050 Chú Giải Sách Khải Huyền 18:1-10

2,519 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ba-by-lôn Thuộc Linh Bị Diệt (1)

Đọc Tiếp →

Share This:

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

2,934 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh

 

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng, và đầy những danh phạm thượng.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

 

Sau khi Sứ Đồ Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng giáng xuống trên đất, thì ông được một trong các thiên sứ phụ trách thi hành bảy tai họa ấy, cho ông thấy khải tượng về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hình phạt.

Chúng ta cần ghi nhớ rằng, các dữ kiện được ghi chép trong sách Khải Huyền không phải hoàn toàn theo thứ tự thời gian chúng xảy ra. Vì thế, điều này không có nghĩa là Khải Huyền 17 và 18 ghi lại sự kiện xảy ra sau khi bảy tai họa cuối cùng đã giáng xuống, mà là, sau khi Giăng nhìn thấy khải tượng về bảy tai họa cuối cùng, thì ông được nhìn thấy chi tiết về sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt. Sự Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt xảy ra trước khi AntiChrist chưa diệt ba trong mười vua cầm quyền trong thế gian. Vì Khải Huyền 17:16 cho biết cả mười vua cùng hiệp ý với AntiChrist để tiêu diệt Va-ti-căn và tịch thu tất cả các tài sản của Giáo Hội Công Giáo (ăn thịt) ở khắp nơi trên đất.

Sau khi Ba-by-lôn thuộc linh bị hủy diệt thì AntiChrist sẽ diệt ba trong số mười vua, để toàn quyền cai trị khu vực Nga, Châu Âu, và Trung Đông.

Chúng ta cũng cần phân biệt Ba-by-lôn thuộc thể và Ba-by-lôn thuộc linh:

Ba-by-lôn thuộc thể là thành phố Ba-by-lôn tại I-rắc mang tinh thần phản nghịch Thiên Chúa, tạo ra một tôn giáo thờ lạy hình tượng, thần tượng và Sa-tan. Chính cái tinh thần phản nghịch Thiên Chúa và thờ lạy loài thọ tạo ấy là Ba-by-lôn thuộc linh. Thế nhưng, sau khi Ba-by-lôn thuộc thể bị hủy diệt thì tinh thần Ba-by-lôn lan tràn khắp nơi trên thế gian. Nơi nào hệ thống tôn giáo thờ lạy loài thọ tạo, chống nghịch Thiên Chúa phát triển mạnh mẽ, thì nơi ấy có trụ sở thuộc thể của nó. Trong thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, thì trụ sở thuộc thể của nó là thành phố Bẹt-găm thuộc vùng Tiểu Á (Khải Huyền 2:13). Ngày nay, và cho đến giữa Kỳ Đại Nạn, thì trụ sở thuộc thể của nó là vương quốc Va-ti-căn.

Sau khi Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì tất cả các giáo phái Tin Lành sẽ hiệp chung với Anh Giáo, Chính Thống Giáo, và Công Giáo kết thành một thực thể tôn giáo lớn nhất hoàn cầu. Với sự hiệp một như vậy, đương nhiên thế lực của khối Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất này rất mạnh, nó sẽ chi phối các chính quyền trên thế giới, nên AntiChrist phải chịu quỵ lụy hệ thống tôn giáo này trong khoảng ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn. Vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, khi AntiChrist đã nắm gần trọn quyền trên toàn thế gian, được nhiều người tôn phục, thì hắn sẽ hiệp sức với mười vua để tiêu diệt thế lực Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất.

Tiếp liền theo đó, hắn sẽ vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, xưng mình là Đức Chúa Trời và buộc muôn dân trên đất phải thờ lạy hắn. Khi ấy, Tiên Tri Giả sẽ dùng quyền và phép lạ để hướng dẫn tín đồ của Cơ-đốc Giáo và Hồi Giáo tôn phục AntiChrist. Đó là ý nghĩa của hai cái sừng như sừng chiên con trên đầu Tiên Tri Giả. Bởi vì cả Cơ-đốc Giáo lẫn Hồi Giáo đều tin nhận về một Đấng Cứu Rỗi sẽ hiện ra vào thời cuối cùng, nên Tiên Tri Giả dễ dàng thuyết phục tín đồ của hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian này, khiến họ tin nhận AntiChrist là Đấng Cứu Rỗi. Các tín đồ của các tôn giáo khác và những người vô thần cũng sẽ buộc phải tôn AntiChrist làm Đức Chúa Trời, nếu không, sẽ bị giết!

1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến, nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều vùng nước,

2 mà các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó và các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó.

Chúng ta nên nhớ là Giăng vẫn đang đứng trên đất, gần nơi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Một thiên sứ đến, nói với ông; có nghĩa là vị thiên sứ từ trên trời giáng xuống trên đất và đến gần Giăng. Lời mời “Hãy đến đây!” Có nghĩa là hãy đến nơi thành Ba-by-lôn thuộc linh tọa lạc, tức là tiểu vương quốc Va-ti-căn tại thành Rô-ma, thuộc nước Ý ngày nay. Nơi giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo cư ngụ và cai trị.

Trước hết, Thánh Kinh gọi tổ chức tôn giáo này là “con điếm lớn.” Điếm được nói ở đây là điếm thuộc linh, tức là sự thờ lạy các hình tượng, các thần tượng, và Sa-tan để thu lợi. Trong câu 5 còn gọi nó là “Mẹ các gái điếm!” Tức là từ nó sinh ra nhiều tổ chức tôn giáo khác. Danh từ “con điếm lớn” được dùng để gọi Ba-by-lôn thuộc linh, vì sự tà dâm thuộc linh của nó bao gồm tất cả mọi hình thức thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan, và vì từ nó sinh ra hàng ngàn tổ chức tôn giáo khác tương tự như nó.

Hình ảnh con điếm lớn ngồi trên các dòng nước tiêu biểu cho sự kiện quyền lực của giáo hội này ảnh hưởng đến nhiều dân, nhiều nước trên thế gian. Các vua trên đất đã phạm tà dâm cùng nó tức là các thể chế chính trị đều thỏa hiệp với giáo hội này. Các cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó tức là muôn dân trên đất tiếp nhận các giáo lý của giáo hội này.

3 Rồi, người đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu, mười sừng và đầy những danh phạm thượng.

Thân thể thuộc linh của Sứ Đồ Giăng được thiên sứ đưa đi đến một vùng hoang mạc, trong khi thân thể xác thịt của ông vẫn còn ở trong một hang đá trên đảo Bát-mô. Tại đó, ông nhìn thấy hình ảnh tiêu biểu cho sự kiện Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên AntiChrist. Đây là sự kiện sẽ xảy ra trong ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn.

4 Người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; trang sức với vàng, các loại đá quý, những hạt châu; trong tay có một chén bằng vàng chứa đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm mình.

Sự trang sức của người đàn bà tiêu biểu cho sức thu hút, địa vị cao trọng, và sự giàu có, xa hoa về vật chất của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất. Cái chén bằng vàng tức là loại chén dùng để uống rượu dành riêng cho các bậc vua chúa. Hành động uống rượu tiêu biểu cho sự hưởng thụ của xác thịt. Những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm tức là tất cả các giáo lý và nếp sống thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan. Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất đầy dẫy những sự như vậy và vui thỏa trong tội lỗi.

5 Trên trán nó có ghi một tên: “Huyền Nhiệm – Ba-by-lôn Lớn – Mẹ Các Gái Điếm và Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Huyền Nhiệm,” vì không ai hiểu rõ nguồn gốc và chiều sâu sự ô uế của nó. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Ba-by-lôn Lớn,” có nghĩa, nó là tinh thần chống nghịch Thiên Chúa lớn nhất trên thế gian. Danh xưng của tôn giáo này được gọi là “Mẹ Các Gái Điếm” vì từ nó phát sinh ra các giáo hội chống nghịch Thiên Chúa, khác. Đồng thời, nó cũng phát sinh ra những sự gớm ghiếc trên đất. Những sự gớm ghiếc trên đất là tất cả những sự gì nhân danh Chúa để chống nghịch Chúa.

6 Tôi thấy người đàn bà say với máu của các thánh đồ và với máu của những chứng nhân Đức Chúa Jesus. Tôi nhìn nó, hết sức kinh ngạc.

7 Thiên sứ hỏi tôi: “Sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú có bảy đầu, mười sừng đang chở nó.

Giáo hội này có nợ máu với các thánh đồ của Chúa và với những người rao giảng Tin Lành. Những thánh đồ của Chúa là những người tin nhận Chúa và sống theo Lời Chúa. Những chứng nhân của Chúa là những người rao giảng Tin Lành. Trong suốt gần 1000 năm mà lịch sử gọi là Thời Kỳ Đen Tối (The Dark Age), giáo hội này đã giết chết từ 50 triệu người đến 150 triệu con dân Chúa, đốt bỏ biết bao nhiêu là cuốn Thánh Kinh, cầm tù, tra tấn, cướp đoạt tài sản của hàng trăm triệu người, trong khi xưng nhận mình là Hội Thánh của Chúa [1]. Vì thế, Sứ Đồ Giăng lấy làm kinh ngạc.

Khi nhìn thấy Giăng lộ vẻ kinh ngạc, vị thiên sứ hỏi ông: “Sao ngươi kinh ngạc?” Chúng ta thật sự khó mà hiểu được ý nghĩa câu hỏi của vị thiên sứ, nhưng chúng ta có thể thông cảm cho sự kinh ngạc của Giăng. Vào thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng, thì chính bản thân ông đang bị bách hại bởi chính quyền La-mã. Từ khi Hội Thánh được thành lập vào Lễ Ngũ Tuần, Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 năm 27 [2] cho đến thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng là năm 95, thì Hội Thánh vẫn luôn chịu sự bách hại từ Do-thái Giáo và từ chính quyền La-mã. Trừ Giăng và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra, tất cả các sứ đồ của Chúa đều đã tử Đạo, kể cả Sứ Đồ Phao-lô. Vì thế, khó mà cho Giăng tưởng tượng ra có một lúc một tập thể mang danh Hội Thánh của Chúa lại cầm quyền trên các vua thế gian, và điều đáng ngạc nhiên hơn hết, là tập thể đó, dù mang danh là Hội Thánh của Chúa nhưng thực chất lại là thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và ma quỷ! Có lẽ, vị thiên sứ muốn cho Giăng nhớ lại lời Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô viết ra trong lá thư gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô khoảng 30 năm trước đó:

Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Ngày nay, nhìn vào sinh hoạt của các tổ chức gọi là các giáo hội Tin Lành chúng ta dễ dàng nhận thấy sự tà dâm thuộc linh của họ, dầu họ không thờ lạy các hình tượng do tay người làm ra như Giáo Hội Công Giáo. Họ tôn thờ hàng giáo phẩm và thường dùng câu: “Chớ đụng đến người được Chúa xức dầu;” Họ tôn thờ tiền bạc, tức “Ma-môn” (Thần Tài). Họ tôn thờ các bằng cấp thần học. Và, họ cho những tín đồ trong các giáo hội của họ uống say mê các thứ giáo lý không có trong Thánh Kinh, như: giáo lý “được cứu một lần được cứu vĩnh viễn;” giáo lý “báp-tem bằng thánh linh;” giáo lý “Tin Lành thịnh vượng…” là những thứ ô uế, gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, thiên sứ giải thích cho Giăng ý nghĩa của khải tượng mà ông đang nhìn thấy.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

Danh từ “con thú” được dùng trong Khải Huyền 11 và Khải Huyền 17 mà chúng ta đang tìm hiểu đây bao gồm ba ý nghĩa: (1) Dùng để gọi con người xác thịt AntiChrist. (2) Dùng để gọi quyền cai trị của AntiChrist và vương quốc của hắn. (3) Dùng để gọi tà linh ngự trong thân thể của AntiChrist trong ba năm rưởi sau cùng của Kỳ Đại Nạn. Tà linh ấy chính là Sa-tan.

Sa-tan vẫn dùng các đế quốc trong thế gian để làm thành các ý định của nó, nhưng trong lịch sử, có ít nhất là hai lần Sa-tan trực tiếp nhập vào thân xác của một con người xác thịt, chiếm quyền điều khiển thân xác ấy, để cai trị thế gian. Lần đầu tiên là Sa-tan nhập vào thân thể của Nim-rốt để sáng lập nên hệ thống tôn giáo thờ lạy thần tượng và chính Sa-tan. Sau khi Nim-rốt chết thì Đức Chúa Trời kết giao ước với Áp-ra-ham để ban sự cứu rỗi cho nhân loại, nên Sa-tan không có cơ hội để nhập vào một ai khác, thiết lập một chính phủ toàn cầu như thời Nim-rốt. Cho đến khi AntiChrist xuất hiện, và Sa-tan bị đánh đuổi khỏi các tầng trời, thì nó tận dụng thân xác của AntiChrist để mong lật được thế cờ trong giờ phút cuối cùng.

Tuy nhiên, Sa-tan sẽ thất bại và bị nhốt lại trong vực sâu không đáy suốt một ngàn năm (Khải Huyền 20:3). Sau đó, Sa-tan sẽ được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục đời đời (20:7-10). Vì thế, mệnh đề: “sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất” chỉ có thể áp dụng cho Sa-tan, và danh từ “con thú” được dùng trong câu 8 và câu 11 là chỉ về Sa-tan. “Trước có,” là trước đây Sa-tan nhập vào Nim-rốt và cai trị toàn thế gian. “Hiện nay không còn,” là trong thời điểm thiên sứ nói chuyện với Giăng thì Sa-tan không hiện diện trong một thân thể xác thịt nào để cai trị thế gian. “Sau sẽ đến,” là lúc Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist.

Từ khi AntiChrist lên cầm quyền cho đến giữa của bảy năm đại nạn thì Sa-tan chỉ ở bên cạnh AntiChrist để xúi giục; và AntiChrist chính là vị vua thứ bảy của đế quốc thứ bảy. Nhưng trong ba năm rưởi sau cùng của bảy năm đại nạn, thì Sa-tan sẽ nhập vào thân thể của Antichrist để đích thân cầm quyền cai trị và đón nhận sự thờ phượng của muôn dân trên đất. Khi đó Sa-tan trong AntiChrist chính là vị vua thứ tám.

Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist, khi Sa-tan nhập vào trong AntiChrist, xưng mình là Đức Chúa Trời.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

Người đàn bà được nói đến ở đây tiêu biểu cho Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất và rất có thể là liên minh giữa Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất với Hồi Giáo, Ấn Giáo, và Phật Giáo. Bảy cái đầu của con thú là bảy đế quốc bị Sa-tan khống chế trong suốt dòng lịch sử, nhưng luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo do loài người cai trị. Mặc dù Sa-tan lạm dụng các tổ chức tôn giáo của loài người để dẫn dắt loài người đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, nhưng Sa-tan luôn muốn dẹp tan các tổ chức tôn giáo của loài người để thiết lập một tôn giáo toàn cầu chỉ thờ lạy một mình Sa-tan.

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Đế quốc được cai trị bởi vua. Mặc dù một đế quốc có thể tồn tại hàng trăm năm và được cai trị bởi nhiều vua, nhưng ở đây, danh từ vua được dùng để chỉ chung về quyền cai trị một đế quốc. Vì thế, bảy vua hoặc bảy ngai vua tương ứng với bảy đế quốc. Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, vì năm đế quốc đã qua đi; đó là: Ai-cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng), đó là: La-mã. Một chưa đến; đó là: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

Câu này cho chúng ta biết, chính Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám. Trước đó, Sa-tan chỉ làm công việc dẫn dắt các vua, nhưng trong những ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ nhập vào trong vua thứ bảy là AntiChrist, để tự mình trở thành vua thứ tám. Nhưng Sa-tan sẽ đi vào sự hư mất. Từ ngữ “thuộc về bảy vua trước” hàm ý Sa-tan là tà linh điều khiển các vua trước

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

Câu 12 chính là chìa khóa để cho loài người nhận biết AntiChrist ngay trước khi hắn ký văn bản tái cam kết hòa ước, mở đầu cho bảy năm đại nạn. Khi nào, trong cùng một ngày, cùng một giờ, có một nhân vật được thế giới trao cho quyền lãnh đạo một chính quyền toàn cầu, có thể là cơ quan Liên Hiệp Quốc biến dạng, chung với mười nhà chính trị khác cầm quyền lãnh đạo mười vùng trên thế giới, thì nhân vật ấy chính là AntiChrist.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

14 Chúng sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những kẻ ở với Ngài – là những kẻ được gọi, được chọn và trung tín – sẽ thắng chúng vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua.”

Mặc dù thế giới được phân chia thành mười khu vực dưới quyền cai trị của mười vua, đứng đầu bởi AntiChrist; nhưng trong thực tế, cả mười vua sẽ đồng ý trao toàn quyền cai trị và quân lực của mình cho AntiChrist. Đến một lúc, sẽ có ba vua tỏ ý không phục và sẽ bị AntiChrist tiêu diệt.

15 Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.

Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất sẽ có sức mạnh chính trị rất lớn, vì là tôn giáo có đông tín đồ nhất trên thế giới, ở khắp các quốc gia. Vì thế, các nhà cầm quyền trên đất, bao gồm AntiChrist và mười vua sẽ phải quỵ lụy tôn giáo này cho đến giữa của Thời Đại Nạn.

16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú sẽ ghét con điếm, làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa.

17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng những điều đó để làm hoàn thành ý muốn Ngài. Chúng chịu giao vương quốc của chúng cho con thú, cho đến khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.

Khi AntiChrist và mười vua đã nắm chắc quyền lực trong tay, thì họ sẽ lập tức tiêu diệt trung tâm quyền lực của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất, tức thành phố Va-ti-căn, mà Thánh Kinh gọi là Ba-by-lôn Lớn, và tịch thu toàn bộ tài sản khắp nơi trên đất của giáo hội này. Có lẽ, một đầu đạn nguyên tử sẽ được bắn vào Va-ti-căn và thiêu hủy nó trong một tiếng đồng hồ.

Chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho AntiChrist cùng mười vua chán ghét tổ chức giáo hội này và dốc lòng tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài không bao giờ dùng sức toàn năng của Ngài để bắt ép một ai phải theo Ngài; nhưng khi cần, Ngài sẽ dùng thẩm quyền và sức mạnh của Ngài để khiến cho mọi loài thọ tạo phải hành động theo ý muốn của Ngài. Vì thế, mọi ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, và có nhiều điều được hoàn thành bởi chính những kẻ chống nghịch Ngài.

18 Người đàn bà mà ngươi thấy là một thành lớn và là thành cai trị các vua trên đất.

Câu này cho chúng ta biết Ba-by-lôn Lớn là một thành phố thuộc thể, là trụ sở vật chất của tinh thần Ba-by-lôn, tức Ba-by-lôn thuộc linh trong những ngày cuối cùng. Sa-tan sẽ ngự tại đó, như nó đã từng ngự tại Bẹt-găm.

Ghi Chú

[1] “Estimates of the Number Killed by the Papacy:”
https://www.opendrive.com/files?MV82MzI2MTQxNV9MNHBvZA

[2] Xem tiết mục “Năm Julian 27” trong bài này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyNDhf/11552_ChuGiaiKhaiHuyen_17_1-18.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

2,538 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)

 

12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông.

13 Tôi thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, ra từ miệng của con thú, và ra từ miệng của tiên tri giả.

14 Chúng là những linh của Ma Quỷ làm được các phép lạ, đến cùng các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm họ lại trong chiến trận vào ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.

15 “– Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lỏa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình. –”

16 Chúng nhóm họ vào với nhau trong một chỗ gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.

17 Thiên sứ thứ bảy trút chén mình trên khoảng không: Có một tiếng lớn ra từ ngai, từ đền thờ trên trời rằng: “Xong rồi!”

18 Có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người ở trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.

19 Thành lớn bị chia làm ba phần. Thành của các quốc gia đều bị sụp đổ. Ba-by-lôn bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho chén rượu của cơn thịnh nộ Ngài.

20 Mọi hải đảo đều trốn đi và không còn tìm thấy những núi nữa.

21 Một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi nó quá lớn.

 

Trong hai tai họa cuối cùng giáng xuống trên đất, chúng ta thấy tai họa thứ sáu dường như không phải là tai họa, vì chỉ là làm cho sông Ơ-phơ-rát cạn khô, dọn đường cho các vua phương đông đem quân về trung đông để tiến công I-sơ-ra-ên.

12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông.

Tuy nhiên, khi xét rằng, chính sự kiện sông Ơ-phơ-rát khô cạn khiến cho quân lực của các vua phương đông có thể nhanh chóng tiến vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên, để rồi toàn bộ bị hủy diệt trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên, thì rõ ràng, sự cạn khô của sông Ơ-phơ-rát là một tai họa. Vì nó mở đường cho hàng triệu người đi vào chỗ bị hủy diệt. Ngoài ra, sự cạn khô của sông Ơ-phơ-rát còn làm cho tất cả các nhà máy thủy điện dọc theo sông này cũng phải ngưng hoạt động, và như vậy, nguồn cung cấp điện lực cũng bị cắt.

Các vua phương đông có thể là chính phủ liên minh của Trung Quốc, Hồi Quốc, Ấn-độ, và các nước Đông Nam Á. Các xa lộ chạy từ Thái Lan, Lào, Việt Nam, Nam Hàn và Bắc Hàn vào Trung Quốc và từ Trung Quốc băng ngang Miến Điện, Ấn Độ, Hồi Quốc, I-răn, vào I-rắc đã được hoàn thành, mà phần lớn là vốn đầu tư của Trung Quốc. Khi các xa lộ vào đến I-rắc thì phải vượt qua các cầu bắc ngang sông Ơ-phơ-rát để có thể tiếp tục băng ngang Giô-đanh để tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. Thiên Chúa sẽ khiến cho sông Ơ-phơ-rát cạn khô để toàn bộ quân lực của các vua phương đông có thể nhanh chóng hành quân đến I-sơ-ra-ên.

13 Tôi thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, ra từ miệng của con thú, và ra từ miệng của tiên tri giả.

14 Chúng là những linh của Ma Quỷ làm được các phép lạ, đến cùng các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm họ lại trong chiến trận vào ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.

Trong khi sông Ơ-phơ rát bị cạn khô thì ba uế linh ra từ Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả đi đến với các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên đất để thuyết phục họ đưa quân đội vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Các vua trên đất được nói đến ở đây có thể là bảy vì vua còn lại, phụ trách bảy khu vực của thế gian. Trong bài “005 Giấc Mơ của Một Tiên Tri” [1] chúng ta đã nói đến sự kiện thế giới có thể sẽ được chia thành mười khu vực như sau:

 1. Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Bắc Hàn, Nam Hàn, và các nước Đông Nam Á: Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Mã-lai-á, Tân-gia-ba.
 2. Nga, Ka-dắc-tan (Kazakhstan), U-bét-kích-tan (Uzbekistan), và Thổ-mơ-nít-tan (Turkmenistan)
 3. Khối Liên Hiệp Châu Âu và các nước còn lại ở Châu Âu, bao gồm Cyprus.
 4. Ấn-độ, Pakistan, A-phú-hãn (Afghanistan), Tajikistan, Kyrgyzstan, Bangladesh, Tích Lan, Bhutah, và Nepa.
 5. Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Dương, Papua New Guinea, và các Hải Đảo Thái Bình Dương
 6. Thổ-nhĩ-kỳ (Turkey), Georgia, Azerbaizan, Amenia, Sy-ri, I-rắc, I-răn, Lê-ba-non, I-sơ-ra-ên, Giô-đanh, Ả-rập Sau-đi, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, và Yemen.
 7. Ai-cập, và các nước thuộc bắc Phi Châu.
 8. Các nước thuộc nam Phi Châu và Madagasca.
 9. Gia-nã-đại và Hoa Kỳ.
 10. Mễ tây Cơ, các nước ở Nam Mỹ, và các Đảo Ca-ri-bê (Carribean Islands);

Vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, sau khi tiêu diệt Va-ti-can và dẹp tan hệ thống liên hiệp các tôn giáo, thì AntiChrist sẽ cướp quyền của ba vua đứng đầu các khối: (2), (3) và (6). Vào thời điểm khi Khải Huyền 16:12-21 được ứng nghiệm, có lẽ qua các thiên tai, các phương tiện chiến tranh hiện đại sẽ không còn, loài người phải trở lại chiến đấu với gươm, giáo và dùng các phương tiện vận chuyển thô sơ. Vì thế, AntiChrist cần một số quân đông để đánh chiếm I-sơ-ra-ên. Vào lúc này đây, AntiChrist đã xưng mình là Đức Chúa Trời và đang ở tại Giê-ru-sa-lem, nhưng không đủ quân lực để chiếm đóng toàn thể lãnh thổ I-sơ-ra-ên, mà sau cuộc chiến Thi Thiên 83 đã trở nên lớn rộng gấp nhiều lần: Phía tây và tây nam giáp bờ sông Ni-lơ của Ai-cập và bao gồm vùng bán đảo Si-na-i. Phía bắc bao gồm Lê-ba-non và toàn bộ lãnh thổ của Sy-ri. Phía đông và đông nam bao gồm toàn bộ lãnh thổ của Giô-đanh và một phần lãnh thổ của Ả-rập Sau-đi. Đó là chưa nói đến xác xuất, rất có thể I-sơ-ra-ên sẽ chiếm luôn phần lãnh thổ phía tây của I-rắc, đến tận bờ sông Ơ-phơ-rát. Xin đọc và nghe lại bài “014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5” [2]. Trong đó có nói về “Cuộc Chiến Thi Thiên 83.”

Rất có thể, quân lực của các nước sẽ dồn quân đội I-sơ-ra-ên lui dần về Petra, thuộc phía nam của Giô-đanh, để rồi, cuối cùng, họ sẽ rút vào trong hẽm núi tại Petra [3], [4] là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng họ suốt ba năm rưởi sau cùng của bảy năm đại nạn. Tại đó, phần lớn dân chúng I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời đưa vào trú ẩn trong ngày AntiChrist xâm nhập đền thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Thánh Kinh không chính thức nói Đức Chúa Trời sẽ đưa dân I-sơ-ra-ên vào Petra. Tuy nhiên, dựa trên một số câu Thánh Kinh và tình hình sẽ xảy ra theo các lời tiên tri, mà chúng ta biết rằng, địa điểm thích hợp nhất cho dân I-sơ-ra-ên trú ẩn trong suốt ba năm rưởi còn lại của Kỳ Đại Nạn sẽ là Petra.

Trong Ma-thi-ơ 24:15-16 ghi lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ:

Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi.”

Vùng núi duy nhất mà dân I-sơ-ra-ên trong xứ Giu-đê có thể trốn lên là vùng núi của khu vực Petra, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 200 km, về phía đông nam, vì lúc bấy giờ, quân lực của AntiChrist sẽ tiến xuống từ các vùng núi phía bắc và đông bắc.

Trong Thi Thiên 60:9 chép:

Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?”

Petra thuộc về xứ Ê-đôm, và không một thành phố nào trên thế gian có thể sánh với Petra về mức độ vững bền, vì đó là thành phố được xây dựng trong các hang núi.

Theo Xa-cha-ri 13:8-9 thì trong những ngày cuối cùng, 2/3 tổng dân số I-sơ-ra-ên sẽ bị diệt. Còn lại 1/3 sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất nhưng một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, Ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhận lời nó; Ta sẽ phán rằng: Ấy là dân Ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa tôi.”

Dân số I-sơ-ra-ên hiện nay (2014) vào khoảng 8,200,000 người tại I-sơ-ra-ên, trong đó có khoảng 6,000,000 người là dân I-sơ-ra-ên chính gốc, số còn lại thuộc gốc Ả-rập và các giống dân khác. Riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 6,000,000 người I-sơ-ra-ên chính gốc. Như vậy, trong ngày cuối cùng, sẽ có khoảng 4,000,000 người I-sơ-ra-ên còn sống để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm.

15 “– Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình. –”

Đây là lời cảnh tỉnh dành cho các thánh đồ trong Thời Đại Nạn, bao gồm dân I-sơ-ra-ên và các ngoại. Vào lúc này đây, khi sông Ơ-phơ-rát cạn khô, thì thời điểm Chúa tái lâm trên đất để tiêu diệt AntiChrist và các thế lực theo AntiChrist chống nghịch Ngài đã rất gần. Người ta có thể tính chính xác ngày Chúa tái lâm trên đất. Kể từ ngày AntiChrist đặt bút ký bản tái cam kết hòa ước, mở đều cho bảy năm đại nạn, cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên núi Ô-li-ve, là 2,520 ngày. Tuy nhiên, không ai biết Chúa sẽ tái lâm vào giờ phút nào. Vì thế, Ngài phán rằng, Ngài sẽ đến như kẻ trộm, để nhấn mạnh tính cách bất ngờ.

Người tin nhận Chúa luôn phải tỉnh thức để đón chờ Chúa. Giữ gìn áo xống để không bị lõa lồ tức là giữ gìn sự vinh quang, thánh khiết mà Chúa đã ban cho người được tái sinh. Sự vinh quang thánh khiết đó chính là cái áo công chính mà Đức Chúa Jesus Christ mặc lên cho mỗi người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, dù ở trong bất kỳ thời đại nào. Thánh Kinh gọi đó là “mặc lấy sự sáng,” “mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ” và “mặc lấy người mới:”

Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự thác loạn và say sưa, phóng túng tình dục và dâm loạn, tranh dành và ghen ghét; nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho thỏa lòng ham muốn bất chính của nó” (Rô-ma 13:12-14).

mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là chớ có lời buồn giận, thịnh nộ, hung ác, phạm thượng, tục tĩu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy” (Cô-lô-se 3:8-10).

Người tin Chúa mà bước đi lõa lồ tức là người sống một nếp sống không thánh khiết, đến nỗi người thế gian cũng chê cười!

Điều đau buồn và đáng tiếc lúc nào cũng xảy ra, đó là, có nhiều người biết Chúa, tin Chúa, nhưng không sống thánh khiết theo Lời Chúa. Cuối cùng, sự tin Chúa của họ là vô ích, không dẫn đến sự cứu rỗi, mà còn khiến cho họ sẽ bị hình phạt nặng hơn đối với những người không tin nhận Chúa. Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 7:21-27 đáng cho mọi người ghi nhớ và áp dụng:

21 Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.

25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; nhưng không sập, vì đã cất trên đá.

26 Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.

27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

Những lời trên đây giúp cho chúng ta nhận định chính mình và những người mang danh là con dân Chúa, cùng những người rao giảng Lời Chúa.

16 Chúng nhóm họ vào với nhau trong một chỗ gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.

Ba tà linh ra từ Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả sẽ nhóm hiệp các binh lực của các vua trên thế gian vào khu vực phía bắc của lãnh thổ I-sơ-ra-ên, là đồng bằng A-ma-ghê-đôn. Vào thời điểm này đây, 2/3 dân số I-sơ-ra-ên sẽ bị tàn sát, còn lại 1/3 sẽ được Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng để lánh nạn. Các đơn vị quân đội của các nước trên thế gian tập trung về đồng bằng A-ma-ghê-đôn, vì đó là khu vực lớn rộng nhất tại Ca-na-an. Điều quan trọng, đó là nơi chính Đức Chúa Trời đã chỉ định để làm chỗ tiêu diệt các thế lực chống nghịch Ngài trong những ngày cuối cùng. Từ ngữ A-ma-ghê-đôn, còn được phiên âm là Ha-ma-ghê-đôn, có nghĩa là: “Đồi nhóm hiệp”

17 Thiên sứ thứ bảy trút chén mình trên khoảng không. Có một tiếng lớn ra từ ngai, từ đền thờ trên trời, rằng: “Xong rồi!”

18 Có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người ở trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.

19 Thành lớn bị chia làm ba phần. Thành của các quốc gia đều bị sụp đổ. Ba-by-lôn bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho chén rượu của cơn thịnh nộ Ngài.

20 Mọi hải đảo đều trốn đi và không còn tìm thấy những núi nữa.

Tiếng kêu “xong rồi” phát ra từ ngai, có thể là tiếng kêu của Đức Chúa Jesus Christ.

Lần thứ nhất, trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Ngài kêu “xong rồi” trên thập tự giá, sau khi Ngài gánh lấy án chết thay cho toàn thể nhân loại, hoàn thành công cuộc cứu chuộc mỗi một tội nhân. Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch Giăng 19:30 như sau: “Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút hơi thở.” Nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh thì Chúa chỉ kêu lên có một tiếng: “Tê-lế-ô” (G5055) dùng với thời quá khứ, có nghĩa là “xong rồi” với ý nghĩa là đã trả xong nợ! Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đã dịch lại Giăng 19:30 như sau: “Khi Đức Chúa Jesus chịu lấy giấm ấy rồi, thì Ngài phán rằng: ‘Xong rồi!’ Rồi Ngài gục đầu mà trút hơi thở.”

Ở đây, trong Khải Huyền 16:17, từ ngữ “xong rồi” được dịch từ chữ “ghế-nô-mai” (G1096) trong nguyên ngữ Hy-lạp, với thời quá khứ hoàn thành. Tiếng kêu ấy do Đức Chúa Jesus Christ trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Thẩm Phán kêu lên, có nghĩa là, mọi hình phạt Đức Chúa Trời định sẵn cho thế gian đã hiện thực theo đúng thánh ý Ngài.

Rất có thể, hơn một ngàn năm sau, chúng ta sẽ nghe tiếng Đức Chúa Jesus Christ trong tư cách Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Đấng Phục Hồi, kêu lên lần thứ ba: “Xong rồi!” Khi trời mới đất mới xuất hiện.

Tiếng kêu “xong rồi” vừa chấm dứt thì một cơn động đất toàn cầu, lớn nhất trong lịch sử vũ trụ, xảy ra. Thành lớn tức là Giê-ru-sa-lem, bị chia làm ba. Mọi thành phố khác đều bị sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên Ba-by-lôn tại I-rắc vừa được tái thiết xong và trở thành trụ sở của AntiChrist, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, và vị trí của nó sẽ bị bỏ hoang trong suốt Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Thánh Kinh.

Chúng ta nên nhớ, Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc khác với Ba-by-lôn thuộc linh tại Va-ti-căn. Ba-by-lôn thuộc linh bị AntiChrist và mười vua của hắn triệt hạ vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, mà chi tiết được tiên tri trong Khải Huyền 17 và 18. Còn Ba-by-lôn thuộc thể tại I-rắc là tổng hành dinh của AntiChrist thì sẽ bị hủy diệt vào cuối của bảy năm đại nạn, trong tai vạ thứ bảy.

Cơn động đất lớn toàn cầu khiến cho mọi núi trên bề mặt của địa cầu đều bị san bằng, và mọi đảo trong biển đều bị chìm. Chính chi tiết này giúp cho chúng ta hiểu rằng, sáu dấu ấn được ghi chép trong Khải Huyền 6 không phải là các tai họa sẽ xảy ra trong ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn, mà chỉ là tình hình chung của suốt bảy năm đại nạn. Vì nếu sáu dấu ấn là sáu tai họa xảy ra trong ba năm rưởi đầu của bảy năm đại nạn, thì khi ấy, mọi núi và hải đảo đã bị biến mất trong tai họa thứ sáu: “Bầu trời lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng (Khải Huyền 6:14); thì làm gì có chuyện mọi núi và hải đảo bị biến mất trong cơn động đất lớn toàn cầu của tai họa cuối cùng vào cuối của bảy năm đại nạn?

Cho tới nay, tôi vẫn chưa thấy có nhà giải kinh nào hiểu rằng, sáu dấu ấn chỉ là hình ảnh chung của tình hình trên thế gian trong suốt bảy năm đại nạn, không phải là sáu tai họa xảy ra trong ba năm rưởi đầu. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết này! A-men!

21 Một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi nó quá lớn.

Tai họa cuối cùng kết thúc bằng một cơn mưa đá. Đá ở đây là nước đá. Từng khối nước đá lớn, từ trời giáng xuống trên loài người. Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg. Một ta-lâng vàng nặng tương đương 100 kg. Chúng ta không biết một ta-lâng nước đá nặng khoảng bao nhiêu kg. Rất có thể, đây chính là một sao chỗi lớn đến gần địa cầu, bị nổ tung và các mãnh vụn của nó rơi xuống địa cầu trong thời điểm ấy. Chúng ta biết, phần lớn của sao chỗi là nước đá.

Và phản ứng không thay đổi của loài người trước tai họa mưa đá vẫn là phạm thượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình dung ra nhiều người bị những tảng nước đá đè dập thân thể của họ. Trước khi chết, họ chỉ biết buông lời phỉ báng Chúa.

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=53

[2] http://kytanthe.net/?p=88

[3] Xem video về Petra tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=JXcF2AAkGVo

[4] Đọc chi tiết về Petra tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Petra

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyMzRf/11551_ChuGiaiKhaiHuyen_16_12-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

047 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:1-11

2,561 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bảy Tai Họa Cuối Cùng (1)

Đọc Tiếp →

Share This:

046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,368 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist

 

1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

2 Tôi thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và tượng nó, thắng dấu của nó và con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh và có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.

3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con rằng: “Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng: công chính và chân thật trong các đường lối Ngài; Vua của các thánh đồ. Vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm!

4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.”

5 Sau đó, tôi nhìn, và kìa, đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.

6 Bảy thiên sứ mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngực thắt đai vàng ra khỏi đền thờ với bảy tai họa.

7 Một trong bốn sinh vật trao bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng Sống Đời Đời, cho bảy thiên sứ.

8 Rồi, đền thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang Đức Chúa Trời và từ quyền lực Ngài. Không một ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Nội dung của Khải Huyền 15 ghi lại bài ca của những người thắng AntiChrist trong Kỳ Đại Nạn. Họ thắng bằng cách chấp nhận bị bắt bớ, bị tra tấn, và bị giết. Đối với con mắt của thế gian thì họ là những kẻ chiến bại, bị AntiChrist tiêu diệt. Nhưng trong thực tế, họ là những người chiến thắng AntiChrist. Tất cả những quyền lực hung bạo của AntiChrist, tất cả những nhục hình giáng xuống trên họ… vẫn không khiến cho họ đầu phục AntiChrist và chối bỏ Thiên Chúa.

Mặc dù Khải Huyền 15 nói đến những thánh đồ của Thiên Chúa trong Thời Đại Nạn chiến thắng AntiChrist bằng sự chết của họ; nhưng ý nghĩa của Khải Huyền 15 có thể được áp dụng cho mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại. Tất cả những quyền lực nào bách hại con dân Chúa, buộc họ phải chối bỏ đức tin thì đều là antiChrist. Tất cả những ai thà chịu khổ, chịu chết để giữ vững đức tin trong Chúa, thì đều là những người chiến thắng những quyền lực chống nghịch Đấng Christ.

Đau buồn thay, nhiều khi quyền lực chống nghịch Đấng Christ không hung hãn như Thời Đại Nạn, mà chỉ là những giọt nước mắt của một người thân trong gia đình, lại có sức mạnh đánh gục nhiều con dân Chúa. Khi chúng ta vì áp lực nào đó từ những người thân yêu trong gia đình, chối bỏ đức tin hoặc làm ra những điều vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, là chúng ta đã đầu hàng các thế lực chống nghịch Đấng Christ. Và như vậy, chúng ta không trung tín với Chúa. Nếu chúng ta đã vấp ngã như vậy mà không sớm ăn năn, thì chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng xa cách Chúa, ngày càng phạm nhiều tội hơn, và đến một lúc Chúa sẽ mửa chúng ta ra. Một khi Chúa đã mửa chúng ta ra, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để được cứu rỗi.

1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

2 Tôi thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và tượng nó, thắng dấu của nó và con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh và có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo khải tượng về án phạt toàn thế gian và án phạt đặc biệt dành cho những kẻ theo AntiChrist, thì Giăng nhìn thấy một khải tượng bao gồm bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng của Thời Đại Nạn và các thánh đồ chịu chết dưới tay AntiChrist đang đứng trên thiên đàng.

Sự kiện các thánh đồ tử Đạo có mặt trên thiên đàng trước khi bảy thiên sứ giáng bảy tai họa sau cùng trên đất giúp cho chúng ta hiểu rằng:

 • Con số người chịu chết vì danh Chúa trong Thời Đại Nạn đã đủ: “Khi Ngài tháo dấu ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những kẻ đã bị giết vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy. Họ kêu lớn tiếng rằng: ‘Lạy Chúa, Đấng Thánh và Chân Thật! Ngài không phán xét và báo trả cư dân trên đất về máu của chúng tôi cho đến khi nào?’ Mỗi người trong họ được ban cho áo dài trắng và có lời phán với họ rằng, hãy yên nghỉ thêm một thời gian ngắn cho đến khi những tôi tớ đồng công với họ cũng là anh em với họ sẽ bị giết như họ, được đủ số” (Khải Huyền 6:9-11).
 • Vào thời điểm đó, AntiChrist sẽ không còn thời gian để bách hại con dân Chúa.
 • Và như vậy, con dân Chúa sẽ được Chúa bảo vệ khỏi bảy tai họa mà bảy thiên sứ sẽ giáng xuống trên vương quốc của AntiChrist.

Biển thủy tinh được nói đến trong câu 2 chính là biển thủy tinh đã được nói đến trong Khải Huyền 4:6 “Trước ngai có một biển thủy tinh trong như pha lê…” Lần này, thì Giăng mô tả biển thủy tinh ấy giống như được trộn với lửa. Có thể là qua mặt biển trong suốt, Giăng nhìn thấy lửa bên dưới bề mặt của biển; và lửa ở đây tiêu biểu cho sự thử thách đức tin mà con dân Chúa trong Thời Đại Nạn đã trải qua và trả giá bằng chính mạng sống của họ. Họ đứng trên mặt biển và trong tay có hạc cầm của Đức Chúa Trời. Nhóm chữ “hạc cầm của Đức Chúa Trời” cho biết khí cụ âm nhạc này thuộc về Đức Chúa Trời, được ban cho họ. Nghĩa bóng là họ được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ ca ngợi, tôn vinh Thiên Chúa.

3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con rằng: “Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng: công chính và chân thật trong các đường lối Ngài; Vua của các thánh đồ. Vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm!

4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.”

Bài ca các thánh đồ tử Đạo Thời Đại Nạn cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời được gọi là bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy trong Thánh Kinh ghi lại bài ca nào của Môi-se hay của Chiên Con có nội dung tương tự như câu 3 và 4 trên đây. Điều đó khiến cho chúng ta có thể suy diễn rằng, rất có thể, đây là bài ca do chính Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ cùng sáng tác cho cơ hội này.

Môi-se dẫn con dân Chúa vượt qua biển Đỏ làm biểu tượng cho sự Đức Chúa Jesus Christ dẫn con dân Chúa vượt qua sự chết. Nội dung của bài ca trong câu 3 và 4 trên đây có thể là do Môi-se và Chiên Con đồng sáng tác sau khi Chiên Con đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Trong Lu-ca 9:30-31 ghi lại sự kiện Môi-se và Ê-li hiện ra trên núi hóa hình với Đức Chúa Jesus Christ để nói về sự chết chuộc tội của Ngài. Điều đó giúp cho chúng ta có thể suy diễn rằng, sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh và thăng thiên, thì rất có thể Môi-se đã cùng Ngài sáng tác bài thánh ca trên đây. Qua nội dung của bài thánh ca này, chúng ta học được các điều sau đây:

1. Mặc dầu trong I Cô-rinh-tô 8:6 khẳng định rằng: “Về phần chúng ta, chỉ có một Thiên Phụ, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy;” nhưng trong Khải Huyền 14:3 và 4 lại dùng danh xưng “Chúa” cho Thiên Chúa Ngôi Một, tức Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta hiểu rằng, danh xưng “Chúa” tương tự như danh xưng “Thiên Chúa” hoặc tên riêng “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” được dùng để gọi chung ba thân vị Thiên Chúa hoặc gọi riêng từng thân vị.

2. Mặc dầu Thánh Kinh gọi Ngôi Lời là “Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa” (Khải Huyền 19:16); nhưng trong Khải Huyền 14:3 lại gọi Đức Chúa Trời là “Vua của các thánh đồ!” Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời là vua của các thánh đồ còn Ngôi Lời là vua của Đức Chúa Trời. Mà chỉ có nghĩa là vương quyền đồng thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua trên chúng ta! Ngôi Lời là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua ở giữa chúng ta! Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Cha, là Vua ở trong chúng ta!

3. Mặc dầu Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không ai có thể chống cự được Ngài, nhưng Ngài “công chính và chân thật trong các đường lối Ngài.” Ngài không dùng sức toàn năng của Ngài để làm ra những sự giả dối và bất công. Ngài không dùng sức toàn năng của Ngài để ép các thiên sứ và loài người phải vâng phục Ngài. Trái lại, Ngài ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Từ ngữ “đường lối” bao gồm mọi ý nghĩ, lời nói, và hành động. Nói cách khác, bản tính của Đức Chúa Trời là công chính và chân thật.

4. Mỗi một việc làm của Đức Chúa Trời đều là vĩ đại và lạ lùng. Từ ngữ vĩ đại được dùng ở đây không phải để chỉ về kích thước vật chất, như sự vĩ đại của vũ trụ, mà là chỉ về sự vĩ đại trong sự khôn ngoan, trong năng lực, trong sự khéo léo, trong thẩm mỹ… và trên hết là vĩ đại vì tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện qua mỗi việc làm của Ngài.

“Ai sẽ không kính sợ Ngài và sẽ không tôn vinh Danh Ngài?” Trong thực tế, cho đến hiện tại, có rất nhiều người và rất nhiều thiên sứ không kính sợ và không tôn vinh danh Chúa. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm mà ngay cả Sa-tan cũng phải cúi đầu, kính sợ và tôn vinh danh Chúa:

“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Thiên Chúa, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng Ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, mọi lưỡi sẽ chỉ Ta mà thề” (Ê-sai 45:22-23).

“để cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống” (Phi-líp 2:10).

Trong cõi trời mới đất mới, muôn loài thọ tạo, kể cả Sa-tan, các quỷ sứ, những người bị hư mất đời đời trong hỏa ngục cũng phải quỳ xuống khi nghe đến danh của Thiên Chúa tức là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” và danh Jesus, tức là danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi!” Rất có thể, khi họ nghe đến danh Chúa và quỳ xuống thờ phượng Ngài, thì sự đau khổ tạm thời lìa khỏi họ. Bởi vì, khi một tạo vật chân thành tôn kính, thờ phượng Thiên Chúa thì đương nhiên sự bình an và phước hạnh của Ngài tuôn tràn trong tạo vật ấy. Điều đáng tiếc là, những ai bị giam vào hỏa ngục thì không còn cơ hội để nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Mệnh đề: “Vì chỉ mình Ngài là Thánh!” không chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh gọi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Thánh và Ngài tự xưng Ngài là Đấng Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:35; Khải Huyền 3:7). Thánh Kinh gọi Đấng Thần Linh là Đức Thánh Linh. Sự thánh khiết được nói đến ở đây là sự thánh khiết của Ba Ngôi Thiên Chúa, thuộc riêng về Ba Ngôi Thiên Chúa, như cách nói: “chỉ có một Chúa” được dùng để gọi Đức Chúa Jesus Christ, nhưng trong thực tế, thì cả ba thân vị Thiên Chúa đều được gọi là “Chúa!”

Thánh Kinh cũng gọi các con dân Chúa là “thánh” nhưng sự thánh của loài thọ tạo khác với sự thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thánh, vì Ngài tự có và có mãi. Loài người là thánh vì được dựng nên giống như Thiên Chúa. Ngoài ra, từ ngữ thánh còn có nghĩa là được biệt riêng ra cho Thiên Chúa sử dụng.

Trong Vương Quốc Ngàn Năm, mọi quốc gia sẽ đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời qua thân vị Đức Chúa Jesus Christ. Mọi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thế giới vật chất đều được thể hiện trước khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập.

5 Sau đó, tôi nhìn, và kìa, đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.

“Sau đó,” tức là sau khi các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn tôn vinh Chúa, Giăng nhìn thấy “đền thờ của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời mở ra.” Từ ngữ “đền thờ” được dùng trong câu này chỉ về nơi chí thánh của Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời. Đền Tạm Chứng Cớ còn được gọi là “Đền Tạm” trong Cựu Ước, là một căn lều lớn được dựng nên, tạm thời làm chỗ cho dân I-sơ-ra-ên thờ phượng Thiên Chúa trong suốt cuộc hành trình về vùng Đất Hứa. Lều được chia làm nơi thánh và nơi chí thánh. Rương Giao Ước chứa hai bảng đá do ngón tay Đức Chúa Trời chép Mười Điều Răn được để trong nơi chí thánh. Mười Điều Răn là chứng cớ của sự giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên. Hê-bơ-rơ 9:24 cho chúng ta biết Đền Tạm trên đất là theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời.

Trong Khải Huyền 11:9 chúng ta thấy đền thờ trên trời mở ra và Rương Giao Ước hiện ra. Chúng ta không biết sau đó thì đền thờ đóng lại khi nào. Ở đây, chúng ta thấy một lần nữa đền thờ được mở ra.

6 Bảy thiên sứ mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngực thắt đai vàng ra khỏi đền thờ với bảy tai họa.

7 Một trong bốn sinh vật trao bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng Sống Đời Đời, cho bảy thiên sứ.

Từ trong đền thờ, bảy vị thiên sứ bước ra. Họ mặc trang phục trắng, tinh sạch tiêu biểu cho sự thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa bao phủ họ. Họ có đai vàng thắt ngang ngực tiêu biểu cho sự họ phục vụ trong vương quyền của Thiên Chúa. Họ mang theo thẩm quyền giáng họa trên đất.

Một trong bốn sinh vật chầu chung quanh ngai của Đức Chúa Trời trao cho bảy thiên sứ, mỗi vị một cái chén bằng vàng. Trong mỗi chén chứa đầy sự giận của Đức Chúa Trời đối với thế gian tội lỗi. Danh hiệu Đấng Sống Đời Đời được nhắc đến ở đây, hàm ý, vì Đức Chúa Trời là Đấng có mãi nên không một việc làm tội lỗi nào mà không bị Ngài phán xét.

8 Rồi, đền thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang Đức Chúa Trời và từ quyền lực Ngài. Không một ai có thể vào đền thờ cho đến khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Sau khi bảy vị thiên sứ nhận bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì đền thờ tràn ngập khói bởi sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời tỏ ra trong cơn phán xét công chính của Ngài. Khi hình phạt đã bắt đầu thi hành thì không còn có sự cầu thay, van xin, hay thương xót.

Vì thế, Thánh Kinh cho chúng ta biết:

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (II Cô-rinh-tô 6:2)!

“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 4:7).

Tiếng của Chúa kêu gọi loài người, hãy ăn năn và đừng phạm tội nữa, được vang ra từ các trang Thánh Kinh, được con dân Chúa công bố bằng nhiều phương tiện.

“Hiện nay” là khoảnh khắc mỗi người đang còn hơi thở. Người ta vẫn xôn xao bàn tán về ngày tận thế nhưng ít có ai nhận thức rằng, ngay trong giây phút một người thở ra hơi thở cuối cùng, thì đó là thời điểm tận thế đối với người ấy. Một cơn trụy tim, một tai nạn, một viên đạn, một nhát dao, một cơn bạo bệnh… có thể chấm dứt cuộc sống của một người bất kỳ lúc nào. Không ai biết chắc mình sẽ sống được bao lâu. Không ai biết chắc mình có thể có thêm một hơi thở kế tiếp hay không! Thế nhưng, rất nhiều người không hề quan tâm đến sự kiện mình phải đối diện với Thiên Chúa, và phải trả lời về mọi điều mình đã làm ra trong cuộc đời này.

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài muốn cho mọi người được thoát khỏi án phạt mọi tội lỗi, được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa, sống đời đời trong hạnh phúc với Ngài. Vì thế, Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người, mang tên là Jesus, chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Một người chỉ cần thật lòng cải hối những việc làm tội lỗi của mình, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì người ấy lập tức được Thiên Chúa tha tội và làm cho sạch tội, được ban cho năng lực của Thiên Chúa để có thể sống một đời sống thánh khiết không phạm tội.

Hãy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ trước khi quá trể. Không phải là bạn theo tôn giáo nào, sinh hoạt trong nhà thờ nào, mà là, bạn có thật lòng hối tiếc những việc làm tội lỗi, tức là những việc làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, và hoàn toàn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ hay không. Nếu có, thì bạn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sẽ nhận được sự sống đời đời và quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn vẫn còn cố ý phạm bất cứ một điều răn nào của Thiên Chúa, thì bạn chưa thật sự ăn năn. Chưa thật sự ăn năn thì chưa có sự cứu rỗi và không có năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi sự cám dỗ. Có nghĩa là bạn sẽ gánh lấy án phạt bị đời đời xa cách Thiên Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYxOTFf/11549_ChuGiaiKhaiHuyen_15.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This: