sự tương thông giữa chồng với vợ.

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy” (Ê-phê-sô 4:23-24).

Sự kết hiệp của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh đã xảy ra bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và bởi đức tin của Hội Thánh. Bởi ân điển của Ngài, Ngài đã chết để chuộc tội cho Hội Thánh và đưa tay ra, kêu mời Hội Thánh đến với Ngài. Bởi đức tin, Hội Thánh đã tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và đưa tay ra, nắm lấy tay Ngài, để được nên một với Ngài. Cho đến hiện tại, sự kết hiệp của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh chỉ hoàn tất về phương diện tinh thần, được tiêu biểu bằng sự hứa hôn trong phong tục của người I-sơ-ra-ên.

Theo phong tục của người I-sơ-ra-ên, khi một người nam đến tuổi trưởng thành, thì cha của người ấy tìm kiếm một thiếu nữ, để cưới về làm vợ cho chàng. Sau khi chàng trai trao quà đính hôn cho cô gái, thì họ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Chàng trai trở về nhà cha mình để xây dựng chỗ ở cho gia đình mới của mình, cô gái lo việc chuẩn bị áo cưới. Thời gian chuẩn bị vào khoảng trên dưới một năm. Khi việc xây dựng chỗ ở hoàn tất, người cha hài lòng, thì chàng trai sẽ đến rước dâu một cách bất ngờ. Lễ cưới được diễn ra tại nhà của chàng trai, thường kéo dài đến bảy ngày. Qua phong tục kết hôn của người I-sơ-ra-ên và qua Lời Chúa, chúng ta nhận biết bảy điều sau đây:

 1. Hội Thánh là trinh nữ đã được hứa gả cho Đức Chúa Jesus Christ: Danh từ “trinh nữ” hàm ý sự tinh sạch thuộc linh của Hội Thánh, tức là sự được làm cho sạch tội: “Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 11:2).
 2. Đức Chúa Trời đã chọn Hội Thánh cho Đức Chúa Jesus Christ: “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha” (Giăng 17:6).
 3. Thánh linh được Đức Chúa Jesus Christ ban cho Hội Thánh là quà đính hôn: “Ngài là Đấng mà anh em tin, sau khi anh em đã nghe Lời chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của anh em. Ngài là Đấng mà sau khi anh em tin thì được ấn chứng bằng thánh linh của lời hứa. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài” (Ê-phê-sô 1:13-14).
 4. Đức Chúa Jesus Christ về lại nhà Cha ở trên trời để sắm sẵn chỗ ở cho Hội Thánh: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, để cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-2).
 5. Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại một cách bất ngờ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
 6. Lễ Cưới Chiên Con, tức là sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh sẽ diễn ra trên thiên đàng, trước khi Chúa và Hội Thánh cùng giáng lâm trên đất (Khải Huyền 19:7-9).
 7. Áo cưới của Hội Thánh, tức là sự vinh quang của Hội Thánh, chính là việc làm công bình của mỗi người đang khi còn sống trong thân thể xác thịt này (Khải Huyền 19:8).

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Khải Huyền 19.

1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta.

2 Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm nó và Ngài đã báo trả máu của các tôi tớ Ngài nơi tay nó.”

Sau những sự đó” là sau các khải tượng về sự Ba-by-lôn Lớn sẽ bị hủy diệt. Giăng nghe một lời tôn vinh vang dội của nhiều người mà ông gọi là “một tiếng lớn!” Đây là lời tôn vinh của Hội Thánh, các thánh đồ trước Thời Cựu Ước, các thánh đồ Thời Cựu Ước, và các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn. Ngoại trừ Hội Thánh là những người đang hiện diện trong một thân thể xác thịt đã phục sinh hoặc đã được biến hóa, các thánh đồ còn lại chưa nhận được thân thể xác thịt vinh quang. Họ là những linh hồn hiện diện trong những thân thể thiêng liêng, mà thân thể xác thịt đang chờ ngày sống lại. Thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại sau khi Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt AntiChrist cùng tất cả những kẻ chống nghịch Ngài và ném Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ.

Chúng ta không ngoại trừ các thiên sứ cũng dự phần trong lời tôn vinh này, mặc dù họ không kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời tôn vinh nói lên thuộc tính của Đức Chúa Trời.

A-lê-lu-gia” là một từ ngữ Hy-lạp dùng để phiên âm từ ngữ ghép “Ha-lê-lu-gia” trong tiếng Hê-bơ-rơ, và có nghĩa là: “Tôn vinh Thiên Chúa!”

Danh từ “Chúa” được dùng trong câu này là chỉ về Ngôi Một Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Trời, tức là Đức Cha. Mặc dầu trong I Cô-rinh-tô 8:5-6 đã khẳng định “chỉ có một Chúa, và Chúa ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ:”

Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Thiên Phụ, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”

Nhưng chúng ta hiểu rằng, danh từ “chúa” ở đây là nói đến quyền cai trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật; và quyền cai trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật là của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, chỉ có “một Chúa” và danh từ “Chúa” áp dụng chung cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mặc dầu Đức Chúa Trời được Thánh Kinh gọi là Chúa như trong Khải Huyền 19:1, Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Chúa như trong I Cô-rinh-tô 8:6, và Đức Thánh Linh được gọi là Chúa như trong I Cô-rinh-tô 12:5; nhưng không có nghĩa là có ba Chúa, mà là chỉ có một Chúa thể hiện qua ba thân vị của Thiên Chúa.

Khi chúng ta hiểu rằng, danh từ Chúa không chỉ về một thân vị mà chỉ về thẩm quyền, thì chúng ta mới hiểu rằng, một thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối được thi hành qua ba thân vị của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Chúa Trời được gọi là Chúa, Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Chúa, và Đức Thánh Linh được gọi là Chúa. Nhưng chỉ có một Chúa.

 • Đức Chúa Trời là Chúa trong sự thờ phượng Thiên Chúa của muôn loài thọ tạo: Thiên Chúa Ngôi Một trong thân vị Đức Chúa Trời, đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa để nhận sự thờ phượng, tôn vinh của muôn loài tạo vật.
 • Ngôi Lời là Chúa trong sự muôn loài thọ tạo hầu việc Thiên Chúa: Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa để cai trị muôn loài tạo vật và làm gương cho loài người về sự vâng phục Thiên Chúa.
 • Đấng Thần Linh là Chúa trong sự ban phát ân điển và ân tứ của Thiên Chúa cho muôn loài thọ tạo: Thiên Chúa Ngôi Ba trong thân vị Đức Thánh Linh đại diện cho ba Ngôi Thiên Chúa để bảo tồn và phát triển muôn loài tạo vật, cùng ban cho con dân Chúa năng lực và sự hiểu biết để sống theo thánh ý của Thiên Chúa.

Con điếm lớn” được nói đến trong câu 2 chính là Ba-by-lôn Lớn, là hệ thống Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất có trụ sở là Va-ti-căn. Hệ thống tôn giáo này dạy cho loài người thờ phượng hình tượng, thần tượng, thờ lạy chính loài người và ma quỷ. Hệ thống tôn giáo này có nợ máu với các thánh đồ, các tiên tri, và các sứ đồ của Thiên Chúa.

3 Họ lại nói: “A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”

Khói của nó bay lên cho tới đời đời!” Không phải nói về khói của sự thiêu đốt thành Va-ti-căn, vì khói của sự thiêu đốt vật chất không thể còn lại đời đời. Câu này hàm ý: sự hình phạt của hệ thống Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất và những kẻ thuộc về nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Đó là hình phạt trong lửa của hỏa ngục.

4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: “A-men! A-lê-lu-gia!”

Đại diện của Hội Thánh là 24 trưởng lão cùng với đại diện của các sinh vật trên thiên đàng là bốn sinh vật chầu chung quanh ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời và đáp lại tiếng kêu lớn tôn vinh.

“A-men! A-lê-lu-gia!” Có nghĩa là: Thật như vậy. Tôn vinh Thiên Chúa!

5 Có một tiếng phát ra từ ngai rằng: “Hỡi tất cả các ngươi là những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta.”

Tiếng phát ra từ Ngai có thể là tiếng của Ngôi Hai Thiên Chúa trong thân vị Chiên Con, vì Ngài đang đứng giữa ngai, mà cũng có thể là tiếng của một hay của cả bốn sinh vật chầu chung quanh ngai.

Tôi tớ của Đức Chúa Trời bao gồm các sinh vật trên thiên đàng, các thiên sứ, và những người thuộc về Ngài. Họ là những người phục vụ Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Ngài. Có những người là tôi tớ Chúa, được Chúa dùng để làm thành thánh ý của Ngài, nhưng họ không kính sợ Chúa, như Vua Nê-bu-cát-nết-xa (Giê-rê-mi 43:10), trước khi bị phạt sống bảy năm, ăn cỏ như bò (Đa-ni-ên 4). Ngày nay, cũng có biết bao nhiêu người phục vụ Đức Chúa Trời nhưng họ không có lòng kính sợ Ngài. Vì thế, họ sẽ không có mặt trên thiên đàng. Bởi vì, chỉ có “những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài” mới được vào trong vương quốc của Ngài mà thôi. Những tôi tớ không kính sợ Ngài sẽ bị gọi là “tôi tớ xấu” và sẽ bị “đánh xé xương, định phần chung với những kẻ giả hình” (Ma-thi-ơ 24:48-51).

Từ ngữ “cả lớn lẫn nhỏ” có thể bao gồm lớn nhỏ về tuổi tác lẫn lớn nhỏ về địa vị trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong một ý nghĩa nhất định, mỗi người chúng ta chỉ bắt đầu có thật từ khi được thai dựng trong lòng mẹ. Từ khoảnh khắc đó trở đi, chúng ta có thật và sẽ còn lại cho đến đời đời, cho dù là còn lại trong hỏa ngục hay còn lại trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, dù là một thai nhi bị chết từ trong lòng mẹ cách nay 100 năm, thì linh hồn ấy vẫn là một người, mang hình ảnh của Thiên Chúa, và là bậc lớn hơn chúng ta về tuổi tác. Riêng về địa vị lớn và nhỏ trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì Lời Chúa có chép:

Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời” (Ma-thi-ơ 5:19).

Tuy nhiên, những kẻ đã được nghe biết về lẽ thật các điều răn của Thiên Chúa, mà vẫn cố tình hủy bỏ một điều răn nào trong các điều răn của Thiên Chúa, và dạy cho người khác làm như vậy, thì những kẻ đó sẽ bị hư mất đời đời. Chúng tôi tin rằng, lời phán trên đây của Đức Chúa Jesus Christ chỉ áp dụng cho những kẻ vô tình nghe theo sự dạy dỗ sai trái của giáo hội; chứ không áp dụng cho những kẻ đã có cơ hội được Đức Thánh Linh ban cho để đọc và nghe về lẽ thật con dân Chúa phải vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa.

6 Tôi nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị;

7 chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài. Hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ Ngài đã sẵn sàng.

Một lần nữa, tiếng kêu lớn vang dội cả thiên đàng. Lần này có thể là tiếng kêu của các sinh vật trên thiên đàng, các thiên sứ, các thánh đồ trước Thời Cựu Ước, các thánh đồ Thời Cựu Ước, và các thánh đồ Thời Đại Nạn. Bởi vì, Hội Thánh đang trong tư thế ra mắt Chiên Con để được kết hiệp cách huyền nhiệm với Ngài.

Chúng ta để ý là cho đến giờ phút hôn lễ của Chiên Con được hiện thực, thì Đức Chúa Trời là Đấng đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa cai trị muôn loài. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì quyền cai trị hoàn toàn do Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ nắm giữ. Quyền cai trị đó sẽ do Ngài nắm giữ cho đến đời đời.

Chiên Con chính là Thiên Chúa trong thân xác của loài người làm công việc chuộc tội cho loài người. Hội Thánh là tất cả những người tin nhận sự chết chuộc tội của Chiên Con, trong suốt khoảng thời gian từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian. Hội Thánh được gọi là vợ của Chiên Con vì Hội Thánh được kết hiệp cách lạ lùng với Chiên Con, được tiêu biểu bởi sự kết hiệp làm vợ chồng giữa một người nam và một người nữ.

Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được sự huyền nhiệm này cho đến khi chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ. Không ai ngoài Hội Thánh có thể hiểu được sự huyền nhiệm ấy.

Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được sinh ra làm người. Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được thuộc về Hội Thánh của Ngài. Chúng ta có phước hơn tất cả các thánh đồ khác của Chúa, vì chỉ có các thánh đồ thuộc về Hội Thánh của Chúa mới được kết hiệp cách lạ lùng với Chúa.

8 Người đã được ban cho trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ.

Chữ “người” được dùng ở đây là chỉ về Hội Thánh. Trang phục trắng, mịn, và sạch nói đến sự vinh quang tuyệt vời bao phủ mỗi người trong Hội Thánh. Sự vinh quang đó chính là phần thưởng cho mỗi việc làm công bình của mỗi người trong Hội Thánh.

Trong ngày Hội Thánh ra mắt Chiên Con trong Lễ Cưới Chiên Con, mỗi người sẽ có sự vinh quang giống nhau, là sự vinh quang tổng hợp của Hội Thánh phản chiếu trên mỗi người. Tuy nhiên, chắc chắn là sự vinh quang của mỗi cá nhân sẽ khác nhau, tùy theo những việc lành mà họ đã làm ra trong suốt thời gian theo Chúa trên trần gian này.

Chúng ta cần ghi nhớ: Chúng ta được cứu vì chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta được sự sống đời đời vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa sau khi chúng ta được cứu. Nhưng mỗi chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo mỗi việc mình làm. Sự ban thưởng ấy được trao cho chúng ta trong ngày Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Sự ban thưởng ấy chính là sự vinh quang của mỗi người tùy theo những việc làm công bình đã làm, được Chúa trao tặng chúng ta khi thân thể xác thịt chúng ta được phục sinh hoặc được biến hóa, và được cất lên không trung gặp Chúa:

Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó” (Khải Huyền 22:12).

Điều quan trọng kế tiếp chúng ta cần ghi nhớ: Chúa rất là rời rộng. Chỉ cần chúng ta hết lòng sống cho Ngài, hầu việc Ngài thì Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta một cách dư dật. Ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho cho chúng ta biết: Người mới tin Chúa và hầu việc Chúa cách muộn màng trong cuộc đời mình vẫn có thể nhận được phần thưởng, sự vinh quang tương đương với người tin Chúa và hầu việc Chúa từ khi còn thơ ấu (Ma-thi-ơ 20:1-16). Chỉ cần chúng ta hết lòng sống theo Lời Chúa, vui mừng làm ra những sự lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10).

9 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những kẻ được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người phán với tôi rằng: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời.”

Hội Thánh là vợ của Chiên Con. Trong tiệc cưới sẽ có nhiều khách dự tiệc. Khách chính là những thánh đồ của Chúa trước Thời Cựu Ước, trong Thời Cựu Ước, và trong Thời Đại Nạn. Dầu bản thân họ không được kết hiệp cách nhiệm mầu với Đức Chúa Jesus Christ, nhưng họ được dự phần trong tiệc cưới của Ngài. Chính họ cũng sẽ nhận được một ơn phước đặc biệt mà các thánh đồ của Chúa đang sống trên đất vào thời điểm ấy không có được. Câu: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời,” nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ơn phước dành cho những ai được dự phần trong Tiệc Cưới Chiên Con.

Lời này khích lệ cho con dân Chúa trong Thời Đại Nạn, nếu họ trung tín cho đến chết với Chúa, thì họ sẽ nhận được một ơn phước đặc biệt, đó là được dự phần trong Tiệc Cưới Chiên Con. Ơn phước đó lạ lùng và lớn như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng với lời nhấn mạnh như vậy, chắc chắn đó phải là một điều đáng cho mọi người mong muốn.

10 Tôi hạ mình xuống tại chân người để thờ phượng người nhưng người phán với tôi rằng: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh em ngươi, là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

Vì một lý do gì mà chúng ta không biết, Giăng đã hạ mình tại chân vị thiên sứ đang phán với ông để thờ phượng vị thiên sứ ấy. Có lẽ sự xúc động mạnh mẽ trước huyền nhiệm Hội Thánh được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ khiến cho Giăng muốn hạ mình xuống, để thờ phượng Đức Chúa Trời qua vị thiên sứ đang đứng trước ông với hào quang rực rỡ cả đất! Tuy nhiên, thiên sứ đã cảnh báo ông đừng làm như vậy.

Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời qua bất cứ một loài thọ tạo nào, lại càng không thể thờ phượng Đức Chúa Trời qua những vật do tay người làm ra. Chúng ta trực tiếp đến trước ngai ơn phước của Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài, vì Ngài mời gọi chúng ta:

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ơn phước, để cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16).

Những thiên sứ hiện nay có quyền thế và năng lực hơn chúng ta, nhưng họ chỉ là tôi tớ của Đức Chúa Trời cùng với chúng ta phục vụ Ngài. Sự thờ phượng của chúng ta, cũng như của muôn loài thọ tạo, phải hướng về Đức Chúa Trời là đại diện của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng ta để ý thấy thiên sứ gọi Giăng và các anh em của Giăng là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ. Các anh em của Giăng được nói đến ở đây không phải là các anh em ruột của ông, mà là các anh em cùng đức tin trong Hội Thánh, bao gồm chúng ta ngày nay. Toàn thể Hội Thánh của Chúa là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

Chứng cớ của Đức Chúa Jesus là:

 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus rao giảng về Đức Chúa Trời.
 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus đã làm ra cho loài người.
 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus hứa với những ai tin nhận Ngài.

Đức Chúa Jesus là chứng nhân chân thật và thành tín của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 3:14). Ngài giải bày Đức Chúa Trời cho loài người (Giăng 1:8). Ngài thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời qua hành động, bởi sự chết chuộc tội của Ngài cho toàn thể nhân loại. Mọi tiên tri và khải tượng Ngài ban cho Hội Thánh làm chứng cho sự toàn năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời; mọi thánh ý của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành y theo chương trình của Đức Chúa Trời. Những ai tin nhận mọi điều Đức Chúa Jesus phán dạy và làm ra, thì những người ấy có chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

Tất cả mọi điều Đức Chúa Jesus phán dạy, rao truyền, và tất cả mọi việc làm của Ngài là ý nghĩa và mục đích của lời tiên tri, tức là tinh thần của lời tiên tri. Lời tiên tri ở đây tức là lời bày tỏ thánh ý của Đức Chúa Trời. Không lời tiên tri nào mà không dựa trên những lời phán dạy và những việc làm của Đức Chúa Jesus, gọi chung là chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyODJf/11555_ChuGiaiKhaiHuyen_19_1-10.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Share This:

051 Chú Giải Sách Khải Huyền 18:11-24

2,971 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ba-by-lôn Thuộc Linh Bị Diệt (2)

Đọc Tiếp →

Share This:

050 Chú Giải Sách Khải Huyền 18:1-10

3,225 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ba-by-lôn Thuộc Linh Bị Diệt (1)

Đọc Tiếp →

Share This:

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

3,733 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh

 

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng, và đầy những danh phạm thượng.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

 

Sau khi Sứ Đồ Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng giáng xuống trên đất, thì ông được một trong các thiên sứ phụ trách thi hành bảy tai họa ấy, cho ông thấy khải tượng về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hình phạt.

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, các dữ kiện được ghi chép trong sách Khải Huyền không phải hoàn toàn theo thứ tự thời gian chúng xảy ra. Vì thế, điều này không có nghĩa là Khải Huyền 17 và 18 ghi lại sự kiện xảy ra sau khi bảy tai họa cuối cùng đã giáng xuống, mà là, sau khi Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng, thì ông được nhìn thấy chi tiết về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt. Sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt xảy ra trước khi AntiChrist chưa diệt ba trong mười vua cầm quyền trong thế gian. Vì Khải Huyền 17:16 cho biết cả mười vua cùng hiệp ý với AntiChrist để tiêu diệt Va-ti-căn và tịch thu tất cả các tài sản của Giáo Hội Công Giáo (ăn thịt) ở khắp nơi trên đất.

Sau khi Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt thì AntiChrist sẽ diệt ba trong số mười vua, để toàn quyền cai trị khu vực Nga, Châu Âu, và Trung Đông.

Chúng ta cũng cần phân biệt Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh:

Ba-by-lôn thuộc thể là thành phố Ba-by-lôn tại I-rắc mang tinh thần phản nghịch Thiên Chúa, tạo ra một tôn giáo thờ lạy hình tượng, thần tượng và Sa-tan. Chính cái tinh thần phản nghịch Thiên Chúa và thờ lạy loài thọ tạo ấy là Ba-by-lôn thuộc linh. Thế nhưng, sau khi Ba-by-lôn thuộc thể bị hủy diệt thì tinh thần Ba-by-lôn lan tràn khắp nơi trên thế gian. Nơi nào hệ thống tôn giáo thờ lạy loài thọ tạo, chống nghịch Thiên Chúa phát triển mạnh mẽ, thì nơi ấy có trụ sở thuộc thể của nó. Trong thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, thì trụ sở thuộc thể của nó là thành phố Bẹt-găm thuộc vùng Tiểu Á (Khải Huyền 2:13). Ngày nay, và cho đến giữa Kỳ Đại Nạn, thì trụ sở thuộc thể của nó là vương quốc Va-ti-căn.

Sau khi Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì tất cả các giáo phái Tin Lành sẽ hiệp chung với Anh Giáo, Chính Thống Giáo, và Công Giáo kết thành một thực thể tôn giáo lớn nhất hoàn cầu. Với sự hiệp một như vậy, đương nhiên thế lực của khối Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất này rất mạnh, nó sẽ chi phối các chính quyền trên thế giới, nên AntiChrist phải chịu quỵ lụy hệ thống tôn giáo này trong khoảng ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn. Vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, khi AntiChrist đã nắm gần trọn quyền trên toàn thế gian, được nhiều người tôn phục, thì hắn sẽ hiệp sức với mười vua để tiêu diệt thế lực Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất.

Tiếp liền theo đó, hắn sẽ vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, xưng mình là Đức Chúa Trời và buộc muôn dân trên đất phải thờ lạy hắn. Khi ấy, Tiên Tri Giả sẽ dùng quyền và phép lạ để hướng dẫn tín đồ của Cơ-đốc Giáo và Hồi Giáo tôn phục AntiChrist. Đó là ý nghĩa của hai cái sừng như sừng chiên con trên đầu Tiên Tri Giả. Bởi vì cả Cơ-đốc Giáo lẫn Hồi Giáo đều tin nhận về một Đấng Cứu Rỗi sẽ hiện ra vào thời cuối cùng, nên Tiên Tri Giả dễ dàng thuyết phục tín đồ của hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian này, khiến họ tin nhận AntiChrist là Đấng Cứu Rỗi. Các tín đồ của các tôn giáo khác và những người vô thần cũng sẽ buộc phải tôn AntiChrist làm Đức Chúa Trời, nếu không, sẽ bị giết!

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến, nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

Chúng ta nên nhớ là Giăng vẫn đang đứng trên đất, gần nơi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Một thiên sứ đến, nói với ông; có nghĩa là vị thiên sứ từ trên trời giáng xuống trên đất và đến gần Giăng. Lời mời “Hãy đến đây!” Có nghĩa là hãy đến nơi thành Ba-by-lôn thuộc linh tọa lạc, tức là tiểu vương quốc Va-ti-căn tại thành Rô-ma, thuộc nước Ý ngày nay. Nơi giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo cư ngụ và cai trị.

Trước hết, Thánh Kinh gọi tổ chức tôn giáo này là “con điếm lớn.” Điếm được nói ở đây là điếm thuộc linh, tức là sự thờ lạy các hình tượng, các thần tượng, và Sa-tan để thu lợi. Trong câu 5 còn gọi nó là “Mẹ các gái điếm!” Tức là từ nó sinh ra nhiều tổ chức tôn giáo khác. Danh từ “con điếm lớn” được dùng để gọi Ba-by-lôn thuộc linh, vì sự tà dâm thuộc linh của nó bao gồm tất cả mọi hình thức thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan, và vì từ nó sinh ra hàng ngàn tổ chức tôn giáo khác tương tự như nó.

Hình ảnh con điếm lớn ngồi trên các dòng nước tiêu biểu cho sự kiện quyền lực của giáo hội này ảnh hưởng đến nhiều dân, nhiều nước trên thế gian. Các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó tức là các thể chế chính trị đều thỏa hiệp với giáo hội này. Các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó tức là muôn dân trên đất tiếp nhận các giáo lý của giáo hội này.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng và đầy những danh phạm thượng.

Thân thể thuộc linh của Sứ Đồ Giăng được thiên sứ đưa đi đến một vùng hoang mạc, trong khi thân thể xác thịt của ông vẫn còn ở trong một hang đá trên đảo Bát-mô. Tại đó, ông nhìn thấy hình ảnh tiêu biểu cho sự kiện Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên AntiChrist. Đây là sự kiện sẽ xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

Sự trang sức của người đàn bà tiêu biểu cho sức thu hút, địa vị cao trọng, và sự giàu có, xa hoa về vật chất của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất. Cái chén bằng vàng tức là loại chén dùng để uống rượu dành riêng cho các bậc vua chúa. Hành động uống rượu tiêu biểu cho sự hưởng thụ của xác thịt. Những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm tức là tất cả các giáo lý và nếp sống thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan. Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất đầy dẫy những sự như vậy và vui thỏa trong tội lỗi.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Huyền Nhiệm,” vì không ai hiểu rõ nguồn gốc và chiều sâu sự ô uế của nó. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Ba-by-lôn Lớn,” có nghĩa, nó là tinh thần chống nghịch Thiên Chúa lớn nhất trên thế gian. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Mẹ Các Gái Điếm” vì từ nó phát sinh ra các giáo hội chống nghịch Thiên Chúa, khác. Đồng thời, nó cũng phát sinh ra những sự gớm ghiếc trên đất. Những sự gớm ghiếc trên đất là tất cả những sự gì nhân danh Chúa để chống nghịch Chúa.

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

Giáo hội này có nợ máu với các thánh đồ của Chúa và với những người rao giảng Tin Lành. Những thánh đồ của Chúa là những người tin nhận Chúa và sống theo Lời Chúa. Những chứng nhân của Chúa là những người rao giảng Tin Lành. Trong suốt gần 1000 năm mà lịch sử gọi là Thời Kỳ Đen Tối (The Dark Age), giáo hội này đã giết chết từ 50 triệu người đến 150 triệu con dân Chúa, đốt bỏ biết bao nhiêu là cuốn Thánh Kinh, cầm tù, tra tấn, cướp đoạt tài sản của hàng trăm triệu người, trong khi xưng nhận mình là Hội Thánh của Chúa [1]. Vì thế, Sứ Đồ Giăng lấy làm kinh ngạc.

Khi nhìn thấy Giăng lộ vẻ kinh ngạc, vị thiên sứ hỏi ông: “Sao ngươi kinh ngạc?” Chúng ta thật sự khó mà hiểu được ý nghĩa câu hỏi của vị thiên sứ, nhưng chúng ta có thể thông cảm cho sự kinh ngạc của Giăng. Vào thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng, thì chính bản thân ông đang bị bách hại bởi chính quyền La-mã. Từ khi Hội Thánh được thành lập vào Lễ Ngũ Tuần, Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 27 [2] cho đến thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng là năm 95, thì Hội Thánh vẫn luôn chịu sự bách hại từ Do-thái Giáo và từ chính quyền La-mã. Trừ Giăng và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra, tất cả các sứ đồ của Chúa đều đã tử Đạo, kể cả Sứ Đồ Phao-lô. Vì thế, khó mà cho Giăng tưởng tượng ra có một lúc một tập thể mang danh Hội Thánh của Chúa lại cầm quyền trên các vua thế gian, và điều đáng ngạc nhiên hơn hết, là tập thể đó, dù mang danh là Hội Thánh của Chúa nhưng thực chất lại là thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và ma quỷ! Có lẽ, vị thiên sứ muốn cho Giăng nhớ lại lời Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô viết ra trong lá thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô khoảng 30 năm trước đó:

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Ngày nay, nhìn vào sinh hoạt của các tổ chức gọi là các giáo hội Tin Lành chúng ta dễ dàng nhận thấy sự tà dâm thuộc linh của họ, dầu họ không thờ lạy các hình tượng do tay người làm ra như Giáo Hội Công Giáo. Họ tôn thờ hàng giáo phẩm và thường dùng câu: “Chớ đụng đến người được Chúa xức dầu;” Họ tôn thờ tiền bạc, tức “Ma-môn” (Thần Tài). Họ tôn thờ các bằng cấp thần học. Và, họ cho những tín đồ trong các giáo hội của họ uống say mê các thứ giáo lý không có trong Thánh Kinh, như: giáo lý “được cứu một lần được cứu vĩnh viễn;” giáo lý “báp-tem bằng thánh linh;” giáo lý “Tin Lành thịnh vượng…” là những thứ ô uế, gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, thiên sứ giải thích cho Giăng ý nghĩa của khải tượng mà ông đang nhìn thấy.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

Danh từ “con thú” được dùng trong Khải Huyền 11 và Khải Huyền 17 mà chúng ta đang tìm hiểu đây bao gồm ba ý nghĩa: (1) Dùng để gọi con người xác thịt AntiChrist. (2) Dùng để gọi quyền cai trị của AntiChrist và vương quốc của hắn. (3) Dùng để gọi tà linh ngự trong thân thể của AntiChrist trong ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Đại Nạn. Tà linh ấy chính là Sa-tan.

Sa-tan vẫn dùng các đế quốc trong thế gian để làm thành các ý định của nó, nhưng trong lịch sử, có ít nhất là hai lần Sa-tan trực tiếp nhập vào thân xác của một con người xác thịt, chiếm quyền điều khiển thân xác ấy, để cai trị thế gian. Lần đầu tiên là Sa-tan nhập vào thân thể của Nim-rốt để sáng lập nên hệ thống tôn giáo thờ lạy thần tượng và chính Sa-tan. Sau khi Nim-rốt chết thì Đức Chúa Trời kết giao ước với Áp-ra-ham để ban sự cứu rỗi cho nhân loại, nên Sa-tan không có cơ hội để nhập vào một ai khác, thiết lập một chính phủ toàn cầu như thời Nim-rốt. Cho đến khi AntiChrist xuất hiện, và Sa-tan bị đánh đuổi khỏi các tầng trời, thì nó tận dụng thân xác của AntiChrist để mong lật được thế cờ trong giờ phút cuối cùng.

Tuy nhiên, Sa-tan sẽ thất bại và bị nhốt lại trong vực sâu không đáy suốt một ngàn năm (Khải Huyền 20:3). Sau đó, Sa-tan sẽ được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục đời đời (20:7-10). Vì thế, mệnh đề: “sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất” chỉ có thể áp dụng cho Sa-tan, và danh từ “con thú” được dùng trong câu 8 và câu 11 là chỉ về Sa-tan. “Trước có,” là trước đây Sa-tan nhập vào Nim-rốt và cai trị toàn thế gian. “Hiện nay không còn,” là trong thời điểm thiên sứ nói chuyện với Giăng thì Sa-tan không hiện diện trong một thân thể xác thịt nào để cai trị thế gian. “Sau sẽ đến,” là lúc Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist.

Từ khi AntiChrist lên cầm quyền cho đến giữa của bảy năm đại nạn thì Sa-tan chỉ ở bên cạnh AntiChrist để xúi giục; và AntiChrist chính là vị vua thứ bảy của đế quốc thứ bảy. Nhưng trong ba năm rưỡi sau cùng của bảy năm đại nạn, thì Sa-tan sẽ nhập vào thân thể của Antichrist để đích thân cầm quyền cai trị và đón nhận sự thờ phượng của muôn dân trên đất. Khi đó Sa-tan trong AntiChrist chính là vị vua thứ tám.

Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist, khi Sa-tan nhập vào trong AntiChrist, xưng mình là Đức Chúa Trời.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

Người đàn bà được nói đến ở đây tiêu biểu cho Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất và rất có thể là liên minh giữa Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất với Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo. Bảy cái đầu của con thú là bảy đế quốc bị Sa-tan khống chế trong suốt dòng lịch sử, nhưng luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo do loài người cai trị. Mặc dù Sa-tan lạm dụng các tổ chức tôn giáo của loài người để dẫn dắt loài người đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, nhưng Sa-tan luôn muốn dẹp tan các tổ chức tôn giáo của loài người để thiết lập một tôn giáo toàn cầu chỉ thờ lạy một mình Sa-tan.

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Đế quốc được cai trị bởi vua. Mặc dù một đế quốc có thể tồn tại hàng trăm năm và được cai trị bởi nhiều vua, nhưng ở đây, danh từ vua được dùng để chỉ chung về quyền cai trị một đế quốc. Vì thế, bảy vua hoặc bảy ngai vua tương ứng với bảy đế quốc. Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, vì năm đế quốc đã qua đi; đó là: Ai-cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng), đó là: La-mã. Một chưa đến; đó là: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

Câu này cho chúng ta biết, chính Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám. Trước đó, Sa-tan chỉ làm công việc dẫn dắt các vua, nhưng trong những ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ nhập vào trong vua thứ bảy là AntiChrist, để tự mình trở thành vua thứ tám. Nhưng Sa-tan sẽ đi vào sự hư mất. Từ ngữ “thuộc về bảy vua trước” hàm ý Sa-tan là tà linh điều khiển các vua trước

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

Câu 12 chính là chìa khóa để cho loài người nhận biết AntiChrist ngay trước khi hắn ký văn bản tái cam kết hòa ước, mở đầu cho bảy năm đại nạn. Khi nào, trong cùng một ngày, cùng một giờ, có một nhân vật được thế giới trao cho quyền lãnh đạo một chính quyền toàn cầu, có thể là cơ quan Liên Hiệp Quốc biến dạng, chung với mười nhà chính trị khác cầm quyền lãnh đạo mười vùng trên thế giới, thì nhân vật ấy chính là AntiChrist.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

Mặc dù thế giới được phân chia thành mười khu vực dưới quyền cai trị của mười vua, đứng đầu bởi AntiChrist; nhưng trong thực tế, cả mười vua sẽ đồng ý trao toàn quyền cai trị và quân lực của mình cho AntiChrist. Đến một lúc, sẽ có ba vua tỏ ý không phục và sẽ bị AntiChrist tiêu diệt.

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất sẽ có sức mạnh chính trị rất lớn, vì là tôn giáo có đông tín đồ nhất trên thế giới, ở khắp các quốc gia. Vì thế, các nhà cầm quyền trên đất, bao gồm AntiChrist và mười vua sẽ phải quỵ lụy tôn giáo này cho đến giữa của Thời Đại Nạn.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

Khi AntiChrist và mười vua đã nắm chắc quyền lực trong tay, thì họ sẽ lập tức tiêu diệt trung tâm quyền lực của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất, tức thành phố Va-ti-căn, mà Thánh Kinh gọi là Ba-by-lôn Lớn, và tịch thu toàn bộ tài sản khắp nơi trên đất của giáo hội này. Có lẽ, một đầu đạn nguyên tử sẽ được bắn vào Va-ti-căn và thiêu hủy nó trong một tiếng đồng hồ.

Chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho AntiChrist cùng mười vua chán ghét tổ chức giáo hội này và dốc lòng tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài không bao giờ dùng sức toàn năng của Ngài để bắt ép một ai phải theo Ngài; nhưng khi cần, Ngài sẽ dùng thẩm quyền và sức mạnh của Ngài để khiến cho mọi loài thọ tạo phải hành động theo ý muốn của Ngài. Vì thế, mọi ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, và có nhiều điều được hoàn thành bởi chính những kẻ chống nghịch Ngài.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

Câu này cho chúng ta biết Ba-by-lôn Lớn là một thành phố thuộc thể, là trụ sở vật chất của tinh thần Ba-by-lôn, tức Ba-by-lôn thuộc linh trong những ngày cuối cùng. Sa-tan sẽ ngự tại đó, như nó đã từng ngự tại Bẹt-găm.

Ghi Chú

[1] “Estimates of the Number Killed by the Papacy:”
https://www.opendrive.com/files?MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA

[2] Xem tiết mục “Năm Julian 27” trong bài này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyNDhf/11552_ChuGiaiKhaiHuyen_17_1-18.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

3,952 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)

 

12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông.

13 Tôi thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, ra từ miệng của con thú, và ra từ miệng của tiên tri giả.

14 Chúng là những linh của Ma Quỷ làm được các phép lạ, đến cùng các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm họ lại trong chiến trận vào ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.

15 “– Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lỏa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình. –”

16 Chúng nhóm họ vào với nhau trong một chỗ gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.

17 Thiên sứ thứ bảy trút chén mình trên khoảng không: Có một tiếng lớn ra từ ngai, từ đền thờ trên trời rằng: “Xong rồi!”

18 Có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người ở trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.

19 Thành lớn bị chia làm ba phần. Thành của các quốc gia đều bị sụp đổ. Ba-by-lôn bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho chén rượu của cơn thịnh nộ Ngài.

20 Mọi hải đảo đều trốn đi và không còn tìm thấy những núi nữa.

21 Một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi nó quá lớn.

 

Trong hai tai họa cuối cùng giáng xuống trên đất, chúng ta thấy tai họa thứ sáu dường như không phải là tai họa, vì chỉ là làm cho sông Ơ-phơ-rát cạn khô, dọn đường cho các vua phương đông đem quân về trung đông để tiến công I-sơ-ra-ên.

12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông.

Tuy nhiên, khi xét rằng, chính sự kiện sông Ơ-phơ-rát khô cạn khiến cho quân lực của các vua phương đông có thể nhanh chóng tiến vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên, để rồi toàn bộ bị hủy diệt trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên, thì rõ ràng, sự cạn khô của sông Ơ-phơ-rát là một tai họa. Vì nó mở đường cho hàng triệu người đi vào chỗ bị hủy diệt. Ngoài ra, sự cạn khô của sông Ơ-phơ-rát còn làm cho tất cả các nhà máy thủy điện dọc theo sông này cũng phải ngưng hoạt động, và như vậy, nguồn cung cấp điện lực cũng bị cắt.

Các vua phương đông có thể là chính phủ liên minh của Trung Quốc, Hồi Quốc, Ấn-độ, và các nước Đông Nam Á. Các xa lộ chạy từ Thái Lan, Lào, Việt Nam, Nam Hàn và Bắc Hàn vào Trung Quốc và từ Trung Quốc băng ngang Miến Điện, Ấn Độ, Hồi Quốc, I-răn, vào I-rắc đã được hoàn thành, mà phần lớn là vốn đầu tư của Trung Quốc. Khi các xa lộ vào đến I-rắc thì phải vượt qua các cầu bắc ngang sông Ơ-phơ-rát để có thể tiếp tục băng ngang Giô-đanh để tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. Thiên Chúa sẽ khiến cho sông Ơ-phơ-rát cạn khô để toàn bộ quân lực của các vua phương đông có thể nhanh chóng hành quân đến I-sơ-ra-ên.

13 Tôi thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, ra từ miệng của con thú, và ra từ miệng của tiên tri giả.

14 Chúng là những linh của Ma Quỷ làm được các phép lạ, đến cùng các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm họ lại trong chiến trận vào ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.

Trong khi sông Ơ-phơ rát bị cạn khô thì ba uế linh ra từ Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả đi đến với các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên đất để thuyết phục họ đưa quân đội vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Các vua trên đất được nói đến ở đây có thể là bảy vì vua còn lại, phụ trách bảy khu vực của thế gian. Trong bài “005 Giấc Mơ của Một Tiên Tri” [1] chúng ta đã nói đến sự kiện thế giới có thể sẽ được chia thành mười khu vực như sau:

 1. Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Bắc Hàn, Nam Hàn, và các nước Đông Nam Á: Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Mã-lai-á, Tân-gia-ba.
 2. Nga, Ka-dắc-tan (Kazakhstan), U-bét-kích-tan (Uzbekistan), và Thổ-mơ-nít-tan (Turkmenistan)
 3. Khối Liên Hiệp Châu Âu và các nước còn lại ở Châu Âu, bao gồm Cyprus.
 4. Ấn-độ, Pakistan, A-phú-hãn (Afghanistan), Tajikistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Tích Lan, Bhutah, và Nepa.
 5. Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Dương, Papua New Guinea, và các Hải Đảo Thái Bình Dương
 6. Thổ-nhĩ-kỳ (Turkey), Georgia, Azerbaizan, Amenia, Sy-ri, I-rắc, I-răn, Lê-ba-non, I-sơ-ra-ên, Giô-đanh, Ả-rập Sau-đi, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, và Yemen.
 7. Ai-cập, và các nước thuộc bắc Phi Châu.
 8. Các nước thuộc nam Phi Châu và Madagasca.
 9. Gia-nã-đại và Hoa Kỳ.
 10. Mễ tây Cơ, các nước ở Nam Mỹ, và các Đảo Ca-ri-bê (Carribean Islands);

Vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, sau khi tiêu diệt Va-ti-can và dẹp tan hệ thống liên hiệp các tôn giáo, thì AntiChrist sẽ cướp quyền của ba vua đứng đầu các khối: (2), (3) và (6). Vào thời điểm khi Khải Huyền 16:12-21 được ứng nghiệm, có lẽ qua các thiên tai, các phương tiện chiến tranh hiện đại sẽ không còn, loài người phải trở lại chiến đấu với gươm, giáo và dùng các phương tiện vận chuyển thô sơ. Vì thế, AntiChrist cần một số quân đông để đánh chiếm I-sơ-ra-ên. Vào lúc này đây, AntiChrist đã xưng mình là Đức Chúa Trời và đang ở tại Giê-ru-sa-lem, nhưng không đủ quân lực để chiếm đóng toàn thể lãnh thổ I-sơ-ra-ên, mà sau cuộc chiến Thi Thiên 83 đã trở nên lớn rộng gấp nhiều lần: Phía tây và tây nam giáp bờ sông Ni-lơ của Ai-cập và bao gồm vùng bán đảo Si-na-i. Phía bắc bao gồm Lê-ba-non và toàn bộ lãnh thổ của Sy-ri. Phía đông và đông nam bao gồm toàn bộ lãnh thổ của Giô-đanh và một phần lãnh thổ của Ả-rập Sau-đi. Đó là chưa nói đến xác xuất, rất có thể I-sơ-ra-ên sẽ chiếm luôn phần lãnh thổ phía tây của I-rắc, đến tận bờ sông Ơ-phơ-rát. Xin đọc và nghe lại bài “014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5” [2]. Trong đó có nói về “Cuộc Chiến Thi Thiên 83.”

Rất có thể, quân lực của các nước sẽ dồn quân đội I-sơ-ra-ên lui dần về Petra, thuộc phía nam của Giô-đanh, để rồi, cuối cùng, họ sẽ rút vào trong hẽm núi tại Petra [3], [4] là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng họ suốt ba năm rưỡi sau cùng của bảy năm đại nạn. Tại đó, phần lớn dân chúng I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời đưa vào trú ẩn trong ngày AntiChrist xâm nhập đền thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Thánh Kinh không chính thức nói Đức Chúa Trời sẽ đưa dân I-sơ-ra-ên vào Petra. Tuy nhiên, dựa trên một số câu Thánh Kinh và tình hình sẽ xảy ra theo các lời tiên tri, mà chúng ta biết rằng, địa điểm thích hợp nhất cho dân I-sơ-ra-ên trú ẩn trong suốt ba năm rưỡi còn lại của Kỳ Đại Nạn sẽ là Petra.

Trong Ma-thi-ơ 24:15-16 ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ:

Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi.”

Vùng núi duy nhất mà dân I-sơ-ra-ên trong xứ Giu-đê có thể trốn lên là vùng núi của khu vực Petra, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 200 km, về phía đông nam, vì lúc bấy giờ, quân lực của AntiChrist sẽ tiến xuống từ các vùng núi phía bắc và đông bắc.

Trong Thi Thiên 60:9 chép:

Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?”

Petra thuộc về xứ Ê-đôm, và không một thành phố nào trên thế gian có thể sánh với Petra về mức độ vững bền, vì đó là thành phố được xây dựng trong các hang núi.

Theo Xa-cha-ri 13:8-9 thì trong những ngày cuối cùng, 2/3 tổng dân số I-sơ-ra-ên sẽ bị diệt. Còn lại 1/3 sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất nhưng một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, Ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhận lời nó; Ta sẽ phán rằng: Ấy là dân Ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa tôi.”

Dân số I-sơ-ra-ên hiện nay (2014) vào khoảng 8,200,000 người tại I-sơ-ra-ên, trong đó có khoảng 6,000,000 người là dân I-sơ-ra-ên chính gốc, số còn lại thuộc gốc Ả-rập và các giống dân khác. Riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 6,000,000 người I-sơ-ra-ên chính gốc. Như vậy, trong ngày cuối cùng, sẽ có khoảng 4,000,000 người I-sơ-ra-ên còn sống để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm.

15 “– Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình. –”

Đây là lời cảnh tỉnh dành cho các thánh đồ trong Thời Đại Nạn, bao gồm dân I-sơ-ra-ên và các dân ngoại. Vào lúc này đây, khi sông Ơ-phơ-rát cạn khô, thì thời điểm Chúa tái lâm trên đất để tiêu diệt AntiChrist và các thế lực theo AntiChrist chống nghịch Ngài đã rất gần. Người ta có thể tính chính xác ngày Chúa tái lâm trên đất. Kể từ ngày AntiChrist đặt bút ký bản tái cam kết hòa ước, mở đầu cho bảy năm đại nạn, cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên núi Ô-li-ve, là 2,520 ngày. Tuy nhiên, không ai biết Chúa sẽ tái lâm vào giờ phút nào. Vì thế, Ngài phán rằng, Ngài sẽ đến như kẻ trộm, để nhấn mạnh tính cách bất ngờ.

Người tin nhận Chúa luôn phải tỉnh thức để đón chờ Chúa. Giữ gìn áo xống để không bị lõa lồ tức là giữ gìn sự vinh quang, thánh khiết mà Chúa đã ban cho người được tái sinh. Sự vinh quang thánh khiết đó chính là cái áo công chính mà Đức Chúa Jesus Christ mặc lên cho mỗi người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, dù ở trong bất kỳ thời đại nào. Thánh Kinh gọi đó là “mặc lấy sự sáng,” “mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ” và “mặc lấy người mới:”

Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự thác loạn và say sưa, phóng túng tình dục và dâm loạn, tranh giành và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho thỏa lòng ham muốn bất chính của nó” (Rô-ma 13:12-14).

mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là chớ có lời buồn giận, thịnh nộ, hung ác, phạm thượng, tục tĩu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy” (Cô-lô-se 3:8-10).

Người tin Chúa mà bước đi lõa lồ tức là người sống một nếp sống không thánh khiết, đến nỗi người thế gian cũng chê cười!

Điều đau buồn và đáng tiếc lúc nào cũng xảy ra, đó là, có nhiều người biết Chúa, tin Chúa, nhưng không sống thánh khiết theo Lời Chúa. Cuối cùng, sự tin Chúa của họ là vô ích, không dẫn đến sự cứu rỗi, mà còn khiến cho họ sẽ bị hình phạt nặng hơn đối với những người không tin nhận Chúa. Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 7:21-27 đáng cho mọi người ghi nhớ và áp dụng:

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.

25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sập, vì đã cất trên đá.

26 Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.

27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Những lời trên đây giúp cho chúng ta nhận định chính mình và những người mang danh là con dân Chúa, cùng những người rao giảng Lời Chúa.

16 Chúng nhóm họ vào với nhau trong một chỗ gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.

Ba tà linh ra từ Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả sẽ nhóm hiệp các binh lực của các vua trên thế gian vào khu vực phía bắc của lãnh thổ I-sơ-ra-ên, là đồng bằng A-ma-ghê-đôn. Vào thời điểm này đây, 2/3 dân số I-sơ-ra-ên sẽ bị tàn sát, còn lại 1/3 sẽ được Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng để lánh nạn. Các đơn vị quân đội của các nước trên thế gian tập trung về đồng bằng A-ma-ghê-đôn, vì đó là khu vực lớn rộng nhất tại Ca-na-an. Điều quan trọng, đó là nơi chính Đức Chúa Trời đã chỉ định để làm chỗ tiêu diệt các thế lực chống nghịch Ngài trong những ngày cuối cùng. Từ ngữ A-ma-ghê-đôn, còn được phiên âm là Ha-ma-ghê-đôn, có nghĩa là: “Đồi nhóm hiệp”

17 Thiên sứ thứ bảy trút chén mình trên khoảng không. Có một tiếng lớn ra từ ngai, từ đền thờ trên trời, rằng: “Xong rồi!”

18 Có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người ở trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.

19 Thành lớn bị chia làm ba phần. Thành của các quốc gia đều bị sụp đổ. Ba-by-lôn bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho chén rượu của cơn thịnh nộ Ngài.

20 Mọi hải đảo đều trốn đi và không còn tìm thấy những núi nữa.

Tiếng kêu “xong rồi” phát ra từ ngai, có thể là tiếng kêu của Đức Chúa Jesus Christ.

Lần thứ nhất, trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Ngài kêu “xong rồi” trên thập tự giá, sau khi Ngài gánh lấy án chết thay cho toàn thể nhân loại, hoàn thành công cuộc cứu chuộc mỗi một tội nhân. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch Giăng 19:30 như sau: “Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút hơi thở.” Nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì Chúa chỉ kêu lên có một tiếng: “Tê-lế-ô” (G5055) dùng với thời quá khứ, có nghĩa là “xong rồi” với ý nghĩa là đã trả xong nợ! Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đã dịch lại Giăng 19:30 như sau: “Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, thì Ngài phán rằng: ‘Xong rồi!’ Rồi Ngài gục đầu mà trút hơi thở.”

Ở đây, trong Khải Huyền 16:17, từ ngữ “xong rồi” được dịch từ chữ “ghế-nô-mai” (G1096) trong nguyên ngữ Hy-lạp, với thời quá khứ hoàn thành. Tiếng kêu ấy do Đức Chúa Jesus Christ trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Thẩm Phán kêu lên, có nghĩa là, mọi hình phạt Đức Chúa Trời định sẵn cho thế gian đã hiện thực theo đúng thánh ý Ngài.

Rất có thể, hơn một ngàn năm sau, chúng ta sẽ nghe tiếng Đức Chúa Jesus Christ trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Đấng Phục Hồi, kêu lên lần thứ ba: “Xong rồi!” Khi trời mới đất mới xuất hiện.

Tiếng kêu “xong rồi” vừa chấm dứt thì một cơn động đất toàn cầu, lớn nhất trong lịch sử vũ trụ, xảy ra. Thành lớn tức là Giê-ru-sa-lem, bị chia làm ba. Mọi thành phố khác đều bị sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên Ba-by-lôn tại I-rắc vừa được tái thiết xong và trở thành trụ sở của AntiChrist, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, và vị trí của nó sẽ bị bỏ hoang trong suốt Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Thánh Kinh.

Chúng ta nên nhớ, Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc khác với Ba-by-lôn thuộc linh tại Va-ti-căn. Ba-by-lôn thuộc linh bị AntiChrist và mười vua của hắn triệt hạ vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, mà chi tiết được tiên tri trong Khải Huyền 17 và 18. Còn Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc là tổng hành dinh của AntiChrist thì sẽ bị hủy diệt vào cuối của bảy năm đại nạn, trong tai vạ thứ bảy.

Cơn động đất lớn toàn cầu khiến cho mọi núi trên bề mặt của địa cầu đều bị san bằng, và mọi đảo trong biển đều bị chìm. Chính chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng, sáu dấu ấn được ghi chép trong Khải Huyền 6 không phải là các tai họa sẽ xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, mà chỉ là tình hình chung của suốt bảy năm đại nạn. Vì nếu sáu dấu ấn là sáu tai họa xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, thì khi ấy, mọi núi và hải đảo đã bị biến mất trong tai họa thứ sáu: “Bầu trời lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng (Khải Huyền 6:14); thì làm gì có chuyện mọi núi và hải đảo bị biến mất trong cơn động đất lớn toàn cầu của tai họa cuối cùng vào cuối của bảy năm đại nạn?

Cho tới nay, tôi vẫn chưa thấy có nhà giải kinh nào hiểu rằng, sáu dấu ấn chỉ là hình ảnh chung của tình hình trên thế gian trong suốt bảy năm đại nạn, không phải là sáu tai họa xảy ra trong ba năm rưỡi đầu. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết này! A-men!

21 Một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi nó quá lớn.

Tai họa cuối cùng kết thúc bằng một cơn mưa đá. Đá ở đây là nước đá. Từng khối nước đá lớn, từ trời giáng xuống trên loài người. Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg. Một ta-lâng vàng nặng tương đương 100 kg. Chúng ta không biết một ta-lâng nước đá nặng khoảng bao nhiêu kg. Rất có thể, đây chính là một sao chổi lớn đến gần địa cầu, bị nổ tung và các mảnh vụn của nó rơi xuống địa cầu trong thời điểm ấy. Chúng ta biết, phần lớn của sao chổi là nước đá.

Và phản ứng không thay đổi của loài người trước tai họa mưa đá vẫn là phạm thượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình dung ra nhiều người bị những tảng nước đá đè dập thân thể của họ. Trước khi chết, họ chỉ biết buông lời phỉ báng Chúa.

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=53

[2] http://kytanthe.net/?p=88

[3] Xem video về Petra tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=JXcF2AAkGVo

[4] Đọc chi tiết về Petra tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Petra

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyMzRf/11551_ChuGiaiKhaiHuyen_16_12-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

047 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:1-11

3,151 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bảy Tai Họa Cuối Cùng (1)

Đọc Tiếp →

Share This: